Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler Prof. Dr. Okan SOLAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler Prof. Dr. Okan SOLAK."— Sunum transkripti:

1 Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler Prof. Dr. Okan SOLAK

2   Echinococcus granulosus: İnsanda en sık görülen parazit. En yaygın olan tipidir   E. Multilocularis (Alveolaris): İnsan ve evcil hayvanlarda az görülür. Rusya, Japonyanın kuzey batısı, Alaska ve Orta Avrupada sık   E. Oligarthus: Güney Amerika   E. Vogeli: Güney Amerika Paraziter bir hastalık

3

4 Parazitin neslinin devamı için, halka içerisindeki 200-800 adet yumurta, köpek dışkısı ile dışarı atılmalıdır. Parazitin yumurtlama kanalı olmadığından yumurtalar yumurtlanarak dışarı atılmaz. Bu yüzden halkalı vucut yapısını kullanarak en sondaki içinde olgun yumurtaları olan halka kopup köpek bağırsağında serbest kalır. Boyun kısmından tomurcuklanma ile yeni halka oluşturulma devam eder. Parazitin Çoğalması

5 Ana Konakçı Ara Konakçı GIS Barsak duvarını deler, Mezenter venullere ulaş ır Portal Sistem Karaciğer (%50-70) Kan Yoluyla Kalp Akciğerler (%10-30) Tüm Sistem

6 Kalp Karaciğeri By-Pass Ederek Akciğere Yerleşme İnce barsak lenfatikleri Duktus torasikus V.Jugularis interna Akciğer Orta - alt hemoroidal venler hipogastrik venler V.İlyaka interna V.Cava inf I.YOLII.YOL

7

8

9

10 Kist Sıvısı: Kaya Suyu: Proteinden çok zengin ve allerjen yapıya sahiptir.

11

12 Klinik Şikayet: Çoğu zaman asemtomatiktir. Kist rüptüre olursa aşırı öksürük, Öksürükle birlikte ağızda tuzlu su tadı ve üzüm posası benzeri kist membranları gelebilir. Kistin perfore olmasıyla anaflaktik şikayetler gelişebilir.

13 Kistin bronşa rüptürü Şiddetli öksürük, hemoptizi Üzüm kabuğu, soğan zarı, tuzlu su ekspektorasyonu Hipersensivite reaksiyonu, eozinofili Trakeanın tıkanmasıyla ani ölüm. Sekonder hidatik kist Kistin plevral boşluğa rüptürü Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, ateş Pnömotoraks veya hidropnömotoraks Anaflaksi Plörezi ve Ampiyem Plevral hidatidozis

14 Sağ akciğerde ↑ Her iki akciğer alt lobta ↑ %14-24 Multipl Multipl olanların %75’i bilateral Akciğerde Yerleşim

15 TANI   Kaya suyu ve membran ekspektorasyon hikayesi   Balgamda skoleks   Kist hidatik düşünüldüğünde torasentez kontrendike   Direk grafi   Toraks BT (üst batın)   Batın USG   Bronkoskopi   Serolojik yöntemler→İndirek hemaglünitasyon (KC) İmmünoelektroforez (KC) Spesifik IgG ELISA testi (AC)

16

17

18

19

20

21

22 Direk grafi: Yuvarlak veya oval Kesin kontürlü homojen opazite BT: İyi sınırlı, düzgün, ince duvarlı, homojen, sıvı dansitesinde kist Hilal arazı=Menisküs sign=Crescent sign Çift kubbe belirtisi=double-dome arch sign Water-lily sign=Camalote sign=Nilüfer çiçeği belirtisi Hidatik Kist Radyolojik Bulgular

23

24

25 Cerrahi Tedavi Cerrahide amaç→Kistin konakçıdan uzaklaştırılması Kavitedeki bronş açıklıklarının kapatılması Rezidüel kaviteye yaklaşım Akciğer parankiminin maksimal korunması İntakt kistlerde yaklaşım Enüklasyon (kist<10cm, periferik, patlama riski) İğne aspirasyonu ve kistotomi (bulaş riski) Perfore kistlerde yaklaşım Kist menbranının çıkartılması Bronş açıklıklarının kapatılması Rezidüel kavitenin obliterasyonu→kapitonaj Kavite fissürde, diafragmatik yüzde ise kapitonaj yapılmayabilir

26 Torakotomi ile Kistektomi +Kapitonaj Torakotomi ve Frenotomi (KC üst lob kist) Videoyardımlı torakoskopi ile Kistektomi 10cm den büyük kistler Dev Hidatik Kist olarak tanımlanır. Perfore olması durumunda asfiksi gelişebilir. Cerrahi işlem geciktirilmeden yapılmalı. Perfore olmamış olan Dev Kistlerde cerrahi öncesi medikal tedaviye başlanmamalı. Çünkü kistin perfore olmasına ve asfiksiye neden olabilir.

27 video

28 Medikal Tedavi Kist çok sayıda bilateral ve yaygın ise Anestezi yüksek riskli hasta (büyük kist olmaması şartıyla) Albendazol ( 10mg/kg/gün)

29

30 Evde beslenen köpekler 3 ayda bir proflaksi almalı Sokak köpekleri barınaklara toplanmalı, kısırlaştırılmalı Kesim yapılmış hayvanların sakatatları güvenli olarak imha edilmeli Pişirilmeden yenen yeşil sebzeler iyi yıkanmalı Hayvan, toprak teması sonrası eller çok iyi yıkanmalı


"Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler Prof. Dr. Okan SOLAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları