Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM
Marmara Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Dr. FURKAN KILIÇ

2 ATEŞ NEDİR? Vücut sıcaklığının tek ölçümde >38.3 C (oral) üzerinde olması Ya da bir saatten uzun süren 3 ölçümde > 38

3 VÜCUT SICAKLIĞI NASIL KONTROL EDİLİYOR?
Ateş hemen tüm omurgalılarda AKUT FAZ REAKSİYONUNUN BİR PARÇASI OLARAK GELİŞİR. Enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan nedenlere bağlı olabilir, ancak her iki durumda da büyük oranda hipotalamus tarafından yönetilir.

4 MEKANİZMA Termostatik"SET-POİNT"in yeniden düzenlenmesi
Kan akımının deriden derin vasküler yatağa yönlenmesi Deriden sıcaklık kaybının önlenmesi Vücut sıcaklığının artması İnvaze olan bakterilerin makrofajlarca öldürülmesi artar Pek çok mikroorganizmanın replikasyonu önlenir.

5 VÜCUT SICAKLIĞINDAKİ ARTIŞIN YARARLI ETKİLERİ:
Nötrofil göçü artar, Nötrofillerde antibakteriyel madde üretimi artar (süperoksid anyonu gibi) İnterferon üretimi artar İnterferonun antiviral ve antitümör aktivitesi artar T hücre proliferasyonu artar

6 ATEŞİN ZARARLI ETKİLERİ
Hafif dehidratasyon Huzursuzluk Deliryum Febril konvulziyon

7 HİPERTERMİ NEDİR? Genellikle ateşin 41.7 C ve üstünde olduğu durumlarda deliryum, koma ve anhidrozla karakterize tehlikeli bir durumdur. Hipotalamustaki termoregülasyon merkezindeki hasar sonucu gelişir. Tedavi edilmezse mortalite %80'in üzerindedir. Sağ kalanlarda serebral ataksi, ağır dizartri gibi nörolojik defisitler kalabilir.

8 FEBRİL KONVULZİYON Yüksek ateşin en iyi bilinen komplikasyonudur.
Görülme sıklığı yaklaşık %4dür. Dokuz ayın altında ve beş yaşından sonra görülmesi seyrektir. En sık aylar arasında görülür. Febril konvulsiyon geçiren çocuklarda epilepsi gelişme sıklığı %2dir. Bu sıklık , genel epilepsi sıklığına göre %1 daha fazladır.

9 ATEŞLİ HASTAYA TANISAL YAKLAŞIM
Ateşin süresi, Ateşin yükseldiği seviye önemli. Neden? Bunlar değiştikçe sık karşılaşılan etyolojik faktörler de değişiyor.

10 Ateşe eşlik eden semptomlar
Baş ağrısı, ense sertliği, kulak ağrısı, kiloda değişiklik, boğaz ağrısı, öksürük,balgam,göğüs ağrısı,karın ağrısı,dizüri,eklem ağrısı, dermal rash

11 Ateşi olan hastada ayırıcı tanı
Infeksiyonlar Inflamatuar hastalıklar İlaca bağlı(beta laktamlar amfoterisin B kemoteropetikler) Trombotik olaylarda(dvt,pe,mi) Nörolojik(hypothalamic disorders ,spinal kord yaralanmaları) Endokrin(tirotoksikoz ,adrenal yetmezlik ,subakut tiroidit) Gastrointestinal sebepler

12 Bakteriyemi: Kanda canlı bakterilerin olmasına denilmektedir.
• Enfeksiyon: Bakteri, virüs ve parazitlere karşı enflamatuvar yanıta veya normalde steril olan dokuların bu mikroorganizmalar tarafından istilası durumuna enfeksiyon denir. • Sistemik enflamatuvar yanıt sendromu (SIRS): Organizmada oluşan ciddi zararlara karşı sistemik bir yanıtın oluşmasıdır. Sistemik enflamatuvar yanıt infeksiyonlar, travma, yanık, viremi ve parazitemi sırasında oluşabilir. Sistemik enflamatuvar yanıtın enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkması SEPSıS olarak tanımlanmaktadır. (SEPSİS: Enfeksiyon + SIRS)

13 SIRS TANI KRITERLERI Tanı Kriterleri: (2 veya fazla)
Hiper/ Hipotermi Ateş= 38 C veya <36 C Taşikardi > 90 /dak Takipne , SS >20, PCO2 < 32 mmHg BK > /mm3, < 4.000/mm3,

14 FM Orofarenks Solunum sistemi KVS: üfürümler (endokardit???)
Batın: Akut batın patolojileri, abse RT: Abse NRL: menenjit, ensefalit???

15 Tetkikler ÖN TANIYA YÖNELİK OLMALIDIR. Hemogram, PA AC gr TİT
Biyokimyasal parametreler( akut kolanjit, akut hepatit gibi ön tanılarda AST, ALT), Elektrolit, BUN, Cr dehidratsyona bağlı değişiklikler olabilir.

16 ATEŞİ NASIL DÜŞÜRELİM? İlk aşamada sıvı verilmeli, İnce giysiler
Soğuk uygulama

17 ILIK UYGULAMA TEK BAŞINA ETKİLİ Mİ?
Ateşin 37 derecenin altında kalma süresi: Tek başına parasetamol ile 129 dak. Antipiretik + ılık uygulama ile 164 dak. Tek başına ılık uygulama ile 54 dak.

18 Asetilsalisilik asit Asetaminofen İbuprofen Metamizol Nimesulid
ANTİPİRETİKLER Asetilsalisilik asit Asetaminofen İbuprofen Metamizol Nimesulid

19 - Membrane Lipid Arachidonic Acid Phospholipase A2 Endoperoxides
Hydroperoxides TXA PGE, PGEF PGI Leukotrienes Cyclooxygenase Lipoxygenase - Corticosteroids NSAIDs

20 ASA Eliminasyon kinetiği doza bağımlı  salisilat entoksikasyonu riski
Reye sendromu ?? (suçiçeği, influenza) GIS komplikasyonları (irritasyon, kanama) Karaciğer, böbrek toksisitesi

21 İlk seçenek parasetamol
İkinci seçenek ibuprofen

22 AB seçimi Muhtemel bakteriyel enfeksiyon düşünülen hastaya mümkün olan etkin MO ya yönelik geniş spektrumu olmayan en basit AB ile başlanması ilaç direnci açısından önemli Viral (ÜSYE, Grip) gibi hst da AB siz takip Gastroenterit: bakt. değilse AB siz takip

23 TEŞEKKÜRLER..


"ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları