Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ 2 Nisan 2013 Celal KAMBER / Mühendis Trabzon Liman Başkanlığı Balıkçılıkta Gemi Adamları Mevzuat Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ 2 Nisan 2013 Celal KAMBER / Mühendis Trabzon Liman Başkanlığı Balıkçılıkta Gemi Adamları Mevzuat Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ 2 Nisan 2013 Celal KAMBER / Mühendis Trabzon Liman Başkanlığı Balıkçılıkta Gemi Adamları Mevzuat Uygulamaları

2 BALIKÇI GEMİLERİNDE ÇALIŞAN GEMİADAMLARINA İLİŞKİN MEVZUAT UYGULAMALARI GEMİADAMLARININ YETERLİKLERİ 31.07.2002 tarihinde yürürlüğe giren Gemiadamları Yönetmeliğinde Gemi adamlarının Yeterlikleri ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. * Güverte sınıfı gemiadamı yeterlikleri, * Makine sınıfı gemiadamı yeterlikleri, * Yardımcı sınıf gemiadamı yeterlikleri, * Yat sınıfı gemiadamı yeterlikleri, * * Balıkçı sınıfı gemiadamı yeterlikleri. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

3 BALIKÇI SINIFI GEMİADAMLARI YETERLİKLERİ Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası, Balıkçı Gemisi Kaptanı, Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

4 BALIKÇI SINIFI GEMİADAMI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR BALIKÇI GEMİSİ GÜVERTE TAYFASI: Balıkçı gemisi güverte tayfası olmak için müracaat edenler, 1- İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarından her hangi birinde “Balıkçı Gemisi Tayfası, Denizde Güvenlik Eğitimi” alındıktan sonra, “balıkçı gemisi güverte tayfası sınavı”nı başaranlara “Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası” yeterliliği verilir. 2- Güverte Sınıfı Gemiadamlarından, miço veya üstü yeterlik belgesine sahip gemiadamlarına talepleri halinde SINAVSIZ Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Yeterlik Belgesi düzenlenir ve daha önce sahip olduğu yeterlik belgesi iptal edilir. 3- Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinde belirtilen Denizde Güvenlik Eğitimlerinden ve Belgelerinden( STCW Belgeleri) muaf tutulur. Ancak, uluslararası sefer yapan balıkçı gemilerinde çalışacak balıkçı gemisi güverte tayfaları, bu eğitimleri görmek ve belgelerini (STCW Belgeleri) almak zorundadır.” Not: Balıkçı gemisi güverte tayfası sınavlarının nerede ve nasıl yapılacağı hususunda henüz bir düzenleme yapılmamıştır. Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği Miço yeterliğinin karşılığı olarak verildiği için miço yeterliğinin sahip olduğu haklara sahiptir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

5 BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI: Balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler, 1 - Onsekiz yaşını bitirmiş olmalı, 2 – Yeterlikleri doğrultusunda Hizmetlerine istinaten; - Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak 72 ay (6 yıl) deniz hizmetine sahip olmak, - Usta gemici olarak 36 ay (3 yıl) deniz hizmetine sahip olmak, -Güverte lostromosu olarak 12 ay (1 yıl) deniz hizmetine sahip olmak, veya; - Denizcilik anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, çok programlı liselerin denizcilik alanlarının balıkçı gemisi kaptanlığı, veya su ürünleri üretimi dalı mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü mezunu olup, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak, şartlarından birini yerine getirmek, 3 - İdarenin öngördüğü “Balıkçı Gemisi Kaptanı Sınavı”nı başarmak, şartlarını sağlayanlar, “Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

6 AÇIK DENİZ BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI: Açık deniz balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler, 1- 20 yaşını bitirmiş olmalı, 2- Yeterlikleri doğrultusunda Hizmetlerine istinaten; - Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak 9 yıl deniz hizmetine sahip olmak, - Usta gemici olarak 6 yıl deniz hizmetine sahip olmak, - Güverte lostromosu olarak 3 yıl deniz hizmetine sahip olmak, - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 2 yıl deniz hizmetine sahip olmak, - Balıkçı gemisi kaptanı olarak 2 yıl deniz hizmetine sahip olmak, şartlarından birini yerine getirmek, 3) İdarenin öngördüğü “açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavı”nı başarmak, şartlarını sağlayanlar “Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

7 Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemiadamlarının Sağlık Raporları 200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemiadamları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi Hükümleri Dışındadır. Bu nedenle, Balıkçı Gemilerinde çalışacak olan gemiadamları sağlık raporlarını B sınıfı sürücü olur sağlık raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarından alabilirler. Bu sağlık raporlarının süresi 5 yıldır. Ancak; Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası yeterliğinin haricindeki yeterliliklerde, ilk defa gemiadamı olacaklar, gemiadamı sağlık yönergesine göre (Sahil Sağlık Denetleme Merkezi) ilk raporunu almak zorundadırlar. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

8 TAYFA SINIFI GEMİADAMI YETERLİKLERİ Gemiadamları Yönetmeliğinde 23.08.2012 tarihinde yapılan değişiklikle MİÇO ve SİLİCİ Yeterlikleri KALDIRILMIŞTIR. Ancak, bu yeterliğe sahip gemiadamları mevcut yeterlik belgeleri ile, Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen gemilerde ve görevlerde çalışmaya devam edebilmektedirler. GÜVERTE SINIFIMAKİNE SINIFI Gemici Yağcı Usta Gemici Usta Makine Tayfası Güverte Lostromosu Makine Lostromosu T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

9 GEMİADAMLARINA DÜZENLENEN BELGELER 1-GEMİADAMI CÜZDANI 2-YETERLİK BELGELERİ 3-STCW BELGELERİ 4-TELSİZ YETERLİK BELGELERİ Gemiadamları Belgesi, Yönetmelikle kaldırılmıştır. Bütün gemiadamları, Gemiadamı Cüzdanı almak zorundadır. Mevcut Gemiadamları Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir. Süresi dolan Gemiadamları Belgesinin yerine Gemiadamı Cüzdanı düzenlenecektir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

10 GEMİADAMI CÜZDANI STCW BELGESİ T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

11 BALIKÇI GEMİLERİNDE KAPTANLIK YAPABİLİR BELGESİ Balıkçı Gemilerinde Kaptanlık Yapabilir Belgesi, Usta Gemici Yeterliğinde ve Güverte Lostromosu Yeterliğinde 5 yıl deniz hizmeti yapanlara verilen bir belgedir. Bu belge ile, Usta Gemici 150 GRT kadar olan balıkçı gemilerinde, Güverte Lostromosu ise 300 GRT kadar olan balıkçı gemilerinde kaptanlık yapabilmektedir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

12 GMDSS TAHDİTLİ TELSİZ OPARATÖRÜ(ROC) BELGESİ T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

13 GMDSS TAHDİTLİ TELSİZ OPARATÖRÜ (ROC) BELGESİ: Son yapılan Yönetmelik değişikliği ile 01/01/2014 tarihinden itibaren güverte sınıfı zabitlere gemilerde çalışabilmeleri için en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü(ROC) belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. Bakanlığımız, getirilen bu zorunluluktan dolayı özellikle balıkçılık sektörünün ve bu sektörde çalışan gemiadamlarımızın mağduriyet yaşamaması için bir uygulama talimatı yayımlamıştır. Bu uygulama talimatına göre bütün güverte zabitlerine herhangi bir eğitim ve sınav şartı aranmaksızın GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü(ROC) belgesini alma hakkı verilmiştir. Bu uygulama talimatı doğrultusunda bu güne kadar Liman Başkanlığımıza kayıtlı olan zabitlerin tamamına yakınına ROC belgeleri düzenlenerek verilmiştir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

14 BALIKÇI GEMİLERİNDE ZORUNLU STCW SERTİFİKALARI Kabotaj hattında sefer yapan balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları sadece Gemiadamları Yönetmeliğinin 19. Maddesinde belirtilen sertifikaları almakla yükümlüdür. Balıkçı Gemilerinde Çalışan Tayfalar için Zorunlu STCW Sertifikaları Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi, Temel ilkyardım belgesi, Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi, Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi, Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

15 Balıkçı Gemilerinde Çalışan Zabitler için Zorunlu STCW Sertifikaları Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi, Temel ilkyardım belgesi, Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi, Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi, Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi, Uluslararası Sularda Çalışmaları Durumunda; İlk yardım eğitimi belgesi, Tıbbi bakım belgesi,(Makine sınıfı zabitlerden aranmaz) İleri yangınla mücadele belgesi, Radar gözlem ve plotlama belgesi, Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi, Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Kullanma Belgesi, Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) Belgesi Belgelerini de almak zorundadırlar. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı

16 TAYFA SINIFI GEMİADAMI SINAVLARI Tayfa sınıfı ( Gemici, Yağcı, Usta Gemici, Güverte Lostromosu, Makine Lostromosu, Usta Makine Tayfası) gemiadamları sınavları; yılda üç defa olmak üzere Liman Başkanlığımızla birlikte dokuz ayrı liman başkanlığında yapılmaktadır. Sınavlar sözlü mülakat şeklinde yapılmaktadır. Sınav tarihleri Gemiadamları Sınav Merkezi(GASM) tarafından belirlenerek her yılın ocak ayında duyurulur. Trabzon Liman Başkanlığındaki Tayfa Sınavları: Birinci Sınav 05-06 Şubat 2014 tarihinde yapılmıştır. İkinci sınav 18-19 Haziran 2014, Üçüncü sınav 24-25 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı


"KAYSERİ 2 Nisan 2013 Celal KAMBER / Mühendis Trabzon Liman Başkanlığı Balıkçılıkta Gemi Adamları Mevzuat Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları