Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBEZİTE VE GEBELİK Yrd.Doç.Dr. Erbil Karaman Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBEZİTE VE GEBELİK Yrd.Doç.Dr. Erbil Karaman Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN."— Sunum transkripti:

1 OBEZİTE VE GEBELİK Yrd.Doç.Dr. Erbil Karaman Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN

2 Obezite Vücut yağ kitlesindeki artıştır. Kronik ve global bir hastalıktır. USA: Kadınların %36.1’i UK: Kadınların %25.1’i Obez 1980 ile 2008 arasında obezite oranında ikiye katlanma Obstetrik populasyonun >%50 aşırı kilolu veya obez Reprodüktif çağdaki kadınların %8’i aşırı obez Ogden-2014-JAMA, Martin-2014-IDF

3

4 Obezite prevalansı Yerleşim yeri ve cinsiyet Düşük KiloluNormalFazla KiloluObez Türkiye Toplam 3.9 44.2 34.8 17.2 Erkek 2.9 44.7 39 13.7 Kadın 5.1 43.6 30.4 20.9 Kent Toplam 4.0 44.5 34.6 17.0 Erkek 2.7 44.7 39.4 13.3 Kadın 5.3 44.2 29.7 20.8 Kır Toplam 3.5 43.4 35.2 17.9 Erkek 2.4 44.7 38.1 14.8 Kadın 4.7 42.2 32.1 TUİK –Sağlık Araştırması-2012 21.1

5 SINIFLAMA VKİ(Kg/M 2 ) Normal kilo 18.5-24.9 Aşırı Kilo 25-29.9 Obezite ≥30 Klas I obezite 30-34.9 Klas II obezite 35-39.9 Klas III(Morbid) 40-49.9 Süper morbid(Masif) ≥50 NIH-2011, AJOG-2012

6 OBEZİTE Uzun dönemde, -Ateroskleroz -Diabet -Kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon -Kanser Üreme çağındaki kadınlarda risk altındadır Olumsuz maternal-fetal risk artar Aune-2014-JAMA

7 KOMPLİKASYONLAR Maternal komplikasyonlar - Gestasyonel diyabet - Hipertansif hastalıklar - PP kilo retansiyonu - Laktasyon sorunları - Tromboemboli komplikasyonları

8 Fetal-neonatal komplikasyonlar - Abortus - Ölü doğum - Kong. Anomali - Preterm doğum - Makrozomi - Çocukluk çağında obezite

9 Doğum eylemi komplikasyonları - Eylem disfonksiyonu - Sezeryan doğum - Operatif doğum - Omuz distosisi - Yara komplikasyonu - Postpartum kanama - SSVD başarısızlığı - Anestezi komplikasyonları

10 Maternal komplikasyonlar Weiss-AJOG-2004

11 Maternal komplikasyonlar VKİ arttıkça, GDM insidansı artar. VKİ de 1 kg/m2 artış GDM prevalansını %0.82 ↑ -insulin direnci -hiperglisemi GDM ve obezite’deki ortak metabolik durum -hiperlipidemi -low-grade kronik inflamasyon martin-2015, weiss-2004

12 Maternal komplikasyonlar Hipertansif hastalıklar tüm gebeliklerin %2-10’unda Obezite hipertansiyon için bir risk faktörüdür. VKİ 5-7 kg/m2 artış, HT iki kat artış Orta-kol çevresi, VKİ>29.9 olan gebelerde ilk prenatal vizitte ölçülmeli. Orta-kol çevresi >33 cm ise, TA ölçümünde geniş manşon kullanılmalı. O’Brien-2003, Hogan-2010

13 Maternal komplikasyonlar Obezite ve venöz tromboemboli - VTE riski gebelikte 4-5 kat artmaktadır. -Gebelikte VTE insidansı 5-12/10.000 (venöz staz, vasküler hasar, fizyolojik hiperkoagulabilite) - Maternal obezite VTE için ekstra yüksek risk katmaktadır. Bourjeily-2010, Larsen-2007 ObezMorbid obez VTE1.4 (0.7-2.8)5.3 (2.1-13.5)

14 Maternal komplikasyonlar Laktasyon sorunları - Obez kadınlar emzirmeye başlamada ve devam ettirmede daha az isteklidirler. - Obez kadınlar emzirme için ekstra bir desteğe ihtiyaç duyarlar. - Bariatrik cerrahi uygulanan ve emziren kadınlar vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duyar. Mok-2008, Shekelle-2008

15 Fetal-Neonatal komplikasyonlar Abortus ve tekrarlayan gebelik kaybı riski hafif OR:1.20 (1.01-1.46) Ölü doğum riski 2 kat VKİ arttıkça risk Diabetli hastalar kadar diabetsiz ve kong.anomalisiz gebeliklerde de risk Chu-2007-AJOG, Metwally-2010-Fertil Steril

16 Fetal-Neonatal komplikasyonlar Preterm doğum riski artar: OR 1.53 (1.35-1.74) -Endike preterm doğum -Spontan preterm doğum ? Extremely preterm doğum(22-27 hafta) -PPROM oranında hafif artış Diabetsiz gebelerde artmış maternal glukoz seviyesi preterm doğum riskini arttırmaktadır. Cnattingius-2013-JAMA, HAPO study-2008

17 ÇOCUKLUKTA OBEZİTE Fetus obeziteye programlanır SSS’nin iştah düzenleyen işlevsel gelişimi etkilenir Obez anne bebeklerinde çocukluk çağı obezitede

18 KONGENİTAL ANOMALİLER Kongenital anomali Saptanma oranı

19 RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER Obeziteye eşlik eden diabet Azalmış nutrisyonel folat seviyesi Hiperlipidemiye bağlı vasküler inflamasyon Kronik hipoksi Hiperkapni ve obeziteye eşlik eden uyku apnesi Chung-2011, Stothard-2009-JAMA

20 KONGENİTAL ANOMALİLER NTD ve KKH riski “doza-bağımlı” dır. BMI arttıkça risk artar Stothard -JAMA-2009

21 KONGENİTAL ANOMALİLER Fallot tetralojisi Büyük arter transpozisyonu Hipoplastik sol kalp Risk artışı Aort koarktasyonu yok İzole dudak yarığı Stothard-2009 Blomberg-2007

22 OBEZ GEBELERDE PRENATAL TANI ZORLUKLARI İlk trimester tarama Vizualizasyon Başarısızlık 1. ve 2. trimester maternal serum taraması Dilüsyon etkisi Genetik sonogram Anomalilerin değerlendirilmesi zorlaşır Racusin-2012-Semin perinatol

23 PRENATAL TANIDA ZORLUKLAR İlk trimesterde NT ve nazal kemik değerlendirmesi zordur. TVUSG ihtiyacı artar ve değerlendirme süresi uzar. Serum markırları dilüsyona bağlı düşük olabilir. Chung-2011

24 PRENATAL TANIDA ZORLUKLAR (USG) Abdominal yağ dokusu değerlendirmeyi zorlaştırır. Suboptimal değerlendirme %20-50 En zor değerlendirilen yapılar kardiyak ve kraniyofasiyal Hasta sonografi sınırları konusunda bilgilendirilmeli. Fetal MRI: Risk yüksek ve USG suboptimal ise önerilir. Aaagard-Tillery-2010-Prenat Diagn

25 PREKONSEPSİYONEL YÖNETİM VKİ normale çekilmeli Kilo verme için en ideal dönemdir. VKİ >30 olup, gebe kalmak isteyenler 5 mg folik asit desteği verilmeli. Komplikasyonlar konusunda danışma verilmeli. RCOG-2010

26 KİLO VERME Davranış değişikliği, diyet, egzersiz, ilaç tedavisi. Cerrahi yaklaşımlar (Bariatrik cerrahi) Restriktif(sleeve gastrektomi) Malabsorptif(Roux en Y) Kombine yöntemler

27 BARİATRİK CERRAHİ Endikasyonlar - Non-operatif tekniklere dirençli olgular - VKİ >40 kg/m2 - VKİ>35 kg/m2+komorbidite(Koroner arter hast, DM, ağır uyku apnesi)

28 ANTİ- OBEZİTE CERRAHİSİ Cerrahi sonrası 12-18 ay gebelikten sakınılmalı. GDM, makrozomi ve preterm doğum riski SGA oranını hafif Sezeryan endikasyonu değildir. Gastrik band olgularında band gevşetilmeli yada çıkarılmalı. Johansson-2015-N Engl J Med Shekelle-2008-

29 GEBELİKTE YÖNETİM Diabet taraması Klass III obezite İlk Klas I ve II + ek risk faktörü varsa vizitte Tarama 24-28.Haftada tekrarlanmalı Açlık ve pp 2.saat kan şekeri takibi yapılmalı.

30 GEBELİKTE YÖNETİM Bazal TA ölçümü Böbrek ve KC fonk testleri, 24 h idrar testleri Ekokardiyografi Klas III obezlerde

31 GEBELİKTE YÖNETİM KİLO ALIMI (IOM-2009) Normal ağrılıkta Kilo artışı, 11.3-15.8 kg Aşırı kilolu Kilo artışı, 6.8-11.3 kg Obezite Kilo artışı, 5.0-9.1 kg

32 IOM önerilerindeki eksiklikler - Tüm obez grupları için aynı öneri - multifetal gebelikler (≥3) için öneri yok IOM önerilerinden daha az kilo artışı LGA riskini azaltırken, SGA riskini artırır. AJOG-no,548-2013 Park-2010 Bodnar-2010

33 OBEZ GEBE VE DOĞUM Fetal ağırlığın tayini zor olabilir Kontraksiyon ve fetal kalp hızı izlemi zordur. Obezlere uygun yatak ve doğum masası bulundurulmalı. Büyük cerrahi aletler, ilave personel ve kan ürünleri bulundurulmalı. Doğum indüksiyonu obstetrik neden dışında önerilmez. Machado-2012-najms

34 DOĞUM C/S oranı OR:2.05(95% CI,1.80-2.34) Distosi ve postpartum kanama riski Oksitosin ihtiyacı Eylem disfonksiyonu Fundusun belirlenmesi ve masaj uygulanması zordur Hermann-2015-AJOG Pevzner L-2009-Obstet-Gynecol

35 DOĞUM Yeterli kontraksiyon üretimi var. Eylem disfonksiyonu Pelviste yağ dokusu artışı Dislipideminin myometriyal kontraksiyon üzerine olan etkisi Obez gebede travay daha uzun Chin-2012-AJOG

36 SEZARYEN DOĞUM VKİ de 1 ünite artış CS oranının %5 artırır VKİ% 30-39.9 kg/m233.3 40-49.9 kg/m242.8 ≥5049.1 Marshall-2012-AJOG

37 SEZARYEN DOĞUM Operasyon masası 10-15 derece sol lateral tilt Pfannenstiel insizyonda görüş alanı iyi olmayabilir. Vertikal insizyon ? (Ağrı, atelaktazi, süperfisyal doku ve fasya dehisensi riski ) Pannikulusun traksiyonu hipotansiyon, fetal distres ve solunum sıkıntısı yaratabilir. Machado-2012-Najms

38 OPERASYON KOMPLİKASYONLAR Aşırı kan kaybı >2 saat operasyon süresi Yara enfeksiyonu ve endometrit riski 1.43 kat Süper morbid obez Yara komp: %30 (%90’ı yara açılması) AJOG-2013-no 549 Alanis 2010-AJOG

39 YARA KOMPLİKASYONLARININ ÖNLENMESİ Antibiyotik profilaksisi Subkutan yağ dokusunun sütüre edilmesi(>2 cm) Subkutan dren kullanımından kaçınılmalı. ACOG-Practice bulletin-2014-no 120 Chelmov-2004-Obstet Gynecol

40 FETAL MAKROZOMİ Fetal ağırlık >4000 gFetal ağırlık >4500 g ObezOR 2.17(1.92-2.45)OR 2.77(2.22-3.45) Profilaktik sezeryan Diyabet yok:>5000 gr Diyabet var: >4500 gr ACOG-2013 Gaudet-2014-Biomed Res Int

41 ANESTEZİ Obezite anesteziye bağlı maternal ölüm için bir risk faktörüdür. Genel anestezi Zor entubasyon O 2 rezervi düşüktür. CPAP önerilir. Aspirasyon riski yüksek Postoperatif atelektazi Myokard iskemisine yatkındırlar Hipotansiyon agresif şekilde tedavi edilmeli.

42 ANESTEZİ Anestezi konsultasyonu Eylem başlangıcında Epidural yada spinal anestezi uygundur. Pozisyon zorluğu ve aşırı yağ dokusu nedeniyle zordur.(Morbid obezlerde %42 oranında epidural kateter giriş başarısızlığı) Düşük dozlar uygulanmalı. Standart doz yüksek blokaja yol açabilir. ACOG-2013-no 549

43 TROMBOPROFİLAKSİ Risk değerlendirmesi Erken mobilizasyon ve dehidratasyondan kaçınılmalı Morbid obez tüm gebelere (VKİ >40) LMWH uygulanmalı Doğum sonrası 10 gün sürdürülmeli RCOG- 2015-Green top no 37

44 ÖNERİLER-I Gebelik öncesi danışma verilmeli ve ideal VKİ sağlanmalı. İlk antenatal vizitte gebenin boy ve kilosu ölçülmeli ve kaydedilmeli. Obez gebelere yüksek doz Folik asit desteğine gebelik öncesinden başlamalı.

45 ÖNERİLER-II Ultrasonografinin %20-50 suboptimal olduğu bilinmeli ve hasta bilgilendirilmelidir. Klas III ve ek risk faktörü olan Klas I ve II obez gebelerde erken diabet taraması yapılmalıdır. Travayın başlangıcında anestezi konsultasyonu istenmelidir.

46 ÖNERİLER-III Ameliyat masası 10-15 derece yana yatırılmalıdır. En uygun anestezi spinal-epidural anestezidir. Morbid obez tüm gebelere LMWH ile tromboprofilaksi başlanmalı ve pp 10 gün devam ettirilmelidir.

47 ÖNERİLER-IV Yara komplikasyonlarının önlenmesi için uygun dozda antibiyotik kullanımı ve ; Cilt altı yağ dokusunun sütüre edilmesi(>2cm) faydalı olabilir.

48


"OBEZİTE VE GEBELİK Yrd.Doç.Dr. Erbil Karaman Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD VAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları