Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 6 Nicel Veri Toplama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 6 Nicel Veri Toplama"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 6 Nicel Veri Toplama

2 Temel Fikirler Çalışmanızı kimlerle yapacaksınız?(birim, örnekleme, örneklem büyüklüğü) Hangi yetkilere ihtiyaç duyacaksınız? Ne tür bilgiler toplayacaksınız? (veri türleri, sorular ,değişkenler) Hangi veri toplama araçlarını kullanacaksınız? (bir araç seçme,ölçüm sonuçları, geçerlik, güvenirlik) Topladığınız verileri nasıl yöneteceksiniz? (genelleme,etik yayınlar )

3 Çalışmanızı Kimlerle Yapacaksınız? İncelemenin Birimini Belirleme
Bireysel, aile, okul, okul yönetimi Analizin değişik birimleri olabilir. Bağımlı değişken Bağımsız değişken

4 Evren ve Örneklem Evren aynı özelliklere sahip elemanlardan oluşan bir gruptur. Örneklem ise hedef alınan evrenin bir alt grubudur. Bu alt grup; araştırmacının evreni oluşturan elemanlar hakkında genellemeler yapmak amacıyla çalışmayı planladığı gruptur. Örneklem elemanlarına bakılarak evrene dair yapılacak genellemeler sadece oranlara dayanır.

5 Evren Ve Örneklem Evren Evren Örneklem Örneklem
Bir şehirdeki tüm liselerin öğretmenleri Bütün genel üniversitelerdeki öğrenciler Bütün okullardaki yetişkin eğitmenler Bir şehirdeki tüm liselerin biyoloji öğretmenleri Genel üniversitelerin birindeki öğrenciler Midwest’ten seçilmiş 5 tane okuldaki yetişkin eğitmenler

6 Olasılı ve Olasılı Olmayan Örnekleme
Olasılı Örnekleme: Evreninin içinden, evrenin özelliklerini temsil eden bireylerin seçimidir. Olasılı Olmayan Örnekleme:Sadece kullanışlı ve kolay ulaşılabilir yada araştırmacının çalışmayı istediği özellikleri barındıran katılımcıların seçimidir.

7 Nicel Örnekleme Türleri
Nicel Örnekleme Stratejileri Olasılı Örnekleme Olasılı Olmayan Örnekleme Seçkisiz Çok aşamalı Uygun( elverişli) Snowball Örnekleme Örnekleme Örnekleme Örnekleme Tabakalı Örnekleme

8 Olasılı Örnekleme Türleri
Seçkisiz Örnekleme: Evrende bulunan tüm elemanların örneklem grubuna seçilme şanslarının eşit olduğu örnekleme biçimidir. Sistematik: İstenen eleman sayısı sağlanana dek evrendeki tüm ‘ncı’ elemanların örnekleme seçimidir.

9 Olasılı Örnekleme Türleri
Çok aşamalı Örnekleme: Seçimin bir yada iki aşamadan oluşacak şekilde yapılan örnekleme biçimidir. Bunun nedeni ise evrenin kolay tanımlanamaması veya çok büyük olmasıdır. Tabakalı Örnekleme: Evrenin belli bir özelliğe göre (örn:cinsiyet) tabakalara ayrılıp sonrasında her bir tabakadan örneklemin yapılması biçimidir.

10 Oranlı Tabakalı Örneklem Yaklaşımı
Evren (N= 9000) Erkekler (N=6000) .66 : Ev. 200 Kızlar (N=3000) .33 : Ev. 100 Örneklem =

11 Olasılı Olmayan Örnekleme Türleri
Uygun( elverişli) Örnekleme:Katılımcıların çalışmaya istekli ve uygun oldukları için seçildikleri örnekleme türüdür. Kartopu Örnekleme: Örneklemin elemanlarını araştırmacının diğer katılımcılara sorular sorarak belirlediği örnekleme türüdür.

12 Hangi izinlere ihtiyaç duyacaksınız? İzin Alma
Kurumsal veya örgütsel (örn: okul bölgesi) Özel alan (örn: yüksek okul) Bireysel katılımcılar veya aileler Kampüs onayı(örn: üniversite)

13 Ne Tür Bilgiler Toplayacaksınız? Veri Ölçüm Türleri
Ölçme aracı nicel veriyi gözlemlemek, ölçmek ve belgelemek için kullanılır. Ölçme araçlarının sınıflandırılması Güç testleri (örn: performans testleri) Psikolojik Testler(örn:eğitici konulara karşı tutumları ölçer.) Davranış Testleri( davranış incelemeleri) Gerçek Ölçümler(belgeler, kayıtlar)

14 Verileri Değişkenler ve Sorularla Birleştirmek
Eylem Akışı Değişkeni tanımlaynız İşlevsel olarak değişkeni belirleme Veriyi tespit ediniz (ölçümler,gözlem sonuçları, soru ve ölçeklerle dökümanlar) Sayısal sonuç veren araçlarla veri toplayınız Örnek Öğrenmeye ilişkin özyeterlilik Öğrenmeye tabi tutulan bir bireyin öğrendiklerine dair güvenirlik düzeyi Bir tutum ve özyeterlilik ölçeğinin 13 öğesi(Bergin,1989) Öğelerin kendi içinde 0’dan 10’a kadar derecelenmiş ölçekleri Not:10= çok güvenli

15 Veri Toplarken Hangi Araçları Kullanacaksınız
Veri Toplarken Hangi Araçları Kullanacaksınız? Bir Araç Tespit Etme ya da Geliştirme Dergilerde yayınlanmış makalelere bakın. ERIC adlı sitede “araç” ve çalıştığınız konuyu anahtar kelime olarak girin ve bir arama yapın. Değerlendirme için ERIC adlı siteye gidiniz. Kendi aracınızı gelişiriniz.

16 İyi Bir Veri Toplama Aracının Ölçütleri: Güvenirlik
Güvenirlik: Belli bir değişkenin ölçümü sonucunda her defasında istikrarlı ve tutarlı sonuç vermesidir. Güvenirliği ölçmenin yolları Test-tekrar test yöntemi Alternatif(paralel) formlar yöntemi Alternatif formlar ve test-tekrar test yöntemi Değerlendirmeciler arası tutarlılık İç tutarlılık

17 İyi Bir Veri Toplama Aracının Ölçütleri: Geçerlik
Geçerlik: Değişkenlerin ölçüm sonuçlarının anlamlı olması(amaçlanılan ölçmenin gerçekleştirilebilme derecesi) Geçerlik türleri Kapsam Geçerliği:(ölçme aracının ölçülmek istenen davranışların bütününü ölçmede ne derecede temsil ettiği) Ölçüt (yordam)Geçerliliği:(test puanlarının ölçüt puanlarını ne derecede açıkladığı (yordadığı) Yapı Geçerliliği:(Ölçme aracının ölçülmek istenen kavramı(yapıyı gerçekte ne derecede ölçebildiği)

18 Yapı Geçerliliği Örnek
Öz saygı: Lisedeki öğrencilerin notlarını etkileyen kullanışlı bir değişken. Karşıt Örnek Bir sokak çetesinin bıçak taşıması. (anlamlı bir değişken değil çete üyesi olan herkes bıçak taşıyabilir.

19 İyi Bir Veri Toplama Aracının Ölçütleri: Ölçek Türleri
Sınıflandırma Ölçeği:(kategorik)Bu ölçek katılımcıların özelliklerini ve niteliğini açıklar. Sıralama Ölçeği:(kategorik)Katılımcıların bir özelliğinin yada niteliğinin derecesine göre sıralanması. Aralık Ölçeği(sürekli): Bir değişkeni sürekli, hayali eşit uzaklıktaki aralıklarla ölçeklendirir. Oran Ölçeği (sürekli): Gerçek bir sıfır değeriyle derecelendirme yapar ve birimler arası uzaklıklar eşittir.

20 Topladığınız verileri nasıl yöneteceksiniz
Topladığınız verileri nasıl yöneteceksiniz? Veri Koleksiyonu Yönetme Yöntemleri Aracınızı yönetmek için herkesçe kabul edilmiş yazılı bir yayın edininiz. Araştırmacıları gözlemsel veri toplamak için eğitiniz. Veri toplamak için izinler alın ve devlete ait dökümanlar kullanınız. Veri toplarken etik kurallara uyunuz.


"Bölüm 6 Nicel Veri Toplama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları