Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NENE HATUN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NENE HATUN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 NENE HATUN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ
HASTA ve YAŞLI BAKIM ALANI TANITIMI

2 ALANIN TANIMI Temel sağlık hizmetleri, yaşlı, engelli, hasta, yaşlı tüm insanlara, bulundukları her ortamda ve şartta (okul, ev, işyeri, hastane) sağlık hizmeti verilen alandır. Gelişen teknolojinin ve bilgi çağının getirdiği değişimler, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum; kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumunda ve sağlık alanında nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

3 DAL PROGRAMLARI 1. YAŞLI BAKIMI ELEMANI
Yaşlı bakımı elemanının sahip olması gereke iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği ve yaşlının bakımı ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, yaşlı kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme becerisine sahip nitelikte kişiler olarak mezun olurlar.

4 2. HASTA BAKIMI ELEMANI Tanımı: Hasta bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık ve hasta bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, hasta kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır.

5

6 3. ENGELLİ BAKIMI ELEMANI:
Tanımı: Engelli bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık, engelliler ve engelli bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, engelli kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme becerisine sahip nitelikte kişiler olarak mezun olurlar.

7

8 AYNI ALANDAKİ LİSANS PROGRAMI (EK PUANLA GİRİLEBİLECEK)
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Huzurevi, Hastaneler, Bakımevleri, vb. yerlerde çalışabilirler AYNI ALANDAKİ LİSANS PROGRAMI (EK PUANLA GİRİLEBİLECEK) EBELİK HEMŞİRELİK

9 HASTA BAKIMI MESLEK ELEMANI
Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

10 GÖREVLERİ Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar doğrultusunda uygular. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, ilgili hekim ile durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır. Hastanın bulunduğu ortamı uygunluk yönünden değerlendirir ve gerekli düzenlemelerin (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin duvarlar vb.) yapılmasını sağlar.  Hasta bireyin ve ailesinin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlar.

11 Hastanın her türlü hareket gereksinimini yerine getirir, yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırır.
Hastanın mobilizasyonunu sağlar. Hastanın her türlü bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılar ve kayıt eder. Hastalara ilkyardım uygulamalarını yapar. Hastalara meşguliyet terapisi verir. Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak her türlü araç-gereci inceler, kontrol eder ve eksiklikleri ilgili birimlere bildirir. İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önerir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.  Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

12 KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Tansiyon aleti, ateş ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı, Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda, Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri, Aspiratör, Ameliyatta gerekli diğer malzemeler, Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

13 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı olmak isteyenlerin; Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen, Sorumluluk duygusu yüksek,  Çabuk ve doğru karar verebilen, Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olan, Tedbirli, tertipli, Şefkatli, sevecen, Bedenen sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

14 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı evde, resmi veya özel hastanelerde, dispanserler, bakım merkezleri ve aile hekimliklerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

15 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler.

16 EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
İşletmeler ve kurumlar staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

17 EĞİTİM SONRASI  Özel sektörde asgari ücret, kamu kurumlarında ise henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bir atama yapılmadığı için net bir ücret söz konusu değildir. Kişilerin evinde verilen bakımda günlük karşılığında çalışılabilirler.

18 MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
  Evde Hasta Bakımı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. İŞ HAYATINDA İLERLEME Meslek elemanı olarak işe başlayanlar kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.  BENZER MESLEKLER  • Hemşire,  • Hasta Bakıcı.

19 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI İLE AYNI ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanından mezun olanlar aşağıda yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

20 Tercih Kodu: 4306-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
1464-Ebelik 3606-Ebelik-Hemşirelik 4306-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1746-Hemşirelik 3832-Yaşlı Hizmetleri

21 Ebelik YGS-2 Hemşirelik YGS-2 Perfüzyon (Yüksekokul) 4 YGS-2 Ergoterapi (Yüksekokul) 4 YGS-2

22 SINAVSIZ YERLEŞİLEBİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
DİYALİZ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ EVDE HASTA BAKIMI FİZYOTERAPİ İLK VE ACİL YARDIM İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PERFÜZYON TEKNİKLERİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA YAŞLI BAKIMI AMELİYATHANE HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL HİZMETLER

23 SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır:

24 1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

25 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI VE YERLEŞME PUANININ HESAPLANMASI
OBP: Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

26 YERLEŞTİRME PUANI: Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. ÖRNEK: OBP 425 İSE; 425*0,12=51 YERLEŞTİRME PUANI OLARAK HESAPLANIR.

27 MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ EK PUANI:
Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir. ÖRNEK: OBP 425 İSE; 425*0,06=25,50 YERLEŞTİRME PUANI OLARAK HESAPLANIR.

28 2014 YILI OCAK AYI NET MAAŞLARI

29 SORU VE CEVAPLAR SORU1: Hasta Yaşlı Hizmetleri Alanını tanımlar mısınız? CEVAP : Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı altında yer alan dallarda profesyonel anlamda hasta, yaşlı ve engelli bakım elemanı yetiştirmeye yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

30 SORU2: Bu alanın amacı nedir?
CEVAP : Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim alan öğrenci 10. Sınıfta alanın temel bilgilerini, iş disiplinini öğrenir. 11 sınıfta seçeceği/yerleştirildiği dalın gerektirdiği meslek derslerini okur. Örneğin Hasta Bakımı dalında, hastalıklara özgü evde ve kurumda bakım yöntemlerini öğrenir, uygulayabilir. Hastanın kendi başına gerçekleştiremediği aktiviteleri ve kişisel bakımını yapmayı öğrenir.

31 SORU3: Alan dallara ayrılıyor mu?
CEVAP : Öğretim programımızda alan üç dala ayrılır; 1-Hasta Bakımı 2-Yaşlı Bakımı 3-Engelli Bakımı

32 SORU4: Okulunuzda bu üç dalın eğitimi de veriliyor mu?
CEVAP : Okulumuzda Meslek Lisesinde üç alanımız da mevcuttur. Anadolu Meslek Lisesinde ise Engelli Bakımı ve Yaşlı Bakımı dalı bulunmaktadır. Fakat fiziki şartların yetersizliğinden dolayı ve Engelli Bakımı dalında beceri eğitimi için yeterli işletme bulunamaması nedeniyle eğitim verilememektedir.

33 SORU5 : Okulunuzda verilen dal programının tanımı ve amacı nedir açıklar mısınız?
CEVAP : 1. YAŞLI BAKIMI Yaşlı Bakımı bölümünde okuyan öğrenciler yaşlılık ve yaşlılığa bağlı hastalıklar ile bunların bakımını bilir ve uygular. Yaşlının günlük bakımını yapar, fiziksel aktivitelerde yaşlıya yardımcıdır. Sağlık personelinin önerdiği ilaçları almasını sağlar, Beslenme programı yapar ve uygulayabilir. Yatağa bağımlı yaşlının vücut hijyenini bilir ve uygular. Acil durumlarda sağlık kurumlarına ulaşana kadar gerekli müdahaleleri yetki ve bilgisi ölçüsünde yapabilecek bilgiye sahip olur. Yaşlıyla ve ailesiyle iletişim kurmayı öğrenir. Yaşamın son dönemlerinde yapılması gerekenleri bil 2. HASTA BAKIMI Hasta Bakım elemanı olmak isteyen ve bu alana yerleşen öğrenci hastalıklara özgü evde ve kurumda bakım yöntemleri hakkında bilgilenir, Hasta beslenmesini programlayıp uygulayabilir. Hasta, ailesi ve sağlık personeli ile iletişim kurmayı kavrar. Hastanın günlük bakımını yapabilir Sağlık personelinin önerdiği ilaçları almasını sağlar. Acil durumlarda sağlık kurumlarına ulaşana kadar gerekli müdahaleleri yetki ve bilgisi ölçüsünde yapabilecek bilgiye sahip olur.

34 SORU6: Bu alanda okuyabilmem için hangi koşulları taşımam gerekir?
CEVAP : Mesleğini ve insanları seven, Merhamet duygularına sahip, Vicdani ve insani duyguları güçlü, Hoşgörülü, dikkatli ve araştırıcı, Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel ve bilimsel yayınları takip eden, Sağlık alanında çalışmaya istekli ve hevesli, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan, Sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmalıdır.

35 SORU7:Mezun olduktan sonra nerelerde iş bulabilirim?
CEVAP: Bu alandan mezun olduğunuzda; Huzurevleri Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Sosyal Hizmet Veren Kuruluşlar Evde Bakım hizmeti verilen kuruluşlar Yaşlı Dinlenme Evleri Hastaneler Yaşlı Kulüpleri Geriatri ve Psikiyatri Kliniklerinde bakım elemanı olarak çalışma seçenekleriniz mevcuttur.

36 Bu nedenle öğrenci yerleştirmeleri SBS puanına göre yapılmaktadır.
SORU8: Okulunuza kayıt nasıldır? Eğitim süresince alınan dersler hangileridir? CEVAP :Okulumuzda bu alanın eğitimi Anadolu meslek lisesi ve Meslek Lisesi programlarında verilmektedir. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılından itibaren Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı Anadolu Meslek Lisesi olarak öğrenci almaya başlamıştır. Bu nedenle öğrenci yerleştirmeleri SBS puanına göre yapılmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresinin 9.sınıfında diğer liselerle ortak, ve 12.sınıflarında alan ve dal eğitimleri ile birlikte genel bilgi derslerinin de eğitimi verilmektedir.

37 4yıl süresince alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

38 SORU9: Eğitim süresince hangi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyorsunuz?
CEVAP: Öğrencilerimize, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatına uyum sağlamaları, gerçek hizmet ortamında yetişmeleri ve kurumda olmayan tıbbi araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 12. Sınıfta İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi kapsamında haftada 3 gün İşletmelerde Meslek Eğitimi alırlar. Bu stajı yapmayan ya da staja devamsızlık yaparak staj saatini doldurmayan öğrencimizin mezun olması söz konusu değildir. Öğrencilerimize beceri eğitimi süresince iş yeri tarafından 3308 sayılı yasa gereği asgari ücretin% 15 ya da %30’u kadar ücret ödenir. Devlet tarafından da sigorta primleri ödenir.(Emeklilik sigorta primi ödenmez) Eskişehir’de alanla ilgili olarak Devlet Hastaneleri Özel hastaneler ile Huzurevleri ve Bakımevleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin Beceri Eğitimi yapması sağlanmaktadır.

39 SORU10: Mezun olduktan sonra hangi yükseköğretim programlarına yerleşebiliyorum?
CEVAP: Mezun olduktan sonra; öğrencimiz, üniversite sınavına girerek aldığı LYS veya (kendi alanı ile İlgili olursa ) YGS2 puanıyla tercih yaparak kazandığı takdirde bir yükseköğretim programına yerleşebilmektedir. Öğrencilerimizin YGS2 puanıyla girebileceği 4 yıllık lisans programları aşağıda belirtilmiştir: Hemşirelik Ebelik

40 BÖLÜMLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR

41

42

43 TEŞEKKÜRLER… SON


"NENE HATUN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları