Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KOD’U ( I S P S C O D E )

2 ISPS KOD TARİHÇESİ 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör eylemlerinin ardından, Kasım 2001’de yapılan ve ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 22. Genel Kurul toplantısına, denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesi teklif edilmiştir. Denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman tesislerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirlerin alınması konusunda oy birliği ile anlaşmaya varılmıştır. IMO Genel Kurulu tarafından bu konuda alınabilecek tedbirlere ilişkin çalışma yapması amacıyla Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) yetkilendirilmiştir.

3 Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) tarafından denizde yada deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralların belirlenmesi amacıyla yoğun çalışmalar yapılmış, hatta olağandışı toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonrasında gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik yeni tedbirleri içeren ISPS Kod oluşturulmuştur.

4 ISPS KOD’UN KABULÜ MSC tarafından oluşturulan yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve bir an evvel uygulamaya girebilmesi amacıyla ISPS Kod’un ülkemizin de taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Uluslararası Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)’ne eklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 12 Aralık 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferansı toplanmıştır. Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11’e kabul edilen değişiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod’u olarak eklenmiş ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmiştir.

5 GÜVENLİK (SECURITY) ISPS Kod ile denizcilik sektörüne güvenlik (security) kavramı getirilmiş, IMO tarafından, gemilerle birlikte liman tesisleri de dahil olmak üzere, deniz güvenliğine yönelik yeni düzenlemelerin yapılmasına başlanılmıştır. Akit devletlerin deniz güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerini düzenleyen ve SOLAS 74’e Bölüm 11-2 olarak eklenen andlaşma hükümleri, esas olarak, uluslararası deniz ulaştırmasına açık bulunan liman tesisleri ile bu tesisleri kullanan ve uluslararası sefer yapan belirli standartlardaki gemilere uygulanacak hükümler olarak kabul edilmiştir.

6 DENİZ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN
SOLAS 74’E DENİZ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER BÖLÜM -5 BÖLÜM -11 BÖLÜM 11-1 BÖLÜM 11-2 (ISPS KOD)

7 Gemilerin seyir sistem ve ekipmanlarını taşıma şartları :
SOLAS 74 – BÖLÜM- 5 / Kural -19 Gemilerin seyir sistem ve ekipmanlarını taşıma şartları : Denizde güvenliği arttırmak amacıyla gemilerin takibinin ve izlenmesinin gerekliliği kabul edilmiş ve bu amaca en uygun olan sistemin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) olduğu kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, gemilere Temmuz 2008 tarihine kadar takılması zorunlu olan AIS’in uygulaması 2008 yılından 2004 yılı sonuna çekilmiştir.

8 Mevcut Bölüm 11, 11-1 ve 11-2 olarak ikiye ayrılmıştır
SOLAS 74 / BÖLÜM 11 Mevcut Bölüm 11, 11-1 ve 11-2 olarak ikiye ayrılmıştır BÖLÜM 11-1 Denizde Emniyeti artırmak amacıyla ilavelerle yeniden düzenlenmiştir Buna göre; Bölüm 11-1’e Kural 3- Gemi tanıtım numarası (Ship Identification Number) ve Kural 5- Sürekli Özet Kayıt (Continuous Synopsis Record) ile ilgili düzenlemeler eklenmiştir.

9 SOLAS 74 / BÖLÜM 11-2 ISPS Kod eklenmesi amacıyla yeni oluşturulmuştur
Bu Bölüm tamamen, denizde ve denizden gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak, gemilerde ve liman tesislerinde can ve malın korunması amacıyla oluşturulmuştur. 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kod’una referans teşkil etmektedir. Bu bölümde ISPS Kod’la ilgili metin yer almaktadır.

10 GÜVENLİK KOD’U (ISPS CODE)
ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KOD’U (ISPS CODE) International Ship and Port Facility Security Code

11 2 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.
ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK (ISPS) KOD’U 2 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. BUNLAR ; BÖLÜM- A (Zorunludur) BÖLÜM-B (Kısmen Zorunlu Olmak Üzere Tavsiye Niteliğindedir)

12 ISPS KOD’UN HEDEFLERİ Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticaretle iştigal eden gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine karşı önleyici tedbirler almak amacıyla SOLAS 74 Sözleşmesine taraf olan Devletler, Hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işleticileri arasında işbirliğini kapsayan uluslararası bir yapı tesis etmek Denizde güvenliği temin etmek için SOLAS 74 Sözleşmesine taraf olan Devletler, Hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işleticilerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek

13 ISPS KOD’UN HEDEFLERİ Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir şekilde toplanmasını ve bilgi alış-verişini temin etmek Değişen güvenlik seviyelerine hazırlıklı olarak hareket edebilmek için yeterli ve düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmek maksadıyla, güvenlik değerlendirmeleri için bir metodoloji temin etmek Denizlerde güvenliği tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli ortamı sağlamaktır.

14 ISPS KOD’UN AMAÇLARI Güvenlik tehditleriyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve akit devletlerle bu tür bilgilerin değiş-tokuş edilmesi Gemiler ve liman tesisleri arasında haberleşmeye yönelik işbirliğinin devamının sağlanması Gemilere, liman tesislerine ve bunlara ait yasak bölgelere izinsiz girişlerin önlenmesi İzinsiz olarak; silahların, yangına yol açacak malzemelerin ya da patlayıcıların gemilere ve liman tesislerine sokulmasının önlenmesi

15 ISPS KOD’UN AMAÇLARI Güvenlik tehditleri ya da güvenlik eylemlerine karşılık verebilmek için tehlikeyi bildirici vasıtalar / araçlar temin edilmesi Gemi ve liman tesisi güvenlik planlarının, güvenlik değerlendirmeleri esas alınarak hazırlanmasının temin edilmesi ve Güvenlik planları ve prosedürlerine aşinâlık sağlamak için eğitim, tâlim ve tatbikatların temin edilmesini sağlamaktır.

16 ISPS KOD Şirket Güvenlik Sorumlusu Gemi Güvenlik Zabiti
Liman Güvenlik Sorumlusu Gemi Güvenlik Değerlendirmesi Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi Gemi Güvenlik Planı Liman Tesisi Güvenlik Planı Eğitim, Role Talimleri ve Tatbikatlar Soruşturma ve Sertifikalandırma

17 GEMİ GÜVENLİĞİ Tehdit Değerlendirmesi ve Tehdit Düzeyi
Girişlerin Kontrolü ve Sınırlanmış Alanlar Güvenlikle ilgili Görevler ve Devriye Gezme Güvenlikle ilgili Dikkat ve Uyanıklık Güvenlik Donanımı ve Sistemleri Kitle İmha Silahları Güvenlik önlemlerini atlatmakta kullanılan tekniklerin tanıtılması

18 LİMAN GÜVENLİĞİ Tehdit Değerlendirmesi ve Tehdit Düzeyi
Girişlerin Kontrolü ve Sınırlanmış Alanlar Güvenlikle ilgili Görevler ve Devriye Gezme Güvenlikle ilgili Dikkat ve Uyanıklık Güvenlik Donanımı ve Sistemleri Kitle İmha Silahları Güvenlik önlemlerini atlatmakta kullanılan tekniklerin tanıtılması

19 Gemi/Liman Güvenliği Acil durum hazırlıkları ve
olayları ile ilgili prosedürler Kriz Yönetimi

20 Gemi/Liman Güvenlik Düzenlemeleri

21 Güvenlik sörveyi

22 Savunma Düzenlemeleri ve Risk Yönetimi

23 Güvenlik Planı

24 ISPS KOD’A TABİ GEMİLER VE
LİMANLAR

25 1- ULUSLARARASI SEFERLE İŞTİGAL EDEN ;
YÜKSEK HIZLI YOLCU TEKNELERİ DE DAHİL TÜM YOLCU GEMİLERİ

26 2- ULUSLARARASI SEFERLE İŞTİGAL EDEN ;
500 GROSTON VE ÜZERİNDEKİ ; YÜKSEK HIZLI TEKNELER DE DAHİL TÜM YÜK GEMİLERİ

27 3- ULUSLARARASI SEFERLE İŞTİGAL EDEN ; MOBİL DENİZ SONDAJ BİRİMLERİ

28 4- ULUSLARARASI SEFERLE İŞTİGAL EDEN GEMİLERE HİZMET VEREN LİMAN
TESİSLERİ.

29 GÜVENLİK SEVİYELERİ BELİRLENMİŞTİR.
ISPS KOD’DA GÜVENLİK SEVİYELERİ BELİRLENMİŞTİR. GÜVENLİK SEVİYELERİ Güvenlik Seviyesi 1 : Asgari koruyucu güvenlik tedbirlerinin her zaman sürdürüleceği seviyedir. Güvenlik Seviyesi 2 : Bir güvenlik eylemi riskine karşı belirli bir süre boyunca uygulanacak olan, Güvenlik Seviyesi 1’e ilave koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir. Güvenlik Seviyesi 3 : Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.

30 ISPS KOD KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLECEK
SORUMLU KİŞİLER – GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ ( SSO ) – ŞİRKET GÜVENLİK SORUMLUSU (CSO) – LİMAN TESİSİ GÜVENLİK SORUMLUSU ( PFSO )

31 GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ ( SSO ) :
Gemide Kaptan’a karşı sorumlu olan; gemi güvenlik planının uygulanması ve sürdürülmesi dahil olmak üzere şirket güvenlik sorumlusu ve liman tesisi güvenlik sorumlusu ile olan ilişkilerden ve geminin güvenliğinden sorumlu olan Şirket tarafından yetkilendirilen kişidir. ISPS Kod’a tabi her gemide gemi güvenlik zabitinin bulunması zorunludur.

32 ŞİRKET GÜVENLİK SORUMLUSU ( CSO ) :
Gemi Güvenlik Değerlendirilmesinin yapılmasını temin eden, bu değerlendirme sonrasında Gemi Güvenlik Planı (SSP)’nın hazırlanmasını, onaylanmak üzere ilgili yere sunulmasını ve onaylanması sonrasında uygulanmasının devamını, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve Gemi Güvenlik Zabiti ile olan ilişkileri sağlayan Şirket tarafından yetkilendirilen kişidir.

33 LİMAN TESİSİ GÜVENLİK SORUMLUSU ( PFSO ) :
Liman Tesisi Güvenlik Planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, tetkikinden, sürdürülmesinden, gemi güvenlik zabiti ve şirket güvenlik sorumlusu ile olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen kişidir.

34 SOLAS 74 BÖLÜM-5, 11-1, 11-2 İLE ISPS KOD
GEMİLERİN GÜVENLİĞİ 1 TEMMUZ 2004 TARİHİNE KADAR GEMİLERCE SOLAS 74 BÖLÜM-5, 11-1, 11-2 İLE ISPS KOD KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER

35 GEMİLER, OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ
SOLAS 74 BÖLÜM-5 KURAL-19 GEMİLER, OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ ( AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) ) CİHAZI İLE DONATILACAKTIR.

36 GEMİ TANITIM NUMARASI GEMİ ÜZERİNE YAZILACAKTIR
SOLAS 74 BÖLÜM 11-1 KURAL- 3 GEMİ TANITIM NUMARASI GEMİ ÜZERİNE YAZILACAKTIR SOLAS 74 BÖLÜM 11-1 KURAL- 5 GEMİLERDE SÜREKLİ ÖZET KAYIT CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) TUTULACAKTIR

37 SOLAS 74 BÖLÜM 11-2 KURAL-6 GEMİLER GEMİ GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ
(SHIP SECURITY ALERT SYSTEM) İLE DONATILACAKTIR. Gemi Güvenlik Alarm Sistemi, gemide güvenlikle ilgili bir durum olması halinde, söz konusu durumun kıyıdaki yetkili otoriteye direk olarak ulaştırılabilmesi amacıyla noktadan noktaya alarm gönderebilen bir sistemdir.

38 GEMİ GÜVENLİK SEVİYELERİ VE GÜVENLİK DEKLERASYONLARI
ISPS KOD BÖLÜM A KURAL 5, 7 Gemiler İdarelerce belirlenen 1, 2 veya 3 üncü güvenlik seviyelerinde hareket edeceklerdir. Gemiler tarafından güvenlik deklarasyonları gerektiğinde yerine getirilecektir.

39 GEMİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
ISPS KOD BÖLÜM A KURAL-8 Gemi güvenlik değerlendirmesi gemi güvenlik planının hazırlanmasında ve güncelleştirilmesinde zorunlu ve vazgeçilmez olan bir kısımdır. Şirket Güvenlik Sorumlusu gemi güvenlik değerlendirmesinin ISPS Kod Bölüm B dikkate alınarak geminin güvenliğini değerlendirebilecek uygun kişilerce yapılmasını temin edecektir.

40 GEMİ GÜVENLİK PLANI ISPS KOD BÖLÜM A KURAL-9
ISPS Kod’a tabi her gemide İdare veya İdarece yetkilendirilmiş RSO tarafından onaylı bir Gemi Güvenlik Planı bulundurulacaktır. Şirket Güvenlik Sorumlusu tarafından her gemiye, gemi güvenlik değerlendirmesi ve ISPS Kod Bölüm B de dikkate alınarak gemi güvenlik planının hazırlanması sağlanacaktır. Hazırlanmasına müteakip onaylanmak üzere İdareye veya İdarece yetkilendirilmiş RSO’ya sunulacaktır.

41 GEMİLERİN DOĞRULANMASI VE SERTİFİKALANDIRILMASI
ISPS KOD BÖLÜM- A KURAL-19 Gemilerin SOLAS 74 Bölüm 11-2 ve ISPS Kod Bölüm A gereklerine uygunluğunun ve gemide onaylı güvenlik planının bulunduğunun doğrulanması amacıyla İdare veya İdarece yetkilendirilmiş RSO’larca gemilerin denetimi yapılacaktır. Bu denetimler sonrasında uygun bulunan gemilere “Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası” düzenlenecektir. Bu sertifikanın şekli ISPS Kod’da belirlenmiştir.

42 LİMAN TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ SOLAS 74 BÖLÜM-5, 11-1, 11-2 İLE ISPS KOD
1 TEMMUZ 2004 TARİHİNE KADAR LİMAN TESİSLERİNCE SOLAS 74 BÖLÜM-5, 11-1, 11-2 İLE ISPS KOD KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER

43 LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
ISPS KOD BÖLÜM A KURAL-15 GEREĞİ LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAKTIR Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi liman tesisi güvenlik planının hazırlanmasında ve güncelleştirilmesinde zorunlu ve vazgeçilmez olan bir kısımdır. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi İdare veya İdare adına yetkilendirilmiş RSO tarafından yapılacaktır. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi sadece İdare tarafından onaylanacaktır.

44 LİMAN TESİSİ GÜVENLİK SORUMLUSU (PFSO)
ISPS KOD BÖLÜM A KURAL-17 GEREĞİ İDARE TARAFINDAN GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ SONRASI BELİRLENECEK LİMAN TESİSLERİ İÇİN LİMAN TESİSİ GÜVENLİK SORUMLUSU (PFSO) ATANACAKTIR. Bir veya birden fazla liman tesisi için bir kişi PFSO olarak atanabilecektir. PFSO Liman Tesisi Güvenlik Planının hazırlanmasından, uygulanmasından ve güncelleştirilmesinden sorumlu kişidir.

45 LİMAN TESİSİ GÜVENLİK PLANI
ISPS KOD BÖLÜM A KURAL-16 GEREĞİ LİMAN TESİSİ GÜVENLİK PLANI HAZIRLANACAKTIR Liman tesisi güvenlik planının hazırlanmasında ve güncelleştirilmesinde liman tesisi güvenlik değerlendirmesi esas alınacaktır. Liman tesisi güvenlik planının hazırlanması PFSO’nun sorumluluğundadır. RSO’lar da liman tesisi güvenlik planı hazırlayabilirler. Liman tesisi güvenlik planı İdare tarafından onaylanacaktır.

46 ISPS KOD KAPSAMINDA ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

47 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
ISPS KOD’UN UYGULAMASINDAN SORUMLU OTORİTE (DA) SOLAS 74 BÖLÜM -11 VE ISPS KOD’UN ÜLKEMİZDE UYGULAMASINDAN SORUMLU OTORİTE (DESIGNATED AUTHORITY) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI OLARAK BELİRLENMİŞTİR. DA İRTİBAT NOKTALARI İLGİLİLERE BİLDİRİLMİŞTİR.

48 ISPS KOD DAİMİ İZLEME KOMİTESİ
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Başkanlığında ülkemizdeki yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla “ISPS KOD DAİMİ İZLEME KOMİTESİ” Oluşturulmuştur. Komite Üyeleri: Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Gümrük Müsteşarlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

49 TANINMIŞ GÜVENLİK KURULUŞLARI (RSO)
Müsteşarlığımız adına ISPS Kod kapsamında bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla RSO’lar kullanılmasına karar verilmiştir. Müsteşarlığımız adına hareket edecek RSO’lar tarafından ISPS Kod Bölüm B Madde 4.5’deki şartların sağlanması istenmiş ve bu konudaki uygulama 1 Ekim 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesi” ne dair Yönetmelikte belirtilmiştir.

50 ISPS KOD’A İLİŞKİN EĞİTİM
“Gemi Güvenlik Zabiti”, “Şirket Güvenlik Sorumlusu” ve “Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu” İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ZİYA KALKAVAN ANADOLU DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EKOL DENİZCİLİK ve GEMİADAMLARI YETİŞTİRME KURSU MERCAN DENİZCİLİK ve GEMİ ADAMLARI KURSU HERGÜNER DENİZCİLİK KURSU Dr. ÖZHAN GÜRHAN DENİZCİLİK KURSU BONCUK BİLGİSAYAR VE DENİZCİLİK KURSU Yetkilendirilmiş ve tüm ilgililere bildirilmiştir.

51 ISPS KOD UYGULAMA TALİMATI
SOLAS 74 BÖLÜM 11 ve ISPS KOD kapsamında ülkemizdeki uygulamalara ilişkin kurallar ve düzenlemeleri içeren “ISPS KOD UYGULAMA TALİMATI” hazırlanmış ve ISPS Kod Daimi İzleme Komitesinin de görüşleri alınarak Bakan Onayına sunulmuştur. Onaylanmasına müteakip tüm ilgililere iletilmiş ve Müsteşarlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.

52 GEMİLER KONUSUNDA YETKİLENDİRİLEN RSO’LAR Yetkilendirilen Kuruluşlar :
İdaremiz adına Gemiler konusun da Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak Yetkilendirilen Kuruluşlar : 1. MET GROUP GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 3.ETKİN HİZMET SERVİSİ 4.CLASS NK NIPPON KAIJI KYOKAI (NK) 5.BUREAU VERITAS (BV) 6.AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) 7.TEPE GÜVENLİK 8.DB DENİZ NAKLİYAT A.Ş. 9.DNV KLASS KURULUŞU 10.MET GÜVENLİK

53 LİMANLAR KONUSUNDA YETKİLENDİRİLEN RSO’LAR
İdaremiz adına Limanlar konusunda Tanınmış Güvenlik Kuruluşları (RSO)’nın kullanılmasına karar verilmiş ve aşağıda belirtilen Kuruluşlar yetkilendirilmiştir : 1.TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 2.ETKİN HİZMET SERVİSİ TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. 3. GÖKALP GÜVENLİK SAN. TİC. A.Ş. 4. ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİC. A.Ş. 5. EGE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (kendi liman tesislerine yönelik olarak yetki verilmiştir.) 6. OYAK SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş. 7. MET GRUP GÜVENLİK VE TEMİZLİK SİSTEMLERİ LOJİSTİK A.Ş. 8. ALESTA ÖZEL GÜVENLİK TEMİZLİK VE ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. 9. TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş. 10. EUROSERVE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 11. NORBO SAVUNMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

54 LİMANLAR KONUSUNDA YETKİLENDİRİLEN RSO’LAR
12. MET GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ A.Ş. 13. İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş (kendi liman tesislerine yönelik olarak yetki verilmiştir.) 14. DELTA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEMİZLİK İNŞAAT İÇ ve DIŞ TİC. LT. ŞTİ. 15. D.B. DENİZ NAKLİYAT A.Ş. 16. EKOL GÜVENLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TEMİZLİK BAKIM HİZMETLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 17. TOROS GÜBRE (kendi liman tesislerine yönelik olarak yetki verilmiştir.) 18. T.C.D.D. (kendi liman tesislerine yönelik olarak yetki verilmiştir.) 19. TDİ (kendi liman tesislerine yönelik olarak yetki verilmiştir.) 20. ERDEMİR (kendi liman tesislerine yönelik olarak yetki verilmiştir.)

55 SSAS KONUSUNDA YETKİLİ OTORİTE
Ülkemiz adına Gemi Güvenlik Alarmlarını almaktan Sorumlu Otorite olarak ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ (AAKKM) belirlenmiştir ve irtibat noktaları ilgililere iletilmiştir. Gemi Güvenlik Alarmlarının alınması sonrasında yapılacak işlemleri içeren prosedürler oluşturulmuştur.

56 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI WEB SAYFASI
Müsteşarlığımız web sayfasında ISPS Kod’la ilgili aşağıdaki tüm bilgiler ve ISPS Kod’un Türkçe metni yayınlanmaktadır. DA irtibat noktaları İdare adına yetkilendirilmiş RSO’lar ve irtibat noktaları GGP ve Sürekli Özet Kayıt (CSR) örneği AAKKM İrtibat Noktası İdare tarafından eğitim konusunda yetkilendirilmiş Kuruluşlar ISPS Kod’a ilişkin diğer uygulamalar

57 DA İRTİBAT NOKTALARI Gemiler için; Limanlar için;
DUGM Seyir Güvenliği Dairesi Başkanlığı : Telefon : (0312) (0312) / 2645 Fax : (0312) Limanlar için; DUGM Limanlar ve Kıyı Tesisleri Dairesi Başkanlığı : Telefon : (0312) (0312) / 2665 Fax : (0312)

58 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
SOLAS 74 Bölüm 11-1 ve 11-2 ile ISPS Kod 1 Temmuz 2004 tarihinde Yürürlüğe girmiştir. DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI


"DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları