Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ “GELECEĞE YÖNELİM” MİSYON BİLDİRİSİ MANAVGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge BİRİMİ Mart 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ “GELECEĞE YÖNELİM” MİSYON BİLDİRİSİ MANAVGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge BİRİMİ Mart 2012."— Sunum transkripti:

1 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ “GELECEĞE YÖNELİM” MİSYON BİLDİRİSİ MANAVGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge BİRİMİ Mart 2012

2  Tarihçe  Yasal Yükümlülükler  Ürün/Hizmetler  Kurum İçi ve Çevre Analizi  GZFT (SWOT) Analizi  Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR AMAÇLARVEHEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Eylem Planları  Maliyetlendirme STRATEJİLERFAALİYETLERVEPROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

3 OKUL/KURUM SP ORGANİZASYONU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar İstatistiki veriler ÇEVRE ANALİZİ PEST Üst Politika Belgeleri GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELER İ FAALİYET/PROJ ELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİR ME RAPORLAMA

4 Misyon okul/kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını,neden yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirisi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. MİSYON BİLDİRİSİ NEDİR?

5 Misyon Fransızca mission olup Türkçe karşılığı ulugörev, özgörev, amaç, görev olarak çevrilmektedir. Misyon ifadesi okul/kurumun neyi kimin için yaptığını ifade eder

6 Misyon Varlık sebebinin tanımlanması Dört temel soru Ne? Nasıl? Neden? Kime?

7 7 Misyon için cevaplanması gereken sorular NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

8 8 Misyon İfadesi NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NE? Hizmet alanların ihtiyaçları Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

9 Örnek: TUSSIDE’nin Misyon ifadesi Ne? Eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmeti Kime? Kurum ve Kuruluşlara Nasıl? insan odaklı yaklaşımlar ile Neden? daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için

10 Örnek: TUSSIDE’nin Misyon ifadesi Kurum ve kuruluşların “ KİMLER? ” daha etkin y ö netilmesi ve s ü rekli gelişimi i ç in, “ NEDEN? ” eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini “ NE? ” insan odaklı yaklaşımlar ile sunmak, “ NASIL? ” Kurum ve kuruluşların “ KİMLER? ” daha etkin y ö netilmesi ve s ü rekli gelişimi i ç in, “ NEDEN? ” eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini “ NE? ” insan odaklı yaklaşımlar ile sunmak, “ NASIL? ”

11 Örnek: Okul için Misyon ifadesi “Biz; çağın gerekleri ile donanmış uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.”

12 Örnek: Okul için Misyon ifadesi “Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır”


"OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ “GELECEĞE YÖNELİM” MİSYON BİLDİRİSİ MANAVGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge BİRİMİ Mart 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları