Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖLÇMENİN SİSTEMDEKİ YERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖLÇMENİN SİSTEMDEKİ YERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖLÇMENİN SİSTEMDEKİ YERİ
PROF. DR. HÜSEYİN ALKAN BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

2 EĞİTİM SİSTEMLERİ Genel amaçlar eğitim felsefesi
yetiştirmek istediğimiz insan nitelikleri ülke gereksinimleri Eğitim programı öğrenilmesi gereken konuların dağılımı öğrenme ortamı öğretmenin eğitimi Ölçme ve değerlendirme gibi üç ana parçadan oluşan bir bütündür

3 SİSTEMİN PLANLAMASI BU ÜÇ AYAK GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPILIR

4 ÖZELLİKLE ÖĞRETMENİN Önce ölçmenin, sistemin en önemli parçalarından biri olduğuna inanması gerekir
NEYİ ÖLÇÜYORUZ Hedeflenen Kazanımların Edinilip Edinilmediğini Amaçlar Yönünde Gelişme Sağlanıp Sağlanamadığını

5 Öğrenme Ortamının Doğru Olup Olmadığını
Programda Sıkıntı Olup Olmadığını Sıralamada Teknoloji kullanımına uygunlukta Öğretmen YAKLAŞIMINI Kullanılan araçların anlamlılığını

6 ÖLÇMEYİ NASIL YAPABİLİRİZ?
DÜZEY BELİRLEYEREK GÖZLEYEREK HATA ANALİZİ YAPARAK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ YAPARAK DOSYA TUTARAK ÖDEV VEREREK PROJE ÇALIŞMALARI YAPTIRARAK ÖĞRTENCİNİN KENDİNİ ÖLÇMESİNE KATKI SAĞLAYARAK

7 ön öğrenmeleri ve öğrenme stilleri gibi öğrenci karakteristiklerinin ölçümü, öğretmene ne kazandırır? Ne tür öğrenme etkinlikleri oluşturması gerektiğini belirlemede, öğrencileri tanımada, Öğrencileri nasıl cesaretlendireceğini ortaya çıkarmada(eksiğini gidererek) öğretmene yardımcı olur

8 Öğrencilerin gelişimini sağlamada ve onları yönlendirmede pek çok bileşenin etkin olduğuna öğretmenin öncelikle inanması gerekir. Bu inancı pekiştirebilmek için, onların

9 Öğrencinin,. akademik performansını,. ana özelliklerini,
*Öğrencinin, *akademik performansını, *ana özelliklerini, *beceri performanslarını, *teknolojiyi tanıma düzeylerini, *teknoloji kullanma becerilerini ölçme zorunluluğu vardır.

10 Öğretmenler bunu öğrencilerini,
gözlemleyerek, çalışmalarını inceleyerek, ne bilip ne bilmediklerini ortaya çıkarmak için ön ölçme yaklaşımlarını kullanarak, yaratıcılıklarını belirleyerek, değişik konulardaki düşüncelerini alarak sağlayabilirler.

11 Tüm bu söylenenlere yardımcı olması amacı ile,” Öğretme ve öğrenme sürecinde, bize yardımcı olacak biçimde ölçmeyi nasıl kullanabiliriz?” sorusuna yanıt aramak üzere yola çıkılabilir.

12 Öğrencilerin gözlenmesi.
NASIL ÖĞRENDİĞİ ve KİM OLDUĞU yönlü sorulara yanıt aramaktır. öğretmenin sınıfta ders boyunca öğrencilerini gözlemesi, onların tartışmaya katılımını ve sorulara cevaplarını dinlemesi, sınıf dışı ortamlarda yaptıklarını gözlemesini

13 Birinci Basamak. Gözlenecek davranış/beceri/etkinlikleri belirleme
bunlar kimdir? “, “nasıl öğreniyorlar?” ve ”ne yapmak istiyorlar?” kim çalışırken görevini yapıyor ve kim yapmıyor?” “kim çalışma ile ilgileniyor görünüyor ve kim çalışmaya kendini tam olarak veriyor ya da vermiyor?”

14 öğrenciler çalışmanın her basamağında kendilerine düşen görevi doğru yapıyor mu?”
Arkadaşları ile işbirliğine giriyor mu? Vb.

15 İkinci Basamak:Gözlenen davranış/beceri/etkinliklerin not edilmesi
Bir gözlemden açık ve net belge ve bilgi edinebilmek için öğrenci davranış ve /ya da performansının düzenli bir biçimde kayıt altına alınması gerekir. “küçük anlık notlar” “ çalışma notları”

16 Üçüncü Basamak:Gözlenen Notların Analizi Ve Kullanımı
“Not edilen bilgiler öğrencilerin bilinçli olarak beceri kazandığını gösteriyor mu?” “Öğrenciler şu anda neler bilmektedirler?” “Öğrenciler hala neleri bilme gereksinimini duymaktadırlar?” “Derlenen bilgiler öğrencilerin öğrenmeye organize olup olmadığını anlamaya uygun mudur?” Derlenen bilgiler öğrencinin gelişimi ya da öğrenme profili ile ilgili ek bilgiler verebilir mi? gibi sorulara yanıt aranabilir.

17 II.Düzey belirleme. Burada amaç Öğrencinin
ne bildiği, hangi becerilere sahip olduğu, hangi kavramları öğrendiği ile ilgili bilgi edinmek ve belirlenen eksiklikleri ortadan kaldırarak yola daha emin adımlarla devam etmektir.

18 Düzey belirlemede kullanılan ölçme aracı sonuçları öğretmene yeni eğitim sürecinin başlangıcında öğrenciye .hangi bilgilerin sunulacağı, .bu sunumun nasıl yapılacağı, .öğrenci uygulamasının nasıl yaptırılacağı gibi konularda yol gösterici olmalıdır.

19 III.Hata analizi. “hata kalıplarını “ ortaya çıkarmak
yeni öğrenme yaklaşımını ona göre oluşturmak, Uygulamayı düzeltmek, gerekirse alternatif öğretim planı yapmak

20 IV.Yazılı kayıtlar ,”Anlık Notlar”, ”Dosyalama notları” ve
“Bilgi Derleme notları” çalışma örnekleri dosyası, ev ödevleri dosyası, sınavlar dosyası, final ödevleri dosyası gibi dosyalar tutulmaktadır. Tutulan dosyada öğrencinin, değişik sorulara verdiği cevaplar, ölçme araçlarına tepkisi, öğretmenin geri bildirimleri

21 V.Performans ölçümü. “doğal bir ölçme türü”
Bireyin “ ne bildiği” ve “ ne bilmediği” ni ortaya çıkaran bir ölçme aracı. Bilgi ve edinimleri kullanabilmenin ölçümü

22 VI. Öğrenci Günlükleri ve Öğrencinin Ölçme Sürecine Katılımı
Ölçme Kriterlerinin Birlikte Hazırlanması Bazı Sunumların Öğrenciler Tarafından Ölçülmesi Öğrencilerden Günlük Toplanması


"EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖLÇMENİN SİSTEMDEKİ YERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları