Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı KAYNAŞTIRMA BEP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı KAYNAŞTIRMA BEP."— Sunum transkripti:

1 Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı KAYNAŞTIRMA BEP

2 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini yetersizliği olmayan akranları ile birlikte sürdürmeleri esasına dayalı özel bir eğitim çeşidi olarak tanımlanır. TANIM

3 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN AMAÇLARI Normal eğitimden yararlanamayan özür ve özelliklerine uygun bir okula yada sınıfa yerleştirilememiş özel eğitime muhtaç çocukların eğitim imkanına kavuşturularak topluma kazandırılmaları, Normal eğitimden yararlanamayan özür ve özelliklerine uygun bir okula yada sınıfa yerleştirilememiş özel eğitime muhtaç çocukların eğitim imkanına kavuşturularak topluma kazandırılmaları, Özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla sosyal bütünleşmelerinin sağlanması, Özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla sosyal bütünleşmelerinin sağlanması, Engelli çocukların kendilerini kabul etmeleri ve çevrelerinden de kabul görmelerini sağlanılması amaçlanmaktadır. Engelli çocukların kendilerini kabul etmeleri ve çevrelerinden de kabul görmelerini sağlanılması amaçlanmaktadır. 1 2 3 Kaynaştırma eğitimi ile;

4 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİLER Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar, İşitme yetersizliği olanlar, Ortopedik yetersizliği olanlar, Görme yetersizliği olanlar, Dil ve konuşma güçlüğü olanlar Otizm tanılı olan bireyler 1 2 3 4 5 ENGEL TÜRLERİ

5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÇEŞİTLERİ Tam Zamanlı Kaynaştırma Tam Zamanlı Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır;öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Yarı Zamanlı Kaynaştırma Yarı Zamanlı Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır. 1 2

6 KAYNAŞTIRM A EĞİTİMİNİN ESASLARI Okullarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin bir sınıfa en fazla iki öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 6

7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ESASLARI Kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrencinin bulunduğu sınıfta, sınıf mevcudu: Özel eğitime ihtiyacı olan 2 öğrenci varsa 25, 2 öğrenci varsa 25, 1 öğrenci varsa 35 1 öğrenci varsa 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. 7 1 2

8 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARIYI DEĞERLENDİRME İşitme yetersizliği ve Zihin engelliliği olan öğrenciler istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar. 5

9 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARIYI DEĞERLENDİRME Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar. 8

10  1. Doğal gözlemin yapılması.  2.Çevresel uyaranların sağlanması.  3.Rehberlik servisiyle durum değerlendirilmesi.  4.Okul yönetimi ve aile ile durumun konuşulması.  5.Gerekli formların doldurulması ve RAM’a yönlendirilmesi

11 BEP Geliştirme Birimi Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’ lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Madde 72

12 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur? BEP Geliştirme Birimi Başkan (okul md – yrd) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğrt. Rehber Öğretmen Eğitim programı hazırlamakla görevli öğrt. sınıf öğretmeni Öğrencinin dersine giren alan öğrt. Öğrencinin Velisi Öğrenci

13 BEP NEDİR

14 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan amaçlara yönelik destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır…

15  1.Bep biriminin kurulması  2.Her ders için bulunulan sınıfın düzeyine göre yer alan tüm amaçların yer aldığı Kaba değerlendirme formu ( Eğitsel değerlendirme formunun) hazırlanması. Örn: Kaba Değerlendirme (Eğitsel Değerlendirme) Formu Değerlendirilen: Değerlendiren: Adı: Adı: Soyadı: Soyadı: Yaş: Branşı Sınıf: Özür grubu: Değerlendirme tarihi:  Kaba değerlendirme formu Sıra Dersin adı +-1. Amaçlar (Kazanımlar) 2.

16 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının aşamaları  3.Gereksinim listesi:  Performans alımında (--) çıkan tüm amaçlar  4.Öncelikli gereksinim listesi: Eğitim – Öğretim yılı içinde öncelikle kazandırılması gereken amaç listesi  5.Eğitim Performansı: Performans alımında (+) çıkan tüm amaçlar

17 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı 1-Öğrencinin Kimlik Bilgileri Öğrencinin:Annenin:Babanın: Adı: Soyadı: Yaş: Sınıf: Adres: Adı: Soyadı: Meslek: İletişim: Tıbbi bilgiler: İşitme: Görme: Zihin: İlaç kullanımı: Özür grubu:

18 2-Eğitim hizmetlerinin süresi ve sorumluları  3-Performans düzeyi Hafta içi her gün(?) Sorumlu öğretmen-leri 2012/2013 Eğitim – Öğretim yılı ….. öğretmeni Matematik:Resim: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Türkçe

19 4-Gerekli destek hizmetler:  5-Gelişim alanı: U.D.A: Öğrenci bağımsız olarak 1’den 100’e kadar 1’er ritmik sayar. Akıllı tahta Projeksiyon Kağıt Kalem Kısa Dönemli Amaçlar (K.D.A.) Öğretim tekniği Öğretim yöntemi Araçlar (Materyal) Sorumlu 1.K.D.A. : Öğrenci bağımsız olarak 1’den 20!ye kadar sayar. Eş zamanlı ipucu tekniği Doğrudan / Doğal Öğretim yöntemi Değerlendir me tekniği Başarı tarihi Resimli kartlar

20 6-Değerlendirme: Değerlendirme için ölçmeler her amaç kazanımından sonra yapılacaktır. Sonuçlar sorumlu kişi tarafından tabloya işlenecektir. Hizmet yeri ve süresi Gelişim alanı Başarıldı Gelişme var BaşarılamadıYorumTarih

21  Öğrenci için kazandırılması planlanan amaçtır. Örn: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak ritmik sayar.

22  Öğrenci için kazandırılması planlanan uzun dönemli amacın alt bölümleridir. Örn: U.D.A: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A:  K.D.A 1: Öğrenci 1’den 20’ye kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar.  K.D.A 2: Öğrenci 1’den 40’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar.  K.D.A 3: Öğrenci 1’den 60’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar.  K.D.A 4: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar.  K.D.A 5: Öğrenci 1’den 80’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar.  K.D.A 6: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. SON KISA DÖNEMLİ AMAÇ, UZUN DÖNEMLİ AMACIN KENDİSİDİR.

23  Uda ve kda’larda ölçüt olmak zorundadır. Örn: Bağımsız olarak Yeti ile ilgili El –yüz yıkama sayı sayma %100 Yeti ile ilgili Kuralına göre okuma yazma ¾ Tane kavramı (Kavram) Renk kavramı Yazı araç gereç kavramı ….

24  Doğ rudan öğretim yöntemi:  Önceki derslerin tekrarı  Öğretmenin ders aktarımı  Öğretmenin rehberlik uygulaması  Öğrencinin bağımsız ders sunumu  Doğal öğretim yöntemi

25  Eş zamanlı öğretim tekniği: Öğrenciye ders sunumunda takıldığı her aşamada anında ipucu verilmesidir.  Sabit oranlı öğretim tekniği: Öğrenciye belirli aşamalardan sonra ipucunun verilmesi.

26 –Ö–Ö–Ö–Öğretimde kullanılacak araç – gereçlerdir –A–A–A–Akıllı tahta –P–P–P–Projeksiyon –3–3–3–3 boyutlu materyaller …

27 –İstenilen davranışın artmasını sağlayan etkendir.  Sosyal pekiştireci  Etkinlik pekiştireci  Yiyecek pekiştireci

28 Öğrencinin her amaç sonrasında kazandırılmaya çalışılan amacı ne kadar öğrendiğinin tespit edilmesidir.

29


"Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı KAYNAŞTIRMA BEP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları