Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2013-2014
HAFİZE ÖZAL ORTAOKULU TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

2 YAPILAN YENİLİKLER NELERDİR?
Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesi, Merkezi ortak sınavların iki okul gününde yapılması, Ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, Merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması gibi yenilikleri içermektedir.

3 MODELİN AMAÇLARI Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek,
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek,

4 MODELİN AMAÇLARI Orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri değerlendirmek. Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını Sağlamak Öğretmenin mesleki performansını artırmak.

5 MODELİN UYGULANMASI eğitim - öğretim yılından başlayarak TEMEL DERS için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi Bakanlığımızca Türkiye genelinde ortak sınav olarak gerçekleştirilecek. Fen Bilimleri (2. YAZILI SINAVI) Matematik (2. YAZILI SINAVI) Türkçe (2. YAZILI SINAVI) Yabancı Dil (2. YAZILI SINAVI) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (1. YAZILI SINAVI) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (1. YAZILI SINAVI)

6 MODELİN UYGULANMASI Ortak değerlendirmeler her dönem;
* 2 (İki) yazılı sınavı olan derslerden birincisi, * 3 (Üç) yazılı sınavı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

7 MODELİN UYGULANMASI Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

8 YILSONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının, o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının, o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

9 ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR

10 YILSONU BAŞARI PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASI
ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR

11 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin 6 temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

12 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 puan üzerinden Merkezi ortak sınavların puanı 700 puan üzerinden hesaplanacak, Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise yılsonu başarı puanı ve merkezi ortak sınav puanının ortalaması alınarak tam puan üzerinden duyurulacaktır.

13 ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR

14 SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Kesin tarihler, saatler, dersler ve diğer detaylar Bakanlığımızca bildirilecek olup; Merkezi Ortak Sınavın 1. si: Bir günde 3(üç) dersten olmak üzere 2(iki) ayrı günde KASIM AYININ SON HAFTASI Merkezi Ortak Sınavın 2. si: Bir günde 3(üç) dersten olmak üzere 2(iki) ayrı günde NİSAN AYININ SON HAFTASI

15 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

16 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı, esas alınacaktır.

17 TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLECEK?
Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. (TELAFİ SINAVI SORULARI FARKLI OLACAK)

18 ÖĞRETMENLERİN İZİNLİ, RAPORLU VEYA GÖREVLİ OLMALARI DURUMUNDA İŞLENMEYEN KONULARIN TELAFİSİ NASIL SAĞLANACAK? Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvim hazırlayarak okullarla paylaşmıştır. Ayrıca tüm okullarımızda müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8. sınıfta temel derslerdeki öğretmen açıkları mümkün olduğunca giderilecektir. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden öğrenciler ders içeriklerini hâlihazırda takip edebilmektedirler.

19 SINAV GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?
Merkezi değerlendirmeler öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması, Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir.

20 MERKEZİ DEĞERLENDİRMELERDE KİTAPÇIK TÜRLERİ OLACAK MI?
Merkezi değerlendirme yazılılarında sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacaktır.

21 ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINACAK MI? ÜST ARAMASI VB. UYGULAMALAR OLACAK MI?
HERHANGİ BİR İSİMLE ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

22 TEŞEKKÜRLER


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları