Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan:Eğitim Hemşiresi Yıldız GÖKALP

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan:Eğitim Hemşiresi Yıldız GÖKALP"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan:Eğitim Hemşiresi Yıldız GÖKALP
ENTÜBASYON Hazırlayan:Eğitim Hemşiresi Yıldız GÖKALP Sağlık Sunumları:

2 Hastaya uygulanan noninvaziv oksijen tedavisinin yetersizliği durumunda yapay hava yolu gerekebilir. Genellikle endotrakeal tüp tercih edilir. Entübasyon işlemi profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir .

3

4 Entübe hastanın bakım kriterleri;
Enfeksiyon riskini en aza indirmek, yeterli ventilasyonu ve oksijenlenmeyi sağlamak, hastanın güven ve konforunu sağlamak, ekstübasyon kriterlerini gözlemlemek ve hazırlıklarını yapmak olarak sıralanabilir Hasta entübe edilmeden önce gerekli araç, gereç ve donanımın hazırlanması, çalışıp , çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir

5 Gerekli olan araç ve gereçler şunlardır:
1- Eğimli veya düz ağızlı larengeskop 2- 6, 9 mm çapında endotrakeal tüpler 3- Kaf enjektörü 4- Tüpün takılmasını kolaylıştırmak için stile 5- Oksijen kaynağı 6- Tespit için hypofix, tüp bağı vs. 7- Entübasyon sırasında kullanılabilecek olan analjezikler, sedatifler ve kas gevşetici ajanlar hazır bulundurulmalıdı

6 nazal canül

7 endotrakiyal tüp

8 orafarengiyal havayolu

9 larengeal havayolu maskesi

10 stile

11

12

13

14

15

16

17 ENDOTRAKİYAL TÜP YERLEŞİM KONTROLÜ
Solunum sesleri Göğüs ve abdomenin gözlemlenmesi Bilateral solunum sesleri alınır Solunum sesleri eşittir Her ventilasyon ile göğüs hafif yükselir Mideye hava girişi duyulmaz Gastrik distasyon olmaz

18

19

20 ENTÜBASYON SONRASI BİZ;
Endotrakiyal tüpün yerinde tutulması Endotrakiyal tüp yerleşiminin kontrolü Tüpün işaretlenmesi, sabitlenmesi Tüpün kısaltılması Sekresyonların temizlği

21

22 ETKİLİ GÜVENLİ ASPİRASYON
İki kişi Steril eldiven, asepsi kurallarına dikkat Tüp çapına uygun katater İçeri sokulacak mesafe, burun-kulak ,burun-klavikula uzaklığı Kataterin steril sıvıyla ıslatılması, giriş kolaylığı SF verilir çocuk için 1 erişkin için 2 cc verilir.2 ambu sonra aspire edilir Katater yumuşak hareketlerle hafif bir engelle karşılaşıncaya kadar ilerletilip 0,5-1 cm çekilmeli( katater tüpün ucunu aşmaması) İlerleme mesafesi not edilmeli

23 ETKİLİ GÜVENLİ ASPİRASYON
Negatif basınç ( mmHg) katateri ilerletirken değil, geri çekilirken rotasyon hareketi yaparken uygulanmalı. Çatlamış dudaklara nemlendirici sürülür ve ağız bakım solüsyonları ile sık ağız bakımı verilir. İki saatte bir pozisyon verilir, postural drenaj sağlanır. Yoğun bakım ünitesinde entübe olarak yatmakta olan bir hastanın en önemli başlıca gereksinimi daima yanında olduğumuzu hissetmesi ve yalnızlık hissine kapılmamasıdır. Bilinç açıksa konuşmanın, kapalıysa dokunmanın tedavinin etkinliğinin arttığı bilinen bir gerçektir

24 ASPİRASYONUN YAN ETKİLERİ
Hastanın yanlışlıkla ekstübasyonu Apne, aritmi, hipotansiyon Kardiyak arrest Katetere bağlı bronkospazm Mukozlarda zedelenme Pnömoni, atelektazi

25 HAVA YOLLARINI NEMLENDİRME VE ISITMA
Entübasyon ile üst hava yolunun inhale edilen havayı nemlendirme ,ısıtma ve filtre etme fonksiyonları atlanmış olmaktadır.. Verilecek oksijen ve hava ısıtılıp ,nemlendirilmezse; Sekresyonların tıkaç oluşturması-atelektazi Refleks bronkokonstriksiyon- solunum sıkıntısında artış Hava yolu mukozasının nekrozu Siler epiteliyel fonksiyonunda bozulma Hipotermi

26 Entübasyonun Komplikasyonları :
Erken komplikasyonlar : Kanama, hava embolisi, apne, kardiyak arrest, organ yaralanmaları.

27 Entübasyonun Komplikasyonları :
Ara komplikasyonlar : Tüpün çıkması, ciltaltı amfizemi, pnömotoraks, pnömomediastinum, tüpün krutlarla tıkanması, enfeksiyon, trakeo-özofageal fistül, büyük arter-ven kanamaları, trakeit, trakeobronşit, akciğer apsesi, atelektazi,

28 Entübasyonun Komplikasyonları :
Geç komplikasyonlar : Trakea stenozu, dekanülasyon güçlüğü, skar dokusu, trakeal granülasyon, trakeomalasi.

29 EXTÜBASYON SÜRECİ 1. Ekstübasyon günün erken saatlerinde başlatılmalı Hastaya işlem hakkında bilgi verilmeli 3. Baş ve gövde 45 derece yükseltilmeli 4. Vital bulgular ve arteriyal kan gazı örneği alınmalı 5. Ambu ve oksijen sistemleri hazırlanmalı 6. Entübasyon aletleri hastanın başına hazırlanmalı 7. Hava yolu ve balonun üzerindeki orafarenks dikkatli bir şekilde aspire edilmeli 8. Entübasyon tüpünün balonu indirilip, tüp çıkartılır ve yüksek konsantrasyonda oksijen uygulanmasına başlanır.

30 Kaynaklar; Ferhan S. OKAY,Nevin GÖK
(Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi) 2.Dokuz eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziloji AD 3.

31 TEŞEKKÜRLER Sağlık Sunumları:


"Hazırlayan:Eğitim Hemşiresi Yıldız GÖKALP" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları