Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi"— Sunum transkripti:

1 Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi
Dr.Sevinç GÜNERİ

2 Nosocomial Pnömoni Nosocomial pnömoni hastaneye yatıştan 48 saat sonra oluşan akciğer parankimi infeksiyonudur.

3 Nosocomial Pnömoni

4 Nosocomial Pnömoni Yoğun bakımda en sık infeksiyon
vaka/1000 hasta günü Mekanik ventilatörlü vakalar: vaka/1000 hasta günü

5 Nosocomial Pnömoni Nosocomial Pnömonide mortalite %20-70
Mortaliteyi arttıran faktörler: Yoğun bakımda olma ve mekanik ventilasyon VİP’li hastada ARDS Pseudomonas ve Acinetobacter’e ikincil infeksiyon

6 Nosocomial Pnömoni Tanımı(CDC)
Yeni başlayan pürülan balgam DTA da üreme Kan kültüründe üreme Matite,ral

7 Nosocomial Pnömoni Patogenezi
Hastaneye yatış sonrası gün içinde trakea, burun, orofarenks ve midenin patojenlerle kolonizasyonu olur. Yoğun bakımda kolonize olma oranı günde %1 artmaktadır. PATOJEN ETKEN İLE KOLONİZASYON

8 Nosocomial Pnömoni Patogenezi
Orofarengeal sekresyonların mikroaspirasyonu Özefagial – gastrik içeriğin aspirasyonu İnfekte aerosolun inhalasyonu Hematojen yayılım Entübe hastada direkt inokülasyon

9

10 Nosocomial Pnömoni Oluşumunda Risk Faktörleri
Hastaneye ait El yıkama Solunum desteği araçları kontaminasyonu Hastaya ait Hastalığın şiddeti Koma Sigara Uzun yatış Malnutrisyon Tedaviye ait Sedasyon Endotrakeal-nasogastrik tüp Antibiyotik kullanımı Enteral besleme Antiasit tedavi

11 Nosocomial Pnömoni Oluşumunda Risk Faktörleri
Nasal yolla entübasyon aspirasyon riskini arttırır. sinüzit Nasal yolla beslenmede; %11 sinüzit %67 pnömoni

12 Nosocomial Pnömoni Oluşumunda Risk Faktörleri
Uzamış mekanik ventilatör desteği çok önemli risk faktörü

13

14 Nosocomial Pnömoni ERKEN PNÖMONİ İlk 4 günde gelişir.
GEÇ PNÖMONİ gün ve sonrası gelişir.

15 ETKENLER: ETKENLER: Streptococcus pneumonia Haemophilus influenza MSSA
Legionella pneumophila

16 GEÇ PNÖMONİ ETKENLER: Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter sps.
Klebsiella pneumonia MRSA sıktır.

17

18 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
1.Sağlık Personelinin Eğitimi 2.Sürveyans ■Etken mikroorganizma ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmeli ■Epidemiyolojik özel durumlar dışında, çevre ve ekipman kültürü gereksizdir.

19 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■Sterilizasyon ve dezenfeksiyon: Uygun yöntem ■Tek kullanımlık aletlerin kullanımından kaçınılmalı ■ Mekanik ventilatörlerin iç donanımı rutin dezenfekte veya sterilize edilmemeli

20 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
■Solunum devreleri,nemlendiriciler,ısı-nem tutucular ■ Gözle görülür kirlenme ,fonksiyon bozukluğu yok ise rutin değiştirilmemeli.(48 saatten uzun aralık olmalı.)Bağlantı değişimi hastaya yakın kısımdan olmalıdır. ■ Solunum devrelerinde biriken sıvı periyodik boşaltılmalı ■El hijyeni ■Nemlendiricilerde steril su ■Tek kullanımlık nemlendirici ■Nemlendirici filtre solunum devresi değiştiğinde değişmeli

21 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Solunum devreleri,nemlendiriciler,ısı-nem tutucular: ■ Isıtıcılı nemlendirici yerine, Isı-nem tutucular tercih edilmeli ■ Mekanik ventilatör devreleri sterilize edilmeli

22 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Oksijen tedavisi nemlendiricileri ■ Steril distile su kullanılmalı. ■ Oksijen tedavisi nemlendiricilerinin ısıtıcıları ile kullanımı önerilir. ■ Su miktarı azaldığında üzerine ilave yapılmamalı,temizlenip dezenfekte edildikten sonra yerine takılıp steril su ile doldurulmalı. ■ Kullanılmayanlar boş,kuru,temiz tutulmalı. ■ Dezenfekte edilmeden başka hastaya kullanılmamalı. ■ Nasal kanuller ve maskeler hastaya özgü olmalıdır.

23 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Nebulizatörler ■ Nebulizatör aracılığıyla verilen ilaçlar mümkün olduğunca tek kullanımlık olmalıdır. ■ Her kullanım sonrası temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. ■ Nebulizatör haznesine steril distile su konmalıdır. Su azaldıkça üzerine ekleme yapılmamalı,temizlenip dezenfekte edildikten ve kurutulduktan sonra steril su konarak çalıştırılmalı.

24 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
3.Mikroorganizma bulaşının önlenmesi ■ Ambular: ■ Her kullanım sonrası temizlenip dezenfekte edilmeli. ■ Tek kullanımlık ambular hastaya ait olmalı ve başka bir hastaya kullanılmamalı.

25 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
4.Hastalar arası bulaşın engellenmesi: 1.STANDART ÖNLEMLER ■ El hijyeni ■ Eldiven kullanımı:Solunum sekresyonları ve solunum sekresyonları ile kontamine aletlere dokunmazdan önce giyilmeli. ■ Maske ve gözlük: Solunum sekresyonları sıçrama olasılığı var ise 2. İZOLASYON

26 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
4.Hastalar arası bulaşın engellenmesi: ■ Ziyaretçi kısıtlamasına gerek yoktur. ■ Trakeostomili hasta bakımı: Trakeostomi kanülü sadece gerekli olduğunda değiştirilir.Değişimde asepsiye uyulur. Kanül steril veya dezenfekte edilmiş olmalı. Kanül çevresine antimikrobiyal pomad kullanılmamalı.

27 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
4.Hastalar arası bulaşın engellenmesi ■ Aspirasyon 1.Açık Kapalı

28 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
Açık Aspirasyon ■ Yeni ve steril katater kullanılmalı ■ Aynı katater tekrar kullanılmamalı ■ Steril eldiven giyilmeli ■ Endotrakeal tüpe sıvı vermeme tercih edilir.Vermek gerekirse tek kullanımlık olmalı. ■ Tek sefer aspirasyon yeterli isekatater yıkama solusyonunda yıkanır ve ağız sekresyonları aspire edilir. (Yıkama solusyonu: Serum fizyolojik) ■ Yıkama solusyonu 8 saatten uzun süre kullanılmamalı.

29 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
5.Konağa ait faktörlerin düzeltilmesi ■ Aşılama(influenza ve pnömokok aşıları) ■ Aspirasyonun Önlenmesi ■ Operasyondan en az 6-8 hafta önce sigara ve alkol bıraktırılmalı ■ Derin nefes alma egzersizi yaptırılması ■ Pnömoni riski yüksek hastalarda zorlu spirometre kullanımı ■ Sistemik antibiyotiklerin rutin kullanılmaması

30 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi -Kinetik Yatak rutin önerilmiyor.

31 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
5.Konağa ait faktörlerin düzeltilmesi ■Entübasyon ve beslenme tüpü oral uygulama tercih edilmeli

32 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
Aspirasyonun Önlenmesi ■ Pozisyon:Başın 45 derece tutulması sağlanmalı ■ Subglottik aspirasyon(sürekli)(özel endotrakeal tüp) ■ Kafın söndürülmesi gereken durum ağız ve subglottik bölge aspire edilmeli ■ Kaf basıncı cmH2O olmalı ■ Beslenme:Erken enteral beslenme(sürekli besleme tercih) ■ Reentübasyon riski arttırır. ■ Sedasyondan kaçınılmalı

33 Nosocomial Pnömoninin Önlenmesi
5.Konağa ait faktörlerin düzeltilmesi ■ Ağız hijyeni(diş,yanak ve dili kapsamalı) Kardiak cerrahide klorheksidin steril serum fizyolojik,steril su

34 Teşekkürler


"Nosocomial Pnömonilerin Önlenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları