Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sepsis Tanı ve Tedavisi Dr.Sabri Atalay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sepsis Tanı ve Tedavisi Dr.Sabri Atalay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Sepsis Tanı ve Tedavisi Dr.Sabri Atalay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 60 yaşında erkek, BPH nedeni ile operasyon Operasyondan 24 saat sonra hastada ateş ortaya çıkıyor Hastanın TA değeri düşük bulunuyor Kan tablosunda  Lökosit sayısında artış İlerleyen saatler içerisinde  Hastada konfüzyon gelişiyor  Oligüri  Ateşi normalin altına düşüyor  Kan tablosunda Hipoglisemi Laktat değerinde artma Lökosit ve trombosit sayısında düşme Fibrinojende düşme Fibrin yıkım ürünlerinde artma

3 Tanımlar: Septisemi  Kanda mikroorganizma veya toksinlerinin bulunması Sepsis  Enfeksiyona karşı sistemik enflamatuvar yanıt  Sepsisin klinik görünümü Systemic Inflammatory Response Syndrome(SIRS) Systemic Inflammatory Response Syndrome(SIRS) Ağır sepsis  Sepsis ve organ fonksiyon bozukluğu Septik Şok Yeterli sıvı tedavisine rağmen hipotansiyon ve hipoperfüzyon Bone et.al., Chest 1992; 101: 1644-1653

4 Aşağıdaki bulguların 2 veya daha fazlası  Ateş >38ºC veya <36ºC  KN > 90/dk  Solunum sayısı > 20/dk veya PaCO2 < 32 mm Hg  Lökosit sayısı > 12.000/mm3 veya 10% band formu Bone, Roger et.al., Chest, Volume 101, No 6, June 1992 pages 1644-653

5 Pankreatit Diğer SIRS Enfeksiyon Travma Yanık Bakteremi (septisemi) Fungal Parazit Viral Sepsis SIRS / Sepsis

6 Sepsis Enfeksiyon Sepsis Ciddi Sepsis SIRS Ateş  38ºC veya  36ºC KN  90/dk SS  20/dk Lökosit  12.000/mm3 veya  4.000/mm3 veya >10% band Sepsis ve multiorgan yetersizliği  KVS  Renal  Respiratuar  Hepatik  Hematolojik  Nörolojik  Metabolik asidoz Şok Mekanik Ventilasyon Akut Diyaliz

7 Etkenler: Toplum kökenli  S.aureus  S.pneumoniae  E.coli Hastane kökenli  S.aureus  KNS  Enterokok türleri  E.coli  P.aeruginosa  C.albicans İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 2002, cilt 1:621-636

8 Risk faktörleri: Konağa ait  Altta yatan hastalık  İleri yaş  Siroz  DM  KBY  Lökopeni  Büyük travma ve yanıklar  İmmünsüpresif tedavi  Lokal enfeksiyonlar Tedaviye ait  Yoğun bakım ünitesinde yatış  Damariçi kateter varlığı  Fazla sıvı, kan ve kan ürünleri verilmesi  Hemodiyaliz  İnvaziv kateter ve enstrümantasyonlar  Büyük cerrahi girişim İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 2002, cilt 1:621-636

9

10 Klinik belirti ve bulgular: Belirti ve bulgu:  Ateş veya hipotermi  Üşüme ve titreme  Hiperventilasyon  Taşikardi  Deri lezyonları  Bilinç değişikliği Komplikasyon:  Hipotansiyon  Kanama  Trombositopeni  Lökopeni  Organ yetmezliği AC: ARDS Bb: Oligüri, anüri, asidoz KC: Sarılık Kalp: KKY

11 Tanı: Hemogram Biyokimya (üre, kreatinin, elektrolitler, PZ-APTZ, KCFT, albümin, KŞ) Kan ve diğer kültürler AKG PA AC grafisi D-Dimer TİT ve idrar DM

12 Prognozu etkileyen faktörler: Enfeksiyon kaynağı (Solunum>Abdominal>Üriner) Altta yatan hastalık (Siroz veya malinite) Baktereminin şiddeti (PSA, Polimikrobiyal bakteremi) Enfeksiyonun geliştiği yer (Nozokomiyal) Hastanın yattığı servis (YB) Antibiyotik tedavisinin uygunluğu Tedavinin başlanmasına kadar geçen zaman İleri yaş Hipotansiyon, anüri, ateş <38ºC

13 Tedavi: Destek tedavisi  Solunum desteği  Hemodinamik destek ve şok tedavisi  Organ disfonksiyonlarının tedavisi DİC tedavisi ABY tedavisi  Enfeksiyon odağının ortadan kaldırılması Altta yatan hastalığın tedavisi Antibiyotik Diğer

14 Ampirik Erken Uygun antibiyotik seçimini belirleyen faktörler  Enfeksiyonun olası yeri Sonda, damariçi kateter, apse  Olası enfeksiyon etkenleri ve duyarlılıkları Metisilin direnci, GSBL  Enfeksiyonun geliştiği yer Toplum kökenli-nozokomiyal  Konakla ilgili faktörler Yaş, altta yatan hastalık, yattığı klinik, uygulanan girişimler, daha önce kullandığı AB’ler

15 3. veya 4. kuşak SS / Beta laktam+Beta laktamaz inh. / Karbapenem ± Aminoglikozit/Kinolon/Makrolit Toplum kökenli Nozokomiyal Orta Ağır 2. veya 3. kuşak SS / Beta laktam+Beta laktamaz inh. ± Makrolit / Kinolon Antipsödomonal penisilin / 3.veya 4. kuşak SS / Karbapenem / Beta laktam+Beta laktamaz inh. ± Aminoglikozit / Kinolon / Makrolit Akciğer Enfeksiyon odağına göre önerilen antibiyotik tedavisi:

16 İntraabdominal ve pelvik enfeksiyonlar: Toplum kökenli veya nozokomiyal Metronidazol / Klindamisin + Aminoglokozit / Aztreonam / Kinolon / 3.kuşak SS veya Beta laktam+beta laktamaz inh. veya Karbapenem

17 Üriner sistem: Toplum kökenli Nozokomiyal 3.kuşak SS / Kinolon / Aztreonam / Beta laktam+ Beta laktamaz inh. ± Aminoglikozit Antipsödomonal 3. veya 4. kuşak SS/ Beta laktam+ Beta laktamaz inh. / Karbapenem ± Aminoglikozit / Kinolon / Aztreonam

18 Deri ve yumuşak doku: Toplum kökenli selülit  Antistafilokoksik penisilin / 1.kuşak SS ± Aminoglikozit Nozokomiyal yanık  Glikopeptit + Antipsödomonal beta laktam ± Aminoglokozit Bası yarası  Metronidazol / Klindamisin + 3. kuşak SS / aminoglokozit / kinolon / aztreonam ± glikopeptit veya  Beta laktam + beta laktamaz inh. / karbapenem ± glikopeptit Cerrahi alan enfeksiyonu  Antistafilokoksik penisilin veya glikopeptit + 3. kuşak sefalosporin / aminoglikozit / kinolon veya  Beta laktam + beta laktamaz inh. / karbapenem ± glikopeptit

19 Nozokomiyal intravasküler odak: İntravasküler kateter  Antistafilokoksik penisilin veya glikopeptit ± 3. veya 4. kuşak SS / aminoglikozit / aztreonam / kinolon / karbapenem / linezolit Damar grefti veya şantı  Antistafilokoksik penisilin veya glikopeptit İnfüzyon sıvısı  3. kuşak sefalosporin / kinolon / karbapenem / beta laktam+ beta laktamaz inh. ± aminoglikozit / aztreonam

20 Enfeksiyon kaynağı bilinmiyor: Toplum veya nozokomiyal kökenli  Metronidazol / klindamisin + 3. kuşak SS / 4. kuşak SS / aminoglikozit / kinolon / aztreonam veya  Karbapenem / beta laktam + beta laktamaz inh. / 3. veya 4. kuşak sefalosporin


"Sepsis Tanı ve Tedavisi Dr.Sabri Atalay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları