Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler"— Sunum transkripti:

1 Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler
Prof. Dr. Okan SOLAK

2 Paraziter bir hastalık
Echinococcus granulosus: İnsanda en sık görülen parazit. En yaygın olan tipidir E. Multilocularis (Alveolaris): İnsan ve evcil hayvanlarda az görülür. Rusya, Japonyanın kuzey batısı, Alaska ve Orta Avrupada sık E. Oligarthus: Güney Amerika E. Vogeli: Güney Amerika

3

4 Boyun kısmından tomurcuklanma ile yeni halka oluşturulma devam eder.
Parazitin Çoğalması Parazitin neslinin devamı için, halka içerisindeki adet yumurta, köpek dışkısı ile dışarı atılmalıdır. Parazitin yumurtlama kanalı olmadığından yumurtalar yumurtlanarak dışarı atılmaz. Bu yüzden halkalı vucut yapısını kullanarak en sondaki içinde olgun yumurtaları olan halka kopup köpek bağırsağında serbest kalır. Boyun kısmından tomurcuklanma ile yeni halka oluşturulma devam eder.

5 GIS Barsak duvarını deler, Mezenter venullere ulaşır
Ana Konakçı Ara Konakçı GIS Barsak duvarını deler, Mezenter venullere ulaşır Portal Sistem Karaciğer (%50-70) Kan Yoluyla Kalp Akciğerler (%10-30) Tüm Sistem

6 Karaciğeri By-Pass Ederek Akciğere Yerleşme
I.YOL II.YOL Orta - alt hemoroidal venler hipogastrik venler İnce barsak lenfatikleri Duktus torasikus V.İlyaka interna V.Jugularis interna V.Cava inf Kalp Akciğer

7

8

9

10 Kist Sıvısı: Kaya Suyu: Proteinden çok zengin ve allerjen yapıya sahiptir.

11

12 Klinik Şikayet: Çoğu zaman asemtomatiktir.
Kist rüptüre olursa aşırı öksürük, Öksürükle birlikte ağızda tuzlu su tadı ve üzüm posası benzeri kist membranları gelebilir. Kistin perfore olmasıyla anaflaktik şikayetler gelişebilir.

13 Kistin plevral boşluğa rüptürü Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, ateş
Pnömotoraks veya hidropnömotoraks Anaflaksi Plörezi ve Ampiyem Plevral hidatidozis Kistin bronşa rüptürü Şiddetli öksürük, hemoptizi Üzüm kabuğu, soğan zarı, tuzlu su ekspektorasyonu Hipersensivite reaksiyonu, eozinofili Trakeanın tıkanmasıyla ani ölüm. Sekonder hidatik kist

14 Akciğerde Yerleşim Sağ akciğerde ↑ Her iki akciğer alt lobta ↑
%14-24 Multipl Multipl olanların %75’i bilateral

15 TANI Kaya suyu ve membran ekspektorasyon hikayesi Balgamda skoleks
Kist hidatik düşünüldüğünde torasentez kontrendike Direk grafi Toraks BT (üst batın) Batın USG Bronkoskopi Serolojik yöntemler→İndirek hemaglünitasyon (KC) İmmünoelektroforez (KC) Spesifik IgG ELISA testi (AC)

16

17

18

19

20

21

22 Hidatik Kist Radyolojik Bulgular
Direk grafi: Yuvarlak veya oval Kesin kontürlü homojen opazite BT: İyi sınırlı, düzgün, ince duvarlı, homojen, sıvı dansitesinde kist Hilal arazı=Menisküs sign=Crescent sign Çift kubbe belirtisi=double-dome arch sign Water-lily sign=Camalote sign=Nilüfer çiçeği belirtisi

23

24

25 Cerrahi Tedavi Cerrahide amaç→Kistin konakçıdan uzaklaştırılması
Kavitedeki bronş açıklıklarının kapatılması Rezidüel kaviteye yaklaşım Akciğer parankiminin maksimal korunması İntakt kistlerde yaklaşım Enüklasyon (kist<10cm, periferik, patlama riski) İğne aspirasyonu ve kistotomi (bulaş riski) Perfore kistlerde yaklaşım Kist menbranının çıkartılması Bronş açıklıklarının kapatılması Rezidüel kavitenin obliterasyonu→kapitonaj Kavite fissürde, diafragmatik yüzde ise kapitonaj yapılmayabilir

26 Torakotomi ile Kistektomi +Kapitonaj
Torakotomi ve Frenotomi (KC üst lob kist) Videoyardımlı torakoskopi ile Kistektomi 10cm den büyük kistler Dev Hidatik Kist olarak tanımlanır. Perfore olması durumunda asfiksi gelişebilir. Cerrahi işlem geciktirilmeden yapılmalı. Perfore olmamış olan Dev Kistlerde cerrahi öncesi medikal tedaviye başlanmamalı. Çünkü kistin perfore olmasına ve asfiksiye neden olabilir.

27 video

28 Medikal Tedavi Kist çok sayıda bilateral ve yaygın ise
Anestezi yüksek riskli hasta (büyük kist olmaması şartıyla) Albendazol (10mg/kg/gün)

29

30 Evde beslenen köpekler 3 ayda bir proflaksi almalı
Sokak köpekleri barınaklara toplanmalı, kısırlaştırılmalı Kesim yapılmış hayvanların sakatatları güvenli olarak imha edilmeli Pişirilmeden yenen yeşil sebzeler iyi yıkanmalı Hayvan, toprak teması sonrası eller çok iyi yıkanmalı


"Akciğer Yerleşimli Hidatik Kistler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları