Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yabancı Dil- II Bölüm - 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yabancı Dil- II Bölüm - 3."— Sunum transkripti:

1 Yabancı Dil- II Bölüm - 3

2 USED TO Yabancı Dil- II

3 Function: (Kullanımı)
Geçmişte yaptığımız, fakat artık sürdürmediğimiz alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır. Özneye göre formu değişmez. “used to” dan sonra gelen fiilin 1. hali (yalın) kullanılır. Yabancı Dil- II

4 Examples: (Örnekler) 1. I used to smoke a lot before I had an operation, but I don't smoke at all now. (Ameliyat olmadan önce çok sigara içerdim, fakat şimdi nerdeyse hiç içmiyorum.) 2. Our grandmother used to tell us stories when we were children. (Biz çocukken büyükannemiz bize hikâyeler anlatırdı.) 3. He used to have a small shop a few years ago, but now he has a factory. (Birkaç sene önce küçük bir dükkânı vardı, fakat şimdi bir fabrikaya sahip.) Yabancı Dil- II

5 Question Forms: (Soru halleri)
Soru cümleleri ve olumsuz cümleler DID yardımcı fiili ile yapılır ve USED biçimi USE biçimine dönüşür. (Tıpkı Simple Past’taki gibi.) Yabancı Dil- II

6 Examples: (Örnekler) 1. Did you use to travel by bus fifty years ago? (Elli sene önce otobüsle mi seyahat ederdiniz?) 2. People didn't use to be so rude to each other ten years ago. (İnsanlar on yıl önce birbirlerine karşı bu kadar kaba değildi.) 3. How did you use to spend your holidays when you were a boy? (Çocukken tatillerinizi nasıl geçirirdiniz?) 4. What did you use to watch when you were a child? (Çocukken televizyonda ne izliyordun?) Yabancı Dil- II

7 Execises (Alıştırmalar)
EXERCISE A Uygun fiille birlikte “used to” kullanarak boşlukları doldurunuz. 1. He _______ coffee a lot. 2. I _______ jeans when I was young. 3. I _______ cartoons when I was a child. 4. She _______ books every night. 5. I _______ the bus every day but now I have a car. Yabancı Dil- II

8 Cümlelerin olumsuz hallerini yazınız. 1. I used to watch TV.
EXERCISE B Cümlelerin olumsuz hallerini yazınız. 1. I used to watch TV. 2. She used to smoke. 3. I used to live in izmir. 4. My mother used to teach German. 5. I used to have a guitar. 6. I used to wear short pants. 7. My sister used to keep a diary. 8. My father used to walk to work. Yabancı Dil- II

9 EXERCISE C Uygun fiili seçiniz.
1. She used to _____ fat a few months ago. a) have b) go c) live d) be 2. I used to _____ there. a) live b) wear c) listen d) life 3. I used to _____ there in the past. a) wear b) think c) have d) work 4. My uncle used to _____ poor in the past. a) be b) was c) have d) go Yabancı Dil- II

10 “used to” kullanarak soru yapınız.
EXERCISE D “used to” kullanarak soru yapınız. Example: Where / go to school? – Where did you use to go to school? a) have long hair _____________________________ b) where / work ______________________________ c) go to a lot of parties _________________________ d) eat vegetables when you were a child ___________ Yabancı Dil- II

11 SIMPLE PAST TENSE EXERCISES (GEÇMİŞ ZAMAN ALIŞTIRMALARI)
Yabancı Dil- II

12 Write the past forms of the irregular verbs
Write the past forms of the irregular verbs. (Düzensiz fiillerin geçmiş zamandaki hallerini yazınız.) Yabancı Dil- II

13 Complete the table in simple past
Complete the table in simple past. (Tabloyu geçmiş zamanda cümleler yazarak doldurunuz.) Yabancı Dil- II

14 Put the sentences into simple past
Put the sentences into simple past. (Cümleleri geçmiş zaman kullanarak tekrar yazınız.) We move to a new house. → They eat fast-food. → He doesn't sleep early. → They sell cars. → Does he visit his relatives? → Yabancı Dil- II

15 Write sentences in simple past
Write sentences in simple past. (Geçmiş zaman kullanarak cümleleri oluşturunuz.) Janet / miss / the bus → she / tidy / her room → Nancy / watch / not / television→ she / read / a book → My father / drink / 2 cups of Turkish coffee → Yabancı Dil- II

16 Choose "Was“ or "Were“: (Was/Were kullanarak metni tamamlayınız.)
The teacher _____ nice. The students____ very clever. But one student ______ in trouble because he ______ lazy. So, we _____ sorry for him. Yabancı Dil- II

17 Uygun fiili seçiniz. 1. Kamil didn’t _______ the problem. a) understand b)understood c)understanded 2. He _______ the vase. a) broke b) breaked c) break 3. Your friends _______ me. a) didn’t saw b) didn’t see c)didn’t seed 4. They _______ milk, vegetables and yoghurt. a) buy b)bought c)buyed Yabancı Dil- II

18 Complete the sentences in simple past
Complete the sentences in simple past. (Cümleleri fiillerin geçmiş zaman halleriyle tamamlayınız.) Ali _____ his grandfather. (not visit) Cem ____ a lot of family problems. (have) The students ____ their homework. (not do) Jane _____ hard last week. (work) He _____ a concert last weekend at school. (give) She ______ the film yesterday. (like) They ____ the car 3 days ago. (wash) Yabancı Dil- II

19 References http://www.ingilizcedersin.com/used-to.html-0
past.php Yabancı Dil- II


"Yabancı Dil- II Bölüm - 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları