Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ SINAVDAN ÖNCE YAPILACAKLAR İl ve ilçelerde de sınav.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ SINAVDAN ÖNCE YAPILACAKLAR İl ve ilçelerde de sınav."— Sunum transkripti:

1 ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ SINAVDAN ÖNCE YAPILACAKLAR İl ve ilçelerde de sınav takip komisyonu oluşturulmalıdır. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri mülki idari amirlerini sınavlar hakkında bilgilendirilmelidir. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri personellerini sınav uygulaması hakkında bilgilendirmelidir. Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler sınav yönergesi ve kılavuzu hakkında bilgilendirilmelidir.

3 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ Güvenliğe ve güvenli oda uygulamasına önem verilmelidir. Okulda bulunan sınav evraklarının sınav esnasındaki güvenliği için yöneticilere bilgilendirme yapılmalıdır. Sınav evrakının ilçelere ve köylere ulaştırılması ve toplanması hakkında tedbirler alınmalıdır. Sınavlardaki oturma düzeni Bakanlık tarafından gönderilen oturma planlarına göre yapılmalıdır. Sınav salonları, -ekstra bir sınıf ve gözetmen gerektirmemesi için- 20 kişinin sınav yapılacağı şekilde düzenlenmelidir.

4 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ Öğretmenlerin okullar arasında değiştirilmesi konusunda sınav öncesi planlar hazırlanmalıdır. Sınavın yapıldığı dersin branş öğretmenlerine görev verilmemesine dikkat edilmelidir. İlçelerdeki öğretmen sayısının az olması nedeniyle görevlendirmesi kendi okul ve dolayısıyla kendi öğrencisine çıkacak öğretmenlerin durumuyla ilgili gereken tedbirler alınmalıdır. Sınav görevlisi öğretmenlerin öğrencilere sınav esnasında yardım etmemeleri için uyarılar yapılmalıdır. Sınavın güvenliğini ve güvenilirliğini zedeleyecek davranışlara karşı önlemler alınmalıdır. Zorlu hava koşulları ve bölgesel diğer sorunların öğrencilerin sınava katılımlarını ve sınav evrakının güvenliğini olumsuz yönde etkilememesi için gereken tüm tedbirler belirlenip uygulamaya konulmalıdır.

5 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ İlk kez sınav yapılacak ilçelerin hata yapma ihtimalini düşürmek amacıyla merkezden ya da diğer ilçelerden tecrübeli kişilerin bu ilçelere gönderilmesi ve ilçe personeli ve öğretmenlerine yol göstermeleri sağlanmalıdır. Sınav gözetmenleri ve öğrenciler sınav esnasında cep telefonu vb. işlevdeki cihazları bulundurmamalıdır. Taşımalı öğrencilerin sınav salonlarına getirilmesi ve yemek sorunlarını çözecek tedbirler alınmalıdır. Merkeze uzak köylere görevlendirilmiş sınav gözetmeni öğretmenlerin görev yerlerine vaktinde ulaşabilmeleri için tedbirler alınmalıdır.

6 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ Sınav poşetlerinin öğrencilerin önünde açılması için sınav gözetmenlerine bilgilendirme yapılmalıdır. Öğrencilerin esas sınav yerine planlı bir şekilde telafi sınavlarına girmelerinin önüne geçebilmek adına öğrenciler ve veliler doğru şekilde bilgilendirilmelidir. Okul müdürlerince, ortak sınava girmeyen öğrenciler mazeretine bakılmaksızın aynı gün içerisinde sisteme girilmelidir. Açık ortaokul öğrencilerinin sınava girebilmeleri için başvuru merkezleri oluşturulmalıdır. Engelli öğrencilerin ihtiyaç duyacağı sınav materyallerinin eksiksiz bir şekilde ulaştırılması için öğrencilerin RAM üzerinden yapacakları başvuruların acilen tamamlanması gerekmektedir.

7 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ Engel gruplarına göre sınava katılması gereken öğrencilerin net sayıları tespit edilip, sınav salonu planlamaları ve gözetmen öğretmen planlamaları buna göre yapılmalıdır. Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin merkezi ortak sınava girmelerinde sıkıntılar yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. Öğretmen eksikliğinden dolayı müfredatın gerisinde bulunan öğrencilere ek ders verilerek müfredata yetişmeleri sağlanmalıdır. Merkezi ortak sınavda sorulacak 6 temel dersin öğretmen açığı tespit edilip, giderilmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

8 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ Mevcut öğretmen dağılımında 8. sınıfların ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmalıdır. Bazı bölgelerde aynı ad ve soyada sahip öğrencilerin bulunmasının karışıklığa yol açmaması için tedbirler alınmalıdır. Okullarda bulunan otomatik ziller sınav esnasında dikkat dağınıklığına sebep olduğu için iptal edilmelidir. Özel okullarda sınavın uygulanmasında sınav güvenliği ve güvenilirliğine yönelik tedbirler alınmalıdır. Özel okullara sınav evrakının getirip götürülmesi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. Özel okullarda bina sorumlusu başkam İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir yetkili olacaktır. Özel okul müdürü bina sorumlusu olmayacak sadece komisyonda bulunacaktır.

9 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ Kampüs ortamında eğitim veren özel okullarda öğrencilerin sınavda dikkat dağınıklığı yaşamamaları için sınavın yapılacağı gün diğer kademelerde tatil edilecektir. Özel okullarda çalışan öğretmenler sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilmeyecektir. Özel okullardaki derslik sayısı, sınıf büyüklükleri, öğrenci sayıları, fiziki uygunluk durumlarına yönelik tespit çalışmaları yapılmalı ve sınavda olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. Özel okullardaki yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sınavın uygulanmasına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

10 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ SINAVDAN SONRA YAPILACAKLAR Bazı okullardaki küçük sınıflara 20 öğrencinin tek sıra halinde oturması mümkün değildir. Bu nedenle bu sınıflara özgü oturma planlan hazırlanarak sınav esnasında sorun yaşanmaması adına YEĞİTEK'e önceden bildirilmelidir. Müfredatın eş zamanlı uygulanması için öğretmenler uyarılmalıdır. Cevap kâğıtlarındaki öğrenci resimlerinin net ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukların okula devam edebilmelerini sağlamak adına uygulanabilir tedbirler alınmalıdır. Okullardaki derslik ve öğrenci sayısı bilgileri güncellenmelidir.

11 TEŞEKKÜRLER 11


"ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. 28-29 KASIM 2013 MERKEZÎ ORTAK SINAVLAR TAŞRA TEŞKİLATI GÖREVLERİ SINAVDAN ÖNCE YAPILACAKLAR İl ve ilçelerde de sınav." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları