Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEBR İ L KONVULS İ YON. DE Ğ ERLEND İ RME 6 ay-5 yaş arasında en sık nöbet nedenidir. Pik dönemi 14-18 aydır. Görülme sıklı ğ ı %3-4 olup ilk ateşli nöbet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEBR İ L KONVULS İ YON. DE Ğ ERLEND İ RME 6 ay-5 yaş arasında en sık nöbet nedenidir. Pik dönemi 14-18 aydır. Görülme sıklı ğ ı %3-4 olup ilk ateşli nöbet."— Sunum transkripti:

1 FEBR İ L KONVULS İ YON

2 DE Ğ ERLEND İ RME 6 ay-5 yaş arasında en sık nöbet nedenidir. Pik dönemi 14-18 aydır. Görülme sıklı ğ ı %3-4 olup ilk ateşli nöbet sonrası yaklaşık %30-40 hasta en az bir ateşli nöbet daha yaşar Ateşli nöbet geçiren çocuklarda epilepsi gelişme oranı normal populasyondan sadece % 1-2 oranında yüksektir.

3 Nöbet sıklıkla 38.8 c’ ve üstüne hızla yükselen ateşle birliktedir. Bu ateş de hastalı ğ ın genellikle ilk döneminde olur. Basit ateşli nöbette mortalite nadirdir

4 Altta yatan ciddi bir hastalık olmadı ğ ını ortaya koyuncaya kadar haklı olarak aile ve klinisyen için ilk nöbet endişe vericidir. Ateşli nöbet sonrası ilk de ğ erlendirme ateşin nedenini ortaya koymak için yapılır. Burada amaç ateşin iyi seyirli sebeplerinden ateşin tehlikeli sebepleri olan; menenjit, sepsis,ensefalit, ilaç intoks gibi nedenleri ayırmaktır.

5 Fizik muayenede kafa travması, alkol ve ilaç zehirlenmesi tanılarını dışlamalıyız. (TCA, TEOF İ L İ N, ANT İ D İ YABET İ K, ANT İ H İ STAM İ N İ K) Fizik bakı travma izini, bombe fontaneli, papil ödemini, meninks irritasyonunu, fokal nörolojik bulguları ve deri lezyonlarını araştırmalıdır

6 Altta yatan hastalık sıklıkla; - basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu - idrar yolları enfeksiyonu - gastroenterittir.

7 T İ PLER İ Basit ateşli bir nöbet ; tipik olarak birkaç dakika süren, kendi kendini sınırlayan, jeneralize olan ve postiktal-fokal nörolojik defisit oluşturmayan Kompleks ateşli nöbet; fokal başlangıçlı, 15 dakikadan uzun süren ve postiktal-fokal nörolojik defisit oluşturan ateşli nöbettir.

8 Çocuk e ğ er 18 aydan büyükse, klinik olarak toksik görünmüyorsa, öncesi normal mental-motor ise, hastalı ğ ı için antibiyotik verilmediyse ve klinik tablo santral sinir sistemi enfeksiyonu göstermiyorsa lomber ponksiyon gereksizdir 6-12 ay arasında ise LP şiddetle önerilmekte 12-18 ay arasında ise LP önerilmektedir. EEG sıklıkla tanısal bir epileptik aktivite ortaya koymaz

9 Ateşli Nöbet Risk Faktörleri Ailede ateşli nöbet hikayesi Hızla yükselen ateş İ ntrauterin gelişme gerili ğ i hikayesi Hamilelik döneminde alkol ve sigara kullanma

10 Rekürrens İ htimalini Arttıran Faktörler Nörolojik veya gelişimsel anomalisi olması Çekirdek ailede epilepsi öyküsü 12 ay altında ilk nöbeti geçirme İ lk ateşli nöbeti 38.1 c üstünde geçirme (nispeten düşük ateşle) Kompleks ateşli nöbet geçirme

11 Hastaneye Yatış Kriterleri - 24 saat içinde birden fazla nöbet - Bilinç düzeyinde de ğ işkenlik - Postiktal dönemde letarji. - Emin olunamayan yaşam-ev şartları - Ailenin takibinden emin olunamayan hastalar.

12 TEDAV İ Asıl olan NEDEN İ TANI VE TEDAV İ ET Nöbet esnasında gelmişse; - hava yolu açıklı ğ ını sa ğ la, - sekresyonları aspire et - nöbet fokal - jeneralize mi bak - süresine dikkat et - postiktal dönem ve defisit var mı bak - oksijen deste ğ i ver

13 - entübasyon için hazırlıklı ol - ıv damaryolu aç - hemoram, BK, KŞ,T İ T, İ drar kültürü,gaita mikroskopisi ve şüphe varsa kan toksik ilaç düzeyi - sıvı açı ğ ı varsa yerine koy

14 ATEŞ için; - 10-15 mg/kg rektal-oral asetominofen 6x1 (max 600 mg) - 10 mg/kg ibuprofen 3x1 (max 40mg/kg) - ılık duş (alkolle so ğ utma kontrendike)

15 Nöbeti Sonlandırmak İ çin Lorezepam ıv 0.1 mg/kg 2 dakikada 4 kez tekrarlanabilir Diazem - ıv 0.2 mg/kg (1 mg/dk altında uygula) 3 kez tekrarlanabilir 0-2 yaş 5mg max 2> yaş 10 mg max - rektal yolla tek doz D İ OSTAT 0-5 YAŞ 0.5 mg/kg 6-11 yaş 0.3 mg/kg >12 yaş 0.2 mg/kg Midazolam 0.2 MG/kg 2 kez tekrarlanabilir Fenobarbital (luminal) 20 mg/kg (1 mg/dk altında uygulanmalı) (max 400 mg)

16 Kronik AE TEDAV İ Basit ateşli nöbetler nöbet sonrası antiepileptik tedavi gerektirmez Profilaksi endikasyonu pediatrik nöroloji kararı ile başlanır. Fenitoin ve karbamazepin ateşli nöbette etkisiz. Profilakside en ideali fenobarbital (15 mg/kg ıv yükleme 4-6 mg/kg/gün) kullanılmasıdır. Diazem tablette seçenek olarak ateşlenilen ilk 2 günde kullanılmaktadır ( 0.3 mg/kg 3x1)

17 Kronik AE Tedavi Endikasyonları Kompleks ateşli nöbet Öncesinde Nörolojik defisiti olması(cerebral palsy) 6 aylık olmadan nöbet Aynı hastalıkta tekrarlayan nöbet 6 ay içinde 3 kez nöbet geçirme

18 A İ LE E Ğİ T İ M İ Aileye başka bir ateşli nöbette ne yapması ne yapmaması gerekti ğ i, Ateşli nöbetin 10 dakikadan uzun ve postiktal dönemin 30 dakikadan uzun sürdü ğ ünde basit bir ateşli nöbet olmadı ğ ı, Basit ateşli nöbetin iyi karakterde oldu ğ u epilepsi anlamına gelmedi ğ i, Basit ateşli nöbetin nörolojik problem ve gelişme gerili ğ i yaratmayaca ğ ı anlatılmalı.

19 KAYNAKLAR Emergency Medıcıne - Judıth E.Tintinali Lange Emergency -C. Keith Stone MED İ C İ NE Nelson Pedıatrıcs -Rıchard E. Behrman


"FEBR İ L KONVULS İ YON. DE Ğ ERLEND İ RME 6 ay-5 yaş arasında en sık nöbet nedenidir. Pik dönemi 14-18 aydır. Görülme sıklı ğ ı %3-4 olup ilk ateşli nöbet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları