Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM1. 2 İÇERİK  Sınavsız giriş nedir  Kimler faydalanabilir  Sınavsız giriş konusunda kimler önceliklidir  MOBP nedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM1. 2 İÇERİK  Sınavsız giriş nedir  Kimler faydalanabilir  Sınavsız giriş konusunda kimler önceliklidir  MOBP nedir."— Sunum transkripti:

1 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM1

2 2 İÇERİK  Sınavsız giriş nedir  Kimler faydalanabilir  Sınavsız giriş konusunda kimler önceliklidir  MOBP nedir nasıl hesaplanır  Normal lise mezunlarının meslek yüksek okullarına geçişi nasıl olur

3 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM3 SINAVSIZ GEÇİŞ 1. TEKNİK LİSELER 2. ANADOLU TEKNİK LİSELERİ 3. MESLEK LİSELERİ

4 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM4 Kimler sınavsız geçiş hakkından faydalanabilir  Mes. Tek. Eğit Kur dışarıdan bitirme sınavına girenler

5 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM5 Dikkat !  2002 ÖSS’ye başvuran mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olacak olan adayların sınavsız geçiş için ayrıca başvurmalarına gerek yoktur.

6 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM6 Dikkat !  Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları dışında kalan orta öğretim kurumlarından mezun olanlar yada bu yıl mezun olacaklar meslek yüksek okullarına ancak ve ancak meslek liseli öğrenciler yerleştirildikten sonra hala kontenjan varsa yerleştirilirler

7 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM7 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLERİ İÇİN HESAPLANAN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANIDIR. SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKINDAN HANGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ/MEZUNLARI YARARLANABİLİRLER? MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLERİ İÇİN HESAPLANAN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANIDIR. SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKINDAN HANGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ/MEZUNLARI YARARLANABİLİRLER? MOBP NEDİR? 1.ANADOLU TEKNİK LİSESİ 2.TEKNİK LİSE 3.ANADOLU MESLEK LİSESİ 4.MESLEK LİSESİ

8 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM8 MOBP nasıl hesaplanır ? 100-C 100-C  C+ (OBP-C) x B-C B-C B= Okuldaki en büyük OBP C= Okuldaki en küçük OBP Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunlarının meslek yüksek okullarına sınavsız geçişleri için hesaplanacak orta öğretim başarı puanıdır

9 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM9 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA GİREN BİR ADAYIN BİR PROGRAMA YERLEŞTİRİLMESİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINMAKTADIR? 1.ÖSS SONUÇLARI 2.AOBP 3.PROGRAM TERCİHLERİ 4.PROGRAMLARIN KONTENJANLARI 5.PROGRAMLARIN ÖZEL KOŞULLARI

10 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM10 MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINMAKTADIR? MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINMAKTADIR? 1.ADAYIN MEZUNİYET YILI 2.OKUL TÜRÜ 3.METEB 4.MOBP 5.PROGRAM TERCİHLERİ 6.PROGRAMLARIN KONTENJANLARI 7.PROGRAMLARIN ÖZEL KOŞULLARI

11 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM11 METEB NEDİR? MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İLE BUNLARIN DEVAMI SAYILAN MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAN OLUŞAN EĞİTİM BÖLGESİ METEB OLARAK TANIMLAN-MAKTADIR. HER İLDE EN AZ BİR METEB OLUŞTU-RULMASI ZORUNLUDUR.HALEN HER İL BİR METEB’DİR. METEB’LERE İLİŞKİN BİLGİLER 2002-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER ALACAKTIR. METEB NEDİR? MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İLE BUNLARIN DEVAMI SAYILAN MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAN OLUŞAN EĞİTİM BÖLGESİ METEB OLARAK TANIMLAN-MAKTADIR. HER İLDE EN AZ BİR METEB OLUŞTU-RULMASI ZORUNLUDUR.HALEN HER İL BİR METEB’DİR. METEB’LERE İLİŞKİN BİLGİLER 2002-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER ALACAKTIR.

12 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM12 2002-MSG kılavuzunun 20-22. sayfalarında yer alan tablo –1 deki açıklamalardır. Bu tabloda, ortaöğretim kurumlarının alan / kol / bölümlerinden mezun olacakların/mezunların sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Adayların diplomalarında yazılacak olan/yazılan alan/kol/ bölüm tablo- 1’de yer almamışsa veya karşısında bu programların devamı niteliğinde yükseköğretim ve açıköğretim önlisans programı yer almamışsa bu adaylar sınavsız geçiş yapamazlar. cilt bakımı ve güzellik, çocuk gelişimi, meteoroloji bu duruma örnek Programlardır. 2002-MSG kılavuzunun 20-22. sayfalarında yer alan tablo –1 deki açıklamalardır. Bu tabloda, ortaöğretim kurumlarının alan / kol / bölümlerinden mezun olacakların/mezunların sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Adayların diplomalarında yazılacak olan/yazılan alan/kol/ bölüm tablo- 1’de yer almamışsa veya karşısında bu programların devamı niteliğinde yükseköğretim ve açıköğretim önlisans programı yer almamışsa bu adaylar sınavsız geçiş yapamazlar. cilt bakımı ve güzellik, çocuk gelişimi, meteoroloji bu duruma örnek Programlardır. SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE PROGRAM TERCİHİNDE TEMEL KRİTER NEDİR?

13 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM13 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK-ÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ İÇİN BAŞVURABİLECEK ADAYLAR ŞUNLARDIR? MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ;  2001-2002 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİ,  SON SINIFLARINDA BEKLEMELİ DURUMDA OLANLAR,  DIŞARIDAN BİTİRME SINAVLARINA GİRENLER,  MEZUNLARI,  ORTA ÖĞRENİMLERİNİ YABANCI ÜLKELERDE YAPANLARDAN DURUMLARI YUKARIDA BELİRTİLENLERE UYANLAR. MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK-ÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ İÇİN BAŞVURABİLECEK ADAYLAR ŞUNLARDIR? MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ;  2001-2002 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİ,  SON SINIFLARINDA BEKLEMELİ DURUMDA OLANLAR,  DIŞARIDAN BİTİRME SINAVLARINA GİRENLER,  MEZUNLARI,  ORTA ÖĞRENİMLERİNİ YABANCI ÜLKELERDE YAPANLARDAN DURUMLARI YUKARIDA BELİRTİLENLERE UYANLAR.

14 Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM14 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDA KALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR İLE, 2001-2002 ÖĞRETİM YILINDA BU OKULLARDAN MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR, MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ İÇİN BAŞVURAMAZLAR. MSG, ÖĞRETİM YILI SONUNDA SINAVSIZ OLARAK ÖNCE GENEL YERLEŞTİRME, SONRA EK YERLEŞTİRME OLMAK ÜZERE İKİ DEFA UYGULANACAKTIR. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDA KALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR İLE, 2001-2002 ÖĞRETİM YILINDA BU OKULLARDAN MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR, MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ İÇİN BAŞVURAMAZLAR. MSG, ÖĞRETİM YILI SONUNDA SINAVSIZ OLARAK ÖNCE GENEL YERLEŞTİRME, SONRA EK YERLEŞTİRME OLMAK ÜZERE İKİ DEFA UYGULANACAKTIR.


"Umut Nadir YALINIZ / BİLECİK RAM1. 2 İÇERİK  Sınavsız giriş nedir  Kimler faydalanabilir  Sınavsız giriş konusunda kimler önceliklidir  MOBP nedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları