Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME
GEÇİŞ SİSTEMİ Herkese ihtiyacı olan eğitim… KEÇİÖREN ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ TEKİN ÖZTÜRK FATİH BAYRAKTAR

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME
GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. TEKİN ÖZTÜRK

3 Herkese ihtiyacı olan eğitim…
MODELİN AMAÇLARI Herkese ihtiyacı olan eğitim…

4 MODELİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak TEKİN ÖZTÜRK

5 MODELİN AMAÇLARI Öğretmenin meslekî performansını artırmak
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak TEKİN ÖZTÜRK

6 MODELİN AMAÇLARI Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek TEKİN ÖZTÜRK

7 Herkese ihtiyacı olan eğitim…
MODELİN UYGULANMASI Herkese ihtiyacı olan eğitim…

8 MODELİN UYGULANMASI eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek. 2013 – 2014 eğitim-öğretim yılında; Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavının 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, İkinci Dönem merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmaktadır. TEKİN ÖZTÜRK

9 Merkezî Değerlendirme Kapsamındaki Dersler
MODELİN UYGULANMASI Merkezî Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük TEKİN ÖZTÜRK

10 MODELİN UYGULANMASI Merkezî değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek TEKİN ÖZTÜRK

11 SİSTEMİN UYGULANMASI Merkezî değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek Öğrenciler merkezî sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak TEKİN ÖZTÜRK

12 SİSTEMİN UYGULANMASI Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezî sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak TEKİN ÖZTÜRK

13 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI
Herkese ihtiyacı olan eğitim…

14 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. TEKİN ÖZTÜRK

15 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. TEKİN ÖZTÜRK

16 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU VE YILSONU PUANININ HESAPLANMASI 1. DÖNEM 1. Yazılı 2. Yazılı 3. Yazılı 1. Performans 2. Performans Ders İçi Performans Proje 1.Dönem Sonu Puanı 78 65 82 80 85 77,0833 2. DÖNEM 1. Yazılı 2. Yazılı 3. Yazılı 1. Performans 2. Performans Ders İçi Performans Proje 2.Dönem Sonu Puanı 84 88 85 95 90 87,4000 TEKİN ÖZTÜRK

17 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU VE YILSONU PUANININ HESAPLANMASI AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA 1.Dönem Sonu Puanı 2.Dönem Sonu Puanı Yıl Sonu Puanı Haftalık Ders Saati Sayısı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı 77,0833 87,4000 82,2416 4 328,9664 TEKİN ÖZTÜRK

18 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
8. SINIF AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA Dersin Adı Haftalık Ders Saati Sayısı Yıl Sonu Puanı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı Türkçe 5 85,4580 427,2900 Matematik 4 82,2416 328,9664 Fen ve Teknoloji 80,2500 321,0000 İnkılap Tarihi 2 90,4550 180,9100 İngilizce 85,9500 343,8000 Din Kültürü 95,5000 191,0000 Teknoloji Tasarım 90,0000 180,0000 Görsel Sanatlar 1 95,0000 Müzik Beden Eğitimi 100,0000 200,0000 27 2362,9664 8. Sınıf Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı P. 2362,9664/27 87,5172

19 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması

20 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

21 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

22 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

23 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

24 Herkese ihtiyacı olan eğitim…
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Herkese ihtiyacı olan eğitim…

25 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek TEKİN ÖZTÜRK

26 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME
NASIL GERÇEKLEŞECEK? Herkese ihtiyacı olan eğitim…

27 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme
Nasıl gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

28 MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVLARINDA
DERSLERE GÖRE ÖRNEK KAZANIM VE SINAV KONULARI Herkese ihtiyacı olan eğitim…

29 Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri
MODELİN UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri

30 Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri
MODELİN UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri

31 Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri

32 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR Herkese ihtiyacı olan eğitim…

33 Ortaöğretime Geçiş Sisteminde Yapılan Bu Yenilikler Nelerdir?
Temel Eğitimden Ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından ibarettir. Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama; telafi imkânının sağlanması, merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi, merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi gibi yenilikleri içermektedir.

34 Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılacak?
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak. TEKİN ÖZTÜRK

35 Telafi Sınavına Kimler ve Nasıl Girecek?
Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde, belirlenen tarihlerde, farklı sorularla hazırlanmış mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

36 Yılsonu Başarı Puanlarının Hesaplamasına Neden 5
Yılsonu Başarı Puanlarının Hesaplamasına Neden 5. Sınıflar Dahil Edilmiyor? Uygulanmakta olan sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İlk kademede tek öğretmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan öğrencilerin 5. sınıfta birden çok öğretmenden ders almaya başlaması, öğrencilerin yaşı ve bu kademeye sağlayacakları uyum göz önüne alındığında 5. sınıf öğrencilerinin başarı ağırlıklandırma oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir.

37 Öğretmenlerin İzinli, Raporlu Veya Görevli Olmaları Durumunda İşlenmeyen Konuların Telafisi Nasıl Sağlanacak? Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvimi hazırlamış ve okullarla paylaşmıştır. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini takip edebilmektedir. Ayrıca okullarda ders eksiklerini giderebilmek için telafi dersleri yapılacaktır.

38 Sınav Güvenliği Nasıl Sağlanacak?
Merkezi değerlendirmeler öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması, Farklı soru kitapçık türü hazırlanması, Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir.

39 Merkezi Ortak Sınavlarda Üst Araması vb. Uygulamalar Olacak mı?
Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

40 Merkezi Değerlendirme Sınavlarında Öğrencilerden Ücret Alınacak mı?
Normal dönemde okulda öğrencilerin girdiği yazılı sınavlarda herhangi bir ücret alınmamaktadır. Merkezi değerlendirmelerin de normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadığı için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecektir.

41 Merkezi Yapılacak Ortak Sınavlara Öğrenciler Girmeyebilir mi?
Ortak sınavlara öğrenciler bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. Ortak sınav sonuçları, öğrencilerin yılsonu başarı puanları belirlenirken diğer yazılılar ve performans ödevleri gibi karne notunun hesaplanmasında kullanılacaktır. Sınavsız öğrenci alan okullara gitmek isteyen öğrenciler de ortak sınav sonuçları karne notlarının hesaplanmasında kullanılacağından ortak sınavlara girmek zorundadırlar.

42 TEŞEKKÜRLER


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları