Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAVŞAK SORULARI 1-Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir? A)Banket B) Ana yol C)Tali yol ( c ) D)Bölünmüş yol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAVŞAK SORULARI 1-Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir? A)Banket B) Ana yol C)Tali yol ( c ) D)Bölünmüş yol."— Sunum transkripti:

1 KAVŞAK SORULARI 1-Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir? A)Banket B) Ana yol C)Tali yol ( c ) D)Bölünmüş yol

2 Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A)Bölünmüş yol B)İki yönlü yol C)Banket D)Şerit

3 Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)1 Bağlantı yolu  2 Tali yol B)1 Ana yol   2 Tali yol (b) C)1 Bölünmüş kara yolu  2 Bağlantı yolu D)1 İki yönlü kara yolu   2 Tek yönlü kara yolu

4 2-Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A)Sarı B)Yeşil(b)C)Kırmızı D)Kırmızı ile birlikte sarı

5 3-Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A)Duraklamak  B)Araç içi ışıkları yakmak  C)Uzağı gösteren ışıkları yakmak ©  D) Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak

6 4-Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir
4-Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır? A)35 (a)  B)  C)  D)140

7 5-Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
A)  B)2  C)3 ©  D)4

8 6- Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A) (a)  B)  C)  D)

9 7-Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A)U dönüşü yapmalı  B)2 numaralı araca yol vermeli  (b) C)İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı  D) 2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

10 8-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A)Yaya geçidi B) Bisiklet yolu C)Taralı alana girilmez D)Yavaşlama uyarı çizgileri   (d) Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A)Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta  (a) B)Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta  C)Kırmızı ışıkta  D)Sarı ışıkta

11 9-Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A)Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi (a)  B)Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi C)Geçmek için en sol şeridi kullanması  D)En sağ şeride geçerek seyretmesi

12 10-Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A)  B)   C)  D) (d)

13 11-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A)Yaya geçidi  B)Sağa tehlikeli viraj  C)Taralı alana girilmez ©   D) Taralı alan içine park edilebilir.

14 12-Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A)1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı  B)1 numaralı araca yol vermeli (b)  C)U dönüşü yapmalı  D)Hızını artırmalı

15 13-Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır? A)Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli   B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli  C)İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli  © D)2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

16 14-Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A)İstediği şeridi B) 1 numaralı şeridi C)2 numaralı şeridi D)3 numaralı şeridi (d)

17 15-Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
A)1 numaralı araç B)2 numaralı araç(b) C)Hızı az olan araç D)Hızı fazla olan araç

18 16-Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A)Düz gidilebileceğini  B)Sadece sağa dönülebileceğini  (b) C)Sadece sola dönülebileceğini  D)Yolun tüm yönlere açık olduğunu

19 17-Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A)Kazaların çoğu insan kaynaklıdır. (a)   B)Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.  C)Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler   D)Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

20 18-Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A)  B)   C)   D) (d)

21 19-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? A)Yalnız I  (a) B) I ve II  C)II ve III   D) I, II ve III

22 20-Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A)90  B)  C)110  © D)120

23 21-Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.  (a) B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz   C)Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.  D)Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

24 22-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A)3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı  B)2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı  C)1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı ©  D) 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

25 23-Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli A)Yalnız I  B)I ve II C) II ve III D)I, II ve III (d)

26 24-Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A)Traktör B) Yaya (b)C)Otomobil  D)Motosiklet

27 25-Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A)Ambulans  B) Polis aracı C) İş makinesi  D) İtfaiye aracı (d)

28 26-Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
A)Önünde  B) Arkasında C)Yol tarafındaki yanında  © D)Ön ve arkasına 50 metre mesafede

29 27-Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
A)Uşak B) Sivas C) Konya  D) Trabzon (D)

30 28- Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? A) Batı-Doğu   (A) B)Kuzey- Güney   C)Kuzeydoğu-Kuzeybatı D)Güneydoğu

31 29-Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III ©  D)I, II ve III

32 30-Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? A)En sağ şeritte (A)  B)Bankette  C)En sol şeritte   D)Orta şeritte

33 31-Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
A)Yalnız 1   B)Yalnız  C)1 ve  D)2 ve 4 (D)

34 32-Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
A)Işıklara 50 m kaldığını  B)Asgari (en az) hız sınırını  C)Azami (en yüksek) hız sınırını  © D)Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

35 33-Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A)Motosiklet  B)Kamyonet  C)Otomobil ©   D)At arabası

36 34-Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A)Otomobilin tali yolda olması  B)Ambulansın ana yolda olması  C)Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması ©  D)Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması

37 35-Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
A)Yalnız I   B) I ve II (B)  C)II ve III   D) I, II ve III

38 36-Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı  B) Diğer şeride geçilemeyeceği  C)Öndeki aracın geçilebileceği  © D) İki yönlü kara yolu olduğu

39 37- Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
A)   B) 2 (B)   C) 3   D) 1 ve 3

40 38-Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır? A)  B) (B)  C)  D)

41 39-Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hızın azaltılması 2- Dönüş işaretinin verilmesi 3- Dar bir kavisle dönülmesi 4- Sağ şeride girilmesi A- I B- I-II C- II-III D I-II-III

42 40-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)2 numaralı aracın öncelikle geçmesi  (a) B)1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi  C)2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi  D)3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

43 41-Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A)U dönüşü yapmalı  B)1 numaralı araca yol vermeli  C)İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı  © D)1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

44 43-Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
A)Bölünmüş yola gireceğini  B)Tali yol kavşağına yaklaştığını  C)İki yönlü yol kesimine yaklaştığını ©   D)İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

45 44-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A)Yaya geçidi  B)Bisiklet yolu  C)Bölünmüş yol başlangıcı  © D)Trafiği hızlandırma işareti

46 42- Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A) 5  B)  C)15  © D)20

47 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A)30  B)50  (B) C)70   D)80

48 46-Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A) Yalnız 1  B) Yalnız 3 C)1 ve 3  D) 2 ve 4 (D)

49 Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? A)Takip mesafesini   (A) B)Yakıt sarfiyatını  C)Asfalt kalitesini  D) Motor gücünü

50 48-Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
A)1 numaralı araç  B) 2 numaralı (B)araç  C) Hızı az olan araç  D) Hızı fazla olan araç

51 49-Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 1 numaralı araca yol vermeli (A) B)Geçiş hakkını kendisi kullanmalı  (C)Hızını artırarak kavşağa önce girmeli D)Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

52 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A)Otomobilin tali yolda olması  B) İtfaiye aracının ana yolda olması  C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması (C)   D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

53 51-Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? A) Yolda bakım çalışması olduğunu B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu   C)Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu (C)  D)Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

54 52-Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A)Sola dönüş yapması  B)Sağa dönüş yapması  C)Aynı yönde seyretmesi  ( C) D)Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

55 53-Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A)  B)   C)  D)3 - 2 – 1 ( C)

56 54-Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
A)Takip mesafesine   B)Kavşaklarda ilk geçiş hakkına  ( B) C)Farların kullanılacağı yer ve hâllere  D)Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına

57 55-Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A)Sağa sinyal vermesi  B)Yayaların geçişini beklemesi  C)Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi  D)Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi ( D)

58 56- B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? ( C) A)  B)  C)  D)

59 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A) B) C) D) (A )

60 Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A)Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. B)Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C)1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. ( C) D)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.

61 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A)Motosiklet B)Traktör C)Otomobil D)Kamyonet ( D)

62 Aksine bir durum yoksa şekildeki 1 numaralı araç saatte 80 kilometre hızla seyrederken  önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A)10 B)20 C)30 D)40 ( d )

63 Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)Hızını azaltması ( A) B)Hız sınırını aşması C)Önündeki aracı geçmesi D)Takip mesafesini azaltması

64 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
A)Kamyonun geçme yapması ( A) B)2 numaralı aracın geçme yapması C)Araçların takip mesafesine uyması D)2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

65 Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A)Özürlü sürücü yolu B)Özürlü taşıtı giremez. C)Özürlü sürücüler çıkabilir. D)Özürlü sürücüler için park yeri ( D)

66 Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?
A)Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini B)Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini C)Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini ( C) D)Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını

67 Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? A)Taşıt yolu B)Banket ( B ) C)Yaya geçidi D)Platform

68 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A)İki yönlü kara yolu ( A) B)Tek yönlü kara yolu C)Bölünmüş kara yolu D)Erişme kontrollü kara yolu

69 Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
A)Taşıma sınırını B)Dingil ağırlığını C)Geçme yasağını D)Sınırlı yükseklik gabarisini ( D)

70 Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
A)Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini B)Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini C)Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını ( C) D)Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini

71 Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A)Hızını artırması B)Kesik çizgi tarafına yaklaşması C)Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması D)Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması ( D)

72 A)I - II B)I - III C)II - III D)I - II – III ( D)
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Hızını azaltmalı II- Sola dönüş lambasını yakmalı III- Geniş bir kavis ile dönmeli A)I - II B)I - III C)II - III D)I - II – III ( D)

73 Şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
B) C) D)3 - 2 – 1 (A)

74 Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
A)Kamyonet B)Motosiklet C)Traktör D)Otomobil (D)

75 Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)Yaya geçinceye kadar durması B)Yaya geçidine uygun mesafede durması C)Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi © D)Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

76 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır? A) B) ( B) C) D)

77 Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A)1 numaralı şeridi  ( A) B)2 numaralı şeridi C)3 numaralı şeridi D)İstediği şeridi

78 Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A)4 numaralı aracın hızını artırması B)1 numaralı aracın sağ şeride girmesi (B) C)2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması D)2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

79 Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?
A)1 (A) B)2 C)3 D)4

80 Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.   Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur? A)Cem’in B)Gülnur’un C)Alper’in © D)Cem ve Gülnur’un

81 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?
B)2 (B) C)3 D)4

82 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? A)1 B)2 C)3 © D)4

83 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
B)50 ( B) C)70 D)80

84 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A)Takip mesafesinin azaltılması B)Öndeki aracın karşı şeride geçmesi C)Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi © D)Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

85 Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? A)6 B)7 C)8 D)9 (D)

86 Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır? A)Yalnız 4 (A) B)1 ve 7 C)1, 3, 6 D)2, 6 ve 7

87 Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
A)Tarım traktörü B)Otobüs © C)İş makinesi D)At arabası

88 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A)Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. B)Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir. C)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. © D)Hızını artırıp kavşağa girmelidir.

89 Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A)2 numaralı aracın şerit değiştirmesi B)1 numaralı aracın sağa geçmesi C)4 numaralı aracın yavaşlaması D)5 numaralı aracın geçmesi (D)

90 Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.  Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır.? A)Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. (A) B)Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. C)Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır. D)Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

91 Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 
A)Hızını azaltması (A) B)Hız sınırını aşması C)Önündeki aracı geçmesi D)Takip mesafesini azaltması

92 A)Yalnız I B)I - II C)II - III D)I - II – III ©
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması  A)Yalnız I B)I - II C)II - III D)I - II – III ©

93 Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?
B)2 © C)3 D)1 ve 3

94 Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A)Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği B)Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı (B) C)Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği D)Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu

95 Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını artırmalı III- Dar bir kavisle dönmeli  A)Yalnız I B)I - III C)II - III D)I - II – III (D)

96 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A)3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması B)1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi C)2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi D)2 numaralı aracın öncelikle geçmesi ( D)

97 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A)Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir. B)1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.(B) C)1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D)2 numaralı araç geri gitmelidir.

98 Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? 
A)1 (A) B)2 C)3 D)4

99 Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?  A)15 (A) B)20 C)25 D)30

100 Aşağıda  ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.Bu araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?   I I II III A)Yalnız I B)I - II C)II - III D)I - II – III ( D)

101 Şekle göre, geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenir? I- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği III- Geçiş kurallarına uyduğu  A)Yalnız I B)I - II C)II - III © D)I - II - III

102 Şekle göre hangisi sadece geçiş için kullanılır? 
A)Orta şerit © B)Her iki banket C)1 numaralı şerit D)2 numaralı şerit

103 Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; � Aksine bir işaret yoksa, � Geçme ve dönme dışında,aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?  A)Banketten B)Orta şeritten C)En sağ şeritten © D)En sol şeritten

104 Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri dışındaki azami hızı 90 km / saat olmalıdır?  A) B) C) D) ( (D)

105 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesiIII- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması  A)Yalnız I B)I - II C)II - III D)I - II – III ( D)

106 Şekle göre, 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır? 
A)2 numaralı araca yol vermelidir. ( C) B)Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır. C)2 numaralı aracın durmasını beklemelidir. D)2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.

107 A)Yalnız I B)I - II C)II - III ( C) D)I - II - III

108 A)Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu (a)
B)Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu C)Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu D)Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu

109 Şekle göre, motosiklet sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır. Bu durumu, sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?  A)Devamlı yol çizgisi (A) B)Diğer taşıt sürücüsü C)Yol kenarındaki çizgiler D)Hız kontrolü yapan uyarı cihazları

110 Şekildeki motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? 
A)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. B)Otomobilin geçmesini beklemelidir. (B) C)Kavşağa önce girmek için hızlanmalıdır. D)İkazda bulunup otomobili yavaşlatmalıdır.

111 Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A)Sarı B)Yeşil (B) C)Yeşil D)Kırmızı ile birlikte sarı

112 Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
A)Banket B)Ana yol C)Tali yol © D)Bölünmüş yol

113 1-Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir? 
A-)İki yönlü iki şeritli yol kesimine yaklaştığını ( b) B-)Bölünmüş yola gireceğini C-)İleride  kontrolsüz bir kavşağın olduğunu D-)Tali yol kavşağına yaklaştığını

114 Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez? 
B-)2 C-)3 D-)1 ve 3

115 3-İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır? 
A-)U dönüşü yapmalıdır. B-)1. araca yol vermelidir. C-)1. aracı ikaz ederek durdurmalıdır. D-)Dörtlü lambaları yakarak beklemelidir.

116 Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır? 
A-)Araç kullanmaktan men cezası B-)Sadece para cezası C-)Ağır hapis cezası D-)Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası

117 5-Bir sürücünün, aşağıdaki araçlardan hangisini 24 saat süre içerisinde; toplam olarak 9 saat, devamlı olarak 4,5 saatten fazla kullanması yasaktır?  A B C D

118 6-Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
A-)Hafif hapis cezası B-)Sadece ceza puanı C-)Para cezası ve ceza puanı D-)Trafikten men cezası

119 7-Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?  A-)yalnız 1 B-)yalnız 3 C-)1 ve 3 D-)2 ve 4

120 -Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A-)3. aracın 30 km/saat hızla seyretmesi B-)2. aracın 60 km/saat hızla seyretmesi C-)1. aracın 70 km/saat hızla seyretmesi D-)1. ve 2. aracın azami hız sınırını aşarak seyretmesi

121 9-Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A-)2. aracın sollama yapması B-)3. aracın sollama yapması C-)Araçların takip mesafesine uyması D-)2. aracın 1. aracı geçerken hızını arttırması

122 Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? 
A-)Dur çizgisinde mutlaka durması B-)Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi C-)ileri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi D-)Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

123 11-Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? 
A-) B-) C-) D-)

124 12-Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli   A-)Yalnız l B-)I-II C-)II -III D-)I -II -III

125 13-Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 
A-)Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır. B-)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C-)2 numaralı araca yol vermelidir. D-)Hızlanarak yoluna devam etmelidir.

126 14-Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A-)1 numaralı aracın sola dönüş yapması B-)3 numaralı aracın sola dönüş yapması C-)2 numaralı aracın sağa dönüş yapması D-)1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi

127 15-Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır? 
B-)2 C-)3 D-)4

128 16-Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? 
B-)1 - 3 C-)2-4 D-)3-4

129 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A-)2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir. B-)1 ve 3 numaralı araçlar geçmelidir. C-)Hepsi durmalıdır. D-)1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir.

130 Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder? 
A-) 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi B-)1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri C-)1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi D-)Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

131 19-Şekle göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A-)1 numaralı şerit sola dönüş içindir. B-)2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir. C-)3 numaralı şerit sağa dönüş içindir. D-)1, 2 ve 3 numaralı şeritler ileri seyir içindir.

132 20-Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? 
A-)Alkol kullanımının kaza riskini artırdığı B-)Alkolün her sürücüde aynı etkiyi gösterdiği C-)Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği D-)Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu

133 21-Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdaki­lerden hangisini yapması yanlıştır? 
A-)Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi B-)Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması C-)Yaya geçinceye kadar durması D-)Yaya geçidine uygun mesafede durması

134 22-Şekildeki gibi hemzemin geçide yaklaşan sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 
A-)Hızını artırmak B-)Hızını azaltmak C-)Sabit hızla seyretmek D-)Hız sınırını aşmak

135 23-Şekle göre, sürücünün hangisini yapması yasaktır? 
A-)Sağa dönüş yapması B-)Aynı yönde seyretmesi C-)Sola dönüş yapması D-)Yayanın geçişini beklemesi

136 25-Şekildeki tünele girişte sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 
A-)hızını azaltmak B-)Araç içi ışıkları yakmak C-)Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak D-)Öndeki araçları geçmek

137 26-Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 
A-)Önündeki aracı geçmesi B-)Hız sınırını aşması C-)Takip mesafesini azaltması D-)Hızını azaltması

138 27-Şekle göre, geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 
A-)Hızını artırması B-)Kesik çizgi tarafına yaklaşması C-)uzun huzmeli farlarını art arda yakması D-)Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

139 Şekle göre; şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?  A-)1   B-)2  C-)3  D-)1 veya 2

140 29-Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur? 
A-)Dönüş işaretini verdikten sonra hızlarını artırmaları B-)Bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları C-)Hızlarını artırarak dönüşü tamamlamaları D-)Dönüşlerini dar kavisle yapmaları

141 31-Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 
A-)Hızlanıp yola çıkmalıdır. B-)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C-)Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. D-)Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.

142 32-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A-)1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi B-)2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçme-sini beklemesi C-)Karşılaşma durumunda 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi D-)3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

143 33-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? 
A-) 2. aracın takip mesafesine uymadığı B-)1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı C-)2. aracın yanlış şeritte seyrettiği D-)1. aracın doğru geçen araca yol vermediği

144 A-)Tarım traktörü B-)Otobüs C-)Biçerdöver D-) At arabası

145 35-Şekildeki park yerine araçlar, aşağıdakilerden hangisindeki gibi park etmelidir? 
 A-) B-) C-) D-)

146 36-Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförü hakkında, yolcuların tespitleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.  A-)Yolculuğun çok kısa süreli olduğu B-)Yollardaki denetimlerin çok sık yapıldığı C-)Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yaptığı D-)Yolculuğun bir günden fazla sürdüğü

147 37-Sadece ışık donanımı bozuk olan araç, şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?  A-)15 B-)20 C-)25 D-)30

148 39-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A-)1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır B-)3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. C-)1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır. D-)3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

149 Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır A B C D

150 41-Şekildeki kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?  A-)1-2-3  B-)2-1-3  C-)1-3-2  D-)3-2-1

151 42-Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır? 
 B-)  C-)  D-)


"KAVŞAK SORULARI 1-Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir? A)Banket B) Ana yol C)Tali yol ( c ) D)Bölünmüş yol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları