Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR DERSİ Ödevi Matematik Müdahalelerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR DERSİ Ödevi Matematik Müdahalelerini."— Sunum transkripti:

1 T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR DERSİ Ödevi Matematik Müdahalelerini Karşılaştırma:Tek Başına Kapat-Kopyala-Karşılaştır ve Doğru-Yanlış Basamaklar Üzerine Performans Geri Bildirimleriyle Birleştirilmiş Halinin Etkililiği Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Emine Rüya ÖZMEN GÜZEL Hazırlayanlar Mustafa MENTEŞE Ankara 2012

2 Bu çalışmanın amacı; (CCC) Tekbaşına etkileri ile CCC’nin birleştirilmiş etkilerinin ve 6. sınıf matematik öğrencilerinin işlem hızları ve doğrulukları üzerine 2 tür performans geri bildiriminin karşılaştırmasını yapmaktır. Katılımcıların özellikleri; Öğretmenleri tarafından matematik hesaplamaları ile ilgili ekstra yardım almaları tavsiye edilen üç tane 6. sınıf öğrencisinden oluşmaktaydı. Öğrencilerin hiç birine uygulama farklılıkları gösterilmedi. Müdahale safhasının bitimini takip eden 4. ve 12. günlerde ki toplanan bilgiler gösterdi ki, öğrenciler konuya hakim bir şekilde performans sergilemeye devam ettiler. Biraz daha zor matematik işlemlerinin, müdahale öncesi ve sonrası genellemesinin azda olsa arttığı görülmüştür.

3 Çocuklarının okuma becerilerini ve bilimsel yolla desteklenmiş okuma, okuma çalışmaları ile geliştirmeye vurgu yapmasına karşın 4. sınıfların %20’si ve 6. sınıfların %31’i matematik branşında temel seviyenin altında bir performans sergilemektedirler. Bu istatistik matematiğin daha kolay kısımlarında ki bu başarısızlıklarının ileride ki daha üst seviye matematik konularında da öğrencileri başarısız kılacağı ihtimalini akla getirmektedir. Okul öğretim programları son zamanlarda temel hesaplama becerileri ile ilgili konulara daha az yer verirken öğretmen sorunlarını çözmeye daha çok odaklanmaktadır. (Shapiro, 2004) Öğretim programı değişimine rağmen matematiğin yazılı kısmının çoğu temel gerçeklere odaklanmaktadır ki bu da matematik beceri gelişiminin doğal hiyerarşisinden kaynaklanmaktadır (Fuchs & Fuchs, 2005) Ayrıca işlevsel beceri kullanımının gelişebilmesinde işlem becerisinin gelişmesi de son derece önemlidir. Ne yazık ki öğretmenler işlemi değerlendirirken daha dar bir perspektif olan sonucun doğruluğuna odaklanmaktadırlar.

4 Hızlılık ve doğrululuğu hedefleyen matematik müdahaleleri; CCC çok çeşitli matematik işlem becerileri arasında öğrencilerin öğrenme ve tutumsal sorunlarına doğru ve akıcı bir şekilde geliştiren etkili bir matematik müdahalesidir. ( Skinner, 1989; Skinner, Bomberg, Smith & Powell,1993; Standing and Williams, 1996) CCC uygulamaları a) Matematik problemine cevapla birlikte bak b) Cevapla soruyu kapat c) Cevabı kaydet d) Matematik sorusunu cevapla birlikte aç e) Cevabı karşılaştır

5 Performans geri bildiriminin müdahaleleri Öğrencilere bir akademik çalışmada ki belirli performansları ile ilgili bilgi sağlayan prosedürler olarak tanımlanabilir ve çocukların önceki performanslarını geçmeleri için bir motivasyon aracı gibi hizmet edebilir.(Shapiro, 2004) Deneyime dayanan iki çalışma matematik ve hecelemenin akademik ilgi alanında ki CCC’ye performans geri bildirimi eklemenin etkililiğini araştırmaktadır. Çalışmanın amacı CCC’yi performans geribildirimi ile birlikte kullanmayı incelemek olmasa da bu müdahaleler kombinasyonunu desteklemek için giriş mahiyetinde destek sağlamıştır. İkinci çalışmada Struther, Bartlamay, Bay ve McLaughlin, (1994) direk olarak CCC kombinasyonunun bir geri bildirim şeklidir.Öğrencileri heceleme performansları üzerinde inceledi.

6 Pek çok tür geribildirim uygulamasına rağmen yazarlar farklı türlerin etkililiğini karşılaştıran tek bir çalışmanın farkındadırlar.Eckert, Dunn & Ardain Üç tane sınıf düzeyine göre 5 tane de sınıf düzeyinin altında okuyan öğrencilere dakika başı doğru ve yanlışlarını bildiren geribildirimin etkililiğini karşılaştırdı. 1) Dakikada okuna dakika sayısı (WRCM) 2) Dakika da yanlış okunan kelime sayısı (WRIM) 3) Geribildirimin yokluğu Sınıf seviyesinde okuyan öğrencilerin yanlışlarının geribildirilmesi dahilinde (WRIM)(WRCM) durumundan veya geribildirim olmayan durumdan daha başarılı olduklarını göstermiştir ve WRCM geribildiriminin en az kazanımı sağladığı görülmüştür.Sınıf seviyesinin altında okuyan öğrencilerde WRIM geri bildirim durumu WRCM’ye göre daha başarılı olduğu görülmüş ve en az kazanımın geribildirimin olmadığı durumda olduğu görmüştür. Bu çalışma göstermektedir ki okuma seviyesine bakmaksızın çocuklarda en iyi sonuçları yanlışların geribildirilmekte olduğu durumlarda sağlanmaktadır ve sınıf seviyesinin altında okuyan çocuklarda bile WRCM geribildirimi hiç geribildirim bulunmamaktan daha iyidir.

7 C.C.C nin amacı tek başına ve birleştirmiş etkilerini matematik işlemlerinin doğruluğu ve çabukluğu üzerine iki tür performans geri bildirimi ile [örnek,dakika başı doğru basamak(DBDB) ve dakika başı yanlış basamak (DBYB) ] inceleyerek matematik müdahalerinede genişletmek(uygulamaktır).Genelleme matematik becerilerinin müdahale öncesi ve sonrası ölçüm esnasında yapıldı. Bu çalışmanın ikinci bir amacıda zaman içerisinde bu müdahalelerin etkilerini incelemekdi.

8 Katılımcılar ve durum Denekler öğretmenleri tarafından matematik işlem çabukluğu desteğine ihtiyacı olduğu belirtilen üç tane 6.sınıfı öğrencisi ( 2 kız 1 erkek ) den oluşmaktaydı.Çalışmaya başlamadan önce öğrenciler ve veliler çalışmalar hakkında bilgilendirildiler.Katılımcılar derslerini normal sınıf ortamında aldılar ancak hiç birisine özel bir eğitim desteğine ihtiyaç oldukları için seçildikleri izlenimi verilmedi.Marry (11 yaşında) Latin Amerikalı,Greta (11 yaşında) Kafkasyalı,Benson Afrika asıllı (12 yaşında) tüm öğrenciler aynı matematik öğretmeninden ders aldılar ve konularda fonksiyonlar ve geometri derslerinin görüldüğü derslerde işlendi.Matematik işlemleri dersin konusu değildi.

9 Müdahale Öncesi ve Sonrası Ölçüm Materyalleri Öğrencilerin matematik öğretim programı tabanlı matematik ölçümü ( CBA- maths )paketi oluşturuldu. 4 tane çarpma işlemi için 2 tane tek beceri ölçer(örn.,1x1 basamaklı,3x1 basamaklı yeni sayı,2x2 basamaklı ve 3x2 basamaklı yeni sayı ve 3 tane ilave beceri oluşturuldu.(Örn., 3x2 basamaklı yeni sayı 3x3 basamaklı yeni sayı) her paket çalışma kağıdında 49 problem vardı ve Shapiro (2004) tarafından çizilen prosedürler takip edilerek geliştirildi.Beceri düzeyleri öğretmenlerin tavsiyesine dayanılarak seçildi.CBA- matb sonrası ölçümler hedef beceri düzeyinden biraz daha zor olan CBA-math öncesi uygulamaları içermekteydi.

10 Matematik araştırmaları Shapiro’nun (2004) tanımladığı prosedürlere uygun olarak oluşturuldu ve rastgele sayılar simülasyon programı kullanıldı.Her bir araştırma için problemin seçim ve düzeni rastgele olmuş oldu.Her CBM araştırması başlangıçta 49 soru içermekteydi ne var ki daha sonra öğrencilerin cevaplama oranlarının artmasından dolayı 15 problem daha eklendi.Araştırmalar matematikteki öğretim programı tabanlı ölçümlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemektedir.CBM ’nin test yeni test güvenirliği bir haftalık uygulama sonucunda yüksek çıktı.(r=93).Paralel güvenilirlik forumlarında da ortak yüksek arasında çıktığı(48 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/22/7068877/slides/slide_10.jpg", "name": "Matematik araştırmaları Shapiro’nun (2004) tanımladığı prosedürlere uygun olarak oluşturuldu ve rastgele sayılar simülasyon programı kullanıldı.Her bir araştırma için problemin seçim ve düzeni rastgele olmuş oldu.Her CBM araştırması başlangıçta 49 soru içermekteydi ne var ki daha sonra öğrencilerin cevaplama oranlarının artmasından dolayı 15 problem daha eklendi.Araştırmalar matematikteki öğretim programı tabanlı ölçümlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemektedir.CBM ’nin test yeni test güvenirliği bir haftalık uygulama sonucunda yüksek çıktı.(r=93).Paralel güvenilirlik forumlarında da ortak yüksek arasında çıktığı(48

11 A: beceriler ders kapsamında olmalı(Deno & Mirkin,1977 B: hedef beceriler öğretmenleri tarafından problem alanları olarak tanımlanmalı C: 22 ve 28 arasında DCPM (?) olmalı

12 A: probleme cevabıyla birlikte bakma B: problemi kağıtla kapatma C: problemin çözümünü cevapsız yapma D: problemi ve çözümünü açma E: cevabını karşılaştırma

13 Bu prosedürler OFDC konumundakilerle benzerlik gösterir ancak burada farklı olarak katılımcılara DIPM sayısınca geri bildirimde bulunulur ve daha sonra yanlışları daire içine almaları ve yanlış sayılarını grafikte belirtmeleri istenir.

14 Dakika başı doğru yaptıkları basamak işlemleri sayısı (DCPM ) ve dakika başı yanlış yaptıkları basamak işlemleri sayısı ( DIPM) her oturum için bağımlı ölçümler işlevini gördü.Takip eden cevaplar doğru olarak işaretlendi. A: Tek basamaklar( rakam ters veya tepe taklak yazılmıssa bile ) B: “place holder”(?)sayılar C:Çizginin altındaki sayılar Aşağıdaki cevaplarda yanlış olarak değerlendirilmiştir. A:Yanlış basamaklar B:Doğru olup yanlış değer basamağında bulunan işlemler C:Boş bırakılana basamaklar(Shapiro,2004)

15 DCPM’de durağan veya düşen sınırlarda DIPM’de de durağan veya artan sınırlarda kullanılır.Her hangi bir tek durum dizaynı ile tercih edilebilse de sınır bilgisi ATD kullanırken müdahaleye başlamadan önce durağan olmak zorunda değildir. ( Richard Taylor, Ramasamy & Richards, 1999) Bu yüzden ATD kullanılırken sonuçların yorumlanması seviye ve tutum eğilimine dayanmaktan ziyade tutumlar arasında ki farklılıkların incelenmesine dayanır (Barlow & Hersen, 1984) Bu dizaynı kullanırken sınır aşamasına gereksinim duyulmazken müdahale safhasına geçilmeden önce öğrencilerin beceri seviyelerini ölçmek için sınır aşamasına dahil ederiz.

16 DCPM için ikinci bir araştırmacının bağımsız olarak her araştırmayı puanlaması ile ölçülüyor. İki araştırmacı arasında ki karşılaştırılmalar basamak-basamak temelinde yürütüldü. Benson ve Greta için olan oturumların %31’inde güvenilirlik ilgisi elde edilirken bu oran Mary için %30 oldu. Uyuşma, her basamak için olan uyuşma sayısının, her basamak için uyuşma sayısı + her basamak için uyuşmazlık sayısına bölümü X 100 formülü ile hesaplandı. [(Dakika başı uyuşma / Dakika Başı uyuşma + Dakika başı uyuşmazlık) X 100]

17 Bağımsız bir gözlemci tarafından Benson, Mary ve Greta için olan oturumların %37, %40 ve %42’si boyunca ölçüldü. Araştırmacılar tarafından kullanılan protokollerin aynısı olan bir kontrol listesi her müdahalenin işlemsel doğruluğunu ölçmek için hazırlandı. a) Müdahale aşamaları b) CBM araştırmaları c) Gerekli materyaller İşlemsel doğruluk şöyle hesaplandı; Bağımsız gözlemci tarafından kontrol edilen adımların sayısı / Toplam adım sayısı X 100

18 Öğrencilerce tamamlanan ‘Kabul edilebilirlik ölçümü – Öğrenci versiyonu’ (Eckert, 1999) kullanılarak ölçüldü. Tüm katılımcılar her müdahaleyi (M=3,33) ki bu müdahalenin beğenirliliğini göstermektedir. Benson CCC’ye 4 verdi ve en sevdiği müdahale olduğunu belirtti. Mary ve Greta ise CCC+PFDC ve CCC+PFDI’nın en beğendikleri müdahale olduğunu belirttiler.

19 Benson için; müdahale aşaması tamamlandığında belirli bir seviye değişimi görülmemekte ne var ki performansında %30 sınırından başlayıp %70 sınırına varan tren gözlemlenmektedir, süresi aynıdır. Mary için; farklılıklar gözlemlendi ve CCC+PFDI’da daha yüksek oranlara ulaştı. Greta için; herhangi bir seviye değişimi gözlemlenemedi. Yükselen bir trend belirgin olmasına rağmen durumlar arası performans farklılık göstermemiştir.

20

21

22 Müdahale sonrasında seçilmiş genelleme becerileri için matematik işlem hızı, katılımcılarda az bir artış göstermiştir; ne var ki, tüm katılımcılar düşük hız göstermeye devam etmişlerdir. Bu çalışma göstermektedir ki, hesaplama performansı biraz daha üst seviye becerilere genellenememiştir.

23 1) Bu çalışma CCC’nin tek başına etkileri ile, CCC’nin birleştirilmiş etkileri ve iki tür performans geri bildiriminin karşılaştırılmasını amaçlamaktaydı. 2) Uygulama arası koşulları arasında farklılıklar gösterilemediğinden ilave performans geri bildirimleri her hangi bir katılımcıya daha iyi bir matematik seriliğini kazandırıp kazandıramadığını bilemiyoruz. Sonuçlar açısından bakacak olursak; CCC güçlü bir beceri müdahalesidir ve içinde performans tabanlı parçalar barındırabilir. (Skinner, 1993) İfadesine göre CCC boyunca doğru yanıtlar öz kaynaklı bir pekiştirme sağlayabilir ve benzer şekilde yanlış yanıtlar öz kaynaklı cezalandırıcı bir etkiye sahip geri bildirime neden olabilir. Eckert’in bulduğu sonuçların aksine DCPM geribildiriminin DIPM ile karşılaştırıldığında performans farklı olmadığı görülmektedir.

24 1) ATD çoklu uygulama engellerine yol açabileceğinden dikkatli yorumlanmalı. 2) Farklı uygulamalar altında, farklı yanıtlamaların gözlemlendiği durumda deneysel kontrol ATD ile açıklandı. Bu çalışmada cevaplama seviyesi uygulamaya göre çeşitlilik göstermedi ve bu yüzden deneysel kontrol sağlanamadı. 3) Destekli pekiştirme gibi farklı bir tip performans tabanlı müdahaleden faydalanılabilirdi. 4) Genellemeyi ölçmek için benzer fakat biraz daha üst seviye beceriler kullanma,bölme veya çıkartma gibi son öğrenilen bir beceriyi bir başka çalışmayla birleştiren çalışma kağıtlarındaki performans ölçümü kadar hassas bir çalışma olmayabilir.

25 Uygulama koşulları arasındaki farklılıklar sergilenmediğinden hesaplama seriliğini artırmak için CCC ile örtülü performans geri bildirimi veya herhangi bir geri bildirim türünün performans üzerinde fark meydana getiren bir etkisi olup olmadığı belirlenememiştir.

26 Sonuç olarak;bugün ki çalışmada bazı yetersizliklerin bulunduğunu belirtmek bu çalışma için önemlidir.Özellikle gelecekteki araştırmacılar CCC’ yi final uygulama safhasında tek başına barındıran çoklu uygulama engellemelerinin etkisini direk olarak araştırabilirler. İkinci bir seçenekte iki uygulamanın çeşitli kombinasyonlarını karşılaştıran safhalarla tüm üç uygulamayı karşılaştıran safhaların denkleştirilmesi üzerine olabilir.(Barlow&Hersen,1984) Üçüncü bir seçenekte her uygulama belirli bir hesaplama becerisi oluşturan rakam dizinleriyle ilgili olabilir.Örneğin CCC 9’ların çarpımıyla ilgili karşılaşılan problemlerde kullanılırken CCC+PFDC 8’lerin çarpımıyla ilgili problemlerde kullanılabilir.

27 Bu yolla farklı fakat eşit uyarıcı gurupları her koşulla örüntülenebilir ve koşullar karşısındaki performans genellemesi problemi sınırlandırılabilir. Üçüncü öneriyle ilgili yetersizlik her müdahalenin etkilerinin tüm çarpma işlemlerine örneğin,Örneğin;(0- 9)genellenebilirliği kesin olmayabilir.genellemeyi ölçmenin muhtemel bir yolu tüm çarpma olgularını (0-9)içeren CBM çarpma kağıtları kullanan performansları çoğu zaman aşamalandırma olabilir.4.cü bir seçenekte alternatif uygulama dizaynlarının kullanımı çoklu dip çizgi dizaynlarıyla birleştirme olabilir.Bu kombinasyon araştırmacılara herhangi bir uygulamanın etkilerinin sadece direk karşılaştırma uygulamasındaki gibi uygulamanın sunulduğu durumlarda oluştuğu garantisi verebilir.(Barlow&Hersen,1984)

28 Gelecekteki araştırmalar performans geri bildiriminin farklı yapılarının yaralılığını araştırmaya devam etmelidir,özellikle sınıflarda sıkça sağlanan geri bildirimler basamak doğrusu veya yanlışı gibi formlardan daha başarılı mı değil mi yi araştırmalılar. Eğer farklı performans müdahaleleri,destekli pekiştirme veya hedef belirleme gibi,CCC ile birleştirilince tek başına CCC den daha iyi sonuçlar verirse bu çok ilşginç olabilir. CCC’nin kullanımı ve matematik becerilerinin genellemesini desteklemek için belirtilen müdahale paketleri,hedef becerideki zaman içerisindeki gelişimi gözlemleyerek daha net bir şekilde araştırılabilir.


"T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR DERSİ Ödevi Matematik Müdahalelerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları