Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-Devlet E-Dönüşüm Vize Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-Devlet E-Dönüşüm Vize Projesi"— Sunum transkripti:

1 E-Devlet E-Dönüşüm Vize Projesi
BIL-506 E-Devlet ve e-Dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2015 Bahar Dönemi Sosyal Medya,E-devlet E-Dönüşüm Nevzat Melih TÜNEK 14/04/2015 Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri konusu ele alınmıştır.

2 İçerik Sosyal Medya Dünyada Sosyal Medya E-Devlet ve Sosyal Medya
Başlıklar Sosyal Medya Tek Yönlü ve Çift yönlü iletişim Sosyal Medyanın Geleneksel Medyadan Farkları Sosyal Medyanın Avantajları ve Dezavantajları Dünyada Sosyal Medya 2015 Internet & Sosyal Medya İstatistikleri Dünyada internet ve sosyal medya kullanıcı sayısı Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı OECD Sosyal Medya Raporu (2012) E-Devlet ve Sosyal Medya E-Devlet Yararları E-Belediye Yönetimi E-Belediye Sosyal Medya Yönetimi Sosyal Medyada Kamu Kurumları Sosyal Medyada Örnek Ülke Sosyal Medyanın Siyasete Etkisi Siyasi Gelişmelerin Sosyal Medyaya etkisi Siyasilerin Sosyal Medyadaki Takipçileri Sunum kapsamında sosyal medyanın nasıl büyüdüğü e-devlet açısından bu teknolojiyi nasıl kazanıma dönüştürdüğü alt başlıklar altında ele alınmıştır.

3 Sosyal Medya Facebook Whatsapp Facebook Messenger Twitter Google +
Kullanım Araçları Facebook Whatsapp Facebook Messenger Twitter Google + Skype Instagram Linkedin Pinterest Viber Sosyal medyanın kullanım araçları özellikle gelişen teknolojiyle twitter ve facebook Türkiye’de kullanım oranları yüksek olması bu uygulamaları ön plana çıkarmaktadır.

4 Tek Yönlü ve Çift Yönlü İletişim
Sosyal Medya Tek Yönlü İletişim:İletişim sürecinin tek yönlü işleyişi,bir kaynaktan bir alıcıya ya da bir kaynak çok alıcı şeklinde olabilir. Amaç yalnızca iletinin alıcıya ulaştırılmasıdır. Alıcının iletiyi istenilen biçimde ve tam olarak algılayıp algılamadığı ve ne ölçüde etkilediği araştırılmaz. Çift Yönlü İletişim:. Tek yönlü iletişim tek başına kullanıldığı sürece çoğu kez etkisiz ya da yetersiz kalmasına karşın çift yönlü iletişim teknik açıdan olduğu kadar yönetsel açıdan da en etkin ve en geçerli bir süreçtir. Bu süreç yalnız uyarımı değil, yanıtı da içerir. Hem iletiyi, hem de iletişim etkinliklerini kapsar.  İletişimin ne kadar önemli olduğu tek ve çift yönde nasıl bir etkileşimde olduğu konusuna değinilmiştir.

5 Sosyal Medyanın Geleneksel Medyadan Farkları
Sosyal medyada reklam hedeflemesi çok daha keskindir. Sosyal medyada maliyet geleneksel medyaya göre daha düşüktür. Sosyal medya ile anında milyarlarca kişiye bir bireyin ulaşması mümkündür. Geleneksel medyada bir haber oluşturulduktan sonra değiştirilmesi zahmetli ancak tekzip düzeltmesi yapılarak yayınlanabilir. Geleneksel medyanın okuyucuları, bu medyadaki herhangi bir haberle, haber yazarıyla anlık olarak iletişime geçemez. Geleneksel medya Tv ve radyo aracılığı ön plandadır. Geleneksel ve sosyal medyanın karşılaştıralarak ayırt edici özellikleri belirtilmiştir.

6 Sosyal Medya Avantajları ve Dezavantajları
Geleneksel medyaya göre reklam hazırlama ve yayınlama maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle düşük maliyet, Hedef kitleye anında ulaşılabilmesi, Sosyal medya iletişimi kolaylaştırır, Bilgiye kolay erişim Kolay organize olma Hızlı reaksiyon Dezavantajları ; Sosyal medya anlık bilgi paylaşımı imkanı vermiş gibi görünse de aslında bilgi kirliliğine de sebep olmakta,   Güvenirlilik Sorunu, Güvenlik sorunu, Teknolojinin gelişimi sosyal medya ya olan ilginin artması avantajları ve dezavantajlarını kuşkusuzki gözden kaçmaktadır.Bu konuda az da olsa teknik bilgi aktarılcaktır.

7 2015 Internet & Sosyal Medya İstatistikleri
Dünya’da Sosyal Medya Küresel Dünyada sosyal medyanın etkileri genel ve Türkiye bazlı istatiki verilere konu alınmıştır.

8 Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı
Dünya’da Sosyal Medya Dünyada internet kullanıcı sayısı Global dünyada ön plana çıkan istatiki verileri ele alınmıştır. Ocak 2015 itibariyle (3.010) milyar kişi olarak saptanmış bulunuyor. Bu sayı, milyar olan insan nüfusunun tam % 42’sine tekabül ediyor. İnternet kullanıcıları arasından tam milyar kişi ise aynı zamanda sosyal medyada aktif. Bu da toplam insan nüfusu içerisinde %29’a denk geliyor. Dünyada milyar kişi mobil telefon/cihaz kullanırken, bu kişilerin de milyarı mobil cihazları ile sosyal medya hesaplarını kullanmış görünüyorlar. istatistiki veri kaynağı :

9 Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı
Dünya’da Sosyal Medya Kullanıcı sayısında büyük artış Dünyada geçen yıla göre internetin ve sosyal medyanın artış verileri ele alınmıştır. We Are Social’ın geçtiğimiz yıl ile yaptığı kıyaslamadan ise çarpıcı sonuçlar çıkıyor. istatistiklere göre dünya nüfusu sadece yüzde 1.6 artarken internet kullanıcı sayısı yüzde 21 artış gösteriyor. Bu da 525 milyon yeni internet kullanıcısı anlamına geliyor. İnternet kullanıcı sayısındaki artış sosyal medya kullanım oranına da yansımış görünüyor. Öyle ki dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcıları da bir yıl içerisinde yüzde 12 artmış görünüyor. Mobil cihaz kullanımı yüzde 5 artmasına karşın mobil cihazlardan sosyal medya kullanımı yüzde 23 artıyor. Bu da 313 milyon yeni kullanıcı anlamına geliyor. İstatistiki veri kaynağı :

10 Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
Dünya’da Sosyal Medya Kullanıcı sayısında büyük artış Araştırmalar gösteriyor ki sosyal medya kullanım oranları mobil cihazlarla daha aktif olarak göze çarpmaktadır. Ocak 2015 tarihli araştırmaya göre 76.7 milyon nüfuslu ülke 37.7 milyon internet kullanıcısı ve aynı zamanda 40 milyon internet kullanıcısı sosyal medya da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Türkiye’de 69.6 milyon mobil telefon ve cihaz kullanırken 32 milyon kişi mobil sosyal medya hesaplarını kullanmış görünüyorlar. İstatistiki veri kaynağı :

11 Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
Dünya’da Sosyal Medya Kullanıcı sayısında büyük artış Türkiye geçen yıllara göre ivme kazanmış gözükmektedir.  İstatistiklere göre internet kullanıcı sayısı yüzde %5 artış gösteriyor. Bu da 3. milyon 835 bin kişi yeni internet kullanıcısı anlamına geliyor. İnternet kullanıcı sayısındaki artış sosyal medya kullanım oranına da yansımış görünüyor. Öyle ki dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcıları da bir yıl içerisinde yüzde 11 artmış görünüyor. Mobil ve cihaz kullanımı yüzde 2 artmasına karşın mobil cihazlardan sosyal medya kullanımı yüzde 14 artıyor. Bu da milyon yeni kullanıcı anlamına geliyor. İstatistiki veri kaynağı :

12 Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
Dünya’da Sosyal Medya Türkiye araştırmasında ülke içinde en çok hangi sosyal medya araçlarını kullandığını grafikte özetlemektedir. İstatistiki veri kaynağı :

13 OECD Sosyal Medya 2012 Raporu
Dünya’da Sosyal Medya 2012 temmuz raporuna göre yarım milyar insan sosyal medya araçlarını kullanmaktadırlar. Sosyal medya faaliyeti kişinin vekilliğini üstlenmekte OECD ülkelerinin çoğu kamu kurumsal Sosyal medya kullanmaktadırlar. Oecd 2012 yılındaki incelemelerine göre sosyal medyanın ülke bazlı oranları belirtilmiştir.We are socail araştırmalarında 2015 verileri mevcuttur.

14 E-devlet ve Sosyal Medya
Sosyal Medya ve e-devlete giriş,

15 E-Devlet E-devlet; Devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetlerle, karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldıran elektronik bir yapıdır. E-Devletin Temel Özelliği; Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı, Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak, Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak, Yeniden yapılanma, E-devleti vatandaş odaklı hizmetlerini temel tanımını ve teknik özelliğini anlatan bilgi içermektedir.

16 E-Devlet Yararları VATANDAŞ İÇİN KAMU PERSONELİ İÇİN
Self servis : Kendi kendine bilgiye erişim Self servis : Dış görevler ve iletişimde azalma Daha iyi erişim : Bilgiyi bulma ve kullanmada kolaylık Daha iyi erişim : Klasik yöntemlerle bilgi temininde azalma Derhal servis : Hızlı çözümler ve sonuç odaklı Derhal servis : Gecikmelerin azalması Artan iyi niyet : Vatandaş devlete pozitif bakacak Artan vatandaş memnuniyeti : Dahi iyi hizmet sunumunun sonucu Artan hesap sorabilirlik : Vatandaşın yönetime aktif katılım İletişimdeki gelişme : Yönetici ve dış kurumlarla daha etkin ve hızlı gelişme Zaman ve mekan bağımsızlığı : İstenilen bilgiye yer ve zaman kalmadan erişmek İç işlemlerdeki gelişme : İş yapma biçimlerinde değişim E-devletin hem kamu hemde vatandaş için avantajlarını maddeler halinde artan iş yükünü nasıl avantaja dönüştüğünü anlatan çalışma.

17 E-Devlet Yapısı E-Devlet E -Vatandaş E -Kurum E –Şirket/İşyeri
E -Çalışan E -Memur E-devletin yapısı

18 OECD 2012 RAPORU - SAYISAL VERİLERİ
Hükümetlerin Sosyal Medya Popülerliği Sosyal Medya ABD 3 MİLYON Takipçi KRALLIK DEVLETLERİ 2 MİLYON Takipçi RUSYA,MEKSİKA,JAPONYA,ŞİLİ 500 BİN Takipçi HİNDİSTAN,İSPANYA,FRANSA,BRAZİLYA, (TÜRKİYE) ve HOLLANDA 100 BİN Takipçi Twitter Popülerliği Oecd raporuna göre göze çarpan hükümetlerin twitter popülerliği sayısal veriler olarak sunulmuştur.

19 Zengin İçerikli Hizmet
E-Belediye Yönetimi Zengin İçerikli Hizmet Anlayışı Yönetimi Bölgesel Hizmet Vatandaş odaklı Hizmet E-devletin E-belediye bölgesel bazlı nasıl entegre edildiği ve kendi sistemlerini vatandaşa nasıl hizmetlerde bulunulduğuna değinilmiştir.

20 Sosyal Medya - E-Belediye
Keçören Belediyesi 2011 Yılında aktif olarak sosyal medya yayın hayatına başladılar. Belediye bünyesinde ekip çalışması ve medya kuruluşuyla iş birliği içerisindeler. Halktan gelen istek ve önerilere sosyal medya araçlarıyla çözümleme getirmekteler. Sosyal medyanın belediyeler nezninde nasıl bir işleyiş içinde olduğu ve ne gibi sosyal medya araçlarını kullandıklarını özellikle twitter üzerinden vatandaşlarına bilgiler aktarıldığı ve vatandaşlardan gelen problemlerini nasıl çözümleme alt yapısına sahip olduklarını anlatılmaktadır.

21 Sosyal Medya - E-Belediye
Keçiören Belediyesi Keçiören belediyesinin twitter üzerinden vatandaşlara belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme halktan gelen soruları anlık olarak çözüme sosyal medya aracı twitterı kullanarak çözümlemektedirler.

22 Sosyal Medya - E-Belediye
Bağcılar Belediyesi Bağcılar belediyesinin twitter üzerinden vatandaşlara belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme halktan gelen soruları anlık olarak çözüme sosyal medya aracı twitterı kullanarak çözümlemektedirler.

23 Sosyal Medyada Kamu Kurumları
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı İstanbul Valiliği Kamu kurumların sosyal medya araçlarını kullanarak özellikle twitter gibi aktif bir sosyal medya aracını kullanarak vatandaşları bilinçli bilgilendirme adına hizmet anlayışını benimsemektedirler.

24 Sosyal Medya Örnek Ülke
Gürcistan sosyal medyayı en iyi kullanan ülkelerden birisi haline gelmiştir. Dünya incelemelerinde Gürcistan ülkesinin sosyal medya kanallarını en yoğun kullanan ülkeler arasında olduğu bilinmektedir. GÜRCİSTAN

25 Sosyal Medya’nın Siyasete Etkisi
Siyasi liderlerin sosyal medyayı nasıl kullanımı hakkında topluma nasıl bir etkinlikler içinde olduklarını twitter üzerinde bilgilendirme yapmaktadırlar.

26 Siyasi Gelişmelerin Sosyal Medyaya etkisi
Siyasi liderlerin sosyal medyayı nasıl kullanımı hakkında topluma nasıl bir etkinlikler içinde olduklarını twitter üzerinde bilgilendirme yapmaktadırlar.

27 Siyasi Gelişmelerin Sosyal Medyaya etkisi
Siyasi Başarı ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya araçlarını 2008 ve 2012 seçim kampanyasında çok verimli bir şekilde kullanarak hem kişiliğini, fikirlerini ve planlarını tanıtmış; hem de sanal ortamda destekçilerinden milyonlarca dolar para toplamıştır. Obama, başkanlık seçimi öncesinde sosyal medya araçlarını yenilikçi ve çok etkin bir biçimde kullanmaktan, seçimi kazanıp Beyaz Saray’da göreve başladıktan sonra da vazgeçmemiştir. Seçildikten sonra : Beyaz Saray YouTube sayfası Open GovernmentProjesi Başarının öyküsü, barak obama’nın seçimlerde sosyal medyayı kullanarak nasıl popüler olup seçim kazandığı anlatılmaktadır.

28 Siyasilerin Sosyal Medyadaki Takipçileri
Siyasilerin sosyal medya takipçi sayıları. 13/04/2015 Tarihli

29 Sonuç ; Sonuç ve Öneriler
Sosyal medya aracılığını kullanarak hizmet sunumunda son gelişmeler takip edilmesi, e-Devlet hizmet sunumunda kullanıcı odaklılığın artması, e-Devlet hizmetlerinin tanıtımı adına sosyal medya araçlarını daha etkin kullanması ve e-dönüşüm sürecine katkısı, Sosyal medya yoluyla vatandaşlardan görüş ve geribildirim almak kolaydır. En önemli kısmı, gelen sorunların çözümlenmesi anında etkileşim halinde çözüme ulaştırılması, Sosyal medya araçlarını kullanarak, e-devlet’in şuan içinde olduğu süreci yansıtmaktadır.

30 Sonuç ve Öneriler Öneriler ;
Değişim sürecini iyi yönetebilmek için kamu kurumları, çalışanlarının sosyal medya kullanımı konusunda açık, adil ve basit kurallar getirmelidir. e-Devlet hizmetlerinde mobil platformlar ve sosyal medyadan yararlanılmasına yönelik olarak bu hizmetlerin sunumunda mobil teknolojiler ile sosyal ağ imkanları etkin şekilde kullanılması. Sosyal medya araçlarında sergilenen kişisel verilerin mahremiyeti ve kurumsal verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle uyulmalıdır. e-devlet ve e-dönüşüm açısından sosyal medyanın nasıl bir yetkinlik içinde olması ön görülerinden bahsedilmiştir.

31 Kaynak Kaynak: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  2012 raporu Twitter odaklı hükümetlerin sosyal medya kullanım oranlarını kapsamaktadır. Kaynak ; Küresel dijital istatistik verileri internet kullanımı ve sosyal medya araştırma konusu üzerine 2015 ocak ayı verileri kapsamaktadır. Kaynak :Keçiören Belediyesi Sosyal medya kullanım aracı, https://twitter.com/keciorenbeltr?lang=tr Keçiören Belediyesi basın yayın müdürlüğü nazım bey belediyenin sosyal medya nasıl işleyişi hakkındaki bilgileri, sayfa 18 mevcuttur. Kaynak : Bağcılar Belediyesi sosyal medya kullanım aracı twitter adresi, https://twitter.com/BagcilarBld?lang=tr Kaynak: Ali babacan ,Siyasi liderlerin sosyal medya kullanım aracı twitter adresi https://twitter.com/by_alibabacan?lang=tr Kaynak: Kamu kurumlarının sosyal medya kullanım araçları Maliye bakanlığı, sağlık bakanlığı ve İstanbul valiliği twitter adresleri , https://twitter.com/saglikbakanligi?lang=tr https://twitter.com/MaliyeBakanligi?lang=tr https://twitter.com/TC_istanbul?lang=tr Kaynak : E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Sunum için kaynak listeleri ve kaynak bağlantıları ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

32 Sosyal Medya,E-Devlet E-Dönüşüm
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Sosyal Medya,E-Devlet E-Dönüşüm TEŞEKKÜRLER Nevzat Melih TÜNEK Teşekkürler


"E-Devlet E-Dönüşüm Vize Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları