Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, öğretmenlerin mesleki performanslarını artırmak, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek ve tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren “Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları” yapılacaktır.

3 İLÇE DÜZEYLİ SAYISAL VERİLERİ S/N İLÇE ADI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLAR OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI SALON SAYISI (Yedekli) GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMEN SAYISI SINAV YAPILACAK KÖY/KASABA ÖĞRENCİSİ TAŞINACAK YERLEŞİM OKUL SAYISI SALON SAYIS (Yedekli) ÖĞRENCİ SAYISI GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMEN SAYISI BİRİM SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI 1 MERKEZ 221.65210821682423648339 2 AKDAĞMADENİ 2485967134123236464692 3 AYDINCIK 521316322925418226 4 BOĞAZLIYAN 185654692515133308114 5 ÇANDIR 15448------ 6 ÇAYIRALAN 6138132613216458 7 ÇEKEREK 15495408051717234689 8 KADIŞEHRİ 9341265261919038232 9 SARAYKENT 10274244861615132230 10 SARIKAYA 18566479472120142688 11 SORGUN 341.53811122211323176410138 12 ŞEFAATLİ 72782142----460 13 YENİFAKILI 39981612204115 14 YERKÖY 117004692278314-- TOPLAM 1867.774575 661972.14271151781

4 Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde “ORTAK” olarak gerçekleştirilecek

5 Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler 1-Türkçe 2-Matematik 3-Fen ve Teknoloji 4-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 5-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 6-Yabancı Dil

6 2013 -2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı I. Dönem28-29 Kasım 201314-15 Aralık 2013Ocak 2014 II. Dönem28-29 Nisan 201410-11 Mayıs 2014Haziran 2014 Ortak sınavlar, olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’te başlayacak ve aynı anda yapılacak olup oturumlar arasında öğrencilere 30’ ar dakikalık dinlenme ve hazırlık araları verilecektir.

7 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADI SINAVIN BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISINAV SÜRESİ Türkçe09.002040 DAKİKA Matematik10.302040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 12.002040 DAKİKA

8 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADI SINAVIN BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISINAV SÜRESİ Fen ve Teknoloji09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.302040 DAKİKA Yabancı Dil12.002040 DAKİKA

9 İçişleri Bakanlığı’ nın 07/11/213 tarih ve 5721 sayılı 2013/49 sayılı Genelgeleri doğrultusunda ilçelerimizde Kaymakam başkanlığında İl Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdüründen oluşan “İlçe Sınav Güvenliği Komisyonu” kurulacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında daha önce yapılan protokol çerçevesinde sınav evraklarının dağıtımı ve korunmasında İçişleri Bakanlığı personeli ilçe merkezlerinde Emniyet görevlileri, köy ve kasabalarda ise jandarma birimleri görevlendirecektir.

10 E-Okul veri tabanında bulunan öğrenci resimlerinin net ve güncel olmasına önem verilecek, resmi bulunmayan öğrencilerin resimleri sisteme yüklenecektir. Öğrenciler ve veliler sınav yönergesi ve kılavuzları ışığında sınav süreci hakkında bilgilendirilecektir. Sınava ilişkin bütün hazırlıklar en geç 25 Kasım 2013 tarihine kadar tamamlanacak, hazırlık sonuçları istenilen rapor formatında en geç 26 Kasım 2013 tarihine kadar Müdürlüğümüz Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Sınav süreci ile ilgili süreçte görev alacak tüm görevlilerle toplantılar yapılacak, görevliler yazılı ve görsel olarak bilgilendirilecek, imkanlar dahilinde sınav süreci hazırlıklarının genel bir provası yapılacaktır.

11 Öğrenci sayısının 20’ nin altında olması nedeniyle taşınmak suretiyle en yakın merkezlerde sınava alınacak öğrencilerin sınav merkezlerini ulaşımları, yiyecek ve içecekleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sağlanacaktır. Öğrencisi taşınacak okul müdürlerine taşınan sınav merkezlerinde bina sınav yönetiminde görev verilmesi sağlanarak, kendi öğrencilerinin sınav sürecini yakından takip etmelerine imkan sağlanmış olunacaktır. Sınava, mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrencilerin ad, soyad, mazeretleri vb. bilgileri İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında en geç sınavın yapıldığı gün içerisinde e- okul veri tabanına girilecektir.

12 İ lçe imkanları dahilinde sınav sürecinde görevlendirilecek ulaşım araçlarının resmi araç olmasına özen gösterilecek olup ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da araç temin etme yoluna gidilecektir. Mücavir alan dışında yapılacak sınav merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen, kurye, güvenlik görevlisi ve il temsilcisi vb. görevlilerin ulaşımları İlçeler tarafından sağlanacak araçlarla yapılacaktır. Ulaşımlarda birbirine yakın köyler birleştirilmek suretiyle ulaşım güzergahları oluşturulabilecektir.

13 Sınavlarda görev alacak personellerden: 1- Mücavir alan dışında görevlendirilenlerin yolluk ve yevmiyeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri kapsamında personellerin kadrolarının bulunduğu kendi kurumlarınca ön görülen sınav görev ücretleri ise ilgili mevzuatı ile Bakanlık Makamının bu konudaki Olurları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Bakanlık e- sınav tahakkuk sistemi üzerinden ödenecektir. 2-Sınavın yapıldığı merkezlerde, sınav günlerinde eğitime ara verileceğinden öğretmenler idari izinli sayılacak olup, ücret esasları yönünden ise ilgili esaslar dahilinde ders yönetim görevini yapmış sayılacak ve o günler için öngörülen ücretler Hakem Kurulu’nun 2012 tarihli kararı doğrultusunda öğretmenlere ödenecektir.

14 Özel eğitim kapsamındaki öğrenciler için(Evde/hastanede eğitim hizmeti alanlar dahil) sınav sürecinde engel durumlarına göre gerekli sınav tedbirleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri(RAM) ile koordineli bir şekilde yürütülecektir. Sınav salonları, en az 20 öğrenci sayısı esas alınarak oluşturulduğundan ve her öğrencinin tek oturması sağlanacağından sınav yapılacak salonlarda bulunacak sıra sayısının bu durum dikkate alınarak gerekli tedbirlerin sınavdan en az 3 gün önce alınması. İlçe yöneticileri tarafından, sınav yapılacak bütün binaların, salonların uygunluk denetimlerinin bizzat mahallinde yapılması, denetlenmesi,

15 Sınav salon görevlendirmelerinde her binada yedek sınav salonu ve yedek salon başkanı ve gözetmen bulundurulmasına dikkat edilecek. Sınav esnasında öğrencilerin motivasyonlarına olumsuz etki edecek dikkat dağıtıcı dış çevre faktörlerinden ses ve gürültü kirliliğinin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak, okul giriş çıkış saatlerini belirleyen ziller devre dışı bırakılacaktır. Öğrencilerin sınav soru türü yönünden bilgilenmeleri amacıyla Bakanlığımız tarafından MEBBİS modülü “oges.meb.gov.tr” adresinde örnek soru tipleri yayımlanacağından bunun takibinin yapılarak öğrencilerin bilgilenmelerinin sağlanması,

16 Sınav soruları Bakanlık tarafından görevlendirilen kuryeler tarafından sınav yapılacak ilçelere sınavdan en az 3(üç) gün önce teslim edileceğinden soruların güvenli bir ortamda bulundurulması, sınav merkezlerine güvenli ulaşımlarının sağlanması amacıyla gerekli bütün tedbirler zamanında alınacaktır.. Sınav soruları sınav merkezlerine kesinlikle sınav günü ve sınavdan en az 1-1,5 saat önce güvenli bir şekilde ulaştırılacağından sınav merkezlerinin ulaşım mesafeleri, güvenlik durumları ve mevsimsel hava şartları göz önünde bulundurularak soruların belde ve köylerdeki sınav merkezlerine nakli esnasında ve sınav süresince bulundukları yerlerde muhafazası için gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Eğitim Denetmenlerimiz gurup görev alanları da dikkate alınarak ilçelerimizde görevlendirilecek, bina ve sınav salonları mahallinde denetlenecektir.

17 Sınav sürecinde yaşanabilecek olağanüstü durumlarda ilgili bina sınav sorumluları ilçelerde oluşturulan “İlçe Sınav Güvenliği Komisyonları” ile iletişime geçerek sorunların hızlı bir şekilde mahallinde çözüme kavuşturulması sağlanacaktır. Aksi durumlarda İl Sınav Yöneticiliği ile iletişime geçilecektir. Sınav sürecinde öngörülemeyen durumlarla karşılaşılması halinde sorunlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde tutanağa bağlanmak suretiyle çözüme kavuşturulacaktır. Sınav salonlarında yer alan bilgi amaçlı panolar, levhalar çizelgeler, matematiksel işaret ve modeller sınavdan önce kaldırılacaktır.

18 Sınav yapılacak okullarda her oturumda doğru sınav poşetinin açılması için, ders isimlerinin bulunduğu etiketler farklı renkle renklendirilerek sınav evrakı güvenlik poşetleri üzerine yapıştırılacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında hesap makinesi, sözlük, cep telefonu, telsiz gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınması gerektiğinden bunun için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu ve benzeri araçları sınav esnasında bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav soru poşetlerinin kesinlikle öğrencilerin önünde açılması sağlanacak, başkan ve gözetmenlerin bu konuda dikkatleri çekilecektir. Sınav esnasında ve sonrasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

19 Sınavlarda, okullar arası karşılıklı yer değiştirmek suretiyle tecrübeli öğretmenlerin görevlendirilmeleri yapılacak olup, sınavı yapılan derslerin öğretmenlerinin kendi dersinin sınavlarında salon başkanı veya gözetmen olarak görevlendirilmemesi gerekmektedir. Eğitim sistemimizde zorunlu taşımalı kapsamında öğrencilerin bulunduğu da dikkate alınarak taşıma yapan araç şoförlerinin de süreçle ilgili bilgilendirilmelerinin sağlanarak sınava en üst seviyede katılımın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, Sınav sürecinde tereddüde düşülen konularda öncelikli olarak Bakanlık talimatları, sınav yönergesi ve kılavuzu ile usul ve esaslara ilişkin açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

20 . Eğitim fırsat eşitliğinin sağlanması bakımından Öğretmensizlik nedeniyle derslerinin boş geçmesinden dolayı öngörülen müfredatın gerisinde kalan öğrencilere yönelik imkanlar dahilinde yoğunlaştırılmış ders tamamlama telafi programlarının uygulanması gerekmektedir.. Sınav tamamlandıktan sonra kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.. Ortak sınav sonuçları için öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, öğrenciler takvimde belirtilen tarihlerde e-okul sisteminden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

21 Ülkemizin yarınını emanet edeceğimiz çocuklarımızın akademik geleceği için büyük önem arz eden söz konusu ortak sınavların her eğitim-öğretim yılında iki defa yapılacağı da göz önünde bulundurulduğunda sınav süreci ile ilgili yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan hususlara gereken hassasiyetin gösterilmesi biz eğitim yöneticileri için bir görev, bir sorumluluk gereği, sınavların güvenliği ve amacına ulaşması bakımından da büyük önem arz etmektedir.

22 Teşekkür ederim. Ahmet BAŞAR İl Millî Eğitim Şube Müdürü


"2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları