Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME SİSTEMİ HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME SİSTEMİ HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME SİSTEMİ HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK SERVİSİ

2 PUANLA DEĞERLENDİRME Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, e-Okul sistemine işlenir.

3 PUANLARIN DEĞERİ VE DERECESİ Puan Derece 85,00-100 Pekiyi 70,00-84,99 İyi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99 Geçer 0-49,99 Geçmez

4 PUANLA DEĞERLENDİRME Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden değerlendirilir

5 YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR YAZILI SINAVLAR Haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, Haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.

6 PERFORMANS VE PROJE ÇALIŞMASI Öğrenciler her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

7 PERFORMANS VE PROJE ÇALIŞMASI Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslar arası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

8 PERFORMANS VE PROJE ÇALIŞMASI Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

9 SINAVLARA KATILMAYANLAR Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci;  Özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.  Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

10 SINAVLARA KATILMAYANLAR Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir.

11 SINAVLARA KATILMAYANLAR  Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan,  Projesini vermeyen veya performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez.  Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir.

12 BİR DERSİN DÖNEM PUANI  Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, Performans çalışması puanının/puanlarının Varsa proje puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama virgülden sonra iki basamak yürütülür.

13 BİR DERSİN YIL SONU PUANI Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

14 BİR DERSİN AĞIRLIĞI-AĞIRLIKLI PUANI Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

15 Ders Saati Sayısı 1. Yazılı 2. Yazılı Perfor mans ProjeDönem Puanı Ağ. Dn. Puanı Dil ve An. 2456855707562,6125,2 Tarih22548405040,7581,5 ÖRNEK DURUM

16 YIL SONU BAŞARI PUANI  Derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.  Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.  Yıl sonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

17 DERSLER I. Dönem Puanı II. Dönem Puanı Yıl Sonu Puanı Haftalık Ders Saati Ağırlıklı Puan Dil Anlatım6775712142 Mat.2070456275 Türk Ed.7375743222 İngilizce878083,56501 Fransızca758077,52155 Fizik306045290 Kimya5565602120 Biyoloji4565552110 Tarih405045290 Coğrafya3575552110 Müzik /Resim909592,51185 Sağlık8595901 Beden Eğitimi90100952190 Din Kültürü8595901 İngiliz Ed.7565702140 Proje9510097,52195 TOPLAM382705

18 YIL SONU BAŞARI PUANI Başarı puanı= Yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saati toplamı ÖRNEK Yıl Sonu Başarı Puanı : 2705 / 38 = 71,18

19 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;  İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

20 1. DÖNEM2. DÖNEMYIL SONU 256545 BAŞARISIZ 207045BAŞARILI 703050BAŞARILI 702045 BAŞARISIZ 455047,5 BAŞARISIZ

21 Sınıf Geçme Doğrudan Geçme Sorumlu Geçme

22 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı sonunda;  Tüm derslerden başarılı olan,  Başarısız dersi\dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.  Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten\derslerden sorumlu geçer.

23 ÖRNEK DURUM DERSLER1.DÖNEM2. DÖNEMYIL SONU BİYOLOJİ50 KİMYA304035 FİZİK604050 YIL SONU BAŞARI PUANI: 55,65 Yıl sonu başarı puanı 50,00’nin üzerinde olduğu için doğrudan geçer.

24 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME  Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçerler. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar ederler. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmez.  Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmenleri tarafından yapılır.  Bir dersin sorumluluğu o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde ortadan kalkar.

25 ÖRNEK DURUM DERSLER1.DÖNEM2. DÖNEMYIL SONU MATEMATİK254032,5 KİMYA454047,5 FİZİK155032,5 YILI SONU BAŞARI PUANI: 47,18 Üç dersten sorumlu olarak sınıfını geçer.

26 SORUMLU SINIF GEÇME Dil Anlatım dersi zayıf ise;  Dil ve Anlatım” dersi zayıf ise yıl sonu başarı ortalaması kaç olursa olsun sorumlu geçer, Dil ve Anlatım dersini geçmeden okulu bitiremez. NOT : Yıl sonu başarı ortalamasına rağmen başarılı sayılmayacak tek ders DİL VE ANLATIM dersidir.

27 ÖRNEK DURUM DERSLER1.DÖNEM2. DÖNEMYIL SONU DİL VE ANLATIM 405045 KİMYA355545 FİZİK256042,5 YILI SONU BAŞARI PUANI: 53,65 Yalnızca Dil ve Anlatım dersinden sorumlu olarak geçer.

28 SINIF TEKRARI Öğrencilerden; a) Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinse ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

29 DEVAM-DEVAMSIZLIK  Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.  Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.  Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

30 TEŞEKKÜR – TAKDİR Teşekkür = 70 – 84,99 Takdir = 85 – 100

31  Takdir ve teşekkür sadece o dönem puanlarına bakılarak hesaplanır.  Yıl sonu başarı ortalamasına göre de o yıl birincileri belirlenir.

32 DİPLOMA PUANI 9 + 10 + 11 + 12. sınıf yıl sonu başarı puanları 9 + 10 + 11 + 12. sınıf yıl sonu başarı puanları 4

33 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SINIF GEÇME SİSTEMİ HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları