Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İŞLETMEDE FİNANSMAN FONKSİYONU VE FİNANSAL AMAÇ  İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAK YAPISI FİNANSMAN FONKSİYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  FİNANSAL ANALİZ İŞLETMENİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İŞLETMEDE FİNANSMAN FONKSİYONU VE FİNANSAL AMAÇ  İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAK YAPISI FİNANSMAN FONKSİYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  FİNANSAL ANALİZ İŞLETMENİN."— Sunum transkripti:

1  İŞLETMEDE FİNANSMAN FONKSİYONU VE FİNANSAL AMAÇ  İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAK YAPISI FİNANSMAN FONKSİYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  FİNANSAL ANALİZ İŞLETMENİN VARLIK YAPISININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK POLİTİKALAR  İŞLETME SERMAYESİ KARARLARI VE FİNANSMANI  DURAN VARLIK YATIRIM KARARLARI

2 FİNANSAL YAPININ OLUŞTURULMASI  KAYNAK TÜRLERİ VE MALİYETLERİ  KALDIRAÇ ANALİZLERİ ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI FACTORING, FORFAITING, SWAP, LEASİNG FUTURES, FORWARD, OPTIONS SÖZLEŞMELERİ

3 İŞLETMELERDE FİNANSMAN FONKSİYONU İşletmenin gereksinim duyduğu fonları EN UYGUN KOŞULLARDA ELDE ETMEK elde edilen fonların EN ETKİN KULLANIMINI sağlamaktır. Finansal yöneticiler, işletmenin varlıkları ile işletmenin fon temin ettiği finansal piyasalar arasında yer alan kişilerdir. İşletmenin yatırım kararları ile finanslama kararlarının alınması faaliyet konuları içerisinde yer alır. YATIRIM KARARLARI Hangi tür ve tutarda varlıklara sahip olunmalıdır FİNANSLAMA KARARLARI Gerekli olan fonlar hangi kaynaklardan sağlanacaktır İŞLETMEDE

4 ORTAKLAR, İŞLETMENİN PİYASA DEĞERİNİN EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKMASINI İSTERLER. BU AMACA ULAŞABİLMEK İÇİN YERİNDE FİNANSAL YÖNETİM KARARLARIYLA ORTAKLIK PAYLARININ DEĞERİ VE ORTAKLARIN REFAH DÜZEYİ YÜKSELTİLMELİDİR ORTAKLIK PAYLARININ DEĞERİ; piyasadaki alım ve satım değeridir. ORTAKLARIN REFAH DÜZEYİ; ortaklık paylarının değeridir.

5 FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi Varlıklara yatırılacak olan toplam fon tutarının hesaplanması Fonların nasıl ve hangi kaynaklardan sağlanacağının belirlenmesi FİNANSAL YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ

6  İşletmenin büyüklüğü ve gelecekteki büyüme hızının ne olacağı  İşletmenin sermaye yapısı ve kaynakların bileşimine karar vermek  Üretim miktarı, üretilen mamul ya da hizmetin maliyeti ve fiyatının nasıl saptanacağına karar vermek İŞLETMENİN KARININ EN YÜKSEĞE ÇIKARTILMASI PAY BAŞINA KARIN EN YÜKSEĞE ÇIKARTILMASI İŞLETMENİN PAZAR DEĞERİNİN EN YÜKSEĞE ÇIKARTILMASI

7 İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAK YAPISI BİLANÇO DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR VARLIKLAR EKONOMİK YAPI KAYNAKLAR FİNANSAL YAPI İŞLETME İÇİ VE DIŞI FAKTÖRLER RİSK VE BEKLENEN DEĞER FİRMA DEĞERİ

8 DÖNEN VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR (İŞLETME SERMAYESİ) Serbestçe harcanacak nakit para ile bir yıl gibi normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilecek, satılabilecek ve tüketilebilecek değerlerin tümüdür. TİCARET İŞLETMELERİNDE DÖNEN VARLIK > DURAN VARLIK HİZMET VE SANAYİ İŞLETMELERİNDE DÖNEN VARLIK < DURAN VARLIK YETERSİZSE; Faaliyetlerin başarıyla sürdürülmesini engeller AŞIRIYORSA; Aktifin verimsiz kullanılmasına neden olur; dolayısıyla kârlılığı olumsuz etkiler

9 DÖNEN VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR (İŞLETME SERMAYESİ) YETERLİ İŞLETME SERMAYESİYLE; Dönen varlıkların tahsil ve satış yeteneğinin yüksek oluşu, kalemleri arasındaki dönüşümü hızlandırır. Likit yapı kuvvetlenince peşin alım gücü artar. Satıcı ve bankaların nezninde işletmenin kredibilitesi artar. Ucuz mal ve malzeme alımı olanağı ile faiz yükünden kurtulma olanağı sağlanır. Maddi duran varlıkların (yatırımın) üretimi aksatmadan kullanımı sağlanır.

10 DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR Bir yıl gibi normal faaliyet döneminden daha uzun sürede işletme faaliyetlerinde kullanılacak, paraya çevrilecek veya tüketilecek değerlerin tümüdür. ÖZELLİKLERİ Vadesi bir yılı aşan her türlü alacaklar ile, ortaklıklar veya diğer uzun vadeli hisse senetleri, işletme faaliyetlerinde kullanılan maddi duran varlıklar, maddi olmayan değerler, aktifleştirilmiş giderlerden oluşur. Amortisman, tükenme payı ayrılan değerler ait olduğu grup içinde ayrıca indirim kalemi olarak gösterilmelidir. Kısa vadeye dönüşecek kalemler dışındaki duran varlıklar aktifin verimli kullanımına ve kârlılığına katkı sağlar (örneğin; pratik kapasitede kullanılabilen MDV, müşteri taleplerine her an cevap verebilecek stokun hazır bulundurulmasına, dolayısıyla satışların artışına yardım eder.

11 DURAN VARLIKLAR ÖZELLİKLERİ Ana faaliyet konusunda olası riskleri dağıtabilmek için iştiraklerle yan faaliyetlere yapılan yatırımlar; ana faaliyet konusundaki olası zararları azaltmak, hatta kapatmak olanağı sağlar. Kârla kapanan faaliyet dönemlerinde MDV için ayrılan amortismanlar, gerçekte aktif çıkışını engelleyerek, kârı görünürde azaltmış olmasına karşın MDV’a bağlanan fonların amortisman süresi içerisinde işletmeye dönmesini sağlar..

12 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Bir yıl gibi normal faaliyet dönemi içinde ödenmesi gereken borçların tümünden oluşur. ÖZELLİKLERİ KVYK grubu, bir yıl içinde içinde ödenecek borçlar karşılığında dönen varlıklar grubundan çıkacak tutarı kapsar. Banka kredileri ve tahvilli borç taksitleri gibi mali borç kalemleri, faiz yükü getirerek KVYK maliyetini ve tutarını artırırlar. Borçlanma maliyeti UVYK’dan düşük olduğu ve KVYK ödeme gücünün daha yüksek olması sebebiyle; KVYK toplamının UVYK toplamından yüksek olması istenir. KVYK nakit ihtiyacını karşılamak, hammadde, malzeme ve mal stoklarını krediyle sağlamak nedeniyle oluşur.

13 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Bir yıl gibi normal faaliyet dönemi içinde ödenmesi gereken borçların tümünden oluşur. ÖZELLİKLERİ Borçların kısa vadeli olması, sağlanan fonların da dönen varlıkların finansmanında kullanılmasını gerektirir. Kısa vadeli fonların duran varlıklarda kullanılması halinde, dönen varlıklar bu borçların vadesinde ödenmesine yetmeyecektir. NET İŞLETME SERMAYESİ = İŞLETME SERMAYESİ - KVYK Formüle göre;NİS olabilmesi için DÖNEN VARLIKLAR > KVYK olmalıdır

14 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Bir yıl gibi normal faaliyet döneminden daha uzun dönemde ve ödemeleri duran varlıklardaki değerlerle yaratılacak fonlarla yapılacak olan borçlardır. İşletmenin UVYK ödeme gücü, onun yatırım ve kârlılığına bağlıdır. UVYK öncelikle MDV olmak üzere, duran varlıkların finansmanında kullanılmalıdır.

15 ÖZKAYNAKLAR İşletme sahip ve ortaklarının kuruluşta koydukları, sonradan artırdıkları sermaye ile, dönem kârı ve otofinansman kaynaklarıyla oluşan, işletme sahip, ortaklarının haklarını ifade eder. İşletme sahiplerinin aktif üzerindeki haklarını göstermesi ve işletmeye faiz yükü getirmeyen bir kaynak grubu olması sebebiyle; ÖZKAYNAKLAR = KVYK + UVYK olması, hatta büyük olması istenir.

16 YETERSİZLİĞİ Ağır borç ve faiz baskısıyla işletme üçüncü kişilerin kontrolü altına girmiş olur. Alacaklılar için işletmenin riski artmış olur. AŞIRI OLMASI Sermayenin verimsiz kullanımına neden olur, Sermaye kârlılığının yetersizliğine neden olur. ÖZ KAYNAKLARIN

17 BUGÜNKÜ DERSİMİZ BU KADAR İYİ GÜNLER ARKADAŞLAR


" İŞLETMEDE FİNANSMAN FONKSİYONU VE FİNANSAL AMAÇ  İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAK YAPISI FİNANSMAN FONKSİYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  FİNANSAL ANALİZ İŞLETMENİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları