Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2 VİZYONUMUZ  Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanlarında ilmi esaslar çerçevesinde araştırma yaparak özgün ve evrensel geçerliliğe sahip bilgi üreten,

3  Ürettiği bilgiyi birey ve toplumun huzur ve refahı ile tarihi ve kültürel birikimimizin geliştirilmesi doğrultusunda yayan;

4  Dini değerleri çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yorumlayan; Türkiye ve Dünya’da tanınmış, ilk sıralarda tercih edilen bir fakülte olmaktır.

5 MISYONUMUZ  Din bilimleri alanında ulusal ve uluslararası literatürü izleyerek alanındaki bilgi birikimine katkı yapabilme becerisi kazanmış  Topluma ve insanlığa yararlı olma idealini yaşam felsefesi haline getirmiş,

6  Ülkesini, milletini ve mesleğini seven,  Analitik, sistematik ve eleştirel düşünebilen,  Etik ve estetik değerlere sahip,

7  İnançlı, bilgili, aydın ve mesleki açıdan yetkin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, din görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir.

8 AKADEMİK KADROMUZ

9 DEKAN VEKILI VE REKTÖRÜMÜZ Prof. Dr. MAHMUT ÖZER

10 DEKAN YARDIMCILARIMIZ Yrd. Doç. Dr. Hasan Meydan Yrd. Doç. Dr. Ali ARSLAN

11 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  Doç. Dr. Osman KABAKÇILI

12 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN ( Misafir Öğr. Üyesi )  Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR  Yrd. Doç. Dr. Recep ÇETİNTAŞ  Yrd. Doç. Harun SAVUT  Yrd. Doç. Dr. Bassam M. Al-QAWASMİ  Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN  Yrd. Doç. Dr. Ali ARSLAN

13 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  Öğr. Gör. Kadir Emrah DİVANLIOĞLU  Okutman İbrahim TÜRKOĞLU  Okutman Mustafa SEZER  Okutman Muhammed JAMOUS  Okutman Mahmut ABS  Okutman Muhammed Jouma HAMDOUSH

14 FELSEFE VE DIN BILIMLERI  Yrd. Doç. Dr. Hasan MEYDAN  Yrd. Doç. Dr. Behram Hasanov  Yrd. Doç. Dr. Anar GAFAROV  Yrd. Doç. Dr. Tahir AŞİROV  Öğr. Gör. Nilüfer ÜNALDI

15 İSLAM TARİHİ VE SANATLARI  Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN ( Misafir Öğr. Üyesi )

16 İDARİ PERSONEL --Ali KAHVECİ (Fakülte Sekreteri) --Çiğdem ÇAKIL AYDIN --Rahşan AŞKAR --Emrah ÇAĞLIYAN --Yasemin ÜYÜM --Aysel ATEŞ --Müjdat GÖKDEMİR --Yusuf EKİNCİ

17 ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI  Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca bölümün öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.

18 DERSLER;  Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

19  Seçmeli dersler: Mesleki seçmeli dersler ve serbest seçmeli dersler (alan dışı seçmeli dersler) olmak üzere iki türlüdür:

20 1) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan da alınabilir.

21  2) Serbest seçmeli dersler (Alan dışı seçmeli dersler): Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken derslerdir.

22 NOT SİSTEMİ Başarı DerecesiBaşarı NotuKatsayıPuanı PekiyiAA4.0094-100 İyi-PekiyiBA3.5087-93 İyiBB3.0080-86 Orta-İyiCB2.5073-79 OrtaCC2.0065-72 Zayıf-OrtaDC1.5058-64 ZayıfDD1.0050-57

23 Başarı DerecesiBaşarı NotuKatsayıPuanı Başarısız-ZayıfFD0.5045-49 BaşarısızFF0.000-44 GeçerYT-- KalırYZ-- MuafMU-- MazeretliMZ-- DevamsızDZ0.00- Sınava GirmediGR0.00-

24 BAŞARI NOTU TABLOSUNA GÖRE;  Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.  Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir.  Bir dersten DZ, GR, FD, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

25  Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler, genel sınava alınmaz.  Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir.  DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

26  YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.  YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.  MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.  MZ notu, ilgili yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava giremeyen öğrencilere verilir.

27 SINAVLAR;  Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, diploma çalışması, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

28  Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ile eğitim-öğretim programında yer alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler genel sınava girebilir.

29  Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

30  Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.

31 HAZıRLıK SıNıFı GEÇME NOTU  Hazırlık sınıfından 1. sınıfa başarı ile geçmek için bütün derslerin not ortalaması 70 puan olması gerekir.

32 DERSLERE DEVAM :  Derslere ve uygulamalara devam zorunludur.  Kuramsal derslerin %30’undan,, uygulamaların %20’ sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz.

33 BEÜ SINAV YÖNETMELİĞİ WEB ADRESİ  http://web.beun.edu.tr/ogrenci/files/ 2011/03/beulisansyon12.06.2013.pdf

34 İŞ İMKANLARI  İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkanları oldukça geniştir:  Milli Eğitim Bakanlığı’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Meslek Dersi Öğretmenliği  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde İmam- Hatiplik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler almaları mümkündür.

35  Yüksek lisans ve doktora programları ile akademiye geçiş imkanı vardır. Akademik eğitim almak isteyen öğrencilerin öncelikle yeterli düzeyde en az bir yabancı dilde kendilerini geliştirmeleri ve Ales sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

36 ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ;  Etik ve Estetik Değerler Kulübü  Kur’an Araştırmaları Kulübü Kulüplerimiz aracılığıyla yıl boyunca akademik seminerler, okuma programları ve öğrencilerimizin teklif ve taleplerine bağlı olarak çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

37 KÜTÜPHANEMİZ  Üniversite kütüphanemiz olan Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesi, 7/24 öğrencilerimize hizmet vermektedir:  Ücretsiz e-kitap hizmeti  http://www.youtube.com/watch?v=EmIqWKxl7OY http://www.youtube.com/watch?v=EmIqWKxl7OY

38  ÜNİVERSİTEMİZ VE YÖNETMELİKLER HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ SAHİBİ OLMANIZ İÇİN FAKÜLTEMİZİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN ÖĞRENCİ BUTONUNDAN MEVZUAT BİLGİLERİNİ DİKKATLİCE OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR.

39 FAKÜLTEMİZİN WEB ADRESİ http://ilahiyat.beun.edu.tr/

40 BAŞARILAR


"HOŞGELDİNİZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları