Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ ne HOŞ GELDİNİZ

2 1 – Yönetim Ankara Üniversitesi Rektörü : Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Fen Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Muammer CANEL Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İ. Ethem DERMAN Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Rasathane) Müdürü : Doç. Dr. Birol GÜROL

3 2- Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Genel Astronomi Anabilim Dalı Astrofizik Anabilim Dalı

4 Akademik Personel (Öğretim Elemanları)
3- Bölüm Personeli Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Prof. Dr. Ethem DERMAN Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR Prof. Dr. Selim O. SELAM Doç. Dr. Fehmi EKMEKÇİ Doç. Dr. Birol GÜROL Yrd. Doç. Dr Kutluay YÜCE Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN Öğretim Görevlisi Araş. Gör. Tolgahan KILIÇOĞLU Araş. Gör. Neslihan ALAN Araş. Gör. Şeyma ÇALIŞKAN Araş. Gör. Gözde SARAL Araş. Gör. M. Burak DOĞRUEL Araştırma Görevlileri Uzm. Abdullah OKAN Uzm. Özgür BAŞTÜRK Uzmanlar

5 İdari Personel Astronom Ast. H. Gökhan GÖKAY Ercan ÖGER
Emrullah Ecik Bölüm Sekreterleri

6 bir danışman (öğretim üyesi veya öğretim görevlisi) atanır.
4- Giriş Yılı Öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl olarak bilinir. Bu giriş yılı ifadesi sık kullanılan bir kavramdır. Örneğin: Sizler bu yıl kayıt yaptırdığınız için 2011 girişli öğrenciler olarak adlandırılırsınız. Öğrenci numaranızın ilk iki hanesi de bu ifadenin kısa yazımıdır Bölüm koridorundaki panoya asılacak duyurularda bu ifade geçebilir. Önemli !!! Sizlerle ilgili her türlü duyurular BÖLÜM PANOLARINDANDIR 5- Danışman Her yıl kayıt yaptıran öğrencilerin 4 (en fazla 7) yıllık eğitim-öğretimi boyunca; alacağınız dersler hakkında veya eğitim-öğretim konusunda danışacağınız bir danışman (öğretim üyesi veya öğretim görevlisi) atanır. Danışman aynı zamanda interaktif ortamda yaptığınız ders kaydını da onaylayan kişidir.

7 6- İdari Birimler ve Derslikler
Fakültemizde çeşitli bloklarındaki sınıflarda dersler yapılmaktadır. A Blok -Dekanlık, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri, Evrak Kayıt gibi idari birimler -Biyoloji Böl., Kimya Bölümü B Blok Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik Bölümü C Blok Biyoloji Bölümü D Blok Yemekhane, Fotokopi merkezi E Blok Astronomi ve Uzay Bilimleri Astronomi Dershanesi (AD), Yeni Dershane (YD) ve Kreiken Dershanesi (KD)

8 AD (Astronomi Dershanesi)
FİZ101 Fizik I Dersi A Şubesi AD (Astronomi Dershanesi) 7- Dersler Ders Programı 1. Sınıf Dersleri 2. Sınıf Dersleri 3. Sınıf Dersleri 4. Sınıf Dersleri

9 İletişim Fakültesi Sinema Bölümünden ders seçebilir
Bu iki program dışı seçmelinin FARKI Dersin Statüsü (Durumu) Eğitim-Öğretim boyunca 8 yarıyılda toplam 154 kredilik zorunlu ve seçmeli ders alınması gerekmektedir. Zorunlu Ders: Alınması gereken derslere verilen isimdir ve 139 kredidir. Zorunlu dersler: Branş ve kültür (5i) dersleri olarak ikiye ayrılır. -Bölümlerden alınan dersler branş derslerdir ( toplamı 115 kredi). -Kültür Dersleri (5i): Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnk. Tarihi dersleridir (toplam 24 kredi). Seçmeli Ders: İsteğe bağlı olarak alınan derslerdir. Bu dersler içinden 15 kredilik ders seçimi yapılmalıdır. -Seçmeli Dersler, diğer bölümlerin branş dersleri, bizim bölüm için seçmeli ders olarak sayılmaktadır. Program Dışı Seçmeli Ders denilmektedir. -Yeni yönetmeliğe göre öğrenci isterse; genel kültürünü, becerisini ya da ilgi alanına giren dersleri istediği bölümden ve hatta istediği fakülteden de alabilmektedir. Program Dışı Seçmeli Ders denilmektedir. Örn. Biyoloji Bölümünden Kültür Balıkçılığı dersi seçebilir İletişim Fakültesi Sinema Bölümünden ders seçebilir

10 AST205 Bilgisayar Programlama (2,2,0) 3 Zorunlu
Ders Tanımı Dersin Adı Dersin Kodu AST205 Bilgisayar Programlama (2,2,0) 3 Zorunlu Dersin Statüsü 205 deki 2, dersin sınıfını ifade eder Dersin kredisi AST ifadesi dersin bölümünü ifade eder Lab. saati Uygulama saati Kredi Hesabı Dersin Teorik Saati Kredi=teorik saat+uygulama saati/2+lab. saati/2 3= 2 + 2/2 + 0/2 Bu ders haftada 2+2+0= 4 saat olarak yapılır Bu şekilde bir öğrencinin haftalık ders saati toplamı 30 saati geçemez. 15 saatten de az olamaz.* *Mezuniyet durumu yani son sınıflar hariç

11 8- Devamsızlık Bir dönem 14 haftadan oluşmaktadır. Örneğin haftada 4 saat olan bir ders için dönem boyunca toplam 14x4=56 saat ders yapılmış olur. Bu 56 saatlik ders için ortalama % 70’ine gelmeyen öğrenci devamsız sayılır ve o dersin final sınavına giremez aynı zamanda o dersten başarısız sayılır. Ertesi yıl devam etmek zorundadır. Dersi veren öğretim elemanı, yetersiz gördüğü öğrenci(leri) geçmişte devam almış olsa(lar) bile, Devamsız sayarak, bu yıl devam etmelerini isteyebilir. Mazeret (RESMİ) sadece, arasınavlarda geçerlidir, devam durumunu değiştirmez ve final sınavı için geçersizdir 9- Not sistemi Bir dersten dönem içinde ve dönem sonunda sınavlar yapılır. Arasınav (vize) : Dersi veren öğretim elemanı 1,2,3,. tane arasınav yapabilir. Dönemsonu (final): Dersler bittikten sonra (dönem sonunda) her ders için bir final sınavı yapılır

12 Dersten başarılı sayılabilmek için,
Final notunun % 60 Vize notunun % 40 alınır toplanır ve başarı notu elde edilir. Başarı notu yüzlük sistemde hesaplanır, 70 ve üzerinde olursa o dersten başarılı sayılır. Yüzlük sistemde hesaplanan not, dörtlük sisteme ve harf notuna çevrilerek kayıtlara geçer. Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: PUANLAR NOTLAR KATSAYILAR AA 4,0 BA 3,5 BB 3,0 CB 2,5 CC 2,0 DC 1,5 DD 1,0 FD 0,5 49 ve aşağısı FF 0,0 Daha detaylı bilgi için Yönetmeliğe bakınız.

13 -Bir dönemde alınan derslerin notlarından
dönem ortalaması yani Yarıyıl Akademik Başarı (YAB) notu hesaplanır. -Son okunan döneme kadar olan tüm dönemlerden Genel Akademik Ortalama (GAP) notu hesaplanır. Eğer öğrenci birkaç dersten DC veya DD not aldıysa, GAP veya YAB notu 2.0 ve üstünde ise bu derslerden geçerler. Yaz Döneminde ortalaması 2.0 üzerine çıkarsa; geriye dönük olarak son iki dönemdeki DC veya DD notlarından da başarılı sayılır Yaz Döneminde alınan derslerden CC ve üzerindeki nota sahip derslerden başarılı diğerleri başarısız sayılır. GAP notu 1.8 altına düşerse, bu ortalamayı 1.8 ve üzerine çıkarıncaya kadar başarısız olduğu dersleri tekrar eder, yeni ders alamazlar. Bunlarla ilgili geniş bilgi için yönetmeliğin iyi analiz edilmesi gereklidir.

14 10- Mezuniyet Öğrenci; Zorunlu ve seçmeli derslerden 154 krediyi 7 yıllık süre içinde tamamlarsa mezun olur. 7 yıllık azami süre içinde mezun olunmaz ise harç tutarları zamlı olarak ödenir. Disiplin nedeniyle öğrencinin ilişiği kesilebilir. Birkaç dersten devam almış fakat başaramamış ise bu dersler için ek sınav yapılır. Bu sınavlarda başarılı olursa mezun olur.

15 Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN
Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN Çift Anadal Koordinatörü: Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN Yandal Koordinatörü: Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN 11- Üniversitemiz sizlere ek fırsatlar vermektedir. Erasmus değişim programı ile Avrupa ülkelerine ziyaret imkanı, kültür değişimi fırsatının yanında orada aldığınız derslerin burada sayılmasını sağlar. Farabi değişim programı ile ülkemiz içinde diğer üniversitelere ziyaret imkanı verir. Çift Anadal: Asıl bölümünüz yanında ikinci bir bölüm daha okumanızı sağlayan programdır. Çift diplomaya sahip olunur. Yandal: Yandal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini artırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Önemli: 2010 yılında YÖK’ün aldığı kararla aynı anda Anadal, ÇiftAnadal ve Yandal yapılabilmektedir.

16 Gözünüz ve aklınız hep göklerde olsun
BÖLÜMÜNÜZE Tekrar Hoş Geldiniz Gözünüz ve aklınız hep göklerde olsun Hazırlayan: Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN


"HOŞ GELDİNİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları