Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TBMM ‘NİN AÇILMASI 16 Mart 1920 –İstanbulun İşgali

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TBMM ‘NİN AÇILMASI 16 Mart 1920 –İstanbulun İşgali"— Sunum transkripti:

1 TBMM ‘NİN AÇILMASI 16 Mart 1920 –İstanbulun İşgali
19 Mart 1920 –Mustafa kemal Ankarada olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin açılacağı ,hemen seçimlerin yapılması,her sancaktan beş üyenin 15 gün içinde Ankaraya gönderilmesine dair bir genelge yayınladı 23 Nisan 1920 –TBMM açıldı.

2 24 Nisan 1920 tarihli TBMM’de kabul edilen önerge
Hükümet kurmak gereklidir. Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya bir padişah makamı atamak doğru değildir. Mecliste toplanmış milli iradeyivatanın geleceğine hakim kılmak temel ilkedir.TBMM’nin üstünde güç yoktur. TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.Meclisten ayrılacak bir heyet meclise vekil olarak hükümet işlerini görür. Meclis başkanı bu hükümetinde başkanıdır. Padişah ve halifenin durumu bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra Meclis tarafından belirlenecektir.

3 ÖNERGENİN ÖNEMİ 23 Nisan 1920 de TBMM’nin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuştur. TBMM’nin üstünde bir güç olmadığı belirtilerek İstanbul hükümeti yok sayılmıştır(3.madde) “Geçici bir hükümet reisi tanımak doğru değildir.”maddesi ile meclisin bağımsızlığı ve devamlılığı belirtilmiştir.(2. Mdd) İlk TBMM de “güçler birliği ilkesi “ ve “meclis hükümeti “sistemi kabul edilmiştir.(4.mdd) TBMM adı adı kurulan yeni devletin illiyetçi bir karekter taşıdığını ve Türk milleti’ne dayandığını ortaya koymaktadır. TBMM M.K.paşa’yı Meclis başkanı seçmiştir. Milli Egemenlik ilkesi yolunda önemli bir adım gerçekleşmiştir. Çoğunluğu padişah ve halifeye bağlı olan bu insanları birleştiren temel amaç misakı Milli nin gerçekleştirilmesiydi.MK.Paşa İnkılapları sonraya bırakarak ,öncelikle vatanın kurtarılmasını amaçlamış,böylece milli birliğin korunmasını sağlamıştır. 30 Nisan da MK:Paşa Avrupalı devletlerin Dışişleri Bakanlarına ,TBMM’nin kurulduğunu,yabancı hükümetlerin ,istanbul hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları anlaşmaların Türk Milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM tarafından tanınmayacağını bildirmiştir.

4 1921 ANAYASASI (20 OCAK) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Yasama ve yürütme gücü TBMM ye aittir. Türkiye devleti TBMM ‘nce yönetilir ve “TBMM hükümeti”adını alır. Şer’i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ‘ye aittir. BMM başkanı ,hükümetinde başkanıdır.Kanunı Esasinin Teşkilatı Esasiye ile çelişmeyen hükümleri geçerlidir. Milletvekili seçimi 2 yılda bir yapılır ve Eski Meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya kadar devam eder. ÖNEMİ Yeni Türk devletinin kuruluşunun hukuki ve siyasal bir belgesidir. Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir. İstiklal mahkemeleri meclis içnde kurulmuştur. Böylece meclis yargı gücüne de sahiptir. Ulusal birliği zedelememek için devletin rejimi belirtilmemiştir(1-3.mdd) Meclis hükümeti sistemi kabul edilmiştir. 1921 Anayasası laik bir anayasa değildir.(4.mdd) NOT 29 Ekim 1923 te Cumhuriyetin ilanı ile Kabine sistemine geçilmiş ve yönetim şekli Cumhuriyet olmuştur.

5 TBMM’NİN KURULUŞU VE MİLLİ EGEMENLİK KAVRAMI KONFERANSI ANA HATLARI
20.yy başlarında Osm.İmp.II. Meşrutiyetin ilanı ile Meşrutiyet yönetimine geçerken büyük savaşlar yaşadı. İtalyanlar ile Trablusgarb savaşı .. Balkan savaşları I.Dünya savaşı .. 4 yıl süren, kişinin öldüğü topyekün bir savaş..Savaşın sonunda İtilaf devletleri galip gelirken karşı tarafta olan Osmanlı devleti de yenik duruma düşüyor. Mütareke koşulları son derece ağırdır ve işgaller başlamıştır. 15 mayıs 1919 İzmir’in işgali 16 Mayıs 1919 M.Kemal ‘in Samsuna hareketi Havza da görüşmeler yapıyor ve Amasyaya geçiyor. Amasya Genelgesi .. Milli mücadelenin yol haritası çiziliyor.Millete bir çağrı olarak ,işgalleri kabul etmeyen mitinglerin yapılması, cemiyetlerin kurulması ,kuvayi milliye birliklerinin teşekkülü ,bölgesel direniş hareketlerinin oluşturulması ,savunmanın ne şekilde yapılacağı ,milli mücadelenin gerekçesi ,amacı ve yöntemi burada ilan ediliyor. M.Kemal İstanbula çağrılıyor ama gitmeyerek Milli Mücadeleyi sivil olarak devam ettirecektir. Gari müslim azınlıklar boş durmuyorlar,işgalcilerle işbirliği yapıyorlar,cemiyetler kurup propagandalar yapıyorlar,silahlı çeteler kurup Türk halkını öldürüyorlar. M.Kemal Paşa Erzuruma geçiyor ve Erzurum Kongresi geçekleştiriliyor.Doğu vilayetleri toplayan şekli ama tüm vatan topraklarını ilgilendiren karaları ile tüm yurdu etkilemiştir. Tüm vilayet temsilcilerinin katıldığı Sivas Kongresi ..Milli egemenlik adımlarından biri.. Tüm yurdun temsilcileri Sivasta ..Türk milletinin vatanına sahip çıktığının göstergesi,ve bunu egemenlik şuuru ile yapmaktadır.Vatanın geleceği konusunda söz sahibi olmanın mücadelesini veriyor. Sivas kongresi sonunda İstanbul da Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor ve Amasya Görüşmeleri gerçekleşiyor. Görüşme sonrasında seçimler yapılıyor ve Meclisi Mebusan toplanıyor ,alınan karar :Misakı Milli … Türk halkının temsilcileri Kurtuluş savaşının yol haritasını belirlemiştir.

6 İstanbul işgal ediliyor,Meclis dağıtılıyor
İstanbul işgal ediliyor,Meclis dağıtılıyor.Kaçabilenler Anadoluya Ankaraya geliyor.Tüm bu gelişmeler TBMM’nin açılmasını beraberin de getiriyor. TBMM ‘NİN ANLAM VE ÖNEMİ BÜYÜKTÜR. TBMM CUMHURİYETİN İLANINA KADAR BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAN ,BÜTÜN KARARLAR ALAN ,REFORMLAR YAPAN,HERŞEYDEN DE ÖNCE KURTULUŞ SAVAŞINI YÖNETEN, YÖNLENDİREN, VE BİZZAT YAPAN KURUMDUR. TBMMM ZAMANIN KARARGAHIYDI VE SAVAŞI MÜKEMMEL YÖNETTİ . MECLİS GİBİ KURUMLAR GENELLİKLE YÖNETİM ORGANI OLARAK BİR DEVLETİN OLUŞUNDAN SONRA KURULURLAR ANCAK TÜRKİYEDE İSE ÖNCE MECLİS KURULMUŞTUR.ŞÜPHESİZ BU MECLİSİN ,MİLLİ EGEMENLİĞİN ÖNEMİ VE ANLAMINI ANLAMAK BAKIMINDAN ÇOK DİKKAT ÇEKİCİDİR. TC’NİN TEMELİ MİLLİ EGEMENLİĞE DAYANIR ZİRA KURULUŞUNUN HER AŞAMASINDA MECLİS VARDIR. İŞTE BU SEBEPLER İLE 2005 YILI MİLLİ EGEMENLİK YILI İLAN EDİLDİ.85.YIL LOGOSU HAZIRLANDI.ÜLKENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GETİRİLEN ÇİÇEKLER MECLİS BAHÇESİNE DİKİLDİ ERAY ERDEM TARİH. ÖĞRT.

7 SEVR ANTLAŞMASI VE ÖNEMİ
Osmanlı Devleti bu antlaşma ile başka devletlerin güdümü ve yönetimine bırakılmıştır. Bu antlaşma ile 1.Dünya Savaşı’nın galipleri Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır. Türklere hayat hakkı tanınmadığı gibi,azınlıklar çok geniş haklara sahip olmuşlardır. Osmanlı anayasasına göre barış anlaşmalarının mutlaka Meclisi Mebusan tarafından onaylanması gerekiyordu.meclis dağıtıldığı için onaylanmadı. Bu sebeple sevr anlaşması geçersizdir. TBMM bu anlaşamyı tanımadı ve imzalayanların vatan haini olduklarını ilan etmiştir.


"TBMM ‘NİN AÇILMASI 16 Mart 1920 –İstanbulun İşgali" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları