Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 18 Şubat 2015 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Zeynep Şahin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 18 Şubat 2015 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Zeynep Şahin."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 18 Şubat 2015 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Zeynep Şahin

2 Araştırma Görevlisi Dr Zeynep ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 C. U. 9 yaş 1 ay / Erkek Başvuru tarihi:11/02/2015 Şikayeti:Çift görme

4 Hikaye: 3 gündür sol gözünde çift görme + 1 hafta önce baş ağrısı, sağ dirsek ve sağ omzunda ağrısı +

5 05.02.2015 dış merkezde, WBC:15100 K:3.9 ANS:4500 Na:138 HGB:12.4 Ca:9.7 Kreatinin:0.57 CRP:- AST:30 İndirekt, direkt Coombs:- ALT:36 Brucella Agg(Rose Bengal):- ANA:- Total IgE:1050

6 Dış merkeze çift görmeyle başvuran hasta optik nörit şüphesiyle tarafımıza başvurdu. KOÜTF Göz: Optik nörit lehine bulgu yok, bilateral papil ödemi olarak değerlendirilmiş. Orbita MR: Sol parietal 7 cm belirgin solid komponenti seçilmeyen, belirgin ödem olmayan, orta hatta sağa şift yapan kistik kitle izlendi şeklinde yorumlanmış.

7 Hastanın ileri tetkik ve tedavi amacıyla 11/02/2015 tarihinde servise yatışı yapıldı.

8 Özgeçmiş: Prenatal: G3Y3D0C0,27 yaşında, sağlıklı, kontrollü gebelik+ USG:N Gebelik sırasında annenin aktif şikayeti yok, sigara ve alkol kullanımı yok Natal: Hastanede,zamanında, NSVY’la doğmuş Postnatal: DDA+, küvözde kalma öyküsü yok, doğumdan sonra aktif şikayeti yok Gelişim: Normal Aşılar: Tam Alerji: Bilinen yok Geçirdiği hastalık: 7 yaşında sol inmemiş testis nedeniyle opere olmuş. Sürekli kullandığı ilaç yok.

9 Soygeçmiş: Anne: 37 yaş, sağ, sağlıklı Baba: 39 yaş, sağ, sağlıklı Akrabalık yok. Ailede benzer hastalık öyküsü yok, komşuları büyükbaş hayvancılık yapıyormuş. 1.çocuk: 14 yaş, E, sağ-sağlıklı 2.çocuk:12 yaş, E, sağ-sağlıklı 3.çocuk:Hastamız 4.çocuk:7 yaş, E, sağ-sağlıklı 5.çocuk:1 yaş, E, sağ-sağlıklı

10 Fizik Muayene: Ateş: 37.1 C Nabız: 96/dk Solunum: 24/dk Tansiyon: 100/60 mmHg Spo2: %100 Boy: 134 cm(50-75p) Kilo: 24.3 kg(10-25p)

11 Genel durum:iyi NM: Sol gözde çift görme+ DTR alınamadı. CN muayenesi normal Diğer sistemler doğal.

12 Laboratuar: (11.02.2015) Hb:13.1 BUN:11 Total protein:8 BK:14100 Krt:0.52 Alb:3.98 KK:4.84 Glukoz:90 LDH:218 ANS:7540 K:3.82 Mg:1.68 LYM:1970 Na:134 P:4.1 MCV:83.6 Ca:9.7 PLT:330000 Cl:103 CRP:0.12 AST:67 T. bilirubin:0.2 ALT:99 D. bilirubin:0.1

13

14 ÖN TANILAR?

15 Kist Hidatik Prevalans: 100,000 1-500 (Tr 100,000 50-400 ) Akdeniz ülkelerinde bölgenin en önemli parazitik hastalığı 4 alt grubu 1. Echinococcus granulosus (son konak köpek) 2. Echinococcus multilocularis( son konak tilki, köpek, kedi) *Her gün bir flerit halka atılmakta( 400-1000 yumurta) *Eriflkin parazitin yok edilmesi için kedi veya köpeklere yılda iki kez 5 mg/kg praziquantel

16

17 KH: -karaciğer (%63) -akciğer (%25) -kaslar (%5) -kemik (%3) -böbrek (%2) -beyin (%1) -dalak (%1)

18 *Akciğer KH: asemptomatik, ateş, öksürük, göğüs ağrısı, dispne, hemoptizi Karaciğer KH: karında dolgunluk hissi, karın ağrısı, kusma ve sarılık Böbrek ve kardiyak KH: sessiz *Kist sıvısının sızması sonucu alerjik semptomlar, kist rüptürü sonucu anafilaksi *Çocukluk çağında akciğer tutulumu karaciğer tutulumundan daha sık

19 *Tanı ve takibinde: Ekinokok İHA, ELISA IgG, immunelektroforez, indirekt floresan antikor testleri * Primer tedavi: cerrahi Akciğer KH: kistotomi ve kapitonaj Karaciğer KH: cerrahi, medikal, PAIR (puncture, aspiration, injection, re-aspiration) *PAIR tedavisi basit, ulaşılabilir kistlerde USG veya BT eşliğinde %20’lik dekstroz ya da diğer skolosidal ajanlarla yapılabilir.

20 Medikal tedavi -Hastanın genel durumunun veya kistin yerleşimi nedeniyle operasyon için uygun olmaması -Kistin çok sayıda olması -Cerrahi girişimden sonra rekürrensin gelişmesi * Mebendazol ve albendazol gibi benzimidazoller *Doğru ve ark.'nın 82 akciğer KH’li hastayla yapmış oldukları çalışmada çapı 5 cm altında olan komplike olmayan akciğer kist hidatikli hastalarda medikal tedavi başarı oranını %68,2 olarak bildirmişlerdir. *Aşı (EG95)?

21

22 Hastalıktan korunmak için; * Köpek ve kedilere mümkün olduğu kadar çiğ et verilmemelidir. * Kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir. * Kesilen veya ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir.

23 * Köpekler yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlanmalıdır. * Köpekler gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde dışkıları alınarak poşete konulmalı, ağzı bağlandıktan sonra çöpe atılmalıdır. * Parazit mücadelesi yapılmadan serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtaları ellere geçebilir. Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi ile parazitin yumurtası alınır. Bu nedenle, özellikle çocukların köpeklerle temasından sonra ellerini bol su ve sabunla yıkamaları sağlanmalıdır.

24 Klinik İzlem: Ç. Onkoloji: Dekort iv Ç. Enfeksiyon: batın USG, EKO, PAAG, uzun kemik survey, ekinococcus IFA/Elisa Ç. Cerrahisi: Beyin Cerrahisi: Ç. İmmunoloji: Ig G, A, M, G subgrupları, anti- Hbs, flow sitometri, izohemaglotinin

25

26

27

28 ÇOCUK EKOKARDİYOGRAFİ 11.02.2015:NORMAL 17.02.2015:NORMAL

29 13.02.2015 Kontrastlı Toraks BT: Bilateral akciğerde en büyüğü 4 cm çaplı bazıları septalı, bazıları lobüle multiple kistik lezyonlar izlendi, kist hidatik lehine yorumlandı.

30 11.02.2015 Kranial MR+Difüzyon MR: Sol parietalde 7.5x6.5 cm boyutlu, kontrast tutmayan, orta hatta sağa şift yapan, etrafında ödemli olmayan kistik lezyon izlendi, kist hidatik lehine değerlendirildi.

31 13.02.2015 Tüm Batın MR: Karaciğerde büyüklüğü 2,5 cm boyutlu, bazıları septalı, bazıları lobüle multiple kistik lezyonlar izlendi.

32 Ekinococcus IFA: + -Albendozol 2*200 mg po -Dekort 4*4 mg iv


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 18 Şubat 2015 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Zeynep Şahin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları