Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Misyon ▪Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve varoluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.

3 Misyon ▪Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir, ▪Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar, ▪Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir, ▪Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir, ▪Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır.

4 Misyon Bildirimi İçin Temel Sorular ▪Kuruluşun varoluş nedeni nedir? ▪Kuruluşun yasal görevleri nelerdir? ▪Kuruluş kimlere hizmet sunar? ▪Kuruluş çalışma alanı nedir? ▪Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanlar ve hizmet veya ürün tanımından oluşur.

5 Misyon = NEDEN+NASIL+KİME+NE Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile gerçekleştirmek”. (TÜSSİDE ’nin (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Misyonu)

6 Temel Değerler ▪Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır. ▪Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir. ▪Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler.

7 Temel Değerler ▪İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar. ▪Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar. ▪Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

8 Temel Değerler 3 Temel Alana ilişkin olurlar; 1.Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 2.Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, 3.Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler.

9 Temel Değerler 3 Temel Soruyu Cevaplandırırlar; 1.Çalışma felsefesi nedir? 2.Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve idealler nelerdir? 3.Çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

10 Vizyon ▪Vizyon; Gelecekte olmasını beklediğimiz, umduğumuz, her şey ve onların içerisinde bizim yerimiz. ▪Misyon: Vizyonumuza gittiğimiz yolda bugün neler yapıyoruz.

11 Vizyon Vizyonda 3 Temel Soru : ▪İdeal geleceğimiz nedir? ▪Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak isteniyor? ▪İdari ve Siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

12 Vizyon Örnekleri “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir TÜRKİYE.” (9.Kalkınma Planında Türkiye vizyonu.) “Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek.” (ABD Eğitim Bakanlığı vizyonu)

13 Temalar Birimin temel görev alanlarını belirler. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımları, sorun alanları grupları ile misyon-vizyon kavramlarından çıkarılırlar. Ancak birebir görev tanımları olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır.

14 Temalar İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar.

15 Temalara Örnek 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ Eğitim kalitesi Rehberlik ve Yönlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim, Yaşam Boyu Eğitim, Sosyal-kültürel sportif faaliyetler

16 Temalara Örnek 2. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Personel Hizmetleri, Denetim, Okul ve derslik yapımı, arsa temini Araştırma, yayın, İstatistik,proje-işbirliği Donatım- onarım Bilgi-iletişim teknolojisi Yurt-burs Atama (Yönetici, Usta öğretici)

17 Stratejik Amaç Bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır. Stratejik amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, yol gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

18 Stratejik Amaç Belirlenmesinde Önemli Noktalar Üst Belge ve bilgilerle uyumlu olmalıdır. Bu uyum amacın sonunda bilgi olarak verilmelidir. (9.Kalkınma planı, tedbir no 512 gibi) Kuruluş SP’nın da en az 1 tane olmalıdır. Üst sınır olmamakla birlikte çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Ulaşılmak istenen sonucu açık ifade etmeli ama nasıl ulaşılacağı kısmına girmemelidir. Sayısal ifadelerden ve görev tanımlarından kaçınılmalıdır. Yapılacaktır, edilecektir gibi gelecek yönelimi ile veya yapmak etmek gibi mastar ekleriyle yapılmış tanımlamalarla biterler.

19 Stratejik Amaç Örnekleri Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek modern çağın gereksinimlerine uygun eğitim ortamı hazırlamak. İlimizde yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi sağlanarak, her çağdaki nüfusun beceri kazanma ve meslek edinme faaliyetlerini çağa uygun hale getirmek. (9.kalkınma Planı) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasını etkin hale getirmek ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek. (Hükümet Programı)

20 Stratejik Hedef Stratejik Amaçları gerçekleştirebilmemize yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır ve onlarla aynı eklerle biterler. Orta ve Uzun vadeli olarak belirlenirler. (3-5 yıl) SSÖÖG-Z kuralına uygun olmalıdırlar. SSÖÖG-Z kuralına uyulmaması halinde veya daha spesifik ve ölçülebilir hale getirmek amaçları ile stratejik göstergeler (performans göstergeleri) kullanılabilir. İmkânsız olmamalı ama iddialı ve sonuca odaklı olmalıdır.

21 SSÖÖG-Z Kuralı  Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)  Somut  Önemli  Ölçülebilir  Gerçekleştirilebilir  Zaman ilişkili Örnek :İlimizde okul öncesi eğitimde 2014 yılında %55 olan okullaşma oranı, 2019 yılı sonuna kadar %75’e çıkartılacaktır. Örnek : İlimizde okul öncesi eğitimde 2014 yılında %55 olan okullaşma oranı, 2019 yılı sonuna kadar %75’e çıkartılacaktır.

22 Stratejik Hedef Örnekleri SAM 1 : Eğitim kurumlarımızın iletişim ve bilgi teknolojileri altyapılarını AB düzeyine çıkarmak. SH 1.1 Okulların %92’sinde var olan ADSL bağlantılarını, 2014 yılı sonunda %100 düzeyine çıkarmak. SH 1.2 2013 yılı sonuna kadar mevcut bilgi sistemlerimizin tümünün (mebbis, e-okul, e-performans, e-personel, e-evrak) tek çatı altında toplanmasını sağlamak. SH 1.3 Kurum çalışanlarının tümünün 2012 yılı sonuna kadar bilgi teknolojileri alanında sertifika sahibi olmasını sağlamak.

23 SSÖÖG-Z Kuralına Uymazsa?  Kurala uygun hale getirilmelidir.  Bunun için performans göstergesi/göstergeleri belirlenir. SH 1.3 İlimizde okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı plan dönemi sonunda iki katına çıkarılacaktır. Belirsizlikler : Mevcut ve beklenen okullaşma oranı Performans Göstergeleri: PG 1: Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı

24 Performans Göstergeleri Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Yani hedeflere ulaşmadaki başarımızı ölçebileceğimiz temel değerlerdir. Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Stratejik Hedefler için oluşturulan Performans Göstergeleri kurum düzeyinde, Performans Hedefleri için oluşturulan Performans Göstergeleri Harcama Birimi düzeyinde değerlendirilir ve raporlanır.

25 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU SAM4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllarİlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi P. Hedefi SH4 2008200920102011201220132014 PH1 Düzenlenen Konferans Sayısı00121217 PH2İşyeri Ziyaretleri Sayısı010100200100 600 PH3Toplantı Sayısı335555525 SH 4.4 Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimizin daha bilinçli olmaları için toplantı ve konferanslar düzenlenecek ve kendi alanlarındaki işyerleri ziyaret edilecektir. Stratejik hedef 4.4 için 3 adet Performans göstergesinin olduğu düşünülmüştür. Önceki 2 yıllık dönem performans gelişimini göstermek için ele alınmıştır. SP Dönem Hedefi ise Stratejik Hedefimiz için koymuş olduğumuz performans hedefini göstermektedir. Örnekte: PH 1: 2014 yılı sonuna kadar 7 Konferans Düzenlenmesi düşünülmektedir. PH 2: 2014 Yılı sonuna kadar 600 işyeri sahibi ziyaret edilecektir. PH 3: 2014 Yılı sonuna kadar 25 adet toplantı düzenlenecektir.

26 Performans Göstergeleri ▪Girdi, Çıktı, Verimlilik, Sonuç ve Kalite’den oluşan 5 türü vardır. ▪Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi belirlemek mümkündür. ▪Hedeflerin niteliği (girdi, çıktı, verimlilik, sonuç veya kaliteye yönelik olması) performans göstergelerinin niteliğini de etkiler.

27 Performans Göstergelerinin Türleri ▪Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilebilmesi için gereken kaynaklardır. Örneğin: Kayıt için başvuran öğrenci sayısı, Seminere katılan kişi sayısı, Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı, aşılama kampanyasında kullanılacak enfeksiyon sayısı vb… ▪Çıktı: Üretilen ürün veya hizmetlerin miktarıdır. Örneğin: Okuldan mezun olan öğrenci sayısı, Semineri tamamlayan kişi sayısı, Aşılama kampanyasında aşı yapılan çocuk vb..

28 Performans Göstergelerinin Türleri ▪Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdi-Çıktı arası ilişkiyi gösterir. Örneğin: Aşılanan çocuk başına maliyet, Seminere katılan kişi başına düşen maliyet, Mezun olan öğrenci başına maliyet, okuma yazma kampanyasında öğretmen başına düşen okutulan kişi sayısı,Birim karayolu başına maliyet vb..

29 Performans Göstergelerinin Türleri ▪Sonuç: Elde edilen çıktıların amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. Etkililik olarak ifade edilirler ve en önemli performans göstergeleridir. Toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu gibi sorulara yanıtlar verirler. Örneğin: Aşıyla önlenebilir hastalıklarda azalma, Bakım onarımı yapılan karayollarındaki ulaşım hizmetlerindeki iyileşme, Okuma yazma oranlarındaki artış, Seminer sonucunda sertifika almaya hak kazananların sayısı, vb..

30 Performans Göstergelerinin Türleri ▪Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir. Örneğin: İLSİS verilerinden hatasız olanların yüzdesi, bakım onarımı yapılanlardan tekrar bakım ve onarıma ihtiyaç göstermeyen karayollarının oranı, Okuma yazma kurslarına gidenlerin kurslara devam etme oranı, Seminere katılanların memnuniyet oranı, vb..

31 Stratejiler ▪Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünüdür. GZFT analizinde ortaya koyulan veriler strateji üretmede TOWS analizi aracılığıyla kullanılırlar. ▪Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? ▪Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? ▪Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? ▪Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

32 Strateji Örnekleri ▪AMAÇ : Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. (Hizmet içi Eğit.D.Bşk.) Stratejiler; ▪Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, ▪Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının web ortamında yapılmasının sağlanması, ▪Eğiticiler için sertifikasyon sistemine geçilmesi, vb…

33 Strateji Örnekleri ▪AMAÇ : Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. (Hizmet içi Eğit.D.Bşk.) ▪Stratejiler; ▪Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, ▪Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının web ortamında yapılmasının sağlanması, ▪Eğiticiler için sertifikasyon sistemine geçilmesi, vb…

34 F T Z G FIRSAT VAR VE SEN GÜÇLÜSÜN! FIRSATLARIN AVANTAJI İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN. FIRSAT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI YENMEK İÇİN FIRSATI KULLAN. TEHDİT VAR VE GÜÇLÜSÜN! TEHDİTİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN TEHDİT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI AZALT VE TEHDİTTEN KURTUL. TOWS MATRİSİ – Stratejilerin belirlenmesinde kullanılır.

35 35 SAM-1:Mahalli özellik ve ihtiyaçlara göre istihdam ve üretime dönük programlar geliştirerek çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde geniş katılımlı kurslar açmak GF Stratejileri Fırsatların avantajı i ç in g üç l ü y ö nleri kullan ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek i ç in fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak i ç in g üç l ü y ö nleri kullan ZT Stratejileri Zayiflığı azalt tehditlerden kurtul Güçlü Yönler-G 1 Yaygın eğitim kurumlarının olması 2 Program geliştirmede yer alacak nitelikli uzmanların olması 3 Ü r ü nleri sergileme ve paraya d ö n ü şt ü rme imkanı. Zayıf Yönler –Z 1 Mahalli her talebi karşılayamama 2 Araç gereç maliyeti ve yetersizliği 3 Kurslara sürekli devamda sorunlar yaşanması. Fırsatlar – F AB Hibe fonlarıyla desteklenme imkanı Yerel y ö netim ve STK desteği alabilme Kurslarda ü retilen ü r ü nlere ilgi ve talep olması GF Stratejileri 1 Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel y ö netim ve STK işbirliği stratejisi 2 Program geliştirme uzmanlarının yapacakları projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek sağlama stratejisi 3 Ü r ü nlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama stratejisi ZF Stratejileri 1 Mahalli taleplerin fazlalığını yerel y ö netim ve STK işbirliği ile karşılama stratejisi. 2 AB fonlarından yararlanarak ara ç gere ç maliyeti ve yetersizliğini giderme stratejisi. 3 Kursa katılanların aile ekonomilerine sağladıkları katkının cazibesini ö ne ç ıkartarak hayat boyu ö ğrenme programlarna s ü rekli devamı sağlama stratejisi. Tehditler – T Istihdam alanının dar olması Kurslarda kazanılan becerileri istihdama, ü retilen ü r ü nlerin tamamını paraya d ö n ü şt ü rme zorluğu GT Stratejileri 1 Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş becerisi kazanma, sosyal ç evre edinmenin ö nemsetilmesi stratejisi. 2 Kurslarda ü retilen ü r ü nlerin tamamını paraya d ö n ü şt ü rememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme stratejisi. ZT Stratejileri 1 Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve ü retilen ü r ü nlerin tamamını hemen paraya d ö n ü şt ü rememenin d ö n ü şt ü receği olumsuz d ü ş ü nceleri giderecek sosyal etkinlikler d ü zenleme stratejisi.

36 Performans Hedefleri Stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösteren kavramdır. Stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösteren kavramdır. İdarenin stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle ulaşmayı öngördüğü performans seviyelerini gösteren belirgin, ölçülebilir ve çıktı-sonuç odaklı performans düzeyleridir. Harcama Birimi düzeyinde tespit edilir ve bir taahhüt içerir. Rakamsal hedef konulamadığı durumlarda mevcut durumun iyileştirilmesi de hedef olarak belirlenebilir. Bu durum çok istisnai olmalıdır.

37 Performans Hedefleri Her stratejik hedefin en az bir performans hedefi olmalıdır. Her stratejik hedefin en az bir performans hedefi olmalıdır. Stratejik hedeflerin yıllar itibariyle yazılmasıdır. Stratejik hedeflerin yıllar itibariyle yazılmasıdır. SSÖÖK-Z kuralına uygun olmayan hedefler için belirlenen performans gösterge veya göstergelerinden yola çıkılarak yıllık hedefler belirlenir. SSÖÖK-Z kuralına uygun olmayan hedefler için belirlenen performans gösterge veya göstergelerinden yola çıkılarak yıllık hedefler belirlenir. Sayısal ifadeler içermelidir. Yüzde, sayı, miktar vb. Sayısal ifadeler içermelidir. Yüzde, sayı, miktar vb. Stratejik hedefte ilgili yılda işlem yapılmayacaksa performans hedefi yazılmayabilir. Stratejik hedefte ilgili yılda işlem yapılmayacaksa performans hedefi yazılmayabilir.

38 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU SAM3 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllarİlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi P. Hedefi SH2 2008200920102011201220132014 PH1 Pansiyon Kontenjan Sayısı40.357 42.10043.80045.900 PH2 Zamanında Tamamlanan İnşaat Sayısı0001011120 33 PH3 Ataması Yapılan Öğretmen Sayısı00040044048001320 PH SH 3.2. 2007 yılında 40.357 olan pansiyon kontenjanını 2013 yılı sonunda 45.900’e çıkarmak. 2010 yılı okul yapımı, 2011 yılı okul yapımı ve öğretmen alımı, 2012 yılından itibaren yapılan okullar bitecek ve okullaşma oranları artacaktır.

39 Maliyetlendirme ▪Faaliyet ve projelerin maliyetlerinin ortaya koyulduğu aşamadır, ▪Faaliyet ve Projelerin maliyetlerinden ilgili Stratejik Hedefin maliyetine, ▪Stratejik Hedefin maliyetinden Stratejik Amacın maliyetine, ▪Amaçların maliyetinden de Stratejik Planın maliyetine gidilmesini sağlar. ▪Maliyetler tablolaştırılıp çıkarıldıktan sonra bunlara ilişkin Kaynaklarda tablolaştırılır ve kurumun Bütçesi ortaya çıkarılmış olunur.

40 Maliyetlendirmede Amaç ▪Stratejik planda Geleceğe Yönelimi gerçekleştirebilmek için Planlama-Bütçeleme bağını kurarak; stratejik hedeflerin gerçekçi olarak belirlenmesini ve harcamaların önceliklendirilmesini sağlamaktır. ▪Hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması bu sayede gerçekleşir. Ancak maliyetlendirme yapılırken kullanılan faaliyet ve projelere stratejik plan dokümanı içinde yer verilmesi zorunlu değildir, hatta tam tersi olarak yer verilmemesi beklenir. ▪Kaynak-maliyet yapıları ortaya konarak, hedefleme kontrolü, kaynak yeterliliği ve önceliklendirmeler yapılır.

41 Bütçelemenin Önemi ▪Şeffaflık Sağlar ▪İkili Bir yol Sunar ▪Yardımcı Bir Araçtır ▪Gösterge ve Kontrol Aracıdır

42 Bütçelemenin Önemi İkili Bir yol Sunar Ne kadar bütçeye ihtiyacımız olduğunu veya Eldeki bütçeyle neler yapabileceğimizi gösterir. ▪İşe Göre Para? ▪Paraya Göre İş?

43 Faaliyet & Proje Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Belirli bir amaca hizmet eden hedefi yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, çıktısı ürün veya hizmet olan işlerin tanımlanmış şeklidir. Faaliyet: Bütçedeki cari ödeneklerle gerçekleştirilir. Proje: Bütçedeki yatırım ödenekleriyle gerçekleştirilir.

44 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi  Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.  Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir.  Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.  Harcama birimlerini içerir.  Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur.

45 Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Dağılım Tablosu SAMStratejik Amaç AçıklamasıÖdenek (YTL) 1 Bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme becerisine sahip nesiller yetiştirmek.9.712.348.600 2 Tüm kademelerde okullaşma oranını çağın gerektirdiği seviyelere çıkartmak.7.823.322.400 3 Okul ve kurumlarımızın fiziki mekanlarını iyileştirerek donatım ve alt yapı açısından eğitime daha uygun hale getirmek.6.342.000.340 4 Türk Cumhuriyetleri, akraba toplulukları ve diğer ülkeler ile ülkemiz arasında eğitim ve öğretim konusunda işbirliğine giderek bu ülkelerle aramızda sağlam, kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturmak ve bu şekilde Türkçe ve Türk kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak.223.100.000 5 …2.300.000 6 …45.540.000 7 …434.560.000 8 Eğitim ve Öğretim alanında AB'ye uyumu ve uluslar arası etkinliği artırmak.212.000.000 Bakanlık Tarafından Kullanılan Ödenek Toplamı24.795.171.340

46 İzleme ve Değerlendirme ▪Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz ? ▪Yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme, ▪Misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun yani performansın değerlendirilmesi, ▪Elde edilen verilerle planın gözden geçirilmesi evrelerini ifade eder.

47 İzleme ve Değerlendirme ▪Bu aşamada stratejik planın tümü hakkında bilgi veren temel tablolar kullanılır. ▪Stratejik planımızın tümünü, amaç-hedef, sorumlular ve maliyet dahil olmak üzere görebildiğimiz tablolar kullanılmalıdır. ▪Birimlerimizin plan kapsamında üstlenmiş oldukları görevlerin net sayılarına, toplam kullandıkları ödeneğe ve personel sayılarına tek seferde bakılabilecek toplam sorumluluğu gösteren icmal niteliğine haiz, sorumluluk odaklı tablolarda kullanılmalıdır.

48 İzleme Raporunun Kapsamı  Stratejik Amaçlar  Stratejik Hedefler  Faaliyet ve projeler  Planın uygulanmasından sorumlu birim ve hatta kişilere ilişkin bilgiler ile  Mevcut durum bilgisi ve gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve yorumlar


"STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları