Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASTIM AKUT ATAK TEDAViSi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASTIM AKUT ATAK TEDAViSi"— Sunum transkripti:

1 ASTIM AKUT ATAK TEDAViSi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇAY Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

2 Akut astım atağı Nefes darlığı Öksürük Hışıltılı solunum
Solunum güçlüğü ya da göğüste tıkanıklık

3 Akut astım ataklarını tetikleyen faktörler
Yetersiz tedavi Viral solunum yolu infeksiyonları Çevresel irritanlara ve allerjenlere maruz kalma Sigara dumanı Ev tozu Kedi, köpek Hamamböceği Küfler İyi tedavi edilmeyen rinit, sinüzit, gastroözofageal reflü Stress, yüksek duygulanmalar (ağlama, gülme vb)

4 Pef nasıl ölçülür?

5 TEDAVİ

6 Oksijen tedavisi Ciddi atak (PEF veya FEV1 <%50)
Oksijen satürasyonu ≥%90 Süt çocuklarında >%95 6 Litre akımla nemli oksijen

7 İntravenöz sıvı tedavisi
Büyük çocuklar? Süt çocukları ve küçük çocuklarda dehidratasyon gelişen çocuklarda

8 B2-agonist

9 B2 agonist uygulama teknikleri
İnhalasyon Nebülizasyon

10 Ölçülü doz inhaler 2-4 puf 20 dakika arayla 3 doz
Gerektiğinde 1-4 saatte bir

11 Nebulizasyon 0.15 mg/kg <20 kg= En az 2.5 mg
>20 kg= En fazla 5 mg 20 dakika arayla 3 doz Her 1-4 saatte 0.5 mg/kg saat (maks 20 mg) devamlı 6-8 L/dak akımla

12 Sistemik B2-agonistler
Sistemik epinefrin (1/1000) 0.01 mg/kg (maks 0.3 mg) 20 dakikada bir 3 doz Subkutan

13 Yan etkiler Kardiyak yan etkileri Sistemik yan etkileri Taşikardi
Periferik vazodilatasyon Aritmi Sistemik yan etkileri Hipokalemi Hiperglisemi Tremor

14 Kortikosteroidler İnhale B2-agonistlere yeterli cevap yoksa
Orta-ciddi astım atağı

15 Doz İlk 48 saatte 6 saatte bir 1 mg/kg verilir
Daha sonra 1-2 mg/kg/gün (maksimum 60 mg/gün) 2 dozda En iyi beklenen PEF değerinin %70’i oluncaya kadar 3-10 gün verilir

16 Antikolinerjik Tedavi (İprotropium bromid)
Tek başına kullanılmaz B2-agonistlerle birlikte Özellikle ciddi astım atağında faydalı? Nebülizer solusyon 20 dakika arayla 3 kez 250 mcg 2-4 saatte bir

17 Metilksantinler (Teofilin/Aminofilin)
Çok az çalışmada etkili B2-agonist tedavisine ek bir fayda? İnhale B2-agonist uygulanamazsa uygulanabilir

18 Magnesyum sülfat Bronkodilatör ve kortikosteroid tedavisine yetersiz cevabı olan Yan etki! Doz 25-50 mg/kg (Maksimum 2 gr) 1 ml/kg serum fizyolojik içinde 20 dakikada 4-6 saatte bir 3-4 doz (Mg seviyesi 3 mg altındaysa)

19 Anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar!!!! Antihistaminikler! Fizik tedavi!
Antibiyotik tedavisi? Komorbid durumlar (pnömoni, sinüzit) Mukolitikler!!! Anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar!!!! Antihistaminikler! Fizik tedavi!

20 Akut astım atağı tedavisi
Ev Hastane

21 AKUT ASTIM ATAĞININ EVDE TEDAVİSİ
Akut astım atağının ciddiyeti değerlendirilmelidir İnhale kısa etkili B2 agonist 2-4 puf 3 kez 20 dak aralarla veya 3 kez B2 agonist nebulizasyonu uygulanmalıdır İyi yanıt Hafif atak Kısmi yanıt Orta atak Kötü yanıt Ciddi atak PEF: >%80 Hışıltı ve nefes sıkışması yok PEF: 60-80 Hışıltı ve nefes sıkışması Var PEF: <60 Bariz hışıltı ve nefes sıkışması var B2 agonist saat her 3-4 saatte bir devam edilebilir İnhale KS olan hastalarda dozu 7-10 gün 2 katına B2-agoniste devam Oral steoid ilave et (0.5-1 mg/kg/doz) B2 agoniste devam Oral steoid ilave et (0.5-1 mg/kg/doz) Hekimle temasa geç Acil servise başvur

22 AKUT ASTIM ATAĞININ HASTANE TEDAVİSİ
Akut astım atağının ciddiyeti değerlendirilmelidir İnhale kısa etkili B2 agonist 2-4 puf 3 kez 20 dak aralarla veya 3 kez B2 agonist nebulizasyonu uygulanmalıdır Hızlı değerlendirme Fizik muayene, PEF veya FEV1, O2 saturasyon, gerekli olan diğer testler Ciddi atak (PEF: <60 İstirahatte ciddi semptomlar Göğüs çekilmeleri Yüksek riskli hasta Başlangıç tedavisine yanıt yok Orta atak (PEF: 60-80) Orta derecede semptomlar Yardımcı kasların kullanımı

23 Orta atak İnhale B2-agonistler her 60 dakikada 1 İnhale antikolinerjikler? Sistemik kortikosteroidler Düzelme varsa tedaviye 1-3 saat devam et Son tedaviye 60 dakika süren cevap Fizik muayene: Normal PEF: >70 O2 saturasyonu: >%90 İnhale B2 agoniste devam Oral kortikosteroide devam Hasta eğitimi -İlaçların kullanımı -Yakın izlem Eve taburcu

24 Ciddi atak İnhale B2 agonist ve inhale antikolinerjik her 60 dakikada Sistemik kortikosteroid Subcutan, İM veya İV B2 agonist düşün? İV metilksantinleri düşün? İV Magnezyum düşün 1-2 saat içinde yetersiz yanıt 1-2 saat içinde kötü yanıt Hastane servisine yatış İnhale B2 agonist ± inhale antikolinerjik Sistemik (oral veya İV) kortikosteroid Oksijen İV metilksantinleri düşün Düzelme var Düzelme yok Eve taburcu Yoğun bakıma yatış

25 Teşekkür ederim


"ASTIM AKUT ATAK TEDAViSi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları