Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlahi Kitaplara İman -Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlahi Kitaplara İman -Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?"— Sunum transkripti:

1 İlahi Kitaplara İman -Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
Bu dünyada insanlar davranışlarını hem Allah (C.C.)’ın rızasına hem de akıllarına uygun olarak düzenleyebilir. Çünkü insan aklı Allah (C.C.)’ın varlığını, birliğini, iyiyi bulmaya kadirdir. Ancak Allah (C.C.)’ın insanları sevmesi nedeniyle insanlara bir de Peygamber göndermesi söz konusudur. Bu şekilde insanları uyarıyor, iyiyi ve kötüyü gösteriyor. Yani kısaca Cehenneme gitmememiz için bütün uyarıları yapıyor. Kitaplar da bunun için insanlara indiriliyor. Böylece iman etmeyenlerin ahirette ileri sürebilecekleri hiçbir mazeret kalmıyor. Kur’an-ı Kerim gül kokulu bir mektuba benzer. Onu getiren sembolü Gül olan Peygamberimiz, Kur’an ise bir mektup! Mektup niçin gönderilir düşünelim! O Gül Peygamber niçin bu uğurda çok çileler çekti? Bu uğurdaki görevlerimiz acaba neler? Allah (C.C.) Teala kullarına karşı merhametlidir. Onlara ahirette ceza vermek istemez; ancak adaletin gereği Cehennem de elbette ki vardır. Kutsal kitaplar Allah (C.C.) tarafından gönderildiği için onlara inanmalıyız. Zira Allah (C.C.)’ın gönderdiği kitapları inkar etmek Allah (C.C.)’ın doğru söylediğini kabul etmemek demektir ki bu durum da kişiyi dinden çıkartır. Kur'an-ı Kerim dışındaki kutsal kitaplar Allah (C.C.)’ın gönderdiği şekliyle günümüze kadar gelmeyi başaramamışlardır. Günah çıkartma, aforoz, teslis inancı, Allah (C.C.) inancının millileştirilmesi vb şeyler de bunu kanıtlamaktadır. Biz müslümanlar onların değiştirilmemiş hallerine inanırız. Kitaplara iman temel iman esaslarından biridir. Bu kitaplar Allah (C.C.) tarafından gönderildiği için semavi kitaplar adıyla da anılırlar.

2 Yüce Allah Niçin Peygamberler Göndermiştir?
Allah bizi sevdiği için, (çünkü yüce Allah insanların Cennete gitmesini ister.) Bu dünyada sınavda olduğumuz için, Görev ve sorumluluklarımızı öğretmek için, Bu dünyada ve ahirette mutlu olmamızı sağlamak için, Bize doğru yolu göstermek için, Adaleti sağlamak için, Peygamberleri örnek almamız için vb.

3 Vahy’in Geliş Şekilleri
Suhuf ve Kitaplar A- Suhuflar: Sayfalar halinde gönderilen küçük kitaplardır. Suhuf kelimesi sayfanın çoğuludur. Hz. Adem (a.s.)’a 10, Hz. Şit (a.s.)’e 50, Hz. İdris (a.s.)’e 30, Hz. İbrahim (a.s.)’ e 10 sayfa gönderilmiştir. Bu suhuflardan hiç biri zamanımıza kadar gelmemiştir. B-Kitaplar: Kur'an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.s.) Zebur: Hz. Davud (a.s.) Tevrat: Hz. Musa (a.s.) İncil: Hz. İsa (a.s.) Vahy’in Geliş Şekilleri Yüce Allah ilahi mesajları Peygamberlere vahiy yoluyla bildirir. Vahiy: Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamberlerin kalbine indirilen ilahi manalardır.Şu şekilde bildirilir. a) Bizzat Allah tarafından doğrudan doğruya konuşmasıyla, b) Cebrail’in asli suretinde bildirmesi, c) Cebrail’in insan suretinde bildirmesi, d) Çan sesine benzer bir sesle beraber vahyin gelmesi, e) Rüyayı Sadıka ile (Doğru rüya şeklinde) gelmesi, f ) Cebrail’in görünmeden Peygamberin kalbine indirmesiyle.

4 Yüce Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
Allah vahiy göndermek suretiyle insanlara büyük bir lütuf, yardım ve destek sağlamıştır. Yüce Rabb'imiz, insanı bilme, düşünme gibi yetenekler vererek varlıkların en şereflisi, en mükemmeli olarak yaratmıştır. İnsandan bütün bunların karşılığında kendisinin halifesi, yani vekili olmasını Yüce Allah istemiştir. İnsanı, Allah'ın koyduğu düzeni, yarattığı varlıkları kullanmak ve korumakla görevlendirmiştir. Evrendeki en büyük sorumluluk yine insanın isteğiyle kendisine yüklenmiştir. İnsanın bu sorumluluğu tam olarak yerine getirebilmesi için, Allah'ın yardım ve desteğine ihtiyacı vardır. Vahiy insana yol gösteren bir ışık, bir rehberdir. İnsanı vahiy yolu ile iyi, güzeli ve doğruyu bulabilir ve yanlışlıklardan kurtulabilir. Allah insanlar arasındaki ayrılıkları çözüme kavuşturmak için vahiy göndermiştir. Vahiy toplum içinde ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm önerilerini, ibadetlerin yapılış şekillerini göstermiştir. Böylece insanlar vahiy yolu ile eğitilmiş ve yönlendirilmiştir. Yanlışlıklar vahiy ışığında düzeltilmiş, doğru davranışlar teşvik edilmiştir. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "İnsanlar tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususunda, aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi." (Bakara s., 213) Özetle Allah yarattığı insanı evrenin ortasında yalnız bırakmamış, vahiy göndererek insana olan ilgisini devam ettirmiştir. İnsanların dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu yaşamaları için peygamberleri aracılığı ile vahiy göndermiştir.

5 Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni


"İlahi Kitaplara İman -Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları