Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

13. Ulusal Jinekoloji obstetrik Kongresi Antalya, 2015 1/08/20151 Prof. Dr Hüsnü ÇELİK, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "13. Ulusal Jinekoloji obstetrik Kongresi Antalya, 2015 1/08/20151 Prof. Dr Hüsnü ÇELİK, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum."— Sunum transkripti:

1 13. Ulusal Jinekoloji obstetrik Kongresi Antalya, 2015 1/08/20151 Prof. Dr Hüsnü ÇELİK, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Jinekolojik Onkoloji Bölümü, (Adana Yerleşkesi) ADANA

2 Jinekolojik Kanserler  Serviks kanseri  Tip-I histerektomi Radikal Histerektomi +BPPLND  Endometrium kanseri  Tip1Histerektomi+BSO Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omental biyopsi +Sitoloji  Over Kanseri  Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omententektomi +sitoloji + Peritoneal biyopsi+ Appendektomi  Vulva kanseri  Geniş lokal eksizyon Radikal Vulvektomi+IFLND  Vagina kanseri ??

3 Prognostik Parametreler;  Serviks CA  Parametrium  Lenf nodları  Cerrahi sınır  Tm çapı  Str.invazyon  LVSI?  Histopatoloji End CA HHistopatoloji MMI GGrade TTm çapı LLVSI EEvre Over CA  Histopatoloji  Grade  Evre

4 İnkomplet Cerrahi  Yetersiz preoperatif değerlendirme  Yalancı negatiflik  Frozen incelemenin yapılmadığı /yapılamadığı durumlar (kitle,Atipili hiperplazi..), Frozen-parafin uyumsuzluğu.  Preoperatif kanser (endometrial, serviks) tanısı bilinen olgularda yapılmış histerektomi/Cerrahi…  Acil Histerektomi

5 Jinekolojik Kanserler  Serviks kanseri  Tip-I histerektomi Radikal Histerektomi +BPPLND  Endometrium kanseri  Tip1Histerektomi+BSO Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omental biyopsi +Sitoloji  Over Kanseri  Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omententektomi +sitoloji + Peritoneal biyopsi+ Appendektomi  Vulva kanseri  Geniş lokal eksizyon Radikal Vulvektomi+IFLND  Vagina kanseri ??

6 Serviks Kanseri  Parametrium  Lenf nodları IB1- IIA ○ Parametrial tutulum %40-50 ○ Nodal tutulum Pelvik %25-30 Para-aortik %5 İzole para-aortik %1 Benedetti-Panici P,1996; Turan T, 2007; Novakoviç P,2002; Sakuragi N,1999 Nodal tutulum 5y sağkalım %91 %40 10y sağkalım %85 %26 Evre 1A1 de Pelvik LNM <%1 (LVSI-) Evre 1A2 de Pelvik LNM %3-6

7 Minör faktörler Sedlis 1999; Delgado 1990; Rodman 2006

8 Erken evre Serviks Kanseri, Adj RT, KRT.  IA2-IIA, meta-analiz (RH +PLND) RT vs RT+KT RT+KT ölüm riskini belirgin olarak azaltır ( HR:0.56) Hastalık progresyonunu azaltır (HR: 0.47) RT+KT kolunda Grade3-4 daha fazla (RR: 5.66) IB1-IIA, meta-analiz (RH+ PLND) RT(+) vs RT (-) 5 yıllık sağkalımda fark yok RT(+) hastalık progresyonunu azaltır.. RT(+) ciddi yan etkiler daha yüksek. Rosa DD,Cochrane, 2012; Rogers L,Cochrane, 2012

9 Radikal Parametrektomi/radyoterapi Radikal Parametrektomi Yazar Yıl n 5y(%) Barber et al. 1968 115 32 Orr et al. 1986 23 NR Kinney et al. 1992 27 82 Chapman et al. 1992 18 89 Kinney et al. 1992 27 82 Chapman et al. 1992 18 89 Leath et al. 2004 23 96 Ayhan et al. 2006 27 89 Park JY, 2010 26 100 Radyoterapi Yazar Yıl n 5y(%) Cosbie 1963 86 54 Andras et al. 1973 118 89 Davy et al. 1977 72 77 Papavasiliou 1980 36 89 Heller et al. 1986 35 67 Roman et al. 1993 122 65 Fang et al. 1993 73 67 Choi et al. 1997 64 76 Crane et al. 1999 18 93 Huerta 2003 59 59 Munstedt 2002 80 83 Park JY, 2010 44 94 Park JY, 2010

10  10 yıllık sağkalım * IA2–IIA ○ 44 RT yada CCRT: %96 ○ 29 RP: %100 ○ Cerrahi %62 olguda yeterli ** * Park JY, 2010; * * Munstedt,2002, Radikal Parametrektomi/radyoterapi

11 Radikal parametrektomi / Komplikasyon  %8.7–30  İntraoperatif (organ yaralanmaları)  Fistüller  Hastanede kalma, ort: 17 gün (7-43 gün)  Kan transfüzyonu  Mekanik ileus  İntraabdominal Tümör Ekilmesi (?) Park JY, 2010

12 Serviks Kanseri, NCCN, 2015

13 Parametrial Tutulum Tm çapı <2 cmTm çapı >2 cm LVSI(-) PM(+) %0.4 LVSI(+) PM(+) %7.3 LVSI(-) PM(+) %4.3 LVSI(+) PM(+) %21.4 DOI: 10.1002/cncr.22899; Cancer, 2007 PLN(+) PM %47.9 PLN(-) PM (+) %6

14 Jinekolojik Kanserler  Serviks kanseri  Tip-I histerektomi Radikal Histerektomi +BPPLND  Endometrium kanseri  Tip1Histerektomi+BSO Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omental biyopsi +Sitoloji  Over Kanseri  Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omententektomi +sitoloji + Peritoneal biyopsi+ Appendektomi  Vulva kanseri  Geniş lokal eksizyon Radikal Vulvektomi+IFLND  Vagina kanseri ??

15 Endometrial Kanser, Risk Kategorileri Düşük RiskOrta RiskYüksek Risk Gr 1, 2 endometrioid MI<%50, Tm çapı <2 cm Gr 1,2, MI>%50 G3, MI<%50 ve LVSI 60 yaş üzeri Evre II ve üzeri Non-endomet hist. (serous yada Clear..) 5 yıllık rekürrens riski %2-10 5 yıllık rekürrens riski %20-25 5 yıllık rekürrens riski %30-65 Fakiris AJ, 2009; Nout RA, 2010; Creutzberg CL, 2000; Keys HM, 2004; Homesley HD, 2009; Maggi R, 2006; Thigpen JT, 2004; Randall ME, 2006.

16 Pelvik Lenf Nodu Tutulumu Grade dağılımı: G1,%23; G2,%52; G3, %25. Chi DS, 2008 N:349MI 0%MI<50%MI>50% G10% G24%10%17% G30%7%28%

17 Tümör çapı-Lenf nodu metastazı J. C. Schink, 1987; A. Mariani, 2002 Tümör çapıLN Metastazı <2 cm 4% >2 cm 15% Tüm kavite35% G1 or 2, MI<%50 <2 cm, LNM %1

18 End CA, 5y hastalıksız sağkalım 1988-2001, SEER Evre Lenfadenektomi (+) n:12.333 Lendadenektomi (-) n:27.063 p I%95.5%96.6>0.05 III%90.4%82.2<0.001 III%73.8%63.1<0.001 IV%53.3%26.9<0.001 Chan JK, 2007

19 Paraaortik Lenfadenektomi Düzeyi 11.443 End Kanser, SEER Lend nodu sayısıPozitif Lenf nodu (%) 5’ e kadar27 10’a kadar46 15’e kadar74 20’ye kadar85 25’e kadar100 25’den fazlaAnlamlı artış yok

20 Orta ve Yüksek riskli hastalarda Para-aortik lenfadenektomi Paraaortik lenf nodu<10, yada sadece pelvik yapılmış grupta rekürrrens iki kat fazla. Multimodal Adjuvant tedavilerin gözönünde bulundurulması gerekir. May T, 2013

21 Genç Endometrial Kanserli Kadınlarda Overlerin Korunması / Meta-analiz.  Univaryat analiz  LNM, MI>%50, intraop extrauterin hast, adnexal tutulum için belirgin risk faktörüdür (P <.05).  Histoloji, grade, servikal tutulum risk faktörü değil.  Multivaryat analiz: MI>%50, intraop extrauterin ovaryan tutulum için bagımsız prediktör.  Bilhassa, extrauterin hastalık varlığı en belirgin risk faktörüdür (OR: 21)  Herhangi bir extrauterin hast yokluğunda ovarian malignansi %1.2.  Overleri korumak sağkalım üzerinde etkisiz.  Literatürde senkron ovarian tm:%5-29, dikkatli inceleme ile normalse; ~%1 Sun C, Fertil Steril, 2013

22 Endometrium Kanseri, NCCN, 2015

23 SARKOM, NCCN,2015 Morselarasyon kullanıldığında; Re-eksplorasyon (15-118 gün) Dissemine intraperitoneal Hastalık :%28.5 OduyeboT, Gynecol Oncol. 2014

24 Jinekolojik Kanserler  Serviks kanseri  Tip-I histerektomi Radikal Histerektomi +BPPLND  Endometrium kanseri  Tip1Histerektomi+BSO Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omental biyopsi +Sitoloji  Over Kanseri  Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omententektomi +sitoloji + Peritoneal biyopsi (şüpheli, random)+ Appendektomi  Vulva kanseri  Geniş lokal eksizyon Radikal Vulvektomi+IFLND  Vagina kanseri ??

25 Over kanserlerinde evreleme  Erken evre gibi gözüken olgularda metastaz bölgeleri  Peritoneal sitoloji %19.4  Omentum %8.4  Diafragma altı %9.5  Pelvik nodlar %4.9  Para-Aortik nodlar %10.3  Appendix %5  Random biyopsi %5 1/08/201525 %30

26 Evreleme Over Kanseri, evreleme nRekurrens (%)DFS (%)OS (%) Optimal evreleme 7514.67989 LND hariç tüm stepler(+) 4634.86171 Peitoneal biyopsi hariç tüm stepler(+) 1435.76465 * Uygunsuz evreleme yapılmamış olguların %33-67 sinde LND yapılmamış… Timmers PJ, 2010

27 ICON 1ACTION Grup447 FIGO I-III 93% FIGO stage1 448 FIGO Ia-Ib grade II-III, FIGO Ic-Iıa, FIGO I-IIa clear cell CerrahiTAH-BSO, en az infrakolik omentektomi Tam evreleme KTPlatin bazlı KT≥6Platin bazlı KT≥4 OS 79% (adj ted) vs70% ( ted yok) OS 85% (adj ted) vs 78% (ted yok) Adj ted ile sağkalım artışı.Subgrup analizi optimal evreleme yapılmayanlarda anlamlı olarak kötü. Over Kanseri, KT

28 Epiteliyal Over Kanseri, NCCN, 2015

29 Malign Germ Hücreli Tümörler

30 Jinekolojik Kanserler  Serviks kanseri  Tip-I histerektomi Radikal Histerektomi +BPPLND  Endometrium kanseri  Tip1Histerektomi+BSO Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omental biyopsi +Sitoloji  Over Kanseri  Tip1Histerektomi+BSO+BPPLND+Omententektomi +sitoloji + Peritoneal biyopsi+ Appendektomi  Vulva kanseri  Geniş lokal eksizyon Radikal Vulvektomi+IFLND  Vagina kanseri ??

31 Vulva Kanseri I:Tümör vulva veya perinede sınırlı, 2 cm’den küçük, lenf nodları negatif 1A: 1mm II:Tümör vulva ve/veya perinede sınırlı, 2 cm’den büyük, lenf nodları negatif III:Herhangi bir boyutta tümör, aşağı üretra, vajen veya anusa yayılım ve/veya tek taraflı bölgesel lenf nodu metastazı IV:Tümör üst üretra, mesane mukozası, rektal mukoza, pelvik kemiklere yayılmış veya bilateral bölgesel lenf nodu metastazı. Pelvik lenf nodlarının da dahil olduğu herhangi bir uzak metastaz

32 Vulva Kanseri  Evre 1A Radikal geniş lokal eksizyon  Evre 1B Lateralize lezyonlar için ipsilateral İnguino-femoral lenfadenektomi, santralize lezyonlar için bilateral İnguino-femoral lenfadenektomi ile radikal lokal eksizyon  Evre II lezyonlar bilateral İnguino-femoral lenfadenektomi ve kritik orta hat yapılarını koruyacak şekilde tüm yönlerde en az 1 cm lik temiz kenarlar içeren radikal lokal eksizyon (veya modifiye radikal vulvektomi).  Evre III veya IV hastalık. RT ve kemosensitizasyon ile (sisplatin veya 5-FU) tedavi edilmelidir. Seçilmiş vakalar radikal vulvektomi ile tedavi edilebilir.

33 1/08/201533

34 Safety and Tolerance of Radical Hysterectomy for Cervical Cancer in the Elderly George EM, Gynecologic Oncology,2014, In pres

35

36

37

38 Initial failure site according to primary treatment with or without para-aortic lymphadenectomy in endometrial cancer Todo Y, 2011 Conclusion Adjuvant chemotherapy might not be able to replace surgical removal as a treatment for metastatic lymph nodes. 657 PtsPLPL+PA L P Intrapelvic4.7%2.9%0.22 Extrapelvic16.1%6.2%0.0001 Paraortic met.5.1%0.6%0.0004 Received CT.9.5%1.3%0.0036 Total recurrence rate: 15.7%


"13. Ulusal Jinekoloji obstetrik Kongresi Antalya, 2015 1/08/20151 Prof. Dr Hüsnü ÇELİK, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları