Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU. ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU 16 EKİM 2010 - ANKARA GÜNDEM 09.30 – Açılış Eriş Bilaloğlu - TTB.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU. ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU 16 EKİM 2010 - ANKARA GÜNDEM 09.30 – Açılış Eriş Bilaloğlu - TTB."— Sunum transkripti:

1 ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU

2 ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU 16 EKİM 2010 - ANKARA GÜNDEM 09.30 – Açılış Eriş Bilaloğlu - TTB Merkez Konseyi Başkanı 09.40 - Gerçekleştirilen ve sürdürülen çalışmalar konusunda bilgilendirme Hasan Oğan - Çalışma grubu sekreteri 10.00 - Katılımcı değerlendirmeleri 12.00 – Basın açıklaması 12.30 – ARA 13.30 - Yeni dönem yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi 15.10 - Yürütme kurulu seçimi 15.30 - Yürütme kurulu toplantısı

3 TOPLANTIDAN BEKLENTİLER Bilgi ve düşüncelerin paylaşımı Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve değerlendirmeler ışığında yapılması gerekenlerin belirlenmesi, Yürütülen ve yürütülecek olan çalışmaların diğer oda ve uzmanlık derneklerince de benimsenerek ortaklaştırılması ve uygulamaya konulması Oluşturulan programla ilgili görev paylaşımının yapılması

4 Gurup 2009 yılında yapılan “Hekime Yönelik Şiddet Nasıl Önlenir?” başlıklı çalıştay sonucu kuruldu. Gurupta hekimlerin yanı sıra diğer sağlık çalışanları, bazı meslek mensupları ve demokratik kitle örgütleri de bulunmaktadır.

5

6

7 Gurup yürütme üyelerinin yanı sıra üç alt komisyondan oluşmaktadır: Eğitsel çalışma gurubu Hukuksal çalışma gurubu Yönetsel çalışma gurubu

8 I. GENEL TOPLANTI Gurup ilk genel toplantısını 10 Ocak 2010 tarihinde oda ve uzmanlık derneklerinden 34 kişin katılımı ile yaptı. TOPLANTI KARARLARI Şiddetin temel nedenleri arasında yer alan ve dünyadaki neoliberal ekonomik politikaların ülkemizdeki yansıması Sağlıkta Dönüşüm Programı ile şiddet arasındaki ilişkinin görünür kılınmasına, …………..

9 TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu çalışmalarını hekim, hasta- hasta yakını ve kamu-özel kurum sorumlularına yönelik olarak yürütmesine, TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu ile yılda en az 2 kez genel toplantılar yapılmasına, Tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin bünyelerinde en kısa sürede “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” oluşturup, “Alo Acil Şiddet Hattı” açılmasına, TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Alt Çalışma Gruplarına (Eğitsel, Yönetsel ve Hukuksal) kurumsal ve bireysel katkı sunacak yeni üyelerin katılımı için oda ve dernek yöneticileri aktif çaba göstermesine, Yaşanan şiddet olaylarının ve bu konuda yapılan çalışmaların gruba hızla ulaştırılmasına,

10 Şiddet web sayfası (www.ttb.org.tr/siddet) kullanımının geniş kesimlerle paylaşılması için tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri ve diğer paydaşların mevcut web sayfalarından TTB şiddet web sayfasına en kısa sürede link vermesine,www.ttb.org.tr/siddet Şiddet Çalıştayı’nın CD formatında ve de merkezi üretilen bilgi ve yaklaşımların Oda ve uzmanlık derneklerine ulaştırılmasının çalışma grubu sekretaryası tarafından sağlanmasına, TTB şiddet bildirim formunun tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri tarafından kullanılması ve geri bildirim yapılması yönünde ilgili kurumlara yazı yazılmasına, Kamu ve sivil toplum kurumları ile sağlık çalışma alanlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” yasal mevzuatının ve birimlerinin oluşturulması açısından ortak çalışmaların yürütülmesine, Hastanelerde oluşturulan Sağlık Güvenliği Komisyon’ların Oda ve uzmanlık derneklerinin desteğiyle işlevsel kılınmasına,

11 Gurup iletişim araçları; Acil şiddet hatları (bazı odalar) www.ttb.org.tr/siddet siddetesifirtoleransgrup@googlegroups.com siddet@ttb.org.tr

12 TTB olarak Sağlık, Çalışma ve İçişleri Bakanlığı nezdinde, odalar olarak ta bu bakanlıkların il temsilcileri düzeyinde şiddetle ilgili bilgilendirme yapılması, önlem alınmasının istenmesine, Şiddet olaylarının rutin olarak İl İnsan Hakları Kurulu’na bildirilmesi ve bildirimlerin takibinin yapılmasına, Tüm sağlık çalışanlarını kapsayan imza kampanyasının başlatılması ve bu imzaların ilgili bakanlıklara ulaştırılmasına, Her türlü şiddete uğramış hekimlere hukuki destek sağlanması ve hekimlerin şiddetin hukuksal yönü açısından bilgilendirilmesine, Uzmanlık dernekleri kongrelerinde ve 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde şiddet konulu toplantı ya da duyurular yapılmasına, Medya iletişimi açısından “İyi Sağlık Haberciliğinde Moskova Kılavuzu” ilkeleri yönünde çalışmaların yürütülmesine,

13 Simgesel eylemler olarak afiş, broşür, sticker, ajanda, takvim gibi ürünlerin hazırlanarak hekimlere dağıtılmasına, Şiddet uygulanan sağlık birimlerine Tabip Odaları tarafından “denetim gezisi” yapılması ve bu sağlık birimlerinin Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına “iş sağlığı ve güvenliği” açısından uygun çalışma koşullarının bulunmadığı yönünde uyarıda bulunulmasına, Prof.Dr. Göksel Kalaycı’nın öldürülüşün 5.yılına denk gelen 12 Kasım 2010 tarihini “Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Günü” ilan edilmesi ve bu günde tüm illerde odalar ve uzmanlık derneklerince etkinlik düzenlenmesine,

14 Bu çalışmaların yanı sıra görsel olarak afiş çalışmaları da yapılmıştır.

15 Şiddet uygulanan kurumlarda basın açıklamalarına ek “Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı” ve de “Kendimizin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Yaşam Hakkı” için üretimden gelen demokratik etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılmasına, Güvenlik görevlilerinin sağlık ortamında uygulanan şiddet konusunda özel eğitim almasının sağlanmasına,

16 Silah ruhsatlarına kolay erişime dikkat çekilmesi ve hekimlerin bu konuda daha özenli davranmasına yönelik çalışmaların yapılmasına, Şiddete maruz kalan kişiler için yapmaları gereken algoritmanın hazırlanması ve yaygınlaştırılmasına karar verildi.

17 Şiddete karşı yapılmış olanlardan çok yapılacak olan çalışmaların daha önemli olduğu düşüncesinden hareketle, 16 Ekim 2010 toplantısı öncesinde tüm odaların başkan ya da genel sekreterleri bizzat telefonla aranarak tüm çalışmalara katılım açısından iki hekimin görevlendirilmesi ve yapılacak olan toplantıya katılımları istenmiştir.

18 Eğitim çalışma grubu; hekimlerde şiddetle ilgili farkındalık yaratmak ve şiddete karşı beceri kazandırmak amaçlı eğitim çalışmalarını yürütmektedir. Eğitim materyali olarak iki adet 3’er dakikalık profesyonel film çekimi yaptırılmaktadır. Eğitim çalışmaları çerçevesinde “Şiddetle Başa Çıkmak” kitapçığı hazırlanarak bastırıldı.

19 TTB ve gurup adına 26 – 29 Ekim 2010 tarihlerinde Amsterdam da yapılacak olan 2. Uluslararası Sağlık Sektöründe Şiddet Konferansı’na ilk kez katılınacak.

20

21 Süreçte şiddete karşı alınması gereken yönetsel önlemler konusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle şiddete karşı alınması gereken önlemler “Sağlık Hizmetinin Üretildiği Alanlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” çerçevesinde değerlendirilerek bu başlıkta tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir çalıştayın öncülüğü yürütülmüş ve çalıştay 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul da gerçekleşecektir.

22

23 ŞİDDET OLAYLARI KARŞISINCA ODALARCA YAPILMASI GEREKENLER Şiddet olayları ile ilgilenecek oda sorumlularının belirlenmesi (en az iki kişi) ve Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma grubu etkinliklerine katılımın sağlanması Şiddet olaylarına karşı sorumlu oda personelinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi Şiddet hattı oluşturulması

24 Hekime olayla ilgili yapması gerekenlerin bildirilmesi Tutanak tutulması ve tanıklarca imzalanmasının sağlanması Sağlık muayenesi ve raporunun alınması Hastane başhekimliğine yazılı/sözlü bilgi verilmesi ve yasal sürecin başlatılmasının istenmesi ve sürecin takip edilmesi Olayla ilgili odaya yazılı başvuru ve tutanak örneğinin istenmesi Hekimden şiddet TTB başvuru formunun doldurulmasının istenmesi Hekimin daha detaylı bilgi için TTB şiddet web sayfasına yönlendirilmesi

25 Hekime hukuki destek sağlanması ve hukuk bürosu tarafından hekimin aramasının organize edilmesi İlgili hastane başhekimliğine olayla ilgili nelerin yapıldığının yazı ile sorulması (yazı ekine bu konudaki hukuki durum yazısı eklenmelidir), Cevapsızlık durumunda en geç 20 gün sonra yazışmanın tekrarlanması ve sürecin takip edilmesi

26 Kurumdan herhangi bir cevap alınamaması halinde olayın ve başhekimle ile ilgili görevini yerine getirmeme konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması Olayla ilgili duyum alındığında olay haberleştirilerek en kısa sürede TTB Şiddet Çalışma Gurubuna bildirilmesi Yılsonu itibarı ile şiddetle ilgili raporlamanın yapılarak TTB Şiddet Çalışma Gurubuna bildirilmesi. Tüm bu işlemlerle ilgili kayıt ve dosyalamanın yapılması

27 ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GURUBU Teşekkürler


"ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU. ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU 16 EKİM 2010 - ANKARA GÜNDEM 09.30 – Açılış Eriş Bilaloğlu - TTB." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları