Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEÇA-420 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEÇA-420 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim"— Sunum transkripti:

1 SEÇA-420 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim

2 Tanışalım Faik Karataş Sıra sizde!!! Kimya Eğitimi D-Blok zemin kat
Elmek: Ders blogu: Danışma saati: Pazartesi 13: :00 Sıra sizde!!!

3 Kurallar Derse devam ve katılım Ders için davranışlar
Hak değil özür… %30 ≈ 4 Hafta 8 saat… Ders için davranışlar İlk 5 dakika Çay-kahve Ödevler ve teslim Her artı gün -%10 5 iş gününden sonra “0”

4 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimde bilişim teknolojileri, bilgisayarların gelişimi, İnternet, bilgisayar okur-yazarlığı, sunum uygulamaları, bilgisayar güvenliği ve etiği konularında katılımcılara temel oluşturacak bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

5 Ödevler BDÖ Materyali değerlendirme ölçeği hazırlama ve bir ticari BDÖ yazılımını değerlendirme En az üç makale/tezden elde edilen ölçeklere dayanarak geliştirilecek Alanınızda bir üniteyle ilgili (en az 3 kazanım) BDÖ materyali hazırlama Grup çalışması

6 Ölçme ve Değerlendirme
Ara-sınav : %30 Ödevler : %20 Yarıyıl-sonu : %50 Açık uçlu veya test Çoğunlukla ödev hazırlama süreçleri

7 Grupları oluşturalım İki veya 3 kişi olacak şekilde grupları oluşturalım…

8 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

9 Bu Ders… Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi
Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Uygulamaları Türleri Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri Bilgisayarların Okullarda Kullanım Yerleri Eğitimde Bilgisayar Kullanımını Etkileyen Faktörler

10 Ama! Önce…Sağlık… Ergonomi
Özellikle yoğun çalışma dönemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususları şu şekilde sıralayabiliriz: Gözler: Gözler uzun süre aynı mesafeye odaklanırsa zorlanabilir. Bu yüzden her on dakikada bir ekrandan başka bir yere bakın ve gözlerinizi daha uzaktaki bir şeye odaklayın.

11 Duruş: Bilgisayar basında oturmak omuzlarınız ve sırtınızın alt bölümünü zorlayabilir. Bu yüzden iyi bir sandalyede oturmak önemlidir. Sırtınızın alt tarafına destek olacak ve otururken iki ayağınızın yere değmesine izin verecek bir sandalye kullanın. Dirsekleriniz ve dizleriniz 90 derece bükülmüş olmalı. Monitör ve klavyenizin tam karşısına oturun. Klavyeniz dirseklerinizle aynı yükseklikte olmalı. Kaslarınız ve eklemlerinizdeki gerilimin önüne geçmek için düzenli aralıklarla omzunuzu oynatıp, ellerinizi sallamalısınız.

12 Molalar: Çalıştığınız her bir saat için on dakika mola vermeyi unutmayın.
Bu gözlerinizi ve vücudunuzun diğer bölümlerini dinlendirecektir.

13 Çağdaş Eğitimin Yüzleştiği Sorunlar
Öğrenci sayısının hızla artması Öğretmen niteliğinin artması Bilgi miktarının hızla artması Eğitime olan talebin hızla artması Bireysel öğretim gereksinimi

14 Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin?
Sosyal Gerekçeler Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanmış bir topluma hazırlanmalılar.. Mesleki Gerekçeler Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler.. Pedagojik Gerekçeler Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirir...

15 Bilgisayarın Eğitime Girmesi
Hemen her alanda kullanılan bilgisayar teknolojisi, eğitime de girmiş, günümüzde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, eğitimin amaçlarından biri, bireyleri toplumun gereksinmeleri doğrultusunda yetiştirmektir. Bu nedenle, eğitim sistemleri günümüzde bilgi çağına uygun, bilgi toplumu üyesinin özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmekle yükümlüdür. Bu da eğitim kurumlarının hem bireyleri yeni teknolojilerden haberdar kılmalarını ve onları nasıl kullanacaklarını öğretmelerini hem de kendilerinin yeni teknolojileri kullanmalarını gerektirir.

16 Bilgisayarın Eğitime Girmesi
1960'larda okullarda sınırlı sayıda öğretmen ve seçilmiş öğrenciler O yıllarda donanıma ağırlık verilmiş, yazılım ise arka planda kalmıştır. Sonra, programlama dillerinin öğretimi öne çıkmıştır. Zaman içerisinde bu görüş değişmiş, bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmiştir. "Bilgisayar farkındalığı", "bilgisayar okuryazarlığı" önem kazanmıştır.

17 Bilgisayarın Eğitime Girmesi
Daha sonra da, bilgisayar teknolojisinde elde edilen bilgilerin iletişim teknolojisine uygulanmasıyla, yeni teknolojiler bireyleri iletişim teknolojisi içerisinde etkin kılmıştır. Bütün bu değişmelerin sonucu olarak, bilgi toplumunun gerektirdiği insan tipini yetiştirmek zorunlu duruma gelmiştir. Bilgi çağının insan tipini belirlemek, eğitim sisteminin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Bilgi toplumunun insan tipini yetiştirmede ise, teknoloji kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.

18 Bilgisayarın Eğitime Girmesi
Bilgisayar, son yıllarda eğitim alanında en hızlı gelişen ve kullanılan araç olmuştur. Nitekim 1980'den sonra eğitimle ilgili donanım ve yazılımlar hızla artmıştır. Bu durum, öğretme-öğrenme sürecinde önemli değişikliklere ve sonuçlara yol açmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin eğitimde kullanılması ne gibi değişiklikler ve sonuçlar doğurmuştur?

19 Bilgisayarın Eğitime Etkisi
Bunların başında, okullarda bilgisayarın etkili biçimde kullanılabilmesi için öğretmenlerin eğitimden geçirilmesi zorunluluğu gelmektedir. Ayrıca, fiziksel ortamların yeniden düzenlenmesi, program içerikleri ile öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi gerekmiştir. Bunların ötesinde, bilgisayar okullarda yönetim işlerinde kullanılarak okulun günlük işlerini azaltmıştır.

20 Bilgisayarın Eğitime Etkisi
Öte yandan, yapılan araştırmalar, bilgisayarın temel becerilerin öğretilip pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanmasında; sorun çözme, model geliştirme, eleştirici düşünme, deney kurma, karar verme gibi üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

21 Bilgisayarın Eğitime Etkisi
Öğrenci ve öğretmen rollerini Öğrenme-öğretme yöntemlerini Yönetim biçimini Bilgi edinme yöntemlerini

22 Öğrencinin Değişen Rolü
Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme Problem çözebilme Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme

23 Öğretmenin Değişen Rolü
Teknoloji ve bilgisayar okur-yazarı olma Derslerinde teknoloji kullanabilme Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurma

24 Bilgisayar farkındalığı
Bilgisayar farkındalığı, bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır. Bilgisayar farkındalığı, bilgisayarın tarihini, nasıl çalıştığını, neler yapabildiğini, nerelerde kullanıldığını ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek demektir. Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasıyla birlikte öğrenciler bilgisayar farkındalığını kazanabilirler.

25 Bilgisayar farkındalığı, bilgisayar okuryazarlığının başlangıcıdır
Bilgisayar farkındalığı, bilgisayar okuryazarlığının başlangıcıdır. Bu nedenle, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar farkındalığını da kapsar. Farkındalık, bilgisayarı kullanmaktan çok bilgisayarın yapısı, kullanılış yerleri, topluma ve günlük yaşamımıza etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmaktır.

26 Bilgisayar okur-yazarlığı
Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayarı kullanma yeteneğidir. Bununla birlikte, bilgisayar okuryazarlığı için şu türden tanımlar da yapılmaktadır: Çeşitli amaçlara ulaşmada bilgisayarı ve programları kullanma yeteneği. Bilgisayarın birey ve toplum üzerindeki ekonomik, psikolojik ve toplumsal etkilerini anlama yeteneği. Bilgisayarı bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede kullanma yeteneği. Bilgisayar okuryazarlığı, yaşam boyu süren bir süreçtir. Öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar konusundaki deneyimleri arttıkça, bilgisayar okuryazarlığı da artar.

27 Bilgisayar okur-yazarlığı
Buna göre, bilgisayar okur-yazarı olan bir bireyin yapacaklarını şöyle sıralayabiliriz: Bilgisayar sistemlerinin ne olduğunu anlama. Bilgisayar terimlerini uygun kullanma. İşlerinde bilgisayarı kullanma. Bir programın ne olduğunun ve nasıl çalıştığının bilincinde olma. Bilgisayarın ticaret, sanayi ve öteki alanlardaki uygulamalarının farkında olma. Bilgi teknolojilerinin ve sosyal etkilerinin farkında olma.

28 Bilgisayar okur-yazarlığı
Bilgisayar okuryazarlığının üç temel boyutunun olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayar bilgisi, bilgisayarı çalıştırma ve bilgisayarla ilgili teknik bilgileri kapsar. Bir öğrencinin bilgisayar okur-yazarı olabilmesi için bilgisayar sisteminin ne olduğunu, bilgisayarın nasıl çalıştığını ve bir programın nasıl kullanılacağını bilmesi gereklidir. Bunları öğretmenin en etkili yolu, öğrencinin bilgisayarı kullanmasını sağlamaktır.

29 Bilgisayar okur-yazarlığı
Bilgisayar uygulamaları bilgisi; bilgiye ulaşmaya ve bilgiyi düzenlemeye yardım eden kelime işlemci, veri tabanı, hesap tablosu gibi uygulama programlarının kullanılmasıdır. Çeşitli konu alanları içerisinde öğrencilerin bu programları kullanabilmesi onlara bilgisayar okuryazarlığında önemli katkılar sağlar.

30 Bilgisayar okur-yazarlığı
Bilgisayar uygulamalarının toplum üzerindeki etkileri bilgisi; bilgisayarın insanlar üzerinde oluşturduğu etkileri anlamayı kapsar. Bilgi toplumuna dönüşen toplumlarda bireylerin bu toplumun yapısına uygun olarak hazırlanmaları gerekir. Bunun için yapılacak ilk iş, okulların eğitim programlarına bilgisayar okur-yazarlığı ile ilgili derslerin konmasıdır.

31 Bilgisayar farkındalığı ile bilgisayar okur-yazarlığı kavramları arasındaki ilişki
Tanımlarından kolayca anlaşılacağı gibi, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar sistemini bilmekten, programlama dillerini bilmeye ve kullanmaya dek uzanan geniş bir içeriğe sahiptir. Bilgisayar okur-yazarı olan bir birey, bilgisayarı günlük yaşamında etkili biçimde kullanabilir. Ancak, bireylerin bilgisayar okur-yazarı olabilmelerinde eğitim kurumlarının bu işleri yüklenmeleri büyük önem taşımaktadır.

32 Öğrencileri bilgisayar okur-yazarı yapabilmek için okullarda ne tür etkinliklere yer verilebilir?
Okullarda hem bilgisayar eğitimine hem de bilgisayarlı eğitime yer verilebilir. (Bilgisayar eğitimi: Bilgisayarın kendini ve bilgisayarla ilgili konuları öğretmek amacıyla yapılan eğitim, Bilgisayarlı eğitim: Öğretim aracı olarak bilgisayarın kullanıldığı eğitim.) Ayrıca, öğrencilere bilgisayar ağları yoluyla bilgiye erişmeleri ve tarama yapmaları sağlanabilir.

33 Öğrencileri bilgisayar okuryazarı yapabilmek için okullarda ne tür etkinliklere yer verilebilir?
Öğrencilerin, uygulama programları yardımıyla ödevlerini, projelerini bilgisayarda hazırlamaları, derslerdeki konularla ilgili verileri saklayıp bunlarla işlem yapmaları ve elde ettikleri verilerle ilgili grafik çizmeleri istenebilir. Böylece, öğrencilerin hem çalışmaları kolaylaşabilir hem de bilgisayar kullanma becerileri gelişir.

34 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR

35 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Öğretim Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yönetim Uygulamaları Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Öğretimi Destekleyici Araç Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları

36 Eğitim Uygulamaları Türleri
Öğretici Araç Öğrenci Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri

37 Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar öğretme rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır. Öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir.

38 Öğretici Uygulamaları
Öğrenciden konu ile ilgili bir soruyu yada problemi yanıtlaması istenir. Bilgisayar öğretsel içeriği sunar. Bilgisayar, belirlenmiş kriterlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir. Bilgisayar değerlendirme sonucuna göre bir sonraki adımda ne yapılacağına karar verir.

39 Araç Uygulamaları Bilgisayar; kalem, mikroskop veya piyano gibi bir öğretsel araçtır. Öğrenciler hesaplama yapabilir veya bir kelime işlemci kullanarak dokümanlar oluşturabilir.

40 Araç Uygulamalarına Örnekler
Kelime İşlemci Hesap Tablosu Veritabanı Masaüstü Yayıncılık Elektronik Ansiklopediler

41 Öğrenci Uygulamaları Bilgisayar öğrenci konumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir. Bilgisayarın bir işlemi gerçekleştirmesi için öğrencinin ona Ne yapacağını öğretmesi gerekir.

42 Öğrenci Uygulamalarına Örnekler
Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.) Yazarlık Dilleri

43 Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları
Eğitim araştırmalarında Eğitim yönetiminde Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde Ölçme-değerlendirmede Kütüphanecilik hizmetlerinde

44 Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar
Literatür taramasında Araştırmanın tasarımının yapılması Verilerin hızlı ve doğru biçimde analiz edilmesi Bulguların grafik ve tablo haline getirilmesi Araştırma raporunun hazırlanması

45 Eğitim Yönetiminde Bilgisayar
Öğrenci kayıtlarının yapılması Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması Sınavların düzenlenmesi Öğretmenler arasında görev dağılımının yapılması Ders planlarının hazırlanması Personel kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi

46 Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde Bilgisayar
Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulması Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi Meslek seçimi ve yönlendirmelerde bilgi verilmesi

47 Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar
Testlerin hazırlanması Uygulanması Değerlendirilmesi Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması Soru bankaları oluşturulması

48 Kütüphanecilik Hizmetlerinde Bilgisayar
Kütüphaneye gelen kitapların kayıtlarının tutulması Kataloglama ve sınıflandırma işlemlerinin yapılması Öğrenci ve öğretmenlere kütüphane hizmetlerinin (ödünç verme ya da müracaat hizmeti verme gibi) verilmesi

49 Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri
Bilgisayarın amaç olarak kullanımı Bilgisayar okur-yazarlığı Yazılım eğitimi Donanım eğitimi Bilgisayarın araç olarak kullanımı Bilgisayar destekli eğitim Bilgisayar destekli öğretim

50 Eğitimde Bilgisayar Kullanımını Etkileyen Faktörler
Öğretmen eğitimi Yönetim desteği Yazılım, donanım Öğretim programı Finansal kaynaklar Bakım-onarım ve teknik destek hizmetleri

51 Bir Sonraki Ders… Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) Kuramsal Dayanaklar

52 Kaynaklar Alessi, S. M. Ve Trollip, S.R. (2001). Multimedia for Learning: Methods and development. Ally & Bacon. Needham Heights:MA Levent Emmungil ve Orçun Madran. home.anadolu.edu.tr/~gbirinci/sunu1_egitimde_bilg_uyg.ppt


"SEÇA-420 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları