Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Bilgisayar Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

2 Bilgisayarlar? Kendilerine verilen verileri alır, verilen komutları izleyerek bu verileri bilgi oluşturacak şekilde işlerler. Çok miktardaki veriyi kısa sürede işleyebilir ve çok fazla miktarda veriyi unutmadan saklayabilirler. Aritmetik ve mantık işlemlerini son derece hızlı yapabilirler İnsan tarafından yapılan iş ve işlemlerin yapılmasını kolaylaştırırlar ve yaptıkları işlemleri hızlı, güvenli ve hatasız yaparlar.

3 Bilgisayar Donanım Yazılım

4 Eğitimde Bilgisayarlar
Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma

5 Özel Öğretmen olarak Bilgisayarlar
Birebir etkileşim Öğretim etkisi Hazır programlar

6 Bilgisayarda Etkileşimli Öğrenme
Kendi kendine öğrenme Konu seçiminde serbestlik Hazır programlar + diğer öğretim teknikleri Öğretmen  yol gösterici

7 Bilgisayarda Deneme ve Egzersiz
Bilginin kalıcılığının sağlanması Öğretmen gözetiminde bilgisayar uygulaması

8 Benzeşim Aracı olarak Bilgisayar
Tehlikeli ve karmaşık olaylar, varlıklar ve olgular Karar verme, rol yapma, motivasyon sağlama vb.

9 Oyun aracı olarak Bilgisayar
Küçük çocukların öğrenmesinin doğal ve zorunlu bir parçası Psikomotor becerileri, bireysel yeterlikler vb.

10 Ders Sunu aracı olarak Bilgisayar
İçeriğin öğrenciye sunulması Datashow Tepegöz Bilgisayar Bilgisayarda hazırlanmış materyal veya hazır program

11 Öğretim Amacı olarak Bilgisayar
Bilgisayarda temel kavramları öğrenme Hazır programları kullanmayı öğrenme Bilgisayar programlamayı öğretme Bilgisayar çevre ünitelerini kullanmayı öğretme

12 Öğretmene Yardımcı Araç olarak Bilgisayar
Günlük, yıllık ve ünite planı hazırlama Ders materyali geliştirme Arşivleme Internet üzerinden gelişmelerin takibi Araştırma yapma Kelime işlemci, tablolama, çizim, grafik ve sunu programları, veritabanları

13 Öğrenciye Yardımcı Araç olarak Bilgisayar
Bilgilerin kalıcı olması Pekiştirme

14 Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma
Verilerin değerlendirilmesi Veri tabanlarından tarama Literatür Taraması Araştırma tasarımı

15 Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma
Personel bilgilerinin takibi Yazışmalar Demirbaş takibi Bordro Öğrenci işleri Sınav programı Yıllık ders planlarının hazırlanması Ders dağıtım çizelgesi

16 Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma
Öğrencinin bilgi düzeyinin saptanması Öğrencinin öğretim faaliyetlerinin izlenmesi Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi Öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi

17 Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma
Psikolojik ölçme araçlarının saklanması Ölçme aracı öğrenci puanının hesaplanması Profil yaratılması Öğrenci kişisel dosyalarının saklanması

18 Eğitim Uygulamaları Türleri
Öğretici Araç Öğrenci Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri

19 Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar öğretme rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır. Öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir.

20 Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar öğretici içeriği sunar. Öğrenciden konu ile ilgili bir soruyu yada problemi yanıtlaması istenir. Bilgisayar değerlendirme sonucuna göre bir sonraki adımda ne yapılacağına karar verir. Bilgisayar, belirlenmiş kriterlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir.

21 Öğretici Uygulamalarına Örnekler
Alıştırma-Uygulama Öğreticiler Simülasyonlar Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yazılımı

22 Araç Uygulamaları Bilgisayar; kalem, mikroskop veya piyano gibi bir öğretici araçtır. Öğrenciler hesaplama yapabilir Veya bir kelime işlemci kullanarak Dokümanlar oluşturabilir.

23 Araç Uygulamalarına Örnekler
Kelime İşlemci Hesap Tablosu Veritabanı Masaüstü Yayıncılık Elektronik Ansiklopediler

24 Öğrenci Uygulamaları Bilgisayar öğrenci konumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir. Bilgisayarın bir işlemi gerçekleştirmesi için öğrencinin ona Ne yapacağını öğretmesi gerekir.

25 Öğrenci Uygulamalarına Örnekler
Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.) Yazarlık Dilleri

26 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Eğitim Öğretimi Destekleyici Araç Yönetim Uygulamaları Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları

27 Örnek Time Maps Tarihsel dünya haritası

28 Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

29 Bilgisayar ... Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik
BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme BÖU: Bilgisayarların Öğretsel Uygulamaları BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik biçimlerde ifade edilebilmektedir.

30 BDE Ne Değildir? Eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması, BDE uygulaması olarak değerlendirilmez.

31 BDE Ne Değildir? Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi). Kayıtları düzenlemek, ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması (Ms Access, MySQL gibi). Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması (Ms Excel gibi). Sunum programları yoluyla asetat ya da bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması (PowerPoint gibi).

32 BDE Nedir? BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

33 BDE Nedir? Etkileşim Öğretmenin rehber olması Bilgisayar ortamı
Etkinlikler

34 BDE’yi Etkileyen Faktörler
Öğrenci motivasyonu Etkileşim Bireysel öğrenme farklılıkları Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği Öğretmenin BDE’yi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi

35 Neden BDE? Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması
Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması Derslerin çekiciliğinin artırılması Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma Esnek bir öğrenme ortamı yaratma Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma

36 BDE’nin Öğretmenler Açısından Yararları
Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı Daha kısa zamanda daha etkin öğrenme Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış Daha az rutin işlem Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim-

37 BDE’nin Öğrenciler Açısından Yararları
Kendi adımları ile kendi seviyelerinde çalışabilmeleri olanağı Etkileşimli olarak öğrenme ve kendi öğrenme süreçlerine katılmaya teşvik Genellikle anlık uygun dönüt Genellikle eğlenceli, değişik ve ilginç bulunması Gerçek örneklerle çalışma ve/veya pratik yapma olanağı Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması-

38 BDE’in Eğitim-Öğretim Kurumlarına Katkıları
Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat yaratacaktır

39 Okullarda Bilgisayar Problemleri
Sistem ve Öğretmenler in değişime kapanması Kötü deneyimler Bilgisayarların yararları konusunda ikna olmama Hala etkin kullanılmıyor Müfredata entegrasyon Teknoloji Planlaması-

40 BDE’nin Dezavantajları
Gelişimde Sınırlama Bilgisayar başında uzun süre kalma Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerdeki azalma

41 BDE’nin Dezavantajları
Kısıtlı Ekran Görüntüsü Görüntü için sınırlı bir ekran Sağa-sola veya yukarı-aşağı kaydırma Çoğu zaman rahatsız edici ve dikkat dağıtıcıdır.

42 BDE’nin Dezavantajları
Fiyat İhtiyacınız olan bilgisayardan gerekli yazılıma kadar her şeye para ödemeniz gerekir.

43 BDE’nin Dezavantajları
Müfredatla İlgisi Müfredata ve belirlenen hedeflere uyması zorunludur

44 BDE’nin Dezavantajları
Yazılım Azlığı Az sayıda kaliteli ama pahalı yazılımlar

45 BDE’nin Dezavantajları
Uyumluluk Belirli bir işletim sistemi veya donanım türü gereksinimi olabilir!

46 BDE’nin Dezavantajları
Kullanım Hakları Kopyalanarak kullanım, kaliteli ürün girişimlerini engellemektedir.

47 BDE’nin Dezavantajları
Sınırlı Hedefler Yazılımların çoğu yalnızca bilişsel alana yönelik. Duyuşsal ve devinsel alana yönelik çok eksik Sınırlı dönütler öğrencinin yaratıcılığını sınırlayabilmektedir.


"Eğitimde Bilgisayar Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları