Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU Prof. Dr. Fırat ORTAÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU Prof. Dr. Fırat ORTAÇ."— Sunum transkripti:

1 LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU Prof. Dr. Fırat ORTAÇ

2 Kanserin Cerrahi Tedavisi Tümör + Drene eden lenfatiklerin komplet rezeksiyonu

3 Lenfadenektomi Morbidite Morbidite Hospitalizasyon süresi Hospitalizasyon süresi Maliyet Maliyet KompletSelektif

4 Selektif lenfadenektomi alternatifleri Palpasyon USG (+FNA) CT, MRI,PET SENTİNEL LENF NOD TESBİTİ

5 Lenfatik mapping Sentinel nod tespiti Komplet lenfadenektomi gereksinimi Morbidite Selektif Lenfadenektomi

6 Sentinel Lenf Nodu Konsepti Primer tümörü drene eden ilk lenf nodudur Lenfatik drenaj belirli bir düzende ilerliyor ise, sentinel nod bundan sonraki lenfatik bölgelerin patolojik durumunu yansıtacaktır

7 SLN (-) ise; Diğer nodlar tümör (-) olmalıdır

8 Sentinel Lenf Nodu Tarihçe - 1 1950  Weinberg ve ark. Gastrik CA (Blue dye) 1960  Testiküler CA (Radyoaktif izotop) 1977  Cabanas ve ark. Penil CA (Lenfanjiografi ile tümörü drene eden ilk lenf nodunu tespit etmiş  sentinel lenf nodu tanımı

9 Sentinel Lenf Nodu Tarihçe - 2 1992  Morton ve ark. Malign melanon (izosulfan blue) 1993  Alex ve Krag. Malign melanom (99 m Tc sülfürkolloid + İntraoperatif gama prob) Günümüzde  (kombine teknik) Blue Dye + Radyoaktif Tracer - Lenfosintigrafi - Gama prob - Meme kanseri - Vulva, Serviks, Endometrium

10 Lenfatik zincir Bölgesel lenf nodları Sentinel lenf nodları İlk metastaz bölgesi Tümör Cabanas’ın Sentinel LN Konsepti Canabas, Cancer, 1977

11 Lenfatik zincir Bölgesel lenf nodları Sentinel lenf nodları İlk metastaz bölgesi Perilezyonel boya ya da radyoaktif kolloid injeksionu Modern Sentinel LN Konsepti Tümör

12 Lenfatik Mapping ve Sentinel Nod Tesbiti  Vital Blue Dye ( izosülfan blue -patent blue V )  Lenfosintigrafi -Preoperatif -İntraoperatif (  probe)  Kombine teknik

13 İzosülfan Blue Lymphazurin ( %1): tıbbi literatürde ilk olarak 1980’de kullanılmıştır Moleküler ağırlığı : 563.13 dalton Patent blue’nun 2,5 disülfonik asit izomeridir. Serum proteinlerine %50 oranında ve zayıf olarak bağlanır. 0.4 mg/kg doza kadar güvenle uygulanır. Lenfotrofiktir. %7’si idrar ve feçesle değişmeden atılır.

14 BLUE DYE Avantajları  Ucuz  kolay görülebilir  Güvenli  Hızlı Dezavantajları  Preop uygulanımı yok  Hızlı, SN gözden kaçabilir  Allerjik reaksiyon  Atipik yerleşimli SN yakalanmayabilir  Tekniğin öğrenilmesi zaman gerektirir  False (-) sonuç ihtimali yüksek

15

16

17

18

19 Lenfosintigrafi Radyokolloid adı verilen maddeler kullanılır. –99mTc-SC (A.B.D) –99mTc-CA (Avrupa) –99mTc-HSA –99mTc-ATC Peri-lezyonel, s.c, intra-dermal 0,2-0,5 ml arasında enjeksiyon Sintigram; pre-op,intra-operatif SLN çıkarıldıktan sonra aktivitesinin %10’dan fazlası background varsa diğer SLN aranır

20

21 İntraservikal 99mTc-CA enjeksiyonu sonrası lenfosintigram

22 Patolojik İnceleme Standart HE Boyama En uzun çap boyunca nod ikiye ayrılıp 5 mm aralıklarla kesit alınır Mikrometastaz Tanısı İçin Uzun çap boyunca 3 mm aralıklarla kesilip her bloktan 400 µm aralıklarla tekrar kesit alınır(Seri kesitleme) İmmünhistokimyasal (IHC) Boyama Sitokeratin (CK) Antijeni için boyanır

23 SLN / Ultrastaging SN< 1.5 cm Uzun akstan kes Hematoksilin & Eosin IHC

24 ULTRASTAGING Mikrometastaz(<2mm) saptamada FS sensitivitesi: %45.4 SERİ KESİT VE IHC %20 daha fazla metastaz saptanır. Seri kesit IHC’ den daha önemli(<2mm) IHC moleküler mikrometastazlarda(<0.2mm) önemli Euscher ED et al.Am J Surg Pathol 32:1336,2008

25 Hızlı IHC Ultrastaging Kullanılan Antikor Monoklonal antikor A45-B/B3-Cy3 Fluoresan arama 10 dakikada sonuç Sensitivitesi yüksek Karsten U, Virchows Arch, 2002

26 Serviks Kanserinde Sentinel Lenf Nodu

27 Erken Evre Serviks Kanserinde Lenf Nod Metastazı % 10-35% 10-35 Önemli bir prognostik faktörÖnemli bir prognostik faktör Nodal tutulum durumunun preoperatif değerlendirilmesiNodal tutulum durumunun preoperatif değerlendirilmesi - Zor ve güvenilirliği düşük - CT, MRI, PET, LAG

28 Erken evre hastalardaki (+) nod insidansı; %15 –>%85 hastaya gereksiz lenfadenektomi Serviksin karışık lenfatik drenajı –Tüm rejyonel lenf nodlarının değerlendirilebilmesi için geniş pelvik diseksiyona ihtiyaç duyulması (morbidite artışı) Serviks Kanserinde Neden Lenfatik Mapping ?

29 Klinik erken evre serviks kanseri L/S lenfadenektomi (+) LN Kemoradyoterapi Renaud et al. Gynecol Oncol 2000 Sardi et al. Gynecol Oncol 1999 Childers et al. Gynecol Oncol 1992 (-) LN LAVRH LRH Sentinel LN LAVRT

30 Serviksin Lenfatik Sistemi YüzeyelYüzeyel Paraortik, eksternal iliak, inguinalParaortik, eksternal iliak, inguinal DerinDerin Transvers (Eksternak iliak)Transvers (Eksternak iliak) Posterolateral (Hipogastrik)Posterolateral (Hipogastrik) Posterior (Common iliak)Posterior (Common iliak) J Korean Med Sci,2002

31 Sentinel Nod Lokalizasyonu Eksternal iliak Eksternal iliak Obturator Obturator Bifürkasyon BifürkasyonKısıtlamalar Paraaortik Paraaortik Paraservikal Paraservikal Lateralizasyon (bilaterality >1) Lateralizasyon (bilaterality >1)

32

33 Serviks Kanseri ve Sentinel Nod LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM (Güncel Yaklaşım)

34 L/S  Broad ligamentler açılır Mavi ile boyanmış lenf nodları izlenir.

35 Mavi boyalı veya sıcak(hot) lenf nodları çıkarılır Frozen (+) nod Stop cerrahi RT Sentinel nod

36

37

38 SLN Saptama oranı Stage ve tümörün büyüklüğü Kulanılan teknik(Kombine>Tc99>blue) Enjeksiyon Kolloid(40-220MBq); blue(2-4cc) 4 kadran-subepitelyal Enjeksiyon zamanlaması vs cerrahi İşlemin standardizasyonu, öğrenme eğrisi

39 SLN saptama oranı vs Stage STAGE IB1 :%96.6 STAGEIB2 :%66.7 STAGE IIA:%62.5

40 SLN saptama oranı vs lezyon büyüklüğü < 2cm: %96 >2cm :%54 <4cm:%73 >4cm:%20 Büyük lezyona enjeksiyon güçlüğü Lenfatiklerin tümör embolisi ile oklüzyonu Boya/ Tc99 migrasyonunu önler.

41 SLN saptama vs enjeksiyon derinliği Derin enjeksiyon (5-10 mm): %90 Yüzeyel enjeksiyon(sub epitelyal) %100

42 ATİPİK SLN LOKALİZASYONU %15 –%5 para-aortik bölge –%10 kommon iliak ve presakral

43 Parametriyal SLN Tesbiti zor, atlanabilir. Önemi ? Pelvik LN(-):Parametriyal nodlar radikal histerektomide çıkarılmakta Pelvik LN(+):Parametriyal nodlar RT alanı içine girmektedir.

44 Lenfosintigrafi(LSG) Preoperatif ? Postoperatif ? Preoperatif LSG DAHA PAHALI, ORGANİZE ETMEK DAHA KOMPLEKS Preop LSG : –Aberan drenaj yerinin tesbiti –Bileteral SLN tesbit edilirse intraop.blue dye enjekte etmenin yararı yok

45 Serviks Kanserinde Sentinel Nod Belirlenme Oranları 60% -100% Kombine  %93Kombine  %93 Tek yöntem  %79Tek yöntem  %79 Gynecol Oncol, 2003

46 Servikal Kanserde SLN Literatür (seçilmiş 23/98 makale :842 olgu BlueTc-99Blue+Tc- 99 SN saptama oranı %84%88%97 Sensitivite%81%92 Van de Lande J et al.Gynecol Oncol 106:604,2007

47 SONUÇLAR-I Neden Lenfatik Mapping? Gereksiz cerrahiye bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltır. Postoperatif RT’ye bağlı komplikasyonları azaltır. Lenf nodu metastazlarının daha kesin ve doğru olarak tespit edilmesini sağlar (PCR) Negatif prediktif değeri yüksek olmalı, tecrübe,öğrenme eğrisi önemli,prospektif randomize çalışmalar artırılmalıdır.

48 SONUÇLAR-II Vulva Kanserlerinde : Histolojik olarak (+) SN tespit edildiğinde Komplet inguinofemoral lenfadenektomi yapılmalıdır.

49 SONUÇLAR-III Serviks ve Endometrium Kanserlerinde; (+) Sentinel Nod Varlığında : Tedavi seçeneği olarak cerrahiden çok primer radyoterapi tercih edilmelidir?


"LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU LAPAROSKOPİK SENTİNEL LENF NODU Prof. Dr. Fırat ORTAÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları