Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU"— Sunum transkripti:

1 LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU
Prof. Dr. Fırat ORTAÇ

2 Kanserin Cerrahi Tedavisi
Tümör + Drene eden lenfatiklerin komplet rezeksiyonu

3 Lenfadenektomi Selektif Komplet Morbidite Hospitalizasyon süresi
Maliyet

4 Selektif lenfadenektomi alternatifleri
Palpasyon USG (+FNA) CT, MRI,PET SENTİNEL LENF NOD TESBİTİ

5 Selektif Lenfadenektomi
Lenfatik mapping Sentinel nod tespiti Morbidite Komplet lenfadenektomi gereksinimi

6 Sentinel Lenf Nodu Konsepti
Primer tümörü drene eden ilk lenf nodudur Lenfatik drenaj belirli bir düzende ilerliyor ise, sentinel nod bundan sonraki lenfatik bölgelerin patolojik durumunu yansıtacaktır

7 Diğer nodlar tümör (-) olmalıdır
SLN (-) ise; Diğer nodlar tümör (-) olmalıdır

8 Sentinel Lenf Nodu Tarihçe - 1
1950  Weinberg ve ark. Gastrik CA (Blue dye) 1960  Testiküler CA (Radyoaktif izotop) 1977  Cabanas ve ark. Penil CA (Lenfanjiografi ile tümörü drene eden ilk lenf nodunu tespit etmiş  sentinel lenf nodu tanımı

9 Sentinel Lenf Nodu Tarihçe - 2
1992  Morton ve ark. Malign melanon (izosulfan blue) 1993  Alex ve Krag. Malign melanom (99m Tc sülfürkolloid + İntraoperatif gama prob) Günümüzde  (kombine teknik) Blue Dye + Radyoaktif Tracer - Lenfosintigrafi - Gama prob - Meme kanseri - Vulva, Serviks, Endometrium

10 Cabanas’ın Sentinel LN Konsepti
Bölgesel lenf nodları Lenfatik zincir Sentinel lenf nodları İlk metastaz bölgesi Tümör Canabas, Cancer, 1977

11 Modern Sentinel LN Konsepti
Bölgesel lenf nodları Modern Sentinel LN Konsepti Lenfatik zincir Sentinel lenf nodları İlk metastaz bölgesi Tümör Perilezyonel boya ya da radyoaktif kolloid injeksionu

12 Lenfatik Mapping ve Sentinel Nod Tesbiti
Vital Blue Dye ( izosülfan blue -patent blue V ) Lenfosintigrafi Preoperatif İntraoperatif (g probe) Kombine teknik

13 İzosülfan Blue Lymphazurin ( %1): tıbbi literatürde ilk olarak 1980’de kullanılmıştır Moleküler ağırlığı : dalton Patent blue’nun 2,5 disülfonik asit izomeridir. Serum proteinlerine %50 oranında ve zayıf olarak bağlanır. 0.4 mg/kg doza kadar güvenle uygulanır. Lenfotrofiktir. %7’si idrar ve feçesle değişmeden atılır.

14 BLUE DYE Avantajları Dezavantajları Ucuz kolay görülebilir Güvenli
Hızlı Dezavantajları Preop uygulanımı yok Hızlı , SN gözden kaçabilir Allerjik reaksiyon Atipik yerleşimli SN yakalanmayabilir Tekniğin öğrenilmesi zaman gerektirir False (-) sonuç ihtimali yüksek

15

16

17

18

19 Lenfosintigrafi Radyokolloid adı verilen maddeler kullanılır.
99mTc-SC (A.B.D) 99mTc-CA (Avrupa) 99mTc-HSA 99mTc-ATC Peri-lezyonel , s.c , intra-dermal 0,2-0,5 ml arasında enjeksiyon Sintigram; pre-op ,intra-operatif SLN çıkarıldıktan sonra aktivitesinin %10’dan fazlası background varsa diğer SLN aranır

20

21 İntraservikal 99mTc-CA enjeksiyonu sonrası lenfosintigram

22 Patolojik İnceleme Standart HE Boyama Mikrometastaz Tanısı İçin
En uzun çap boyunca nod ikiye ayrılıp 5 mm aralıklarla kesit alınır Mikrometastaz Tanısı İçin Uzun çap boyunca 3 mm aralıklarla kesilip her bloktan 400 µm aralıklarla tekrar kesit alınır(Seri kesitleme) İmmünhistokimyasal (IHC) Boyama Sitokeratin (CK) Antijeni için boyanır

23 Hematoksilin & Eosin IHC
SLN / Ultrastaging SN< 1.5 cm Uzun akstan kes Hematoksilin & Eosin IHC

24 ULTRASTAGING Mikrometastaz(<2mm) saptamada FS sensitivitesi: %45.4
SERİ KESİT VE IHC %20 daha fazla metastaz saptanır. Seri kesit IHC’ den daha önemli(<2mm) IHC moleküler mikrometastazlarda(<0.2mm) önemli Euscher ED et al.Am J Surg Pathol 32:1336,2008

25 Hızlı IHC Ultrastaging
Kullanılan Antikor Monoklonal antikor A45-B/B3-Cy3 Fluoresan arama 10 dakikada sonuç Sensitivitesi yüksek Karsten U, Virchows Arch, 2002

26 Serviks Kanserinde Sentinel Lenf Nodu

27 Erken Evre Serviks Kanserinde Lenf Nod Metastazı
% 10-35 Önemli bir prognostik faktör Nodal tutulum durumunun preoperatif değerlendirilmesi - Zor ve güvenilirliği düşük - CT, MRI, PET, LAG

28 Serviks Kanserinde Neden Lenfatik Mapping ?
Erken evre hastalardaki (+) nod insidansı; %15 >%85 hastaya gereksiz lenfadenektomi Serviksin karışık lenfatik drenajı Tüm rejyonel lenf nodlarının değerlendirilebilmesi için geniş pelvik diseksiyona ihtiyaç duyulması (morbidite artışı)

29 Klinik erken evre serviks kanseri
Sentinel LN L/S lenfadenektomi (-) LN (+) LN LAVRH Kemoradyoterapi LRH Renaud et al. Gynecol Oncol 2000 Sardi et al. Gynecol Oncol 1999 Childers et al. Gynecol Oncol 1992 LAVRT

30 Serviksin Lenfatik Sistemi
Yüzeyel Paraortik, eksternal iliak, inguinal Derin Transvers (Eksternak iliak) Posterolateral (Hipogastrik) Posterior (Common iliak) J Korean Med Sci,2002

31 Sentinel Nod Lokalizasyonu
Eksternal iliak Obturator Bifürkasyon Kısıtlamalar Paraaortik Paraservikal Lateralizasyon (bilaterality >1)

32

33 Serviks Kanseri ve Sentinel Nod
LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM (Güncel Yaklaşım)

34 L/S  Broad ligamentler açılır
Mavi ile boyanmış lenf nodları izlenir.

35 Mavi boyalı veya sıcak(hot) lenf nodları çıkarılır
Frozen (+) nod Stop cerrahi RT Sentinel nod

36

37

38 SLN Saptama oranı Stage ve tümörün büyüklüğü
Kulanılan teknik(Kombine>Tc99>blue) Enjeksiyon Kolloid(40-220MBq); blue(2-4cc) 4 kadran-subepitelyal Enjeksiyon zamanlaması vs cerrahi İşlemin standardizasyonu , öğrenme eğrisi

39 SLN saptama oranı vs Stage
STAGE IB1 :%96.6 STAGEIB2 :%66.7 STAGE IIA:%62.5

40 SLN saptama oranı vs lezyon büyüklüğü
< 2cm: %96 >2cm :%54 <4cm:%73 >4cm:%20 Büyük lezyona enjeksiyon güçlüğü Lenfatiklerin tümör embolisi ile oklüzyonu Boya/ Tc99 migrasyonunu önler.

41 SLN saptama vs enjeksiyon derinliği
Derin enjeksiyon (5-10 mm): %90 Yüzeyel enjeksiyon(sub epitelyal) %100

42 ATİPİK SLN LOKALİZASYONU
%15 %5 para-aortik bölge %10 kommon iliak ve presakral

43 Parametriyal SLN Tesbiti zor, atlanabilir. Önemi ?
Pelvik LN(-):Parametriyal nodlar radikal histerektomide çıkarılmakta Pelvik LN(+):Parametriyal nodlar RT alanı içine girmektedir.

44 Lenfosintigrafi(LSG)
Preoperatif ? Postoperatif ? Preoperatif LSG DAHA PAHALI, ORGANİZE ETMEK DAHA KOMPLEKS Preop LSG : Aberan drenaj yerinin tesbiti Bileteral SLN tesbit edilirse intraop.blue dye enjekte etmenin yararı yok

45 60% -100% Kombine  %93 Tek yöntem  %79
Serviks Kanserinde Sentinel Nod Belirlenme Oranları 60% -100% Kombine  %93 Tek yöntem  %79 Gynecol Oncol, 2003

46 Servikal Kanserde SLN Literatür (seçilmiş 23/98 makale :842 olgu Blue
Tc-99 Blue+Tc-99 SN saptama oranı %84 %88 %97 Sensitivite %81 %92 Van de Lande J et al.Gynecol Oncol 106:604,2007

47 SONUÇLAR-I Neden Lenfatik Mapping?
Gereksiz cerrahiye bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltır. Postoperatif RT’ye bağlı komplikasyonları azaltır. Lenf nodu metastazlarının daha kesin ve doğru olarak tespit edilmesini sağlar (PCR) Negatif prediktif değeri yüksek olmalı, tecrübe,öğrenme eğrisi önemli,prospektif randomize çalışmalar artırılmalıdır.

48 SONUÇLAR-II Vulva Kanserlerinde : Histolojik olarak (+) SN tespit edildiğinde Komplet inguinofemoral lenfadenektomi yapılmalıdır.

49 SONUÇLAR-III Serviks ve Endometrium Kanserlerinde; (+) Sentinel Nod Varlığında : Tedavi seçeneği olarak cerrahiden çok primer radyoterapi tercih edilmelidir?


"LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları