Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2015-2016TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2015-2016TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1 1 2015-2016TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

2 1997-2004 Yılları Arasında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2005-2008 Yılları Arasında Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) 2009-2012 Yılları Arasında Ortaöğretime Geçiş Sisteminin bir parçası olan SBS 2010-2011 Eğitim öğretim yılında 6 ncı sınıftan başlamak üzere Ortaöğretime Öğrenci Yerleştirme Sistemi çerçevesinde uygulanan SBS 2013-2014 Öğretim yılında 8 inci sınıftan başlamak üzere Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında Ortak Sınavlar (TEOG) TÜRKİYE’DE SINAV SİSTEMİ

3 ORTAK SINAVLAR Ortaokulların 8. sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

4 4 TEOG 2015-2016 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI E-KILAVUZU 2015 -2016 TEOG ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav TarihleriMazeret Sınavı TarihleriSınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 25-26 Kasım 2015 13-14 Aralık 2015Ocak 2016 8. sınıf II. Dönem 27-28 Nisan 2016 14-15 Mayıs 2016 Haziran 2016

5 5 TEOG 1. TEOG ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Türkçe09.002040 DAKİKA Matematik10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA 2015-2016 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI E-KILAVUZU

6 6 2015-2016 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI E-KILAVUZU TEOG 1. TEOG ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil11.202040 DAKİKA

7 7 TEOG Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

8 8 TEOG Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. !!! Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır.

9 9 TEOG !!! Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. !!! Ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

10 10 TEOG  !!! Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

11 11 TEOG *Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır.

12 12 TEOG ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ a. 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b. E-okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. c. 8. sınıf öğrencileri ayrıca 2016 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015-2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

13 13 TEOG *Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8. sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. *Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. *Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

14 14 TEOG !!!!Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. !!!Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. !!!Sınav esnasında ve sonrasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

15 15 TEOG *Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. *Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

16 16 TEOG *Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. *Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

17 17 TEOG Öğrencilere ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi, öğrencilerimiz üzerinde oluşabilecek sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakika olacaktır. Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiç bir öğrenci sınıfından çıkmayacak, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

18 18 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI Ortak sınavlarda derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır; ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ Ders Numarası Ders Adı Ağırlık Katsayıları 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 6Yabancı Dil2 TOPLAM18

19 19 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ ILI Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar Yıl Sonu Başarı Puanı Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ

20 20 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

21 21 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARININ PUAN DEĞERLERİ Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

22 22 Ortak Sınavların Tamamlanması Sınav tamamlandıktan sonra Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir. Ortak sınav sonuçları için öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, öğrenciler takvimde belirtilen tarihlerde e- okul sisteminden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

23 Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.


"1 2015-2016TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları