Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu."— Sunum transkripti:

1 Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu

2 V e r b s / fiiller Düzenli fiiller / regular verbs Düzensiz fiiller / irregular verbs a. Regular Verbs / Düzenli filler: İkinci ve üçüncü hallerinde sonuna -ED alan fiillerdir. V V2 V3 play oyna playED (oynadı) playED open aç openED (açtı) openED wash yıka washED (yıkadı) washED paint boya paintED (boyadı) paintED clean temizle cleanED (temizledi) cleanED watch izle watchED (izledi) watchED

3 b. Irregular verbs / düzensiz fiiller
Bunların ikinci ve üçüncü şekilleri değişmektedir. V V2 V3 Come gel cAme (geldi) come Write yaz wrote (yazdı) written Do yap did (yaptı) done Make yap made (yaptı) made Buy satın al bought (satın aldı) bought Cut kes cut (kesti) cut Say söyle said (söyledi) said Break kır broke (kırdı) broken Tell söyle told (söyledi) told Have sahip had (sahipti) had Steal çal stole (çaldı) stolen Find bul found (buldu) found

4 Let’s make sentences: Hadi Cümleler oluşturalım
Regular Verbs / düzenli fiiller I played football. (Ben futbol oynadım.) You played football. (Sen futbol oynadın.) He played football. (O futbol oynadı.) She played football. (O futbol oynadı.) It played football. (O futbol oynadı.) We played football. (Biz futbol oynadık.) You played football. (Siz futbol oynadınız.) They played football. (Onlar futbol oynadılar.)

5 Let’s make sentences / Hadi cümle yapalım
I opened the door. (Ben kapıyı açtım.) You opened the door. (Sen kapıyı açtın.) He opened the door. (O kapıyı açtı.) She opened the door. (O kapıyı açtı.) It opened the door. (O kapıyı açtı.) We opened the door. (Biz kapıyı açtık.) You opened the door. (Siz kapıyı açtınız.) They opened the door. (Onlar kapıyı açtılar.)

6 Let’s make sentences / Hadi cümle yapalım
I washed the dishes. (Ben tabakları yıkadım.) You washed the dishes. (Sen tabakları yıkadın.) He washed the dishes. (O tabakları yıkadı.) She washed the dishes. (O tabakları yıkadı.) It washed the dishes. (O tabakları yıkadı.) We washed the dishes. (Biz tabakları yıkadık.) You washed the dishes. (Siz tabakları yıkadınız.) They washed the dishes. (Onlar tabakları yıkadılar.)

7 Let’s make sentences with IRREGULAR VERBS
Hadi DÜZENSİZ FİİLLERLE cümle yapalım I wrote a letter. (Ben bir mektup yazdım.) You wrote a letter. (Sen bir mektup yazdın.) He wrote a letter. (O bir mektup yazdı.) She wrote a letter. (O bir mektup yazdı.) It wrote a letter. (O bir mektup yazdı.) We wrote a letter. (Biz bir mektup yazdık.) You wrote a letter. (Siz bir mektup yazdınız.) They wrote a letter. (Onlar bir mektup yazdılar.) V1 V2 (düzensiz) V3 Write yaz wrote (yazdı) written

8 Let’s make sentences with IRREGULAR VERBS
Hadi DÜZENSİZ FİİLLERLE cümle yapalım V1 V2 V3 Do yap did (yaptı) done I did the washing up. (Ben bulaşıkları yıkadım.) You did the washing up. (Sen bulaşıkları yıkadın.) He did the washing up. (O bulaşıkları yıkadı.) She did the washing up. (O bulaşıkları yıkadı.) It did the washing up. (O bulaşıkları yıkadı.) We did the washing up. (Biz bulaşıkları yıkadık.) You did the washing up. (Siz bulaşıkları yıkadınız.) They did the washing up. (Onlar bulaşıkları yıkadılar.)

9 Let’s make sentences with IRREGULAR VERBS
Hadi DÜZENSİZ FİİLLERLE cümle yapalım V1 V2 V3 Make yap made yaptı made I made a mistake. (Ben bir yanlışlık yaptım.) You made a mistake. (Sen bir yanlışlık yaptın.) He made a mistake. (O bir yanlışlık yaptı.) She made a mistake. (O bir yanlışlık yaptı.) It made a mistake. (O bir yanlışlık yaptı.) We made a mistake. (Biz bir yanlışlık yaptık.) You made a mistake. (Siz bir yanlışlık yaptınız.) They made a mistake. (Onlar bir yanlışlık yaptılar.)

10 Sentence Structure / Cümle yapısı
Subject/Özne Verb/Fiil Object/nesne I played football. (Ben futbol oynadım.) You opened the door. (Sen kapıyı açtın.) She washed the dishes. (O tabakları yıkadı.) We wrote a letter. (Biz bir mektup yazdık.) You did the washing up. (Siz bulaşıkları yıkadınız.) They made a mistake. (Onlar bir yanlışlık yaptılar.)

11 Geçmiş zamanda cümleyi olumsuz / soru yapmak için
DID yardımcı fiili kullanılır. Play oyna playED oynaDI Don’t play oynama DIDn’t PLAY oynamaDI Open aç openED açTI Don’t open açma DIDn’t OPEN açmaDI Wash yıka washED yıkaDI Don’t wash yıkama DIDn’t WASH yıkamaDI DID yardımcı fiilini kullandığımızda da fiilin yalın şeklini (V1) kullanırız.

12 Geçmiş zamanda cümleyi olumsuz / soru yapmak için
DID yardımcı fiili kullanılır. Write yaz wrote yazDI Don’t write yazma DIDn’t WRITE yazmaDI Do yap did yaptı Don’t do yapma DIDn’t DO yapmadı Make yap made yaptı Don’t make yapma DIDn’t MAKE yapmadı DID yardımcı fiilini kullandığımızda da fiilin yalın şeklini (V1) kullanırız.

13 I played football. (Ben futbol oynadım.)
I DIDn’t PLAY football. (Ben futbol oynamadım.) DID you PLAY football? (Sen futbol oynadın mı?)

14 She washed the dishes. (O tabakları yıkadı.)
She DIDn’t WASH the dishes. (O tabakları yıkamadı.) DID she WASH the dishes? (O tabakları yıkadı mı?)

15 We wrote a letter. (Biz bir mektup yazdık.)
We DIDn’t WRITE a letter. (Biz bir mektup yazmadık.) DID you WRITE a letter? (Siz bir mektup yazdınız mı?) write yaz wrote yazdı (v2) written (v3)

16 They made a mistake. (Onlar bir yanlışlık yaptılar.)
They DIDn’t MAKE a mistake. (Onlar bir yanlışlık yapmadılar.) DID they MAKE a mistake? (Onlar bir yanlışlık yaptılar mı?) Make yap made yaptı (V2) made (V3)

17 Time Adverbs / zaman zarfları
Yesterday, yesterday morning, yesterday evening, etc. Two days ago, three months ago, a year ago, etc. Last night, last week, last year, last Tuesday, last July, etc. in 1966, in 2008 etc. Not: Eğer cümlenin sonunda bu zaman zarflarından biri varsa fiilin ikinci halini kullanılır.

18 Zaman zarflarına bakarak fiilin uygun şeklini yazınız.
Said …………… (paint) the wall yesterday. Caner ……………(break) the jar in the kitchen last weekend. Sefa ……………(see) some bears in the zoo last weekend. They ……………(go) to America last summer. Berkan ……………(leave) the class an hour ago. Paint boya Break kır See gör Go git Leave ayrıl painted boyadı broke kırdı saw gördü went gitti left ayrıldı painted broke saw went left

19 Zaman zarflarına bakarak fiilin uygun şeklini yazınız.
Abdülkerim …………… (wash) his car an hour ago. Şenay …………… (cook) a delicious cake yesterday. Mesut …………… (come) to school last week but Çağatay ……………..……… (not come). Berkcan …………… (drink) five glasses of milk last night. Fatmanur …………… (visit) his father in January 2009. Wash yıka cook pişir come gel drink iç visit ziyaret et Washed yıkadı cooked pişirdi cAme geldi drAnk içti visited ziyaret etti DID not COME gelmedi washed cooked cAme DID not COME drAnk visited


"Simple past tense “Geçmiş zaman” Hazal Kahyaoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları