Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 35. Olağan Genel Kurulu 20 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 35. Olağan Genel Kurulu 20 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 35. Olağan Genel Kurulu 20 Aralık 2014

2 Genel Kurul Gündemi (Öneri) 1-Açılış ve Divan Başkanlığı Seçimi 2-TTB-Merkez Konseyi Başkanının Konuşması 3-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması 4-TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2013-2014 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu 5-TTB-UDEK Bilançosunun Sunumu 6-ATUB (UEMS) ile İlişkiler Hakkında Bilgilendirme 7-Yeni dernek üyelik başvuruları değerlendirilmesi 8-Bazı karar önerilerinin sunumu ve oylanması 9-Dilek ve Temenniler

3 TTB-UDEK 2013-2014 Dönemi Çalışmaları TTB-UDEK 35. Olağan Genel Kurulu 20 Aralık 2014, Ankara

4 TTB-UDEK Üyeleri 69 Asıl üye 32 Gözlemci üye 101 Üye dernek

5 Amaç TTB-UDEK üyesi dernekler arasında eşgüdüm sağlamak Kullanılan yöntemler Birlikte karar verebilme olanaklarının kullanımı Yazılı iletişim e - Posta Telefon Dernek temsilcileri ile toplantılar Dernek yöneticileri ile toplantılar Çalıştay Kurultay Çalışma grupları

6 2013-2015 Dönemi UDEK Yürütme Kurulu* Başkan: Prof. Dr. Tunçalp Demir İkinci Başkan: Prof. Dr. Figen Özgür Genel Sekreter: Doç. Dr. Orhan Odabaşı Muhasip üye: Doç. Dr. Bülent Erbil Üye: Prof. Dr. Önder Aydıngöz ATUB üyesi: Prof. Dr. Umut Akyol Üye: Doç. Dr. Muzaffer Başak Üye: Prof. Dr. Ersin Yarış Üye: Prof. Dr. Ertan Yılmaz *21.12.2013 tarihli YK toplantısında görev paylaşımı gerçekleşmiştir.

7 21.12.2013 09.01.2014 20.02.2014 21.03.2014 29.04.2014 07.06.2014 22.07.2014 18.09.2014 24.10.2014 UDEK Yürütme Kurulu Toplantıları

8 TTB-UDEK 2013-2014 Dönemi Çalışma Başlıkları

9 “ Sağlık Torba“ Yasası ‘Sağlık Torba’ Yasası görüşmeleri 02.01.2014’de tamamlandı. “Tasarı birkaç maddede yapılan küçük değişiklik dışında aynen kabul edildi. …” 09.01.2014 Cumhurbaşkanı ziyaret 16 maddesi yönünden 6 Mart 2014 günü iptal davası açıldı. 9 Nisan 2014’de Anayasa Mahkemesi iki madde hakkında yürürlüğün durdurulmasına karar verdi.

10 Tam Gün Yasası TTB “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na ve bunun bir parçası olan ‘Tam Gün (!) Yasası’na tüm uzmanlık derneklerimizin katkı ve önerileri doğrultusunda karşı çıkmıştır.

11 Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bakılan davada 14 Ocak 2014 günü yapılan 8. celsede karar verildi. Dr. Ersin Arslan’ı tasarlayarak görevinden dolayı öldürme suçunu işlediği sonucuna vararak önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimi yaptı. Dr. Ersin Arslan’ı öldürene 24 yıl hapis cezası

12 Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratabilmek ve önlenmesine katkı sağlayabilmek için Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’ın “Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü” ilan edilmesi girişimi. Bunun sağlanabilmesi Dünya Sağlık Örgütü’nün karar organı olan Dünya Sağlık Asamblesi’nde Türkiye’yi temsil eden Sağlık Bakanlığı’nın Asamble’ye önerge vermesi gerekiyor.

13 Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Çeşitli geleneksel-tamamlayıcı-alternatif tıp uygulamaları ilgili olabilecek uzmanlık alanları belirlendi (10.05.2014) Uzlaşılan yöntem çerçevesinde çalışma yapılması Yönetmelik 27 Ekim 2014’de yayınlamış ve yürürlüğe koymuştur. Basın Toplantısı (05.11.2014)

14 TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik Uzmanlık Dernekleri ile toplantı (17.05.2014) TTB Hukuk Bürosu ile çalışma

15 TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Nedeniyle TTB UDEK Üyesi Derneklerin Söyleyecekleri Var !” Basın Açıklaması “Kadınlar Arasında Tütün Kullanımı Sorular ve Yanıtları” dokümanı HASUDER, Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu’nun katkısı TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu çalışmalarına katılım

16 Özlük Hakları Eylemlilik süreci TTB alandaki meslektaşlarımızın taleplerini görünür kılacak bir dizi etkinlik başlattı. Bu kapsamda eğitim ve araştırma hastanelerinde öne çıkan sorunları ve talepleri dile getiren dilekçe meslektaşlarımızın imzasına açıldı.

17 Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin tatil günleri provizyon sorunları Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri 08.02.2014 ‘de SGK ile özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sorunları üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. 21.03.2014 tarihinden itibaren SGK “resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasını kaldırmıştır.

18 Özel Dal Hastaneleri İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Suat Seren Göğüs ve Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin birleştirilmesi hakkında Haziran 2014’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu girişim, tüm özel dal hastanelerinin kapatılması endişesini yaratmaktadır.

19 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Çalışma Grubu toplantı, kongre kitaplarını, yayınlarını derneklerimize iletiyoruz.

20 Asistan Hekimler Sorunların saptanmasında ve çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesinde; -Çalışma Grupları raporları -Uzmanlık derneklerinde yapılan çalışmaların izlenmesi, paylaşılması, ortaklaştırılması -Eğitimin niteliğinin yükseltilmesinde sürecin öznesi olan asistan hekimlerle birlikte olmak, destek vermek …

21 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26 Nisan 2014’de Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikte eğitimi belirsizleştirmesi, hiyerarşiyi arttırması başta olmak üzere pek çok olumsuz düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlarla ilgili hukuksal süreç başlatılacaktır.

22 Sertifikalı Eğitim TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel’in Birliğimize ilettiği, Sağlık Bakanlığı’na “Uyku Hekimliği” konusunda sertifikalı eğitim için yapılan başvuru, önümüzdeki dönemde bu ve benzeri konularda uzmanlık eğitimini yakından ilgilendiren başvuruların olacağı kanısını oluşturmuştur.

23 Sağlık Uygulama Tebliği Kaynaklı Sorunlar 27.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yapılacak görüşmeye esas olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemeler nedeniyle uzman hekimlerin yetkisi dahilinde olduğu halde geri ödemesi sınırlandırılan işlemlerin öğrenilmesi …

24 Basın Toplantı - Açıklamaları Sağlık Torba Yasa (07.01.2014) Gazze Basın Açıklaması (25.07.2014) “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” (09.07.2014) Elektroşok Cihazı (27.08.2014) Termik Santral (18.09.2014) Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tıp (05.11.2014) Dünya Diyabet Günü (14.11.2014)

25 İyi Hekimlik Bildirgesi (Gazete İlanı)

26 Özel Hekimlik Uygulamaları 22 Şubat 2014 tarihli toplantı 25 Ekim 2014 tarihli toplantı 05 Kasım 2014 tarihli toplantı Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) kullanıma açılması 11.09.2014 Katsayı 01 Ocak 2015 yürürlüğe giriş

27 Hukuksal Süreçler Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Danıştay 15. Dairesi Yürütmeyi Durdurma kararları 15.12.2014

28 TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Sistemin tanıtımı ve yaygın kullanımı Uzaktan Eğitim Ölçütleri SMG Etkinliklerinin yaygınlaştırılması Kredi puanlarının yeniden belgelendirme vb. süreçlerde kullanılmasının yaygınlaştırılması TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Uzmanlık Dernekleri Danışma Kurulu’nun etkinleştirilmesi

29 Dernek Katkı payları

30 Dernek Bilgileri TTB – UDEK Çalışmalarımızın etkinliği, İletişim olanaklarını verimli kullanmamız, Geliştirilecek tutum ve alınacak kararlarda En geniş katılımı sağlamakla olanaklıdır.

31 Sayı: UDEK/A-74

32 Dernek Bilgileri TTB UDEK web uzmanlık dernekleri bilgi sayfası Dernek ve özellikle yönetim kurulu üyelerinin bilgilerini güncellemek amacıyla hazırlanan form

33 Kurultaylar Bu yıl Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulumuza ve Oda çalışanlarımıza özenli çalışmaları ve katkıları için teşekkür ederiz.

34 Dr. Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 12.12.2014

35

36 Uzmanlık Dernekleri Uzmanlık Eğitimi Kurumları Değerlendirmeleri Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri Programı içerisinde yer alan “Uzmanlık Derneklerinin Eğitim Hastanelerine Bakışı” çalışmasını üniversiteleri de kapsayacak biçimde genişletmek …

37 XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 13.12.2014

38 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönergesi – Sağlıkta insangücü planlaması – Toplum sağlığını geliştirme – Etik – Sürekli tıp eğitimi-sürekli mesleki gelişim, – Bilimsel araştırma, – Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, – İlaç ve teknoloji, – e-sağlık Uzmanlık derneklerinin çalışma yapılan alanla ilgili temsilcilerinin katıldığı yapılar …

39 Çalışma Grupları Toplantısı 13.12.2014 İlaç ve Teknoloji (Eşdeğer İlaçlar) Toplum Sağlığını Geliştirme (Sağlık Çalışanlarının Güvenliği / Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi) Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Uzmanlık Dernekleri STE / SMG Etkinlikleri, STE / SMG Akreditasyon ve Kredilendirme Kurulu Uzaktan Eğitim Ölçütleri İnsangücü Planlama (Uzmanlık Dernekleri ve İnsangücü Planlama) Asistan ve Genç Uzman Hekimler (Asistan ve Genç Uzman Hekimler Sorunlar, Çözüm önerileri) ATUB TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri (TTB ATUB Temsilciliği, Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri bakış açısı ile ATUB)

40 Uzmanlık Dernekleri İyi Uygulama Örnekleri XX. TUEK içerisinde uzmanlık dernekleri “İyi Uygulama Örnekleri” sunumları yapıldı, bilgi formları alındı. UDEK Bülten içerisinde yer alacak.

41 TUEK Katkı sunan dernekler TARİHAÇIKLAMAÖDENEN 11.11.2014TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ500.00 12.11.2014TÜRK TORAKS DERNEĞİ1,000.00 17.11.2014TÜRK DERMATOLOJİ DER.TUEK KATKI3,500.00 18.11.2014TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ TUEK KATKI5,000.00 18.11.2014PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU1,000.00 24.11.2014TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ500.00 24.11.2014TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ1,000.00 25.11.2014TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ3,000.00 01.12.2014TÜRKİYE PSKİYATRİ DERNEĞİ1,000.00 09.12.2014TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ5,000.00 10.12.2014TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ1,000.00 11.12.2014TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ500.00 12.12.2014TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ500.00 13.12.2014TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ2,000.00 GENEL TOPLAM25,500.00

42 TTB – UDEK – UYEK Çalışmaları

43 TTB UDEK UYEK Çalıştayı 19.04.2014 - Kurum ziyaretleri ve akreditasyon (eşyetkilendirme) programlarında derneklerin deneyimleri ve günümüze kadar gelinen yol -Doktora programını bitirmiş hekimlerin, ilgili uzmanlık derneğinin yeterlik belgesini almak için yaptıkları başvurularda izlenecek standart bir yaklaşım/protokol oluşturulması

44 Ziyaret Programları Uzmanlık alanları yeterlik kurulları ile birlikte gözlemci olarak UDEK Yürütme Kurulu üyeleri kurum ziyaretlerine katılmaktadır.

45 Harmonizasyon Çalışmaları « TTB-UDEK'te birden fazla derneğin temsil edildiği bir uzmanlık alanında, o uzmanlık alanındaki üye derneklerden birinin başvurusuyla, aynı alandaki dernekler arasında ortaya çıkan temsil sorunu ve diğer anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, TTB- UDEK Yürütme Kurulu'ndan 3 üyenin, ATUB TTB temsilcisi olan 1 üyenin ve ilgili uzmanlık alanından TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcilerin katılımıyla "Harmonizasyon Kurulu" kurulur.» Acil Tıp alanında Yoğun Bakım alanında

46 TTB tarafından yapılan düzenli kol ve kurullar toplantılar Toplum sağlığını ilgilendiren farklı konularda TTB tarafından düzenlenen ve TTB-UDEK üyesi dernekleri ilgilendiren konulardaki toplantılara katılım TTB Genel Kurul toplantıları Diğer toplantılar…

47 TTB-UDEK üyesi dernek yönetici ve üyelerine, TTB-Merkez Konseyi’ne, TTB-Hukuk Bürosu’na, Tabip Odası yönetici ve temsilcilerine, TTB-UDEK’de görev yapmış meslektaşlara, Hülya Yüksel, Zerrin Yurdagül, Sinan Solmaz, İkbal Solmaz ve TTB ailesi üyelerine, Uzmanlık dernekleri, tabip odaları çalışanlarına … Teşekkürler


"Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 35. Olağan Genel Kurulu 20 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları