Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fagaceae (kayıngiller) familyasından 25-30 m boya ula ş abilen geni ş ve yaygın tepeli bir me ş e türü Genç sürgünler sarımtrak veya kırmızımtrak olup,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fagaceae (kayıngiller) familyasından 25-30 m boya ula ş abilen geni ş ve yaygın tepeli bir me ş e türü Genç sürgünler sarımtrak veya kırmızımtrak olup,"— Sunum transkripti:

1 Fagaceae (kayıngiller) familyasından 25-30 m boya ula ş abilen geni ş ve yaygın tepeli bir me ş e türü Genç sürgünler sarımtrak veya kırmızımtrak olup, önceleri tüylü daha sonraları çıplaktır. Tomurcuklar büyük yumurta biçiminde kahverengi kırmızı,tüysüzdür. Tomurcuk pullarının kenarları kirpiklidir. Yapraklar sürgünler üzerinde oldukça aralıklı dizilmi ş tir. Yaprak ayası ters yumurta veya eliptik biçimli, dip tarafı çarpıktır. Yaprakların alt yüzü basık ve yıldız tüylüdür. Üst yüzü çıplak ve koyu ye ş ildir. Kadeh çok belirgin ve yarımküre ş eklindedir.

2  -Isparta ve E ğ ridir bölgesinde yüksek rakımlarda yeti ş en, çok yava ş büyüyen bir türdür.  -Her yıl yapraklarını döker.  -1000 ve daha fazla ya ş lara ula ş abilir.  -Yapra ğ ını döken sınıfına girer ama bu tam da yeni filizlerini vermeden hemen önce, ilkbahar ba ş ında oluyor, kahverengiden 3-4 haftada ye ş ile dönüverir.  -Me ş e a ğ açları elli ya ş ına gelmeden me ş e palamudu üretemezler.  -Mart-Nisan aylarında çiçek, Ekim ayında da meyve verirler.  -Tohum toplama zamanı Ekim-Kasım aylarıdır.  -Tohumlar toplandıktan sonra en geç 10 gün içinde ekilmelidir.  -Me ş e a ğ açları, 400'ün üzerinde türü bulunan yaprak döken yada her dem ye ş il a ğ açlardır.  -Me ş eler çok büyüyen uzun ömürlü a ğ açlardır.  -Güzün ho ş bir renklenme olu ş tururlar.  -Me ş elerin pek çok türü ülkemizde tabi olarak yayılım gösterirler.  -Yaprak döken me ş eler kızıl ve ak me ş e olmak üzere iki gruba ayrılır.  -Me ş eler iyi bir bahçe a ğ acıdır.  -Derin fazla azgın olmayan kök sistemleri ve fazlaca yayılan dalları vardır.  -Hafif gölge verdiklerinden alt kısımlarında çimler ve ba ş ka bitkiler yeti ş ebilir.  -Me ş eler esas olarak tohumdan üretilirler. Fakat genelde yava ş büyürler.  -Park ve bahçelerde kitle a ğ acı olarak kullanılabilirler.  -Rüzgara dayanıklıdır, iyi yol a ğ acı olur.

3 Habitat: Genellikle karı ş ık ormanlarda bulunur. Türkiye’de yeti ş en endemik bir türdür Boyu-Geni ş li ğ i: 30 ye kadar boylanır, 1,5 m çap yapar. Büyüme Biçimi: Me ş e, geni ş, da ğ ınık ve oval taç görünü ş lü bir a ğ açtır. Yer: Güne ş li yada yarı gölge yerlerde ya ş arlar. Toprak: A ğ ır topraklar (kil veya alüvyon içeren balçık toprak) da dahil olmak üzere ph 4.5 - 7.5 de ğ erleri içindeki verimli topraklar.Genel olarak ortalama ya ğ ı ş ın 350 mm nin Üzerinde oldu ğ u ve su tutma kapasitesi yüksek, genellikle Yeteri kadar kil ihtiva eden topraklar.

4  Türkiye Da ğ ılımı: Batı, Güneydo ğ u ve İ ç Anadolu ( E ğ ridir, Ak ş ehir, Karada ğ, Erciyes,Kütahya, Konya, Afyon, Isparta)

5


"Fagaceae (kayıngiller) familyasından 25-30 m boya ula ş abilen geni ş ve yaygın tepeli bir me ş e türü Genç sürgünler sarımtrak veya kırmızımtrak olup," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları