Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar ve iletişim çağı, getirdiği yeniliklerle pek çok işlemi kolaylaştırdı. İnternet ile bilgiye ulaşma ve haberleşme kolaylaşırken, bilgisayar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar ve iletişim çağı, getirdiği yeniliklerle pek çok işlemi kolaylaştırdı. İnternet ile bilgiye ulaşma ve haberleşme kolaylaşırken, bilgisayar."— Sunum transkripti:

1

2

3 Bilgisayar ve iletişim çağı, getirdiği yeniliklerle pek çok işlemi kolaylaştırdı. İnternet ile bilgiye ulaşma ve haberleşme kolaylaşırken, bilgisayar programları ile pek çok işlem daha kolay ve çabuk gerçekleştirilebiliyor. Ancak bilinçsiz bilgisayar kullanımı, özellikle mesleği gereği uzun süreli klavye ile çalışan kişilerde önemli sağlık sorunlarına neden oluyor. Bu rahatsızlıkların en aza indirilmesi konusunda ise uzmanların önerileri şunlardır:

4 1.Bilgisayarın karşısında dik oturulmalıdır. Seçilen koltuğun yüksekliğinin ayarlanabilir olması, bel için desteğinin olması ve yumuşak olması önemlidir. 2.Monitör gözün biraz aşağısında ve tam karşısında olmalı, pencereden ve diğer ışık kaynaklarından uzak olmalıdır. 3.Yazı yazarken klavyedeki tuşlara sert olmayacak şekilde dokunulmalıdır. Gerekirse yazmaya ara vererek eller dinlendirilmelidir. 4.Fare yumuşak bir şekilde kullanılmalıdır. 5.Gözler ile ekran arasında 50-70 cm mesafe bulunmalıdır. 6.Özellikle göz sağlığı için çalışma sırasında sık sık ara verilmeli ve gözler dinlendirilmelidir.

5

6

7 Uzmanlar, çoğu insanın zorlu aktiviteler öncesi germe egzersizi yapması gerektiğini önermektedir. Klavyede yazı yazma veya telefonu kullanma gibi rutin aktiviteler, belli bir sürenin üzerinde yaralanmalara neden olabilir. Germe egzersizi, kasları gevşettiği gibi onları, gelecek yaralanmalara karşı güçlendirir. Germe egzersizi dolaşımı artırarak çalışırken kişinin kendisini daha iyi hissetmesine de yardımcı olur.

8

9 DOĞRUYANLIŞ

10

11

12 Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır. Ayrıca BDE; Öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, Öğretmenin rehber, Bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak tanımlanabilir.

13 Bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, Öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, Öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, Kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

14 Eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması BDE uygulaması olarak değerlendirilmez. Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları değildir. Kayıtları düzenlemek ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması değildir. Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması değildir. Sunum programları yoluyla asetat veya bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması değildir.

15

16

17 Öğretici Uygulamaları Alıştırma-Uygulama Öğreticiler Simülasyonlar Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yazılımı Araç Uygulamaları Kelime İşlemci Hesap Tablosu Veritabanı Masaüstü Yayıncılık Elektronik Ansiklopediler Öğrenci Uygulamaları Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.) Yazarlık Dilleri

18

19

20 Davranışçı yaklaşımın ödül,ceza,etki,tepki ve dönüt verme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrenci bilgisayarı kullanırken doğru yaptığında ödül, yanlış yaptığında ise ceza vermektedir.Bu bir etkinlik ileriye gitme veya bir etkinlik geri alma şeklinde olabilir.Ayrıca öğrenci sürekli bilgisayarlarda pratik yaparak konuyu pekiştirebilir. Etki-tepki olarak ise öğrenci eğer klavyede yanlış bir tuşa bastığında bilgisayar öğrenciye anında yanlış yaptığına dair bir komut verir.Öğrenci bu yanlış davranışını görüp,anında düzeltir. Son olarak ise bütün bunların öğrenci davranışlarında gözlenmesi ve ölçülmesi gerekir. Böylece davranışçı kuramın bütün öğeleri bilgisayarlı eğitimde kullanılmış olur.

21

22

23

24 Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması Derslerin çekiciliğinin artırılması Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma Esnek bir öğrenme ortamı yaratma Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma

25 Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engelleyebilmesi Öğrencilerin yaratıcılıklarını engelleyebilmesi Özel donanım ve beceri gerektirmesi Eğitim programıyla uyumlu olmaması, eğitim programını desteklememesi İstenilen kalite de ders yazılımları olması için yeterli zaman ve iyi bir ekip çalışması gerektirmesi Öğrencinin başarısını artıracağı ve var olan eğitim sorunlarını kesin çözeceği düşünülmemelidir.

26

27 Öğretici programlar Alıştırma-Uygulama Programları Hipermedya Benzeşim Programları (Simülasyon) Eğitsel Oyunlar Araçlar ve Açık-Uçlu Öğrenme Ortamları Testler Web Tabanlı Öğrenme

28

29

30

31

32

33 Simülasyonlar, öğrencilerin olaylar ve süreçler hakkında kendi bilişsel modellerini oluşturmasını, araştırmasını, uygulamasını ve bilgilerini etkili bir şekilde geliştirmesini amaçlar. Gerçek hayatla karşılaştırdığımızda... Daha güvenli Gerçek hayatta yaşayamayacağımız deneyimleri görme olanağı Zaman aralıklarını düzenleme Az rastlanır olayları yaygınlaştırma Öğrenme durumunun karmaşıklığını öğretsel açıdan kontrol etme Mali kazanç gibi avantajları vardır.

34

35

36 Açık-uçlu öğrenme ortamlarında anlamlı problemleri çözme, deneme, detaylı inceleme, parçalardan çok bütünü analiz etme, problemlere birden fazla bakış açısı ile yaklaşma, hatalardan öğrenme, bilgiyi test etme ve güncelleme, grup çalışması gibi birçok işlev bir arada bulunabilir.

37

38

39

40

41

42 Bilgisayar sisteminin öğretimi planlama, düzenleme ve programlama, öğrenmeleri ölçme, öğrencilerle ilgili verileri kaydetme ve öğrenme verileri üzerinde istatistiksel analizler yapma gibi öğretim etkinliklerini yönetmek için kullanılması anlamına gelir. Örneğin, öğrenmeleri ölçmek açısından bilgisayarlar, derslerle ilgili soru bankaları oluşturmak için kullanılır. Test maddeleri konu içerikleri, ölçülen davranışlar yada güçlük düzeylerine göre sınıflandırılır. Böylece, öğretmen bir sınavda kullanacağı soruları soru bankasından seçebilir yada bilgisayar test maddelerini sınıflamak için kullanılan her bir kategorideki değişkenlere dayalı olarak maddeleri seçmek için programlanabilir.

43 BDÖ ; etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek için bilgisayar teknolojisinin avantajlarından yararlanılarak öğrenme ortamının oluşturulması ve bu ortamda gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri şeklinde tanımlanabilir.

44 Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları ilk yıllarında öğrencinin tek başına çalışabildiği ve bireysel olarak testler yapabildiği ve gerekli dönütleri aldığı sistemler olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım yaklaşımı davranışçı öğrenme kuramının ilkeleri ile birebir örtüşmektedir.

45 Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar; birebir yapılan uygulamaların öğrencilerin akademik başarıları,üzerindeki etkisinin çok fazla olmadığını ve öğrencilerde toplumdan soyutlanmışlık hissi uyandırdığını ortaya çıkarmıştır. Yapısalcı yaklaşımın yaygınlaşması ile öğretim amaçlı özel bilgisayar programlarının yazılmasının yerine bilgisayar ve internet uygulamalarının öğretim amaçlı kullanımı önemini arttırmaktadır.

46

47

48

49 Bilgisayarlı öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanır. Bu faaliyetler, sosyal ve fiziksel gerçekleri model alan ve bu modeller içindeki ilişkililerin örneklerle açıklanabilmesi için öğrencilerin isteğine göre verilerin oluşturulması, öğrenciler tarafından geliştirilen programların yürütülmesi, öğrencileri motive edici ve öğrenmeye istekli hale getirici alıştırmaların tasarlanması gibi faaliyetleri içerir.

50


"Bilgisayar ve iletişim çağı, getirdiği yeniliklerle pek çok işlemi kolaylaştırdı. İnternet ile bilgiye ulaşma ve haberleşme kolaylaşırken, bilgisayar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları