Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu."— Sunum transkripti:

1 Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu

2 V e r b s / fiiller a.Düzenli fiiller / regular verbs b.Düzensiz fiiller / irregular verbs a. Regular Verbs / Düzenli filler: İkinci ve üçüncü hallerinde sonuna -ED alan fiillerdir. V1 V2 V3 playoynaplayED (oynadı) playED openaçopenED (açtı) openED washyıkawashED (yıkadı) washED paintboyapaintED (boyadı) paintED cleantemizlecleanED (temizledi) cleanED watchizlewatchED (izledi) watchED

3 b. Irregular verbs / düzensiz fiiller Bunların ikinci ve üçüncü şekilleri değişmektedir. V1 V2 V3 ComegelcAme (geldi) come Writeyazwrote (yazdı) written Doyapdid (yaptı) done Makeyapmade (yaptı) made Buysatın albought (satın aldı) bought Cutkescut (kesti) cut Saysöylesaid (söyledi) said Breakkırbroke (kırdı) broken Tellsöyletold (söyledi) told Havesahiphad (sahipti) had Stealçalstole (çaldı) stolen Findbulfound (buldu) found

4 Let’s make sentences: Hadi Cümleler oluşturalım Regular Verbs / düzenli fiiller Iplayedfootball. (Ben futbol oynadım.) Youplayedfootball. (Sen futbol oynadın.) Heplayedfootball. (O futbol oynadı.) Sheplayedfootball. (O futbol oynadı.) Itplayedfootball. (O futbol oynadı.) Weplayedfootball. (Biz futbol oynadık.) Youplayedfootball. (Siz futbol oynadınız.) Theyplayedfootball. (Onlar futbol oynadılar.)

5 Let’s make sentences / Hadi cümle yapalım Iopenedthe door. (Ben kapıyı açtım.) Youopenedthe door. (Sen kapıyı açtın.) Heopenedthe door. (O kapıyı açtı.) Sheopenedthe door. (O kapıyı açtı.) Itopenedthe door. (O kapıyı açtı.) Weopenedthe door. (Biz kapıyı açtık.) Youopenedthe door. (Siz kapıyı açtınız.) Theyopenedthe door. (Onlar kapıyı açtılar.)

6 Let’s make sentences / Hadi cümle yapalım Iwashedthe dishes. (Ben tabakları yıkadım.) Youwashedthe dishes. (Sen tabakları yıkadın.) Hewashedthe dishes. (O tabakları yıkadı.) Shewashedthe dishes. (O tabakları yıkadı.) Itwashedthe dishes. (O tabakları yıkadı.) Wewashedthe dishes. (Biz tabakları yıkadık.) Youwashedthe dishes. (Siz tabakları yıkadınız.) Theywashedthe dishes. (Onlar tabakları yıkadılar.)

7 Let’s make sentences with IRREGULAR VERBS Hadi DÜZENSİZ FİİLLERLE cümle yapalım Iwrote a letter. (Ben bir mektup yazdım.) Youwrote a letter. (Sen bir mektup yazdın.) Hewrote a letter. (O bir mektup yazdı.) Shewrote a letter. (O bir mektup yazdı.) Itwrote a letter. (O bir mektup yazdı.) Wewrote a letter. (Biz bir mektup yazdık.) Youwrote a letter. (Siz bir mektup yazdınız.) Theywrote a letter. (Onlar bir mektup yazdılar.) V1V2 (düzensiz)V3 Write yaz wrote (yazdı) written

8 Let’s make sentences with IRREGULAR VERBS Hadi DÜZENSİZ FİİLLERLE cümle yapalım V1V2V3 Do yapdid (yaptı)done Idid the washing up. (Ben bulaşıkları yıkadım.) Youdid the washing up. (Sen bulaşıkları yıkadın.) Hedid the washing up. (O bulaşıkları yıkadı.) Shedid the washing up. (O bulaşıkları yıkadı.) Itdid the washing up. (O bulaşıkları yıkadı.) Wedid the washing up. (Biz bulaşıkları yıkadık.) Youdid the washing up. (Siz bulaşıkları yıkadınız.) Theydid the washing up. (Onlar bulaşıkları yıkadılar.)

9 Let’s make sentences with IRREGULAR VERBS Hadi DÜZENSİZ FİİLLERLE cümle yapalım V1 V2V3 Make yap made yaptı made I made a mistake. (Ben bir yanlışlık yaptım.) You made a mistake. (Sen bir yanlışlık yaptın.) He made a mistake. (O bir yanlışlık yaptı.) She made a mistake. (O bir yanlışlık yaptı.) It made a mistake. (O bir yanlışlık yaptı.) We made a mistake. (Biz bir yanlışlık yaptık.) You made a mistake. (Siz bir yanlışlık yaptınız.) They made a mistake. (Onlar bir yanlışlık yaptılar.)

10 Sentence Structure / Cümle yapısı Subject/ Özne Verb/ Fiil Object/ nesne Iplayedfootball. (Ben futbol oynadım.) Youopenedthe door. (Sen kapıyı açtın.) Shewashedthe dishes. (O tabakları yıkadı.) Wewrotea letter. (Biz bir mektup yazdık.) Youdidthe washing up. (Siz bulaşıkları yıkadınız.) Theymadea mistake. (Onlar bir yanlışlık yaptılar.)

11 Geçmiş zamanda cümleyi olumsuz / soru yapmak için DID yardımcı fiili kullanılır. Play oyna playED oynaDI Don’t play oynama DIDn’t PLAY oynamaDI Open aç openED açTI Don’t open açma DIDn’t OPEN açmaDI Wash yıka washED yıkaDI Don’t wash yıkama DIDn’t WASH yıkamaDI DID yardımcı fiilini kullandığımızda da fiilin yalın şeklini (V1) kullanırız.

12 Geçmiş zamanda cümleyi olumsuz / soru yapmak için DID yardımcı fiili kullanılır. Write yaz wrote yazDI Don’t write yazma DIDn’t WRITE yazmaDI Do yap did yaptı Don’t do yapma DIDn’t DO yapmadı Make yap made yaptı Don’t make yapma DIDn’t MAKE yapmadı DID yardımcı fiilini kullandığımızda da fiilin yalın şeklini (V1) kullanırız.

13 I played football. (Ben futbol oynadım.) I DIDn’t PLAY football. (Ben futbol oynamadım.) DID you PLAY football? (Sen futbol oynadın mı?)

14 She washed the dishes. (O tabakları yıkadı.) She DIDn’t WASH the dishes. (O tabakları yıkamadı.) DID she WASH the dishes? (O tabakları yıkadı mı?)

15 We wrote a letter. (Biz bir mektup yazdık.) We DIDn’t WRITE a letter. (Biz bir mektup yazmadık.) DID you WRITE a letter? (Siz bir mektup yazdınız mı?) write yaz wrote yazdı (v2)written (v3)

16 They made a mistake. (Onlar bir yanlışlık yaptılar.) They DIDn’t MAKE a mistake. (Onlar bir yanlışlık yapmadılar.) DID they MAKE a mistake? (Onlar bir yanlışlık yaptılar mı?) Make yap made yaptı (V2)made (V3)

17 Time Adverbs / zaman zarfları Yesterday, yesterday morning, yesterday evening, etc. Two days ago, three months ago, a year ago, etc. Last night, last week, last year, last Tuesday, last July, etc. in 1966, in 2008 etc. Not:Eğer cümlenin sonunda bu zaman zarflarından biri varsa fiilin ikinci halini kullanılır.

18 Zaman zarflarına bakarak fiilin uygun şeklini yazınız. Said …………… (paint) the wall yesterday. Caner ……………(break) the jar in the kitchen last weekend. Sefa ……………(see) some bears in the zoo last weekend. They ……………(go) to America last summer. Berkan ……………(leave) the class an hour ago. Paint boya Break kır See gör Go git Leave ayrıl painted boyadı broke kırdı saw gördü went gitti left ayrıldı painted brokebroke sawsaw wentwent leftleft

19 Zaman zarflarına bakarak fiilin uygun şeklini yazınız. Abdülkerim …………… (wash) his car an hour ago. Şenay …………… (cook) a delicious cake yesterday. Mesut …………… (come) to school last week but Çağatay ……………..……… (not come). Berkcan …………… (drink) five glasses of milk last night. Fatmanur …………… (visit) his father in January 2009. Wash yıka cook pişir come gel drink iç visit ziyaret et Washed yıkadı cooked pişirdi cAme geldi drAnk içti visited ziyaret etti DID not COME gelmedi visited washed cAme DID not COME drAnk cooked


"Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları