Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB- UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Genel Kurulu Yer: İstanbul Tarih: 10 Aralık 2010 Saat:10:00- 17:00 Kolaylaştırıcılar: Berivan TUNCA, Emre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB- UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Genel Kurulu Yer: İstanbul Tarih: 10 Aralık 2010 Saat:10:00- 17:00 Kolaylaştırıcılar: Berivan TUNCA, Emre."— Sunum transkripti:

1 TTB- UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Genel Kurulu Yer: İstanbul Tarih: 10 Aralık 2010 Saat:10:00- 17:00 Kolaylaştırıcılar: Berivan TUNCA, Emre HURİ, Fatih MUTLU

2 GÜNDEM  Açılış  Katılımcı derneklerin belirlenmesi, temsilciler ile tanışma  TTB-UDEK’in bu kurul ile ilgili beklentileri  Kuruluş Öyküsü  TTB-UDEK AGUH Genel Kurul’un Amacı  İç Yönerge Taslağının madde madde okunması ve son şeklinin verilip oylanması  Genç Uzman Hekim tanımının yapılması ve diğer terminolojiler  Genel Kurulun çalışma ilkeleri  İletişim çalışmaları  Asistan ve Genç Uzman veritabanının oluşturulması  Asistanlara yönelik yapılması gereken çalışmalar  Genç Uzman Hekimlere yönelik yapılması gereken çalışmalar  Ön Çalışma grubunun yönerge kriterlerine göre belirlenmesi  Dilek ve temenniler  Kapanış

3 KATILIM: 22 temsilci, 15 gözlemci Uzmanlık DerneğiKonum Türk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği1 asistan, 1 uzman temsilci, 2 gözlemci Türk Nöroloji Derneği1 asistan, 1 uzman temsilci Türk Üroloji Derneği1 asistan, 1 uzman temsilci Türkiye Psikiyatri Derneği1 asistan, 1 uzman temsilci Türk Klinik Biyokimya Derneği1 asistan temsilci, 2 gözlemci TKBB-BBC1 asistan temsilci Türk Solunum Araştırmaları Derneği1 uzman temsilci Türk Toraks Derneği1 uzman temsilci Türk Cerrahi Derneği1 asistan temsilci Türk İç Hastalıkları Derneği1 asistan temsilci Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği1 uzman temsilci Türk Dermatoloji Derneği1 asistan temsilci Patoloji Dernekleri Federasyonu1 asistan temsilci Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği1 asistan temsilci Türk Hematoloji Derneği1 uzman temsilci Çocuk Nefrolojisi Derneği1 uzman temsilci Türk Nöroşirurji Derneği1 uzman temsilci Türkiye Milli Pediatri Derneği1 profesör

4 TTB-UDEK’in bu kurul ile ilgili beklentileri  Ülkemizde TTB-UDEK bünyesindeki uzmanlık derneklerinde asistan ve genç uzmanlara yönelik mesleki, eğitsel ve sosyal faaliyetlerin standardize edilmesi amaçlı bu derneklerde örnek asistan ve genç uzman organizasyonlarının yapılmasını sağlayacak bir genel kurulun oluşturulması.  TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Genel Kurulunun yukarıda belirtilen konular ışığında çalışmalar yapıp TTB-UDEK YK ile paylaşması.

5 Kuruluş Öykümüz  TUEK 2009’da İzmir’de UDEK altında bir asistan çalışma grubu kurulması oluşturulması fikri ortaya atıldı.  16 Mayıs 2010’da TTB Ankara Merkez Binası’nda İskender Sayek, Dilek Aslan, Umut Akyol katılım ve önderliğinde 17 dernekten 23 kişinin katılımıyla toplanıldı, genç uzman kavramı eklendi.  Yahoogroup oluşturuldu, internet üzerinden yazışmalar sürdürüldü.  TTB-UDEK üyesi uzmanlık derneklerinden Çalışma Grubu Genel Kurulumuza katılım sağlanması amacıyla bir asistan ve bir genç uzman talebinde bulunuldu.

6 Amacımız Uzmanlık eğitimi alan asistanların, eğitimini tamamlamış ve genç uzmanların: Uzmanlık eğitiminde ve uzmanlığa başlama esnasında karşılaşabilecekleri mesleki, eğitsel ve sosyal sorunları belirlemek ve bunlara çözüm üretmek, Kendi içlerinde diğer meslektaşlarıyla ve Türk Tabipler Birliğinin’nin diğer resmi organları ile iletişimlerini arttırmak, Ülke genelinde uzmanlık eğitiminin optimizasyonu çalışmalarını desteklemek ve bununla ilgili derneklere, TTB-UDEK YK’ya geri bildirimlerde bulunmak, Eğitim amaçlı planlanmış ulusal ve uluslararası asistan ve genç uzman değişim programlarına aktif katılmak,

7 Ulusal asistan ve genç uzman veri-tabanının oluşması amacıyla çalışmalar yapmak ve bu veri-tabanını TTB-UDEK ile paylaşmak, Ülkemizde akademik, idari, ilkesel ve sosyal anlamda lider hekimler yetiştirmek üzere çekirdekten yetişen asistan ve genç uzman hekimlere bu amaçla destek vermek, Ülkemizde yeni uzman olmuş kişilerin mesleki yönelimleri konusunda fayda sağlayacak çalışmalar yapmak, Genç uzmanların eğitsel anlamda dolaylı veya doğrudan ilgili konulardaki ihtiyaçlarını desteklemek, genel sertifikasyon (fellowship) programlarının branşlarda yapılandırılması konusunda çalışmalar yapmak, Genel Kurul’da alınan kararların TTB-UDEK YK tarafından onaya sunulması ve müteakiben branş dernek temsilcileri aracılığı ile ülkemizdeki branş derneklerine bildirmek, Genel Kurul işleyiş, yönerge ve prensiplerine uygun olarak tüm ulusal branş derneklerinde benzer asistan ve genç uzman yapılanmalarının oluşturulmasını sağlamak, Asistan ve genç uzmanların ulusal ve uluslararası çerçevede branş gözetmeksizin burs ve eğitim programlarına erişimi ve engellerin aşılması konusunda yol gösterilmesi ve desteklenmesi.

8 TTB-UDEK-AGUH Genel Kurulu Çıktılarımız  TTB-UDEK-AGUH Genel Kurulu İç Yönerge Taslak çalışması tamamlandı.  Bu taslak madde madde değerlendirilerek oy birliği ile TTB-UDEK YK’ya sunulmak üzere kabul edildi.  Genel Kurul’a ait çalışma ilkeleri belirlendi.  Genç Uzman Hekim tanımı yapıldı.

9  Çalışmaların tüm Türkiye’deki asistan ve genç uzman hekimlere ulaştırılması için Uzmanlık Dernekleri ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

10 Teşekkürler…..


"TTB- UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Genel Kurulu Yer: İstanbul Tarih: 10 Aralık 2010 Saat:10:00- 17:00 Kolaylaştırıcılar: Berivan TUNCA, Emre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları