Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır? A)Masraf ödetilir ve para cezası verilir B) Trafikten ömür boyu men edilir. C)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır? A)Masraf ödetilir ve para cezası verilir B) Trafikten ömür boyu men edilir. C)"— Sunum transkripti:

1 1- Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır? A)Masraf ödetilir ve para cezası verilir B) Trafikten ömür boyu men edilir. C) 6 ay hapis cezası verilir. D) Sürücü belgesi geri alınır Bilmiyorum Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

2 2-) İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi B) Yerlerinin değiştirilmesi C) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi D) Üzerine yazı yazılması Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

3 3-) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir? A) Yolun eğimli olması B) Trafik işaretlerinin yetersizliği C) Trafik işaretlerine zarar verilmesi D) Yol yapım kusurları Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

4 4-) Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A) Yavaşlamalıdır B) Durmalıdır C) Dikkatli geçmelidir D) Kalkışa hazırlanmalıdır. Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

5 5-) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A) Kalkışa hazırlanmalıdır. B) Yavaşlayıp durmalıdır. C) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir. D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

6 6-) Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır? A) Yavaş ve dikkatli geçilir. B) Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir. C) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için dikkatli geçilir. D) Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir. Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

7 7-) Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir? A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini B) Hiç bir sebeple durulamayacağını C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini D) Sağ bankette durulamayacağını Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

8 8-) Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgisinin anlamı nedir, bu çizgi boyunca ne yapılabilir? A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, sol şeride geçilebilir. B)Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, dönülebilir. C) Karayolunu iki yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçlar geçilebilir. D) Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir, araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir. Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

9 9-) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir? A) Trafik ışıkları B) Trafik Zabıtası C) Yer işaretleri D) Trafik Levhaları Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

10 10-) Aşağıdakilerden hangisi trafik işareti değildir? A) Yol çizgileri B) Trafik ışıkları C) Trafik levhaları D) Klakson Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

11 11-) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin 'geç işareti' talimatıdır? A) B) C) D) Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

12 12-) Yandaki trafik polisinin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar beklemelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4 Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

13 13-) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Aydınlatma lambalarını yakmalıdır B) Takip mesafesini artırmalıdır C) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır D) Yolun solundan gitmelidir Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

14 14-) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır A) Vitesi büyültmelidir B) Vitesi küçülterek seyretmelidir C) Hızını artırmalıdır D) Tekerleklere zincir takmalıdır Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

15 15-) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? A) Aracını yavaşlatması B) Yolu kontrol etmesi C) O bölgeden dikkatli geçmesi D) Takip mesafesini azaltması Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

16 16-) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Sola zorunlu yön B) Sola tehlikeli viraj C) Soldan daralan kaplama D) Sola tehlikeli devamlı viraj Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

17 17-) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Sola mecburi yön B) Tünel yaklaşımı C) Dönel kavşak yaklaşımını D) Sola tehlikeli devamlı viraj Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

18 18-) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Kontrollü demir yolu geçidi B) Otoyol başlangıcı C) Ana yol-tali yol kavşağını D) Geçme yasağı sonu Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

19 19-) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A) Sağa zorunlu yön B)Sola zorunlu yön C) Sola tehlikeli viraj D) Sola dönülmez Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

20 20-) Yandaki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır? A) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur C) Hız arttırılır, geçme yasağına uyulur D) Hız azaltılır, etkili fren yapılır Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

21 21-) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A) Kontrollü demir yolu geçidine B) Kontrolsüz demir yolu geçidine C) Demir yolu alt geçidine D) Demir yolu üst geçidine Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

22 22-) Şekildeki trafik işareti aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır? A) Tehlikeli eğim başladığında B) Soldan daralan yola yaklaşıldığında C) Kayan yola yaklaşıldığında D) Tek yönlü yola yaklaşıldığında Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

23 23-) Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur? A) Virajlı B) Kasisli C) Kaygan D) Yapım çalışması olan Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

24 24-) Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yol yüzeyi arızalıdır B) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir C) Yolda yapım çalışması vardır D) Yolda tümsek vardır Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

25 25-) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Kontrolsüz kavşağı B) Dönel kavşak yaklaşımını C) Demir yolu geçidini D) Ana yol-tali yol kavşağını Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

26 26-) Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir? A) Otomobil B) Kamyonet C) Motosiklet D) Lastik tekerlekli traktör Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

27 27-) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu C) Duraklama ve park etme yasağını D) Bütün yasakların sona erdiğini Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

28 28-) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Yolun iki taraftam daraldığını B) Yolun tek yönlü olduğunu C) Yolun çift yönlü olduğunu D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

29 29-) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi "anayol-tali yol kavşağı" değildir? A) B) C) D) Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

30 30-) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi "Kontrollü demiryolu geçidi" anlamındadır? A) B) C) D) Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

31 31-) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? A) B) C) D) Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

32 32-) Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir? A) B) C) D) Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com

33 33-) Aşağıdakilerden hangisi "tehlike uyarı işareti" değildir? A) B) C) D) Konu : Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretleri www.coskunlarsurucukursu.com


"1- Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır? A)Masraf ödetilir ve para cezası verilir B) Trafikten ömür boyu men edilir. C)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları