Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 1  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 1  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI."— Sunum transkripti:

1 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 1  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

2 SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları Yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

3 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 3 ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ  8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.  E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

4 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 4  8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir.  Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

5 UYGULAMA

6

7 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 7  Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

8 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 8  Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleri ile değerlendirilecektir.  Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. http://www.meb.gov.tr http://oges.meb.gov.tr

9 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 9 Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler

10 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 10  Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ortak sınavlarda muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır.

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 11  Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır.

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 12 Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecektir. ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU / 26 Kasım 2014 DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Türkçe09:002040 DAKİKA Matematik10:102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11:202040 DAKİKA

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 13 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU / 27 Kasım 2014 DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji09:002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10:102040 DAKİKA Yabancı Dil11:202040 DAKİKA

14 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 14 Ortak Sınavların Konu Kapsamı Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

15 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 15  Ortak sınavlarda sorulacak sorular belirlenirken, ders kitapları içeriklerinin değil, öğretim programları içeriklerini göz önünde bulundurulacaktır.  Öğretim programlarının yaklaşımıyla örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine ağırlık veren tek yönlü ölçüm yapan, ilgili sınıf düzeyinin kazanımlarıyla ilişkisiz madde kökleriyle oluşturulan, geçerliliği güvenirliği düşük sorular sorulmayacaktır.

16 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 16 KAZANIMLAR TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

17 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 17 ORTAK SINAVIN UYGULANMASI  Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli (4 seçenekli) 20 soru sorulacak.  Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek.  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek.

18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 18  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

19 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 19  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir.

20 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 20  Önceki uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacak.  Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava girecek.

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 21  Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlara dahil edilmeyecek.  Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

22 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 22  Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecek.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

23 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 23  Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.  Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

24 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 24  Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

25 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 25  Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

26 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 26  Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.

27 Mazeret Sınavlarının Uygulanması 27

28  Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır.  Merkezi sınava giremeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülen öğrencilerin mazeret sınavları sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  Mazeret sınavları her gün 3 oturum olmak üzere 2 oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

29 Sınavın Değerlendirilmesi 29

30  Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.  Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.  Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

31  Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.  Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.  Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

32  8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.  Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

33  Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır.  Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.  Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

34 Yıl sonu başarı puanının hesaplanması  Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

35  Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8. sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

36 Ortak Sınavlar Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır. Ders NuDers AdıKatsayı 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 6Yabancı Dil2 TOPLAM18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

37 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması  Ortak Sınavlar kapsamında sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar, kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır.  Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

38 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması  Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan (YEP) elde edilecektir.  Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

39 Örnek: ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

40  Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenecektir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

41  Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirmeye esas puan hesaplaması yapılabilmesi için, öğrenciler her iki dönem yapılacak olan ortak sınavlara katılmak zorundadırlar.  Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan sınavlarda 1. dönemde alınan başarılı puan (45 ve üzeri), 2. dönem okul tarafından yapılan yazılı puanı olarak kullanılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

42 Ek Puan -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

43  Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; yıl sonu başarı puanının  Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,  Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,  Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,  Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

44  Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.  Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

45  Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ortaokul müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e- okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

46  Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde(ÖDSGM) olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.  Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

47 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 47

48 Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi - Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. - Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

49 Ortak Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 49

50  Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,  Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,  Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,  Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

51  Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,  Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,  Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

52  Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

53 Ortak Sınavlara İtiraz 53

54 a)Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.http://www.meb.gov.tr ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

55 b) Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

56 c)Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. d)Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

57 Sınıf Oturma Planı

58 58 Sınıf Yoklama Çizelgesi

59 Yedek Cevap Kağıdı 59

60 Ortak Sınavlarda Karşılaşılan Yanlış Kodlama Örnekleri

61 Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

62 Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

63 T.C. Kimlik Kodlama Hatası Yanlış Kodlama Örnekleri

64 Kısmi Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

65 Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

66 Kodlama Hatası Yanlış Kodlama Örnekleri

67 Ad Soyad Bilgisi YOK! Yanlış Kodlama Örnekleri

68 Kodlama Hatası ! Yanlış Kodlama Örnekleri

69 Kitapçık Türü Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

70

71


"ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 1  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları