Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MELEK KOLAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MELEK KOLAY."— Sunum transkripti:

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MELEK KOLAY

2  Periton diyalizi, son dönem böbrek yetmezliği (End Stage Renal Disease-ESRD) olan çocuklarda sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir.  Genellikle 4-6 saat aralıklarla değişim yapılarak periton boşluğunun devamlı yıkanması ilkesine dayanan SAPD son zamanlarda pek çok kişi tarafından çocuklar için seçkin diyaliz yöntemi olarak kabul edilmektedir

3 Özellikle üremi ve komplikasyonlarının kontrolünde düzenli hemodiyaliz kadar etkili olduğu bilinmektedir

4  kaynaklarda ilk olarak 1918’de Blackfan ve Maxcy’nin dehidrate çocuklarda periton boşluğuna serum fizyolojik enjeksiyonunu başarıyla uyguladıkları görülmüştür

5 periton diyalizi ilk kez 1948’de Bloxom ve Powell, 1949’da ise Swan ve Gordon tarafından “sürekli peritoneal lavaj” şeklinde uygulanmıştır.

6  Çocuğun periton zarı erişkine göre fonksiyonel olarak farklıdır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla hasta yaşı küçüldükçe, periton yüzey alanının fonksiyonel olarak etkinliğinin arttığı belirtilmektedir

7  Bebeklerde vücut yüzey alanının vücut ağırlığına oranı daha fazladır. Dolayısıyla periton yüzey alanının/vücut ağırlığına oranı bebeklerde erişkine kıyasla 2 kat daha fazladır

8  Çocuklarda periton zarının solüt geçirgenliği ve protein transportu daha fazladır. Bu nedenle periton diyalizi sırasında daha fazla protein kaybederler

9  Diyaliz sıvısındaki dekstroz konsantrasyonu çocuklarda daha çabuk düşmekte ve ultrafiltrasyonu (vücuttan uzaklaştıran sıvı miktarının artırılması) azalmaktadır

10  Çocuklarda intraperitoneal sıvının lenfatik absorbsiyonu daha hızlıdır

11  Hemodiyalizin teknik olarak çok zor olduğu süt çocukları  Hemodiyaliz merkezinden uzakta olan çocuklar  Hemodiyaliz için damar girişinin başarısız olduğu çocuklar  Kardiovasküler sistemi stabil olmayan çocuklar  Diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği olan çocuklar  Koagülasyon bozuklukları olan çocuklar  Hasta, aile veya doktorun önerdiği çocuklar

12  Herni  Gastroşizis  Karın boşluğunda herhangi bir nedenle oluşan tıkanıklık  Mesane ekstrofisi  Periton zarında ağır derecede yetmezlik  Hasta veya ailesinin isteksizliği  Hasta ve ailesinin mental veya fiziksel yetersizliği  Kötü hijyen koşulları  Motivasyon eksikliği

13  Sıvı ve biokimyasal parametrelerin sabit kontrolü  Güvenli, nispeten kolay uygulama  Daha az diyet kısıtlaması, çoğu zaman sıvı kısıtlaması gerekmemesi  Bebek ve küçük çocuklarda relatif olarak teknik kolaylık sağlanması  Bağımsızlık  Ev tedavisi olduğundan günlük yaşamın normale dönmesi

14  Vasküler girişim ve iğne acısının olmaması  Antihipertansif ilaçların azaltılabilmesi  Çocuklarda hemodiyalize oranla büyüme ve gelişmenin daha iyi olması  Hemodiyalize oranla daha az anemi olması ve daha ekonomik olması

15  Enfeksiyon (peritonit, kateterin çıkış yeri ve tünel enfeksiyonları  Ebeveyn veya çocuğa bakan kişinin bıkkınlığı  Diyalizatın karın içi basıncını artırmasına bağlı herni gelişimi  Diyalizata bağlı dolgunluk ve diyalizattan glükoz emilimi nedeniyle iştah azalması  Adolesanlarda estetik kaygısı  Adolesanlarda başlangıçta aileden bağımsız olamama

16  Volüm 500-3000 ml  Dextroz % 1.5-4.5  Sodyum 131-141 meq/l  Potasyum -  Kalsiyum 3.5-4.0 meq/l  Magnezyum 0.5-1.5 meq/l  Laktat 35-45 mmol


"MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MELEK KOLAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları