Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Başvuru Sahibi: Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı - YÖRET Proje Ortağı: Boğaziçi Üniversitesi – Barış Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi - BEUAM

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin Amacı: – Evrensel temel değerler doğrultusunda, sürdürülebilir demokratik toplum oluşturmaları için, okul öncesinde ve ilkokullarda, demokratik okul kültürünü güçlendirmek.

4 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin Süresi: – 18 ay Proje Bölgesi: – İstanbul (Bakırköy, Şişli, Fatih), – Konya, – Samsun

5 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

6 Projenin Hedefleri 1.Sürdürülebilir demokratik toplum oluşturmaları için, eğitim alanındaki tüm paydaşlara katkıda bulunmak, 2.İnsan hakları eğitimi ile ilgili öğretim materyalleri geliştirmek,

7 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin Hedefleri 3.Demokratik okul ortamı için, çatışma öncesi müdahale süreçlerini desteklemek, 4.İlkokullardaki yenilikçi, barış ve sanat tabanlı eğitimler yoluyla, demokrasi modeli oluşturmak ve İnsan Hakları Eğitimine katkıda bulunmak,

8 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin Hedefleri 5.Demokratik okul kültürünü güçlendirmek amacıyla MEB’de çalışan idareci, PDR uzmanı (Rehber öğretmen) ve öğretmenlerle birlikte, öğrenciler ve ailelerinin DY/İHE farkındalığını arttırmak, 6.Kilit konumundaki okul paydaşlarının (psik.danışmanlar, veliler ve öğretmenler) katılım konusundaki yeterliliklerini arttırmak.

9 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Hedef Gruplar: – Türkiye’nin 3 ilinde toplam 36 okulda çalışan 36 psikolojik danışman – 72 psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencileri Toplam 108 psikolojik danışman

10 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Ana etkinlikler – Tanıtım – Gönüllülerin seçimi – Eğitim ve süpervizyonlar – Ölçme Değerlendirme – Sempozyum – Raporlama

11 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Tanıtım Ana etkinlikler: Tanıtım – Üniversite ziyaretleri. – MEB/MEM ziyaretleri. – İlgili okulların PDR uzmanlarına başvuru daveti

12 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Gönüllüler ve Seçim Ana etkinlikler / Gönüllüler ve Seçim – Gönüllü olarak başvuru yapan üniversite öğrencileri arasından kriterlere uygunluğa göre seçim – Gönüllü olarak başvuru yapan okul psikolojik danışmanları arasından hem okul hem uzman kriterlerine uygunluğa göre seçim

13 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Eğitim Ana etkinlikler / Eğitim – Eğitici eğitimleri ve süpervizyonlar – Akran eğitimleri – Sınıf uygulamaları – Aile seminerleri

14 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Ölçme Değerlendirme Ana etkinlikler / Ölçme Değerlendirme – Eğitim öncesi (ön test) – Eğitim sonrası (son test) – Deney ve kontrol grupları – Veri girişi – Analizler – Yorumlama ve rapor

15 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Sempozyum Ana etkinlikler / Sempozyum Projenin sonuna doğru – İstanbul – Konya – ve Samsun’da, proje sürecinin ve sonuçlarının paylaşıldığı ulusal sempozyumlar.

16 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Raporlama Ana etkinlikler / Raporlama – Projenin tamamlanmasının ardından, tüm proje süreçlerinin ve etkinliklerinin özetlendiği, mali ve teknik raporların oluşturulması

17 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Hedef Gruplar GÖNÜLLÜLÜKGÖNÜLLÜLÜK KRİTERLERE UYGUNLUK

18 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. GÖNÜLLÜLÜK – Projedeki hedef grup, gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdürecektir. – Bu sebeple okulların belirlenmesi için öncelikle ilgili tüm okullardaki PDR uzmanlarına ve ilgili üniversite öğrencilerine projenin tanıtımı yapılır.

19 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. SEÇİM KRİTERLERİ Tanıtımların ardından başvuran gönüllüler arasından seçim yapmak üzere belirli kriterler esas alınır. – Gönüllü PDR uzmanı seçiminde: Okul kriterleri Okul PDR uzmanı kriterleri – Gönüllü PDR öğrencisi seçim kriterleri

20 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Okul Kriterleri (bir veya birkaçı): – Yoksul ve yoksun (dezavantajlı) kesimlerde yer alması, – Okullarda şiddet vakalarının olması, – Okul yönetiminin, şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaları destekleyen tutum içinde olması, – Okul yönetimi ve personeli arasındaki iletişimin kuvvetli ve iş birliğine dayanıyor olması.

21 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Okul PDR uzmanı kriterleri (bir veya birkaçı): – Daha önce herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde yer almış olması, – Herhangi bir STK’da gönüllü çalışmış ya da eğitim almış olması, – Kendini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuş olması, – Toplum yararına çalışmaya istekli ve gönüllü olması.

22 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Üniversite PDR öğrenci kriterleri (bir veya birkaçı): – Üniversitelerin PDR veya psikoloji bölümlerinin 2. veya 3. sınıfına devam ediyor olması, – Daha önce sosyal sorumluluk projelerinde veya herhangi bir STK’da gönüllü çalışmalarda bulunmuş olması, – Kendini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuş olması, – Toplum yararına çalışmaya istekli ve gönüllü olması.

23 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İstanbul 18 Okul Bakırköy Fatih Şişli 3 ilçede Samsun 9 Okul Konya 9 Okul Toplam 36 Okul

24 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Okul PDR uzmanı Üniversite PDR öğrencisi 1 PDR uzmanı ve 2 PDR öğrencisi olmak üzere, HER OKULDA 3 KİŞİLİK EKİP

25 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İstanbul 3 ilçede 18 Okul PDR uzmanı Samsun 9 Okul PDR uzmanı Konya 9 Okul PDR uzmanı 36 Okul PDR uzmanı ve 72 öğrenci Toplam 108 KURSİYER 7 Üniversite PDR/Psikoloji 36 öğrenci Üniversite PDR/Psikoloji 18 öğrenci

26 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Okul PDR uzmanlarından beklentiler: – 5 günlük eğitici eğitimlerine katılmak, – ?? günlük akran eğitimini programlamak ve PDR öğrencileri ile birlikte eğitimi vermek, – Proje süresince düzenlenen süpervizyonlara katılmak, – Proje süresince 2 kez yarım günlük veli seminerleri düzenlemek, – Sınıf uygulamaları öncesinde ve sınıf uygulamalarının tamamlanmasını müteakiben, ilgili testleri öğrenci ve öğretmenlere iletmek ve verileri toparlamak, – Sınıf uygulamalarına dair her bir öğretmenden uygulama planı istemek ve bu planı PDR öğrencilerine iletmesi için Yerel Koordinatör ile paylaşmak, – Toplanan verileri, e-posta ya da posta yoluyla İstanbul’da YÖRET Merkez Ofise, Samsun ve Konya’da yerel koordinatörün bulunduğu adrese göndermek,

27 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Üniversite PDR öğrencilerinden (Gençlerden) beklentiler – 5 günlük eğitici eğitimlerine katılmak, – ?? günlük akran eğitimlerinde okul PDR uzmanlarıyla birlikte eğitim vermek, – Sınıf öğretmenlerinin uygulayacağı sınıf uygulamalarından en az birer tanesine katılarak gözetmenlik yapmak, – Proje süresince düzenlenen süpervizyonlara katılmak, – Projenin etkililiği ile ilgili verilerin toplanmasında okul PDR uzmanlarına yardımcı olmak, – Toplanan verileri, bilgisayar ortamında ofis excel’e girmek, – e-posta ya da kargo ile İstanbul’da YÖRET Merkez Ofise, Samsun ve Konya’da yerel koordinatörün bulunduğu adrese göndermek,

28 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Sınıf öğretmenlerinden beklentiler – Akran eğitimlerine katılmak, – Proje süresince öğrencilerle en az 1 saatlik etkinlik düzenlemek. – Yapacakları sınıf uygulamalarına dair uygulama/etkinlik programını okul PDR uzmanına raporlamak. – Sınıf uygulamaları öncesi ve uygulamaların hemen sonrasında kendilerine ve öğrencilere verilecek olan testlerin yapıldıktan sonra okul PDR uzmanına ulaştırmak, – Gerekli hallerde yerel koordinatör ile bilgi paylaşımında bulunmak.

29 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yerel Koordinatörlerden beklentiler: – Üniversitelerin PDR bölümü öğrencilerine ulaşarak, proje tanıtım toplantısı için tarih ve mekan belirlemek, – Üniversitelerdeki proje tanıtım toplantısına katılmak, – Üniversite öğrencilerinin eğitimlere, sınıf uygulamalarına ve süpervizyonlara katılımlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak (öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin bilgilendirilmesi, devamsızlık konusunun görüşülmesi. – Sınıf uygulamalarına dair programın PDR öğrencilerine duyurularak koordinasyonun ve katılımın sağlanması. – Yerel süpervizyonları süpervizör olarak yönetmek.

30 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 36 okul Her okulda 10 öğretmen 36x10= 360 öğretmen. Her okulda 10 öğretmen 36x10= 360 öğretmen. Her öğretmen 30 öğrenciye ulaşsa 360x30= 10800 öğrenci. Her öğretmen 30 öğrenciye ulaşsa 360x30= 10800 öğrenci. Her öğrencinin 2 velisi 10800x2= 21600 veli. Her öğrencinin 2 velisi 10800x2= 21600 veli. Nihai Faydalanıcılar

31 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Nihai Faydalanıcılar – 10.800 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi – 21.600 aile üyeleri (360 Okul Aile Birliği üyesi dahil) – 400 öğretmen ve okul yöneticisi Toplam 32.800 kişi

32 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Eğitimler Formatör Eğitimleri / Eğitimler – 4 farklı mekanda formatör eğitimi (PDR) İstanbul’da 18PDR+36Genç= 54 kursiyer 1. Eğitim Grubu 27 kişi 2. Eğitim Grubu 27 kişi Samsun’da 9PDR+18Genç= 27 kursiyer Konya’da 9PDR+18Genç= 27 kursiyer

33 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Eğitimler Sınıf ve Branş Öğretmenlerine Yönelik Akran Eğitimi / Eğitimler (1 günlük?) – İçeriği ve kitapçığı (1 günlük?) BEUAM Eğitim Grubu tarafından hazırlanan ve formatör eğitimi sırasında anlatılan eğitim, formasyon alan PDR uzmanları tarafından verilir. Eğitim grubunca süpervize edilir.

34 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İstanbul’da 8 akran eğitimi?? Samsun’da 8 akran eğitimi?? Konya’da 8 akran eğitimi?? 3 BÖLGEDE TOPLAM 24 AKRAN EĞİTİMİ???

35 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Eğitimler Sınıf Uygulamaları / Eğitimler – BEUAM Eğitim grubu tarafından içeriği ve uygulama kitapçığı geliştirilen, 36 okuldaki sınıf öğretmenleri tarafından 2 dönem boyunca yapılan, PDR uzmanlarınca süpervize edilen, okul başına ortalama 10 sınıf uygulaması – 36x10= Toplam 360 Sınıf Uygulaması

36 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Eğitimler Formatörlere Yönelik Süpervizyonlar / Eğitimler – Formatör (PDR) eğitimleri ve akran (Öğretmen) eğitimlerinin tamamlanmasının ardından başlayan sınıf uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü ve dayanışma için, Eğitim Grubu Süpervizörleri tarafından, formatörlere (PDR uzmanları) yönelik 5 kez Grup Süpervizyon toplantısı düzenlenir.

37 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İstanbul’da: – Eğitim ekibinden seçilen Uzman Süpervizör eşliğinde 5 süpervizyon Konya ve Samsun’da ise: – Sadece ilk ve son süpervizyonlar uzman süpervizör eşliğinde, aradaki 3 süpervizyon, bölgede eğitimlere ve ilk süpervizyona katılan Yerel Süpervizör eşliğinde yapılır.

38 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Eğitimler Aile Seminerleri / Eğitimler – İçeriği BEUAM Eğitim grubunca hazırlanan ve okul PDR uzmanları tarafından 36 okulda 2’şer kez düzenlenen, toplam 72 seminer

39 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projede Beklenen Sonuçlar – Barış ve sanat tabanlı Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi İstanbul, Konya ve Samsun’daki 36 ilkokulda uygulandı. – 10.800 okul öncesi ve ilkokul öğrencisine; 360 Okul-Aile Birliği üyesi dahil olmak üzere toplam 21.600 aile üyesine, 360 öğretmene ve yaklaşık 40 okul yöneticisine ulaşıldı. Tüm proje boyunca toplamda 32.800 nihai faydalanıcıya ulaşıldı. – 36 okul PDR uzmanı ve 72 PDR bölümü öğrencilerinin (gençlerin), öğretmen ve ailelere yönelik katılımcı Demokratik Yurttaşlık akran eğitiminlerinde becerileri %70 oranında arttı.

40 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projede Beklenen Sonuçlar – 360 Okul-Aile Birliği (OAB) üyesi dahil olmak üzere 21.600 veli, demokratik okul ortamını arttırabilmek üzere katılımcı becerilerle tanıştırıldı. – 360 okul öncesi ve ilkokul öğretmeni Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimini verme becerilerini arttırdı. – Demokratik okul ortamını teşvik için 10.800 okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin DV/İHE konularında farkındalığı ve becerileri arttı.

41 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projede Beklenen Sonuçlar – Demokratik Vatandaşlık için geliştirilen barış tabanlı DV/İHE kaynakları (eğitim dokümanları, etkinlik program vb) ilkokullardaki Demokratik Okul Yeterlilik Çerçevesine katkı sağladı. – Proje çıktıları üç bölgede düzenlenen üç ulusal sempozyumda, PDR kongresinde ve ilgili diğer 2 kongrede olmak üzere, toplam 6 ulusal toplantıda sunuldu. – DV/İHE kaynakları ve bilgileri AB Görünürlük Rehberine uygun olarak çevrim-içi erişilebilir hale getirildi ve 2000 paydaşa ulaştı.

42 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Proje Süreci – 27.06.2013 Projenin kabulü – 15.08.2013 Projenin Başlangıcı – 21.08.2013 Proje Danışma Kurulu 1. Toplantısı – 02.09.2013 Proje Değerlendirme K. 1. Toplantısı – 04.09.2013 1. İzleme Toplantısı – 05/06.09.2013 Hibe Başlangıç Eğitimi – 25.09.2013 Eğitim Ekibi Toplantısı – 27.09.2013 Proje Danışma Kurulu 2. Toplantısı

43


"Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları