Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB-UDEK ve UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB-UDEK ve UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1

2 TTB-UDEK ve UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
Dilek ASLAN TTB-UDEK-UYEK Genel Sekreteri 13 Kasım 2013, Ankara

3 TTB TTB-UDEK Uzmanlık Dernekleri Asil üyeler Uzmanlık Dernekleri Gözlemci üyeler

4 ÜYELER 69 Asil 31 Gözlemci 100 üye dernek

5 Amaç TTB-UDEK üyesi dernekler arasında eşgüdüm sağlamak Nasıl? Güncel bilgi aktarımı Birlikte karar verebilme olanaklarının kullanımı e-posta Telefon Toplantı Çalıştay Kurultay Çalışma grupları Dernek yöneticileri ve temsilci üyeleri ile toplantılar

6 UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİK KURULLARI

7 YETERLİK KURULU NEDİR? Bu kavram ilk kez 1908 yılında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Oftalmoloji ve Otolaringoloji Derneği başkanı tarafından gündeme getirilmiştir. 1933 yılında, farklı uzmanlık alanlarının temsilcileri daha geniş bir kurul oluşturmuştur. Ancak, çalışmalar, yeterlik kurulu kavramının ilk gündeme geldiği tarihten tam 62 yıl sonra, yılında, ABD’de Amerikan Tıp Uzmanlıkları Yeterlik Kurulu olarak sürdürülmüştür. Yeterlik Kavramı, Süreci ve Yeterlik Kurulları. kavrami-ve-yeterlik-kurullar&catid=81:yerterlik-kurullar&Itemid=148. Erişim:

8 ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi) ABD’de tıpta asistanlık ve yan dal tıp uzmanlık eğitim programlarının akreditasyonunu sağlayan yapı 1981; kuruluş yılı

9 European Union of Medical Specialists (UEMS) Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)
Kuruluş tarihi: 20 Temmuz 1958

10 European Union of Medical Specialists (UEMS) Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)
TTB, 1993’den bu yana gözlemci üye… Alt disiplinleri arasında; Dermatology and Venereology

11 TÜRKİYE’DE YETERLİK KURULLARI
Uzmanlık eğitiminin gelişmesi, iyileşmesi, standardize edilmesi temel amaçlarını benimseyen Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) kurulduğu yılından bu yana bu amaca yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) kuruluşu ise TTB-UDEK çatısı altında; 2004 Kurulduğu tarihte UYEK yapılanmasında 25 dernek yeterlik kurulu olduğu bilinmektedir. Kınay M, Çete Y. Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Tarihçesi.

12 ULUSAL YETERLİK KURULU
TTB-UDEK-UYEK çalışmalarını Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi’nin çizdiği sınırlar içerisinde sürdürmektedir. Yönergenin 3-6. Madde’lerine göre UYEK amaçları belirlenmiştir. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi

13 YETERLİK KURULU Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan ve bu ana/yan dallardaki uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini sağlayarak, topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirmeyi amaçlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların temel işlevleri; İlgili alanda tıpta uzmanlık eğitiminin standartlarının yükselmesini sağlayarak ve uzmanlık eğitimi veren kuruluşların eğitici, eğitim programı ve teknik ve eğitsel alt yapısının yeterliğini belirleyerek uzmanlık eğitiminin kalitesinin iyileşmesine yardımcı olur, Gönüllü olarak belgelendirilmek isteyen uzman hekimlerin, belirlenen asgari eğitim standartlarında uzmanlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadığını değerlendirir. Bu özelliklere uyanları yeterlik sınavlarına alır ve başarılı olanlara yeterlik belgesi verir. Yeterlik belgesini verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirir (yeniden belgelendirme). Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi Erişim:

14 UYEK YÖNETSEL YAPISI Yürütme Kurulu ve Genel Kurul olarak bütünleyici bir modeldedir. Yürütme Kurulu her iki yılda bir yeterlik kurulları olan derneklerin katıldığı Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrası oluşan bir yapıdır. Seçimle 4 dernek temsilcisi belirlenir. UYEK Yürütme Kurulu’nun bir üyesi ise TTB-UDEK Yürütme Kurulu temsilcisidir. Burada, amaç, TTB-UDEK ve TTB-UDEK-UYEK arasında eşgüdümü sağlamaktır. Sonuç olarak, Yürütme Kurulu iki yıl için görev yapan 5 üyeden oluşur.

15 UYEK YÖNETSEL YAPISI Yürütme Kurulu ve Genel Kurul olarak bütünleyici bir modeldedir. Yürütme Kurulu her iki yılda bir yeterlik kurulları olan derneklerin katıldığı Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrası oluşan bir yapıdır. Seçimle 4 dernek temsilcisi belirlenir. UYEK Yürütme Kurulu’nun bir üyesi ise TTB-UDEK Yürütme Kurulu temsilcisidir. Burada, amaç, TTB-UDEK ve TTB-UDEK-UYEK arasında eşgüdümü sağlamaktır. Sonuç olarak, Yürütme Kurulu iki yıl için görev yapan 5 üyeden oluşur.

16 ULUSAL YETERLİK KURULU (2012-2014)
Prof. Dr. Volkan Öztuna; TOTBİD Prof. Dr. Seher Demirer; Türk Cerrahi Derneği Doç. Dr. Ersoy Konaş; Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Prof. Dr. Onur  Ural; Türk KLİMİK Derneği Prof. Dr. Dilek Aslan; TTB-UDEK Temsilcisi

17 ULUSAL YETERLİK KURULU (2012-2014)
Toplantılardan….

18 TÜRKİYE’DE DURUM TUEY KAPSAMINDA YER ALAN VE TIPTA UZMANLIK ANA DALLARINDA EKSİK OLAN YETERLİK KURULLARI*  Spor Hekimliği Askeri Sağlık Hizmetleri Hava ve Uzay Hekimliği Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji *Toplam 43 ana dal tanımlanmıştır.

19 TÜRKİYE’DE DURUM TUEY KAPSAMINDA YER ALAN VE TIPTA UZMANLIK YAN DALLARINDA EKSİK OLAN YETERLİK KURULLARI*   Alerjik Göğüs Hastalıkları Androloji Askeri Psikiyatri (Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur) Cerrahi Onkoloji Çevre Sağlığı Çocuk Acil Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Göğüs Hastalıkları  Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Onkolojisi Çocuk Radyolojisi Çocuk Ürolojisi Çocuk Yoğun Bakım El Cerrahisi Epidemiyoloji Gastroentroloji Cerrahisi  Geriatri Harp Cerrahisi (Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur) İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Klinik Nörofizyoloji Neonatoloji Periferik Damar Cerrahisi Perinatoloji Sitopatoloji  Temel İmmünoloji Tıbbi Mikoloji Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Viroloji *Toplam 45 yan dal tanımlanmıştır.

20 YETERLİK KURULU; yaklaşım ve amaç
Sınav yapmak üzerinden algı YANLIŞ/EKSİK ! Çekirdek eğitim müfredatının geliştirilmesi Eğitim programlarının standardizasyonu …..

21 ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR Belgelendirme (certification)
Yeniden belgelendirme (recertification) TTB-STE/SMG puanları

22 GÜNCEL ÇALIŞMALAR

23 Birinci Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar
ve Yetkinlikler Çalıştayı (7 Nisan 2012, Ankara)

24 İkinci Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar
ve Yetkinlikler Çalıştayı (9 Haziran 2012, Ankara)

25 Temel Yetkinlik Alanları
Mesleki değerler ve sorumluluklar Tıbbi bilgi Bilimsellik (Eleştirel Bakış, Karar Vericilik, Kanıta dayalı uygulama) Sağlık hizmeti sunumu İletişim Ekip çalışması Danışmanlık Sağlık savunuculuğu Yönetim Bu kavram, mesleki açıdan edinilmesi gereken teknik deneyimin çok daha ötesinde iyi hekimlik uygulama bilincine ve yeteneğine sahip olmak anlamına gelir.

26 ANAHTAR YETKİNLİKLER tanımlandı…

27 Basım: Haziran 2011 Bu dönem tanıtımı yapıldı

28 Haziran 2012

29

30 RESERTİFİKASYON ? Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu;
tarihinde…yapılan başvuru üzerine…ilk resertifikasyon..

31 KURUM ZİYARETLERİ… Dernek Yeterlik Kurulları’nın önemli işlevleri arasında… Kurum ziyaret programlarında sayıca artış var…

32 ATUB Çalışmaları

33 ULUSAL YETERLİK KURULU
(2013 yılı öne çıkan yakın tarihli gündem) UEMS-CESMA Toplantısı (9 Kasım 2013, İstanbul) TUEK (7 Aralık 2013, İstanbul)

34 Dr. Zeev Goldig konferansı 9 Kasım 2013, İstanbul
UEMS CESMA* Başkanı Dr. Zeev Goldig konferansı 9 Kasım 2013, İstanbul *The Council for European Specialist Medical Assessments

35 ULUSAL YETERLİK KURULU
(2013 yılı öne çıkan yakın tarihli gündem) TUEK (7 Aralık 2013, İstanbul)

36 Teşekkürler…


"TTB-UDEK ve UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları