Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
AMAÇ Gerek üst yöneticiler e gerekse finansal yöneticilere karar almada yardımcı olmak Nakit akımlarını devreler itibariyle incelemek Varlık kaynak durumunu ve uyumunu devreler itibariyle incelemek Yani geçmişe ait muhasebe bilgilerini çeşitli analizlere tabi tutarak bunları finansal karar almada kullanmak suratiyle işletmenin geleceğine ilişkin bilgiye dönüştürmek

2 FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO GELİR TABLOSU SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
FON AKIM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU KAR DAĞITIM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

3 BİLANÇO KALEMLERİ

4 DÖNEN VARLIK KALEMLERİ
HAZIR DEĞERLER: Nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklardır. MENKUL KIYMETLER: İşletmelerin sahip oldukları gerektiğinde hızla nakde çevrilebilen varlıklarıdır. TİCARİ ALACAKLAR: Bir yıl içerisinde paraya dönüşmesi öngörülen veresiye mal satışını temsil eden senetli ve senetsiz alacaklardır. STOKLAR Bir faaliyet dönemi içerisinde tüketilmek yada satılmak üzere edinilmiş maddi varlıklardır. İlk Madde Malzeme (Hammadde), Yarı Mamul ve Mamul olarak bulunurlar.

5 DURAN VARLIK KALEMLERİ
MADDİ DURAN VARLIKLAR: Bina, makine teçhizat, arsa, arazi, taşıt gibi işletmelerin en değerli varlıklarını oluştururlar. Genellikle bilançoların parasal manada en değerli varlıklarıdır. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR: İşletmelerin sahip oldukları hakları ifade eder. ŞEREFİYE: İyi bir kuruluş yerine sahip olma gibi sonradan değeri artan varlıkların değer artışının izlendiği hesaptır.

6 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK KALEMLERİ
FİNANSAL BORÇLAR: Kısa süreli olarak bankalardan elde edilen borçlar ile yine kısa süreli sermaye piyasası araçlarından oluşur. TİCARİ BORÇLAR: Ticari ilişkilerden doğan 1 yıla kadar vadeli borçları ifade eder.

7 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK KALEMLERİ
FİNANSAL BORÇLAR: Uzun süreli olarak bankalardan elde edilen borçlar ile yine kısa süreli sermaye piyasası araçlarından oluşur. TİCARİ BORÇLAR: Ticari ilişkilerden doğan 1 yıldan uzun vadeli borçları ifade eder.

8 ÖZSERMAYE KALEMLERİ ÖDENMİŞ SERMAYE: İşletmeye tahsis edilen kuruluş esnasında işletmeye konulan tutardır. YEDEKLER: Bazı durumlarda karlardan ayrılmak zorunda olan öz sermaye kalemleri arasında yer alan kalemdir. YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI: Duran varlıkların yeniden değerlenmesi sonucu değer artışından kaynaklanan miktarlar bu hesapta izlenmektedir.

9 DÖNEN VARLIKLAR En fazla 1 yıl içerisinde tüketilebilecek, satılacak, kullanılabilecek, tahsil edilebilecek varlıklardır. Günlük faaliyetleri sürdürmek için kullanılır. Kısa vadeli borçlar buradan ödenir Kısa vadeli borçlar finanse etmesi gerekir. Stoklar ise U.V. Borçlar ile finanse edilebilir. Literatürde optimal dağılım sağlamalı denir. Ticaret işletmelerinde duran varlıklardan büyük olması beklenir. Üretim işlemelerinde ise duran varlıklardan küçük olması beklenir.

10 DURAN VARLIKLAR 1 yıldan fazla süre içerisinde tüketilebilecek, satılacak, kullanılabilecek, tahsil edilebilecek varlıklardır. Uzun vadeli borçlar ve öz sermaye ile finanse edilmesi beklenir. Kendi içerisinde dönüşümü azdır. Finansmanı maliyetlidir. Dönen varlıklara göre yönetilmesi daha risklidir. Ticaret işletmelerinde dönen varlıklardan küçük olması beklenir. Üretim işlemelerinde ise büyük olması beklenir.

11 KISA VADELİ BORÇLAR 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlardır.
Dönen varlıkları finanse etmelidir. Dönen varlıklardan daima az olması istenir. Çünkü dönen varlıklar KVB’lara yetmeli artan ile günlük işler yürütülmelidir. UVB toplamından küçük olması beklenir. Sürekli şekilde geri ödenmesi kredibiliteyi artırır.

12 UZUN VADELİ BORÇLAR 1 yıldan uzun sürede ödenmesi gereken borçlardır.
Duran varlıkları finanse etmelidir. Zorunlu ve geçici durumlarda KVB’ları finanse edebilirler. KVB toplamından büyük olması beklenir.. Sürekli şekilde geri ödenmesi kredibiliteyi artırır. 1 yıldan daha az süreye düşen UVB’lar KVB’lara atılır. KVB’lara göre daha verimlidir. Karlılığa daha fazla katkı yapar.

13 ÖZ SERMAYE Ortakların kuruluş sırasında yada sonradan sermaye artışından koydukları sermaye ile işletmede bırakılan karlardan oluşur. UVB’ların finansmanında kullanılır.

14 GELİR TABLOSU KALEMLERİ

15 GELİR TABLOSU KALEMLERİ
BRÜT SATIŞLAR: Satıştan indirim ve iadeler düşülmeden satış miktarını ifade eder. NET SATIŞLAR: Satıştan indirim ve iadeler brüt satışlardan düşüldükten sonra bulunan net satış değeridir. SATILAN MALIN MALİYETİ: Mal ve hizmet üretilirken katlanılan tüm maliyet ve gider kalemleri bu hesapta gözükür. FAALİYET GİDERLERİ: Ana faaliyet konusu ile ilgili olup pazarlama, satış, dağıtım, genel yönetim, ar-ge gibi giderlerin izlendiği hesaptır.

16 GELİR TABLOSU KALEMLERİ
FAALİYET KARI /ZARARI: Ana faaliyet konusu ile ilgili kar yada zararlardır. DÖNEM KARI / ZARARI: Faaliyet karından faaliyet dışı giderler, finansman giderleri düşülüp aynı zamanda faaliyet gelirleri eklendikten sonra ulaşılan kar yada zarar miktarıdır. NET KAR / ZARARI: Dönem sonucunda tüm maliyet ve gider kalemleri ve vergiler düşüldükten sonra elde edilen kar yada zarardır. Dönem sonucunu gösterir.

17 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
YATAY ANALİZ DİKEY ANALİZ TREND ANALİZİ ORAN ANALİZİ FON AKIM ANALİZİ


"FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları