Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi Dr.Sevinç GÜNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi Dr.Sevinç GÜNERİ."— Sunum transkripti:

1 Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi Dr.Sevinç GÜNERİ

2 Nosocomial Pnömoni Nosocomial pnömoni hastaneye yatıştan 48 saat sonra oluşan akciğer parankimi infeksiyonudur.

3 Nosocomial Pnömoni

4 Yoğun bakımda en sık infeksiyon 0.6-0.9 vaka/1000 hasta günü Mekanik ventilatörlü vakalar: 6.7-24.1 vaka/1000 hasta günü

5 Nosocomial Pnömoni Nosocomial Pnömonide mortalite %20-70 Mortaliteyi arttıran faktörler: Yoğun bakımda olma ve mekanik ventilasyon VİP’li hastada ARDS Pseudomonas ve Acinetobacter’e ikincil infeksiyon

6 Nosocomial Pnömoni Tanımı(CDC) Yeni başlayan pürülan balgam DTA da üreme Kan kültüründe üreme Matite,ral

7 Nosocomial Pnömoni Patogenezi Hastaneye yatış sonrası 7-10 gün içinde trakea, burun, orofarenks ve midenin patojenlerle kolonizasyonu olur. Yoğun bakımda kolonize olma oranı günde %1 artmaktadır. PATOJEN ETKEN İLE KOLONİZASYON

8 Nosocomial Pnömoni Patogenezi Orofarengeal sekresyonların mikroaspirasyonu Özefagial – gastrik içeriğin aspirasyonu İnfekte aerosolun inhalasyonu Hematojen yayılım Entübe hastada direkt inokülasyon

9

10 Nosocomial Pnömoni Oluşumunda Risk Faktörleri Hastaneye ait El yıkama Solunum desteği araçları kontaminasyonu Tedaviye ait Sedasyon Endotrakeal-nasogastrik tüp Antibiyotik kullanımı Enteral besleme Antiasit tedavi Hastaya ait Hastalığın şiddeti Koma Sigara Uzun yatış Malnutrisyon

11 Nosocomial Pnömoni Oluşumunda Risk Faktörleri Nasal yolla entübasyon aspirasyon riskini arttırır. sinüzit Nasal yolla beslenmede; %11 sinüzit %67 pnömoni

12 Nosocomial Pnömoni Oluşumunda Risk Faktörleri Uzamış mekanik ventilatör desteği çok önemli risk faktörü

13

14 Nosocomial Pnömoni ERKEN PNÖMONİ İlk 4 günde gelişir. GEÇ PNÖMONİ 5.gün ve sonrası gelişir.

15 ETKENLER: Streptococcus pneumonia Haemophilus influenza MSSA Legionella pneumophila

16 GEÇ PNÖMONİ ETKENLER: Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter sps. Klebsiella pneumonia MRSA sıktır.

17

18 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 1.Sağlık Personelinin Eğitimi 2.Sürveyans ■Etken mikroorganizma ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmeli ■Epidemiyolojik özel durumlar dışında, çevre ve ekipman kültürü gereksizdir.

19 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Sterilizasyon ve dezenfeksiyon: Uygun yöntem ■ Tek kullanımlık aletlerin kullanımından kaçınılmalı ■ Mekanik ventilatörlerin iç donanımı rutin dezenfekte veya sterilize edilmemeli

20 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi ■ Solunum devreleri,nemlendiriciler,ısı-nem tutucular ■ Gözle görülür kirlenme,fonksiyon bozukluğu yok ise rutin değiştirilmemeli.(48 saatten uzun aralık olmalı.)Bağlantı değişimi hastaya yakın kısımdan olmalıdır. ■ Solunum devrelerinde biriken sıvı periyodik boşaltılmalı ■El hijyeni ■Nemlendiricilerde steril su ■Tek kullanımlık nemlendirici ■Nemlendirici filtre solunum devresi değiştiğinde değişmeli

21 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Solunum devreleri,nemlendiriciler,ısı-nem tutucular: ■ Isıtıcılı nemlendirici yerine, Isı-nem tutucular tercih edilmeli ■ Mekanik ventilatör devreleri sterilize edilmeli

22 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Oksijen tedavisi nemlendiricileri ■ Steril distile su kullanılmalı. ■ Oksijen tedavisi nemlendiricilerinin ısıtıcıları ile kullanımı önerilir. ■ Su miktarı azaldığında üzerine ilave yapılmamalı,temizlenip dezenfekte edildikten sonra yerine takılıp steril su ile doldurulmalı. ■ Kullanılmayanlar boş,kuru,temiz tutulmalı. ■ Dezenfekte edilmeden başka hastaya kullanılmamalı. ■ Nasal kanuller ve maskeler hastaya özgü olmalıdır.

23 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Nebulizatörler ■ Nebulizatör aracılığıyla verilen ilaçlar mümkün olduğunca tek kullanımlık olmalıdır. ■ Her kullanım sonrası temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. ■ Nebulizatör haznesine steril distile su konmalıdır. Su azaldıkça üzerine ekleme yapılmamalı,temizlenip dezenfekte edildikten ve kurutulduktan sonra steril su konarak çalıştırılmalı.

24 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Ambular: ■ Her kullanım sonrası temizlenip dezenfekte edilmeli. ■ Tek kullanımlık ambular hastaya ait olmalı ve başka bir hastaya kullanılmamalı.

25 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 4.Hastalar arası bulaşın engellenmesi: 1. STANDART ÖNLEMLER ■ El hijyeni ■ Eldiven kullanımı:Solunum sekresyonları ve solunum sekresyonları ile kontamine aletlere dokunmazdan önce giyilmeli. ■ Maske ve gözlük: Solunum sekresyonları sıçrama olasılığı var ise 2. İZOLASYON

26 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 4.Hastalar arası bulaşın engellenmesi: ■ Ziyaretçi kısıtlamasına gerek yoktur. ■ Trakeostomili hasta bakımı: Trakeostomi kanülü sadece gerekli olduğunda değiştirilir.Değişimde asepsiye uyulur. Kanül steril veya dezenfekte edilmiş olmalı. Kanül çevresine antimikrobiyal pomad kullanılmamalı.

27 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 4.Hastalar arası bulaşın engellenmesi ■ Aspirasyon 1.Açık 2. Kapalı

28 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi Açık Aspirasyon ■ Yeni ve steril katater kullanılmalı ■ Aynı katater tekrar kullanılmamalı ■ Steril eldiven giyilmeli ■ Endotrakeal tüpe sıvı vermeme tercih edilir.Vermek gerekirse tek kullanımlık olmalı. ■ Tek sefer aspirasyon yeterli isekatater yıkama solusyonunda yıkanır ve ağız sekresyonları aspire edilir. (Yıkama solusyonu: Serum fizyolojik) ■ Yıkama solusyonu 8 saatten uzun süre kullanılmamalı.

29 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 5.Konağa ait faktörlerin düzeltilmesi ■ Aşılama(influenza ve pnömokok aşıları) ■ Aspirasyonun Önlenmesi ■ Operasyondan en az 6-8 hafta önce sigara ve alkol bıraktırılmalı ■ Derin nefes alma egzersizi yaptırılması ■ Pnömoni riski yüksek hastalarda zorlu spirometre kullanımı ■ Sistemik antibiyotiklerin rutin kullanılmaması

30 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi - Kinetik Yatak rutin önerilmiyor.

31 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 5.Konağa ait faktörlerin düzeltilmesi ■Entübasyon ve beslenme tüpü oral uygulama tercih edilmeli

32 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi Aspirasyonun Önlenmesi ■ Pozisyon:Başın 45 derece tutulması sağlanmalı ■ Subglottik aspirasyon(sürekli)(özel endotrakeal tüp) ■ Kafın söndürülmesi gereken durum ağız ve subglottik bölge aspire edilmeli ■ Kaf basıncı 20-35 cmH 2 O olmalı ■ Beslenme:Erken enteral beslenme(sürekli besleme tercih) ■ Reentübasyon riski arttırır. ■ Sedasyondan kaçınılmalı

33 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi 5.Konağa ait faktörlerin düzeltilmesi ■ Ağız hijyeni(diş,yanak ve dili kapsamalı) Kardiak cerrahide klorheksidin steril serum fizyolojik,steril su

34


"Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi Dr.Sevinç GÜNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları