Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sepsis Tanı ve Tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sepsis Tanı ve Tedavisi"— Sunum transkripti:

1 Sepsis Tanı ve Tedavisi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sepsis Tanı ve Tedavisi Dr.Sabri Atalay

2 60 yaşında erkek, BPH nedeni ile operasyon
Operasyondan 24 saat sonra hastada ateş ortaya çıkıyor Hastanın TA değeri düşük bulunuyor Kan tablosunda Lökosit sayısında artış İlerleyen saatler içerisinde Hastada konfüzyon gelişiyor Oligüri Ateşi normalin altına düşüyor Hipoglisemi Laktat değerinde artma Lökosit ve trombosit sayısında düşme Fibrinojende düşme Fibrin yıkım ürünlerinde artma

3 Tanımlar: Septisemi Sepsis Ağır sepsis Septik Şok
Kanda mikroorganizma veya toksinlerinin bulunması Sepsis Enfeksiyona karşı sistemik enflamatuvar yanıt Sepsisin klinik görünümü Systemic Inflammatory Response Syndrome(SIRS) Ağır sepsis Sepsis ve organ fonksiyon bozukluğu Septik Şok Yeterli sıvı tedavisine rağmen hipotansiyon ve hipoperfüzyon Bone et.al., Chest 1992; 101:

4 Aşağıdaki bulguların 2 veya daha fazlası
Ateş >38ºC veya <36ºC KN > 90/dk Solunum sayısı > 20/dk veya PaCO2 < 32 mm Hg Lökosit sayısı > /mm3 veya <4.000/mm3 veya >10% band formu Bone, Roger et.al., Chest , Volume 101, No 6, June 1992 pages

5 SIRS / Sepsis SIRS Sepsis Pankreatit Bakteremi (septisemi) Travma
Diğer SIRS Enfeksiyon Travma Yanık Bakteremi (septisemi) Fungal Parazit Viral Sepsis

6 Lökosit 12.000/mm3 veya 4.000/mm3 veya
Sepsis Sepsis Ciddi Sepsis Enfeksiyon SIRS Ateş 38ºC veya 36ºC KN 90/dk SS 20/dk Lökosit 12.000/mm3 veya 4.000/mm3 veya >10% band Sepsis ve multiorgan yetersizliği KVS Renal Respiratuar Hepatik Hematolojik Nörolojik Metabolik asidoz Şok Mekanik Ventilasyon Akut Diyaliz

7 Etkenler: Toplum kökenli Hastane kökenli S.aureus S.pneumoniae E.coli
KNS Enterokok türleri P.aeruginosa C.albicans İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 2002, cilt 1:

8 Risk faktörleri: Konağa ait Tedaviye ait Altta yatan hastalık
İleri yaş Siroz DM KBY Lökopeni Büyük travma ve yanıklar İmmünsüpresif tedavi Lokal enfeksiyonlar Tedaviye ait Yoğun bakım ünitesinde yatış Damariçi kateter varlığı Fazla sıvı, kan ve kan ürünleri verilmesi Hemodiyaliz İnvaziv kateter ve enstrümantasyonlar Büyük cerrahi girişim İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 2002, cilt 1:

9

10 Klinik belirti ve bulgular:
Ateş veya hipotermi Üşüme ve titreme Hiperventilasyon Taşikardi Deri lezyonları Bilinç değişikliği Komplikasyon: Hipotansiyon Kanama Trombositopeni Lökopeni Organ yetmezliği AC: ARDS Bb: Oligüri, anüri, asidoz KC: Sarılık Kalp: KKY

11 Tanı: Hemogram Biyokimya (üre, kreatinin, elektrolitler, PZ-APTZ, KCFT, albümin, KŞ) Kan ve diğer kültürler AKG PA AC grafisi D-Dimer TİT ve idrar DM

12 Prognozu etkileyen faktörler:
Enfeksiyon kaynağı (Solunum>Abdominal>Üriner) Altta yatan hastalık (Siroz veya malinite) Baktereminin şiddeti (PSA, Polimikrobiyal bakteremi) Enfeksiyonun geliştiği yer (Nozokomiyal) Hastanın yattığı servis (YB) Antibiyotik tedavisinin uygunluğu Tedavinin başlanmasına kadar geçen zaman İleri yaş Hipotansiyon, anüri, ateş <38ºC

13 Tedavi: Destek tedavisi Altta yatan hastalığın tedavisi Antibiyotik
Solunum desteği Hemodinamik destek ve şok tedavisi Organ disfonksiyonlarının tedavisi DİC tedavisi ABY tedavisi Enfeksiyon odağının ortadan kaldırılması Altta yatan hastalığın tedavisi Antibiyotik Diğer

14 Uygun antibiyotik seçimini belirleyen faktörler
Ampirik Erken Uygun antibiyotik seçimini belirleyen faktörler Enfeksiyonun olası yeri Sonda, damariçi kateter, apse Olası enfeksiyon etkenleri ve duyarlılıkları Metisilin direnci, GSBL Enfeksiyonun geliştiği yer Toplum kökenli-nozokomiyal Konakla ilgili faktörler Yaş, altta yatan hastalık, yattığı klinik, uygulanan girişimler, daha önce kullandığı AB’ler

15 Akciğer Enfeksiyon odağına göre önerilen antibiyotik tedavisi:
3. veya 4. kuşak SS / Beta laktam+Beta laktamaz inh. / Karbapenem ± Aminoglikozit/Kinolon/Makrolit Toplum kökenli Nozokomiyal Orta Ağır 2. veya 3. kuşak SS / Beta laktam+Beta laktamaz inh ± Makrolit / Kinolon Antipsödomonal penisilin / 3.veya 4. kuşak SS / Karbapenem / Beta laktam+Beta laktamaz inh ± Aminoglikozit / Kinolon / Makrolit Akciğer

16 İntraabdominal ve pelvik enfeksiyonlar:
Toplum kökenli veya nozokomiyal Metronidazol / Klindamisin + Aminoglokozit / Aztreonam / Kinolon / 3.kuşak SS veya Beta laktam+beta laktamaz inh veya Karbapenem

17 Üriner sistem: Toplum kökenli Nozokomiyal
3.kuşak SS / Kinolon / Aztreonam / Beta laktam+ Beta laktamaz inh ± Aminoglikozit Antipsödomonal 3. veya 4. kuşak SS/ Beta laktam+ Beta laktamaz inh. / Karbapenem ± Aminoglikozit / Kinolon / Aztreonam

18 Toplum kökenli selülit
Deri ve yumuşak doku: Toplum kökenli selülit Antistafilokoksik penisilin / 1.kuşak SS ± Aminoglikozit Nozokomiyal yanık Glikopeptit + Antipsödomonal beta laktam ± Aminoglokozit Bası yarası Metronidazol / Klindamisin + 3. kuşak SS / aminoglokozit / kinolon / aztreonam ± glikopeptit veya Beta laktam + beta laktamaz inh. / karbapenem ± glikopeptit Cerrahi alan enfeksiyonu Antistafilokoksik penisilin veya glikopeptit + 3. kuşak sefalosporin / aminoglikozit / kinolon veya

19 Nozokomiyal intravasküler odak: İntravasküler kateter
Antistafilokoksik penisilin veya glikopeptit ± 3. veya 4. kuşak SS / aminoglikozit / aztreonam / kinolon / karbapenem / linezolit Damar grefti veya şantı Antistafilokoksik penisilin veya glikopeptit İnfüzyon sıvısı 3. kuşak sefalosporin / kinolon / karbapenem / beta laktam+ beta laktamaz inh. ± aminoglikozit / aztreonam

20 Enfeksiyon kaynağı bilinmiyor: Toplum veya nozokomiyal kökenli
Metronidazol / klindamisin + 3. kuşak SS / 4. kuşak SS / aminoglikozit / kinolon / aztreonam veya Karbapenem / beta laktam + beta laktamaz inh. / 3. veya 4. kuşak sefalosporin


"Sepsis Tanı ve Tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları