Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA"— Sunum transkripti:

1 BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA
DR Ömer Faruk Çelik

2 DELİRYUM=AKUT KONFÜZYONEL DURUM=AKUT ENSEFALOPATİ
DEMANS PSİKOZ KOMA

3 Deliryum Demans Psikoz Başlangıç Ani Yavaş 24 saatlik seyir Değişken Stabil Bilinç Azalmış/Bulanık Alert

4 Deliryum Demans Psikoz Dikkat Düzensiz Normal Bozuk olabilir Düşünce Bozuk Orientasyon Genelde bozuk Bozulmuş olabilir

5 Deliryum Demans Psikoz Halüsinasyon Genelde görsel Genelde yok Genelde işitsel Delüzyon Geçici sürekli Hareketler Asteriks , tremor olabilir Genelde yok, varsa alakasız yok

6 Deliryum, tanım olarak 1 aydan daha kısa bir süre içinde gelişen bir durumdur. Ama başlangıç ani olabilir. Hipo-aktif,alert; Hiperalert,hiperaktif; ya da karışık olabilir. Semptomlar aralıklı olabilir.

7 Bilinç bulanıklığı Sebebleri
Alkol Endokrin Elektrolit Insulin Opiad Uremi Toksin Travma Yemperature Infections Psikoz Porfiri SAK Stroke Shock space occupying lesion

8 ALKOL Genelde stupor Kan alkol seviyesi > 200mg/dl

9 Kan EtOH seviyesi 20-50 İnce motor hareket kaybı
Karar verme ve koordinasyon kaybı Yürüme ve denge zorluğu Letharji 300 Koma 400 Solunum depresyonu 500 Ölüm

10 *Hipotiroidizm *Hipertiroidizm *Hiperparatiroidizm *Adrenal hipofonksiyon *Diabetes Mellitus *Hiponatremi <120mEq/dl *Hepatik koma *Serum Osmolalitesi <260mOsm/L >330mOsm/L *Hiperkalsemi Ca >19mg/dl *Hiperviskosite

11 Hipoglisemi Erişkin Plazma < 45mg/dl Çocuk < 40mg/dl Hiperglisemi Glukoz > OSM > 340

12 * Meperidine,opiate,codeine,
morphine,cocaine etc * CO2 retansiyonu + asidosis Hipoksi

13 BUN ani yükselişi > 60mg/100ml

14 Toksin –- Hipnotik ajanlar, barbiturate
Travma –- multi-faktorial Temperature –- *Hipertermi > 40.5 c (ısı) *Hipotermi < 32 c

15 SSS enfeksiyonları Yaşlılarda özellikle iye ve pnomoni sepsis

16 Psikojenik Porfiri 8 tipi var Semptomlar : karın ağrısı, ishal,
Pigment metabolizması bozukluğu 8 tipi var Semptomlar : karın ağrısı, ishal, kabızlık,dizüri,ileus,kaz hipotonisi, solunum yetmezliği,duyu nöropatisi, nöbet, fotosensitivite,deri lezyonları.

17 SAK: ani başlayan şiddetli baş ağrısı.
Space occupying lesion(yer kaplayan lezyonlar) tumor/kan/abse/enfarkt Stroke:kanama/enfarkt/thrombotik Şok: hipovolemik/obstrüktif, kardiyojenik/vazojenik/anafilaktik farmakolojik/nörojenik

18 Deliryumda tedavi altta yatan sebebe yöneliktir.
Diyagnostik çalışma yapılırken hastanın hayati fonksiyonları korunmalıdır. İncelemeler sırasında sedasyon gerekiyorsa Haloperidol 1-5 mg iv/ po verilebilir. Bu dk da bir tekrarlanabilir. Ama altta yatan sebep nöbet ya da hipotansiyon ise kullanılmamalıdır.Yetmez ise benzodiazepinler yanına eklenebilir. Sedasyon tanı ya da tedaviyi etkilemez.

19

20 GLASGOW KOMA SKALASI E : Gözlerini Açma V : Verbal Yanıt
M : Motor Yanıt toplam skor

21 GÖZLERİNİ AÇMA -> Açık * Spontan 4 * Sözel Uyarıya 3 * Ağrıya 2
-> Tepkisiz 1

22 SÖZEL YANIT Oriente & koopere 5 Disoriente & koopere 4
Cümle kuruyor ama anlamsız 3 Ses çıkarıyor 2 Tepkisiz 1

23 MOTOR CEVAP -> Sözel Cevap * Komutlara Uyuyor 6
-> Ağrılı Uyarana Yanıt * Ağrıyı lokalize yanıt 5 * Fleksiyon withdrawal 4 * Fleksiyon - anormal 3 * Ekstensiyon – anormal 2 * Cevapsız 1

24 KOMA NEDİR? * " Koma " Yunancada uyku hali demektir.
* Hippokrat, bu durumu beynin fonksiyon spektrumunun en alt noktası olarak tanımlamıştır. * Komada bilinç ve uyanıklık ile ilgili fonksiyonlar bozulmuştur.

25 KOMA  Glasgow Koma Skalası 8 ya da daha az

26 BEYNİ YAYGIN ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1-Ensefalopati Hipoksik Metabolik Hipoglisemi Diyabetik Ketoasidoz Hiperosmolar Koma Diğer elektrolit anormalliği Organ yetmezlikleri Hepatik ensefalopati Üremi/böbrekyetmezliği Endokrin Hipertansif ensefalopati 2-Toksin ve İlaç reaksiyonları SSS sedatifleri Alkol Karbonmonoksit Nöroleptik malign sendrom 3-Çevresel sebepler Hipotermi Hipertermi 4-Yoksunluk durumları Wernicke ensefalopatisi

27 PRİMER SSS LEZYONUNA YA DA TRAVMAYA BAĞLI KOMA
1-Direkt SSS travması 2-Vasküler hastalık Intraparenkimal kanama Hemisferik Bazal gangliya Beyin sapı Serebellar Enfarkt Subaraknoid 3-SSS enfeksiyonları 4-Tümörler 5-Nöbetler Nonkonvülsif status epileptikus Post iktal dönem

28 Komadaki hastalarda anormal solunum paternleri görülebilir.
Hasta cevapsız Komadaki hastalarda anormal solunum paternleri görülebilir. HASTADA ALTTA YATAN SEBEBİN TAM ANLAŞILMASI İÇİN BAKILACAK 3 ANA BULGU PUPİL BOYUTLARI, REAKSİYONU, SİMETRİSİ HEMİPAREZİ UYARANA YANIT

29 Toksik ve metabolik sebepler
Beynin hemisferik ya da supratentorial lezyonları Posterior fossa ya da infratentorial lezyonları Vertebro-baziller sistem oklüzyonu Psödokoma ya da psikojenik koma

30 Fizik muayenede belli bir yere lateralize edecek bulgular yoktur
Refleksler simetriktir Çoğunlukla pupil cevabı korunur Pupiller sedatif zehirlenmesi haricinde genelde küçüktür.

31 İlerleyen hemiparezi Asimetrik kas tonus ve refleksler Gözler lezyon tarafına deviye olur Lezyon etrafında ödem arttıkça bulgular ilerleyip asimetrik olabilir

32 Serebeller kanama ya da enfarktta ani koma,anormal ekstensör postür,pupil refleks kaybı, ekstraoküler hareketlerin kaybı Pontin kanamada pin-point pupil

33 Locked-in:Vertikal göz hareketleri haricinde istemli hareketlerin kaybı.Bilinç yerinde ama konuşamaz, hareket edemez.

34 Pupiller cevap,ekstraoküler hareketler, kas tonu, refleksler korunmuştur.Hasta muayene eden kişiden yana bakmaz. Hikaye ve görünüş ayırt etmede önemlidir.

35 Komadaki hastaya yaklaşımda hastanın stabilizasyonu , teşhis ve tedavi basamakları genelde üst üste biner. Her hastada A,B,C ilk önce düşünülmeli ve sağlanmalıdır. Komanın geri dönüşümlü sebepleri düşünülmeli ve tedavi edilmeye başlanmalıdır.

36 HİPOKSİ HİPOGLİSEMİ HİPO-HİPER TANSİYON HİPERTERMİ

37 Hikaye tanıda çok önemlidir!
Ani başlayan koma=SSS lezyonları ( travmaya, stroke ya da nöbete bağlı) Kardiyak sebeplerde ani bilinç kaybı yapabilir. Yavaş ilerleyen bir başlangıç= SSS lezyonları( tümör ya da subdural hematom v.b.), metabolik sebepler

38 Stabilizasyon ve resüsitasyon sırasında genel muayene ve vital bulgulara dikkat edilmelidir. Travma izi, iğne giriş izleri, pupil boyutları... Nörolojik muayene ÇOK önemlidir. Nörolojik görüntülemede tercih Kraniyel BT'dir. BT istemek için belirli bir kriter yoktur.Sonuç tedaviyi çok değiştireceğinden genelde istenir.

39 Hikaye alınabilecek tüm kaynakları birinin kullanması
Primer sürvi Servikal omurgayı koruyarak bilinci değerlendir. A B C

40 Damar yolu/kan örneklemeleri Kardiyak monitörizasyon Puls oksimetre
Resüsitasyon Oksijen desteği Damar yolu/kan örneklemeleri Kardiyak monitörizasyon Puls oksimetre Thiamin 100 mg iv Glukoz: %50 dex 50 cc veya yatak başı ölçüm Naloksan 2 mg iv İkincil değerlendirme Tüm vital bulgular ve genel fizik muayene Nörolojik muayene Solunum paterni Postür/hareket gözlemi Uyarana verbal/motor yanıt Kraniyel sinir muayenesi Refleksler Skorlama ve seri muayene

41 Laboratuvar Değerlendirmesi Rutinler:CBC,kan gazı,elektrolitler
Diğer monitörizasyon Arteriyel kan gazı EKG Laboratuvar Değerlendirmesi Rutinler:CBC,kan gazı,elektrolitler Ekler: (özel durum) COhgb,Toksikolojik tarama,Hepatik, BOS,tiroid,kortizol Radyoloji: Servikal omurga, CXR,Kr BT Kesin Tedavi Destek,monitörizasyon Mümkünse acilde özel tedavi Seçilmiş vakalarda nonspesifik tedavi: Osmotik ajanlar,diüretik,steroid,hiper ventilasyon, baş pozisyonu Konsültasyonlar

42 Hava yolu açılmasına dikkat edilmeli
Şüpheli intrakraniyel basınç artışınca RSI Pediatrik vakalar etiyoloji olarak farklıdır. Nonkonvulsiv status epileptikus:Generalize nöbet geçiren hastalarda ya post-iktal dönem uzar ya da motor cevap olmadan elektriksel nöbet devam edebilir.Hastanın nöbeti durduktan 30 dk sonra bilinç açılmıyorsa EEG ve NRL kons gereklidir.

43 tedavi A B C

44 Wernicke EnSeFalopatisi
Konfuzyon, apati, ataksik, nistagmus, oftalmopleji. Sebep : kronik alkol tüketimi & thiamine eksikliği Tx : Thiamine IV

45 Flumazenil 0.2 mg IV / 15 sn.= benzodiazepine overdoz tanısı

46 Naloxone 0.4-2mg IV Q2-3min

47 Hipoglisemi 20-50g of 50% Glucose. * Sonra hasta ağızdan alana kadar sabit hızda IV glucose

48

49


"BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları